17 maart, 2009

Zwendel zonder pardon


Er is een hoop ideologisch geknutsel en zwendelarij nog helemaal niet uit beeld, ook al is de zogenaamde markteconomie ingestort. De dagelijkse praatjes dat het in de tweede helft van dit jaar alweer beter zal gaan horen er ook bij.
En bij de bestrating en het metselwerk in de bouw zijn vele duizenden Zelfstandige Ondernemers bezig. Zonder Personeel. Hoort u ooit nog de spraak van eigen streek op bouwwerken?

Wat ik nog niet wist is dat ook de zogeheten zorgsector inmiddels geïnfecteerd is met dit - met excuses bij voorbaat aan de boeren - boerenbedrog:

Veel mogelijkheden voor vakmensen

Voor zorgverleners zijn veel mogelijkheden om als ZZP er aan het werk te gaan. Een ZZP er in de zorg bepaalt zijn eigen werktijden en kan die zorg verlenen met persoonlijke aandacht. Bovendien kun je als ZZP er in de zorg prima voor je eigen inkomen zorgen. Daar waar de zorgverlener voorheen een salaris ontving moet de ZZP er in de zorg nu facturen versturen en een administratie bijhouden.

Hoe komt u aan opdrachtgevers
Diverse opdrachtgevers staan te trappelen om verpleegkundigen in te huren voor hun diensten. In veel gevallen zult u voor iedere opdracht moeten onderhandelen en ook goed vastleggen, dat is best lastig. U kunt ook gebruik maken van de diensten van een bemiddelingsbureau. Deze bureaus kunnen er voor zorgen dat u die opdrachten krijgt op het moment dat het u past. Voor de bemiddeling van deze opdrachten berekent men in het algemeen een klein percentage van uw inkomsten, maar dat is veel gemakkelijker dan steeds zelf achter opdrachten aan te moeten.


Bron. Interpunctie niet gewijzigd. Let op het subtiele bezittelijk voornaamwoord zijn.

U weet uiteraard dat de Partij van de Arbeid van harte heeft meegewerkt aan het ontproletariseren van zoveel voormalige "werknemers".

Geen opmerkingen: