31 maart, 2010

Woestijnervaring

In de harde zuidwestenwind voortrollende struiken - je kent ze uit strips of uit films. "There is a country song about them," zegt Megan die chauffeert. "I forgot the title." Ze is ook de naam van de struiken vergeten. "Tumbleweeds - Sons of the Pioneers, tumbling tumbleweeds," weet ik, Amerikaanser dan Amerikanen. Ook een manier om er achter te komen. Loogkruid is de Nederlandse naam, en hoe karakteristiek de struik ook lijkt voor deze omgeving, hij is ingevoerd vanuit de Oude Wereld.

Het beeld van Martin Luther King in Noord Las Vegas beeldt hem nogal wat "Afrikaanser" ogend af dan hij in de meeste beelden die van hem gangbaar zijn er uitziet. Het beeld was het beginpunt van de Sacred Peace Walk van Las Vegas naar de proefnemingsgronden van de atoombommen in Nevada. Meer over deze wandeling hier.

30 maart, 2010

Palmzondag, Seideravond

Een "traditioneel" genoemde kerk, rooms. De priester is van Filipijnse afkomst, de meeste parochieleden zijn African American. Mensen die geen parochieleden zijn wordt gevraagd zich voor te stellen. Wie het doet krijgt een applausje. Dan wordt de lijst van jarigen van de week voorgelezen. Ook de jarigen krijgen een applausje. Een heel verschil met de houtenklazigheid van de Nederlandse Hervormde kerk, waar het voorlezen als kennisgeving wordt aangehoord.

De kerk is vol, niet stampvol, maar heel goed gevuld. Het is de tweede mis van de dag. Eigenlijk kan ik vooral zelf zeggen dat ik even de last van de afgelopen maanden heb verwisseld voor de lichte last en het zachte juk van Jezus tijdens de dienst.

De intocht wordt nagedaan bij de ingang van de kerk, simpel, de zang wordt verzorgd door het koor.

Hoe vreemd en vertrouwd toch, de Verenigde Staten. Op een zeker ogenblik heft het koor een [African] Heritage hymn aan, The old rugged cross. Die ken ik, van Roots van de Everly Brothers, "toevallig" het nr.1 album aller tijden op mijn lijst. Vreemde ontroerende gewaarwording. Kan er verder eigenlijk niet veel aan toevoegen. Wat foto's.

Ik schrijf dit op na een bevrijdingstheologisch vormgegeven Seideravond. Godsworstelaars wordt gelezen in plaats van Israelieten - de echo van de Yabbok. Mensen van de Benauwenis in plaats van Egyptenaren. Volgend jaar in Jeruzalem moet vooral gezien worden als een toekomstige toestand van vrede. Die kende ik al. Ik wist niet dat bij Seideravond handenwassen een rol in de rituele maaltijd speelde, waardoor die merkwaardige voetwassing van het evangelie pas plaats krijgt in een ruimer verhaal, dat de oorspronkelijke toehoorders/lezers wel kenden. Andere motieven doen aan het mazdeïsme denken. Kende ik het dan toch niet goed aan de hand van Carry van Bruggen?
Erev tov.

29 maart, 2010

De tweedehandsauto

Blijft de vraag: zou u een tweedehands auto kopen van deze man?
Volgende vraag: hoe betrouwbaar is een rechter die zich als "the right candidate" (gewilde dubbelzinnigheid) afficheert?
Rechtse rechters weten de gevangenissen beter te vullen, nietwaar? Net wat de VS nodig hebben.
Maar mooi beeld van het landschap van Las Vegas Noord.

Overigens verwijs ik even naar deze bijdrage elders.
Omdat Steve Kelly op het ogenblik van het tikken naast mij zijn mail zat te checken vergat ik vanwege de quasi-vanzelfprekendheid uit te leggen wie hij is. Journalistiek gewoon een fout.
Hij was de jongste van de Vijf van Bangor, over wie het artikel verder gaat. Zie ook hier.
Vrede zij u.

Het reservaat in

De Jarawa, oftwel de oorspronkelijken van de Andamanen in het nieuws, hetgeen nooit veel goeds voorspelt.
Doet denken aan het verhaal van "Ishi", de laatste der Yahi, dat ik net van de hand van Thomas Merton heb gelezen.

Het Nevada testgebied is op het gebied van de Westelijke Shoshone.

28 maart, 2010

Geweldloosheid op proef gesteld

Pace e bene heet het huis waar wij verblijven - "vrede en alle goeds" luidt de franciscaanse groet. Toen wij hier aankwamen waren er al twee interns, een stel, dat onsubtiel duidelijk maakt dat zij het huis als hun terrein beschouwen, al zullen zij het na de Vredeswandeling verruilen voor zonnige stranden.

Afwas onbeperkt laten staan ("regelt zichzelf", nietwaar), vooral 's avonds laat aan de slag gaan en de  afstand tussen keuken en slaapkamer overbruggen met overluide, vervelende muziek. Als wij vermoeid aankomen om half twaalf en willen slapen wordt voor de zekerheid het volume opgevoerd. Slechts een dunne wand scheidt onze kamer van de hunne. Wij moeten in de bonkende boxen slapen. "Thuis" had ik wellicht zelfs de politie gebeld.

Hoe geweldloos om te gaan met een soort geweld die je in deze context in het geheel niet verwacht?
De oplossing: de herriemaaksters vertrekken. Meteen. "Wij zijn respectloos behandeld".
Bijna iedereen slaakt een zucht van verlichting.

27 maart, 2010

Soep op de open plaats

Ongelooflijk hoe extensief, hoe morsig er met grond wordt omgegaan in de Verenigde Staten. Alsof er genoeg is en alsof het een wegwerpartikel is, oneindig uit voorraad leverbaar. Hier in de Klovenstad in de woestijn, in de arme, gekleurde wijk, zijn vele lege stukken land waar een opstal gestaan moet hebben en nu - in de lente waarin zo veel mogelijk moet groeien - in bezit genomen door ruderaalplanten. Waar de stukken land op wachten in wat gelijkertijd de snelstgroeiende stad van de VS is, in deze crisistijd, het is een raadsel.


Nog raadselachtiger is dat veel van de nog bestaande gebouwen - kerken blijken te zijn. Vaak van kerkgenootschappen die misschien verder nergens te vinden zijn en die in ieder geval buiten de VS niet bestaan. Overdag is het hier zonnig en ergens in de twintig graden, maar juist omdat het in deze vlakte omringd door bergen zo helder zonnig is, is het 's ochtends vroeg en 's nachts koud.

Op een stuk land dat tot een moskee behoort staan ze te wachtem, of ze komen er op af. De aremn, de gezanten van God, die een maaltijd uitgeschept krijgen in twee celstoffen kommen. Instantmie (soup noodles) met wat groente en stukjes vlees. Warm en pittig, maar er kan altijd nog toegevoegd worden. Een man die ongetwijfeld ernstig in de war is stort een half zoutvaatje over zijn bord uit. Of heeft hij al dit zout nodig? Je gaat het niet vragen.

Mijn taak - ter plaatse geregeld naar bevind van zaken is het uitdelen van kommen en van brood.

(Er komt meer, mensen, later... .)
Zie intussen ook hier.

De Lady wordt 46

Radio Caroline is 46 vandaag, maar ze is er niet echt zelf bij. Drie nummers die ik via de jarentachtig-uitzendingen heb leren kennen.

Radio Africa, Latin Quarter


Bittersweet, Hoodoo Gurus


Are we a warrior, Ijahman Levi


Onbeduidend maar schrijnend in zijn toevalligheid - het laatste nummer dat gedraaid werd in 1990 voordat de zender het definitief begaf.
Pilot of the airwaves, Charlie Dore

26 maart, 2010

Annie "Stuff" Leonard strikes again

Waar zelfs het brood gezoet is


...iets waar je, net voorzien van het etiket subklinisch diabeet, al helemaal niet op ingesteld bent - ook al ben ik al drie keer eerder in de VS geweest.

Saludos a tod@s, paz y buen, vanuit de woestijn waar de meeste proefnemingen ter wereld met atoombommen zijn gehouden. Het is hier koeler en winderiger dan ik zou denken. De verblijfplaats, een vroeger klooster, met binnenplaats, op de wind meedeinende klok, een vredespaal in de tuin - associatie met Egmond en zijn abdij. De duinen, Nederlandse versie van de woestijn. Vogels die ik nog niet heb gezien maar wel gehoord en die "naar Artis" klinken - plus de ingevoerde huismus, van huis uit een vogel van woestijnige gebieden.

In het filmpje is geïllustreerd wat je te wachten staat als je een tijdelijk telefoonnummer in de VS hebt. Dolgeworden consumentenkapitalisme is het perfecte terreurwapen tegen "ouderwetse" terroristen, zeg nu zelf.

Hasta luego.

25 maart, 2010

Het socialisme en - de spinnende waterkever

Zoals de afbeelding het weergeeft heb ik hem uit het boekje leren kennen, evenals zijn fascinerende medekever, de geelgerande (Dytiscus marginalis). Hydrophilus piceus is evenwel vegetarisch in volwassen staat, in tegenstelling tot haar larve en de larve zowel als de volwassen geelrand.
Pikzwarte waterkever, zo heet hij in Uit de levende natuur: in en bij het water van Smeets en Zwegers, het boek dat ik met mijn oma gekocht heb op de Oudemanhuispoort, als een soort gids bij het slootjeskijken. Mijn eerste natuurboek.

Het gaat niet goed met de spinnende waterkever. Eens te meer kan vastgesteld worden dat de biotoop te zwaar onder druk staat: helder water met vaste plantengroei.

Er zijn veel, heel veel redenen om een einde te maken aan de kapitaalsverhouding. Het behoud van de spinnende waterkever lijkt mij een van de beste redenen.

24 maart, 2010

Stuur een e-card

Het lijken (lijkt) de IWW wel, zeg.
Stuur een kaart namens de stakende schoonmakers v/m.

23 maart, 2010

De courant brengt de leugens in het land

Geziene kop op de site van De Volkskrant: Christelijke god beter voor moslims.
Zoals C&A toch voordeliger is. Voor degenen die hun neus ophalen voor de Zeeman.

Christelijke god? Waar heeft u het over?
Uit het desbetreffende stuk:

Ten diepste, zegt ze, zoeken moslims ‘een verlossende God’, maar ‘in plaats van de christelijke God vinden ze Allah’. Ze wil moslims een ‘religieus leider als Jezus bieden’, die geen krijger was en ‘een God van liefde, verdraagzaamheid, rede en vaderlandsliefde’ verkondigde,
"Ze" is Ayaan Hirsi Nogwat. Zij weet inmiddels alles van het christendom, dat is duidelijk. Jezus is een religieus leider, die vaderlandsliefde, het bekende last resort of the scoundrel verkondigde. En rede. En verdraagzaamheid.

Ik ken de geschiedenis van het Italiaanse kolonialisme in Somalië niet, maar in Ethiopië/Eritrea en Libië zijn de met het christendom gewapende Italianen voorbeeldig moorddadig tekeergegaan: gifgas, massamoord. De "eenmaking" van de Italiaanse kolonie vond pas plaats onder de fascisten, dus heb maar geen illusie. Of de Britten, die ook een stuk Somalië hadden, het daar rustiger aan hebben gedaan weet ik al evenmin. Ik kan wel iets vermoeden. Er zijn gemakkelijk "stammen" tegen elkaar uit te spelen in Somalië en laat dat maar aan de Britse kolonialen over (Somalië is etnisch een van de homogeenste landen van Afrika, maar "stam" heeft ook niet met etniciteit te maken). Dus alleen al aan haar voormalige landgenoten heeft Hirsi iets uit te leggen.

De islamitische wereld heeft afdoende ondervonden wat de vaderlandsliefde namens deze "religieuze leider" is. Weet Hirsi dat "Allah" geen persoon is, maar de volkomen transcendentie? In welk opzicht de Hemelse Vader namens wie Jezus spreekt niet verschilt - het verschil is dat de Hemelse Vader tegelijk deze transcendentie is en de liefde die alles en iedereen draagt. Geen musje valt ter aarde zonder de Hemelse Vader. Het mysterie van het christelijk geloof. Een geloof dat gesymboliseerd wordt door een naakte man met een doornenkrans, genageld aan een kruis, voorwerp van spot namens het gezonde volksondervinden. Iemand over Wie geen spotprenten gemaakt kunnen worden, die spotprenten noemen wij ikonen. (Naakt wordt Hij maar zelden afgebeeld).

Weet Hirsi waar zij het over heeft? Weet de gemiddelde "christen" die haar praatjes een goed idee vinden waarover zij het hebben? "Kan ons niet schelen. Leuk idee voor de moslims."

O ja, en God is niet "christelijk". God is, en ook dat niet.

Het socialisme en - de ruwe haai

Het gaat slecht met alle haaiesoorten in de Noordzee en in het noordoostelijk deel van de Atlantische oceaan. Eigenlijk gaat het slecht met haaien over de hele wereld.
De kans dat een badgast een haai om zich heen heeft aan het Noordzeestrand is klein maar niet geheel afwezig. Toch heeft het dier in deze streken geen sensatiepers. Dat de Noordzeehaaien niet "gevaarlijk" zijn voor mensen doet er nauwelijks toe. En hun vlees wordt verkocht als "zeepaling" of dergelijke.
Wie spreekt er voor de haai? De haai die de slechtste pers (en films) krijgt belandt in de soep en dingt met de vleet om de "eer' als eerste vissoort uitgeroeid te worden: de witte haai.

De afbeelding: de ruwe haai (Galeorhinus galeus), nog voorkomend in de Noordzee.

22 maart, 2010

Het socialisme en - de stormmeeuw

De stormmeeuw, Larus canus, hetgeen "grijze meeuw" betekent, heet in het Engels Common gull. George Monbiot, wiens artikel de aanleiding is tot deze serie, interpreteert deze naam als "gewone meeuw", en zo gewoon is de stormmeeuw ook weer niet. Maar het dier heet zo in het Engels omdat het foerageert op de commons, van oudsher - gemeenschappelijke weidegronden (die grotendeels niet meer bestaan). Bedreigd is deze meeuw, die lijkt op een zilvermeeuw, maar dan met vriendelijker voorkomen, niet. Het zal haar niet uitmaken wie haar als symbool kiest.

21 maart, 2010

Het socialisme en - de vleet

De uitdrukking "bij de vleet" die overvloed uitdrukt is ontleend aan de haringvisserij, waarin verticale netten als vleet worden aangeduid. Die tijd is ook al voorbij, van overvloedige haring. Maar de vleet die in de titel bedoeld is, is de grootste soort rog ter wereld. In het Engels aangeduid als Common skate, maar zo gewoon is het dier allang niet meer. Het ziet er naar uit dat het de eerste vissoort is die door overbevissing uit zal sterven.

Let eens op de bewoording:
Men neemt aan dat de achteruitgang van deze soort wordt veroorzaakt door de zeer hoge leeftijd (pas na twaalf jaar), waarop deze rog geslachtsrijp wordt.

Klinkt alsof het de schuld van de vis zelf is, nietwaar? Had het dier maar eerder geslachtsrijp moeten zijn. Nog erger: er blijken twee soorten als een opgevat te zijn, en de andere is pas op haar twintigste geslachtsrijp, en is op die leeftijd, dat spreekt vanzelf, allang in de pan beland. Dag vleet.

Ik las eens een verhaal over een chemisch concern dat zijn gif op een rivier loosde, waardoor het leven in die rivier er aanging. "De rivier stroomt te langzaam, als hij sneller stroomde zou het gif geen probleem zijn."
'Tuurlijk. Het ligt aan de vis. Het ligt aan de rivier.
"Wat had je eigenlijk aan, meisje?"

20 maart, 2010

Het dorre Nederlandstalige veld

Maria Trepp, kritisch-theoretica in de barre woestenij van Leiden (zij promoveert nu elders), was, naast de verderopgelinkte Karel Smouter, de eerste die op mijn webactiviteiten hier reageerde, reden om haar in ere te houden. Ik volg haar weblog, maar met zekere schrik: wat moet je met reacties van mensen die in feite alleen maar willen schelden en de vaste xenofobe riedels kwijtwillen? En wil ik mij bezighouden met neoconuithangbord Ayaan Hirsi Ali, om maar iemand te noemen? Nee, bedankt.

Gisteren was er aanleiding om te reageren met wat linkjes over christendom-na-het-christendom. Nog iets waar ik mij liever niet mee bezighoud: de onstuitbare zelfvernietigingsdrang van de kerk als instituut. Ik ben er niet blij mee maar ik kijk er ook niet van op. Het ging er om te wijzen op geloven, denken en handelen "voorbij de kerk". Dus ik wees hier op door middel van deze reactie:

Er zijn inmiddels volop mensen die zich wel met (de boodschap van) Jezus vereenzelvigen, maar liefst zien dat het instituut "kerk" ten onder gaat (waar het zelf hard aan werkt trouwens).
Ik ben zo vrij naar mijzelf te verwijzen met bijvoorbeeld
Jonathan Bartley en
Dave Andrews.


Hierop kwam een reactie onder de naam Maanmeizje:
AdR,

Hulde voor de links. Ik had nog nooit gehoord van 'ChristiAnarchism'. Wat mij betreft kunnen deze ideeen geschaard worden onder Groot Nieuws.

Ik ga het bestellen en verspreiden! Misschien maar eens toevoegen aan de bibliotheek van mijn plaatselijke gemeente :) en dit voer voor een bouwsteen (= opbouwende samenkomst in gemeenteverband) laten zijn!!!!

De jongens die het boek van Dave Andrews zouden vertalen hebben het karwei nooit voltooid. En nu? Wat zou ik Maanmeizje kunnen aanraden in het Nederlands aan hedendaagse literatuur over christen-anarchisme nu? Er valt niet veel te bestellen, vrees ik. Misschien wel niets. Van Shane Claiborne, verneem ik, is intussen iets vertaald, maar hij is geannexeerd door de hapjeklapjegemeente die als de dood is aanhang en dynamiek te verliezen. Toch zal ook voor hen de klok luiden, vroeg of laat.

En leden van de echte Kerk staan met lege handen. Ik kan mij ditzelf ook aanrekenen. Mijn enthousiasme over de bundel Religious anarchism, met mijn eigen historische bijdrage, en Alex Christoyannopoulos' Christian anarchism laat buiten beeld dat er in het Nederlands vooralsnog niets actueels is. Van het katholieke front een schrijver die in de buurt komt: Stanley Hauerwas, net uit. Moet ik nog op ingaan verder.

Ik denk niet dat Bijleveld Heerings De zondeval van het christendom nog in catalogus heeft, maar ook al is het ook in de ramsj waargenomen (wat de beschikbaarheid alleen bevordert), Tolstojs Mijn biecht en Mijn kleine evangelie zijn hier nog wel leverbaar. Ook hebben ze Oefening in christendom van Kierkegaard. Beiden negentiende-eeuwers maar met Felix Ortt, ruim vijftig jaar geleden overleden, lijkt het christen-anarchisme even uit deze streken verdwenen. Zelfs uit de Catholic Workerhoek is er niets in het Nederlands momenteel. Laaf u aan Thomas Merton, die komt in de buurt, kan ik zeggen.
Hopelijk zal ik tijdens mijn komende verblijf bij geestverwanten in de VS de inspiratie en kracht opdoen er aan te werken.
Zo zij het.

Lente (1967)


Spicks and specks, Bee Gees


With this ring, Platters


You got what it takes, Dave Clark Five

19 maart, 2010

Er wordt te veel gestorven

Alex Chilton, tot hij wat oktaven de hoogte inging een van de beste blue-eyed-soulstemmen in de scene - woensdag 17 maart overleden.

I met her in church, een soort antwoord op Son of a preacherman


Soul deep

Voor Cry like a baby : hier.

Zijn latere band Big Star vind ik overschat, of misschien hoor of zie ik iets niet wat anderen wel zien. Ook de Searchers hebben dit gecoverd, maar de belangrijkste versie is en blijft die van de Bangles

September gurls (het waarom van deze spelling is mij een raadsel).

Het verschil: de Box Tops zijn gecoverd door onder anderen Salena Jones, Clarence Carter en bovenal natuurlijk

Lou Rawls...

Het socialisme en - de Pashford pot beetle


Het heeft niet veel zin om de naam van het bladkevertje de Pashford pot beetle te vertalen. De enige bekende vindplaats van het beestje is in Suffolk, meer bepaald op het weidelandschap de Pashford Poors Fen. Waardplant van het bladkevertje is zuring, dus aan de zeldzaamheid daarvan kan het alweer niet liggen.


Maar Cryptocephalus exiguus Schneider 1792 is al jaren niet meer waargenomen.

Het landschap waarin het verbleef is tegelijkertijd een cultuurlandschap en het is verlaten. Ik kan het niet weerstaan er ook een illustratie van te plaatsen.

18 maart, 2010

Het socialisme en - de bonte venduikkever

Er zijn Kamervragen over gesteld in Engeland: wat denkt de minister van biodiversiteit te doen aan het behoud van de Sussex diving beetle, Laccophilus poecilus? Ik geef de waterkever hierboven maar een Nederlandse naam. Geen spinnende waterkever, maar we komen in de buurt. De biotoop, onbedorven hoogveenplassen, is zowel in Nederland als Engeland zo goed als verdwenen. Ook voor deze soort geldt weer dat het zijn uiterste verspreidingsgebied is. In Engeland geldt de kever inmiddels als uitgestorven.

Charlie Gillett

Gisteren is Charlie Gillett overleden, presentator van ongeveer het laatste muziekprogramma op BBC World Service, een diskjockey met wie ik nog meer gemeen blijk te hebben dan ik ooit zou denken (hij schreef oorspronkelijk in New Society en Anarchy).


Sweet dreams, Elvis CostelloJin-Go-Lo-Ba, Babatunde Olatunji
Waarschijnlijk denkt u aan Santana bij dit nummer, maar die geeft de credits aan A.(aron?) Copland!

Misschien had er in zo'n herdenkingsblokje ook een fadonummer gehoord, maar met fado als genre heb ik eerlijk gezegd niets, en Charlie's onwil Portugees goed uit te spreken - ach, het kan niet meer gecorrigeerd worden.


Abele, E.T. Mensah and the Tempos Band.

Praatjesmakers

Heb ik ze over het hoofd gezien? Ze blijken alweer jaren op YT te staan. De definitieve deconstructie van de overheidsgestuurde arbeidssimulatie. Kees van Kooten en Wim de Bie als Praatjesmakers.

17 maart, 2010

Petitie voor Harry Bout

Binnenkort zit de langstzittende Nederlandse gevangene in den vreemde vijfentwintig jaar opgesloten voor iets wat hij niet gedaan heeft. De zaak Harry Bout kan ons niet loslaten, mag ons ook niet loslaten.
Via change.org (men moet zich inschrijven vantevoren) een petitie aan de aftredende gouverneur van Michigan om Harry's vonnis om te laten zetten.
Tekent u alstublieft.

Het socialisme en - het kaasjeskruiddikkopje

Jongens waren we - en fietsend langs 's heren dreven verklaarde ik tot mijn makker: "als de keuze zou zijn: socialisme of de spinnende watertor, dan kies ik voor de spinnende watertor." Hij was het er wel mee eens. Ervan afgezien dat de keuze nooit aangeboden zal worden kan ik er bij zeggen: de spinnende watertor zal meer gebaat zijn bij een socialistische mensheid dan bij het voortbestaan van het kapitalisme. Het gaat er om hoe je de wereld ziet en waardeert.

Uitgelegd moet als altijd worden dat met socialisme hier iets radicaal anders wordt bedoeld dan wat er toen en ook nu voor massaconsumptie mee wordt aangeduid. Geen staatsbezit van productie en distributie, maar helemaal geen staat. Het gaat om democratisch beheer van deze productie en distributie, waarbij nog steeds ondernemingszin de volle kans krijgt. Utopisch wellicht. Maar het is het anarchistische ideaal. Geen misverstanden hierover alstublieft.

Vijfendertig jaar verder. De spinnende watertor heeft het moeilijk. Het gewoonste vogeltje van de stad, toen overal te zien en te horen, is in ieder geval vrijwel uit de stad verdwenen. Op sommige plaatsen hoor ik tsjilpen. Zien is er niet meer bij. Dat de huismus echt de "gewoonste" tuinvogel zou zijn kan ik haast niet geloven. De paling heeft bescherming nodig en zal het waarschijnlijk niet redden, ook niet met bescherming.

Te laat voor het socialisme.*


Het kaasjeskruiddikkopje (Carcharodus alceae) is een dagvlinder die hogere temperaturen nodig heeft. De waardplant, het groot kaasjeskruid, komt genoeg voor in Nederland, België en Engeland, dus dat is het punt niet. De vlinder is hier aan de rand van haar verspreidingsgebied. In Engeland geldt de soort als verdwenen. In Nederland is zij kortelings wel weer waargenomen, in Zuid-Limburg.

16 maart, 2010

Het Centrum voor Werk en Inkomen discrimineert niet

Vorig jaar heb ik nog gecorrespondeerd met de bemiddelaarster van het Centrum voor Werk en Inkomen over een vacature die op de site van het arbeidsbureau (zo noemden wij het vroeger), werk.nl, werd geadverteerd.
De bemiddelaarster (er zijn andere namen voor dit beroep, dat kunt u zelf bedenken) veinsde niet te weten of mannelijke sollicitanten van boven de vijftig die vrouwen konden verwennen gewenst waren. De madam gaf geen krimp. Ik weet niet of ze dacht echt met een ambitieuze gigolo op jaren te maken te hebben.

De site van de toekomstige werkgever liet weinig over aan de verbeelding van slimme "escorts" voor "high class people". Het dragen van ondergoed bleek ongewenst in de gevraagde functie. En de rokjes onthulden het gewenste geslacht van de sollicitanten in alle betekenissen.

Voor een te schrijven artikel zocht ik het betrokken blogstukje nog eens op,en wat blijkt: de link leeft nog. Nu staat er het volgende (alle tik- en spelfouten hieronder verder voor rekening van werk.nl):

Functienaam : medewerker escortservice

en-partners

Laan van Middenburg 26a
2275CC VOORBURG
www.123website.nl/en-partners

Algemeen

Referentie : 4427333
Bron : Werk.nl website
Reageren tot : 06-04-2010
Vacature kenmerk : gr/male/2010-03

Geen vaste werklocatie.
Er worden kandidaten gezocht in Geen vaste werklocatie.
Voor een nieuw service buro (dus geen werkgever) voor gay makle escorts, dat binnenkort van start zal gaan, zijn wij op zoek naar zelfstandige escort. Het buro zal diverse soorten van service aan de escorts verlenen, w.o. publicatie/promotie op een website, voorlichting etc. Je bent zelfstandig ondernemer en er kan gebruik gemaakt worden van meer externe service o.a. boekhoudkundige ondersteuning, aangifte OB en IB en juridische zaken. Je moet tenminste 18 jaar oud zijn en in Nederland mogen wonen en werken. A new service office for male gay escort wil start soon. For that we are looking nof for escorts who will be self employed. The office will servise with a website, promotion, phonecalls etc. Beside that you can use some external service as bookkeeping, and tax and legal matters. You have to be 18 years of age and have a permit to live and work in Holland.

Het werk

Mannelijke Gay Escorts gevraagd als ZPP er(s). Ervaring niet vereist.

Arbeidsvoorwaarden

Aantal uur per week: 1
Salarisindicatie: Geen salarisindicatie bekend
Arbeidsovereenkomst: Vast
Beloningsvorm: Vrij ondernemerschap
Beschikbaarheid (uren/dagen) is zelf aan te geven / in te delen. Availability: you can sign in with your own hours/days.

Werktijden

Onregelmatige tijden
Ochtend Middag Avond Nacht
Maandag
X
X
X
X
Dinsdag
X
X
X
X
Woensdag
X
X
X
X
Donderdag
X
X
X
X
Vrijdag
X
X
X
X
Zaterdag
X
X
X
X
Zondag
X
X
X
X
2 3 4 5
Ploegendienst
Storingsdienst

Gevraagde ervaring

-

Gevraagde opleiding

-

Talenkennis

Nederlands : mondeling Goed,  schriftelijk N.v.t.
Engels : mondeling Goed,  schriftelijk N.v.t.

Rijbewijs

-

Overige eisen

Je hoeft niet over eigen vervoer te beschikken maar soms kan het wel makkelijk zijn. There is no need to have your own car, but sometimes it can be usefull.

Contactpersoon

Contactpersoon: Tim Podt
Telefoon: 06-49631520
E-mailadres: info@en-partners.com

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Het socialisme en - het moerasbosuiltje

Het moerasbosuiltje. Ik zal zo eerlijk zijn te zeggen dat ik het nooit zou herkennen als ik het te zien zou krijgen, waartoe de kans zeer gering is. In de eerste plaats omdat het een nachtvlinder is. De waardplanten zijn meidoorn en sleedoorn, geen van beide zeldzaam, dus daar ligt het niet aan. Misschien moeten die struiken zich dan wel aan de ongestoorde waterkant bevinden, dat wordt al veel moeilijker.

De moerasbos-uil (Acronicta strigosa), zoals hij kennelijk genoemd moet worden van de Bevoegde Commissie, bevindt zich in de Lage Landen aan de rand van zijn verspreidingsgebied, en dit zijn altijd de streken waar de kwetsbaarheid van een soort het sterkst blijkt. In Engeland is de soort verdwenen. In Nederland en België is de vlinder zeer zeldzaam.

15 maart, 2010

Zinn in de ramsj

Gezien en gekocht bij een vestiging van de zich noemende Seleabc-of-zoiets-keten:
A People's history of American empire van Howard Zinn, Paul Buhle en Mike Konopacki. Imperialisme als strip. In de ramsj voor nog geen negen euro.

Schokkend: van een verzameling Prominente Anarchisten wisten onlangs slechts enkelen dat Howard Zinn overleden was. De Vrije en ik hadden het nieuws in het Nederlands, het heeft ook bij Stan van Houcke gestaan (een combinatie). Maar wie alleen de Nederlandse courant leest weet van niets. En zo kom je in de ramsj, in Nederland.
Ik moet het nog lezen, u hoort er van.

14 maart, 2010

Uw kracht ligt in organisatie - vervolg

Het is een vreemd verhaal dat vakorganisatie het extra moeilijk heeft in crisistijd. Het is nooit gemakkelijk geweest en het zal het in afzienbare tijd niet worden. Organisatie is altijd beter dan alleen gemangeld worden.


Mooi bericht: oprichting van een onafhankelijke Vervoersbond. Bericht geplukt van de informatieve site Vakbondsvernieuwing uit FNV-kringen.

Vandenberg

Zeven april 2010, een wake bij de lanceerbasis waarvandaan de Marshall Archipel, speciaal Kwajalein, onder schot wordt gehouden. Als u, zoals ik wellicht, in de buurt bent bij de basis, met de bedriegelijk gewoon-Nederlandse naam Vandenberg, waar vaak gewaakt wordt, kom erbij.

De raketten die vanaf deze basis worden afgeschoten moeten de hegemonie van de VS over de aardbol bevestigen - de wereld beheerst vanuit de ruimte. Wien de goden willen verderven rusten zij uit met hybris.

13 maart, 2010

Waar is mijn scooter?


Ask the lonely, Fantastics. De eerste versie die ik kende, want het origineel is onopgemerkt voorbijgegaan aan Europa. Het wordt mij wel ingepeperd dat ik mod was zonder het te weten.

Als we het toch over de Tops hebben, dit is wel gedraaid op London en Caroline, maar is geen hit in Groot-Brittannië geweest. Ga mij niet zeggen dat ze eigenlijk het bekendst zijn om hun covers van respectievelijk Bobby Darin en de Left Banke, zoniet de Moody Blues.

Something about you. Ah, de choreografie...

Onlangs draaide ik iets van de Honey Cone en toen werd mij gezegd dat het gesampled is door KanYe West. Naar verluidt zijn de Honey Cone (en meer Invictus/HotWax groepen) nooit doorgebroken in Nederland. Treurig, want het is Motown na Motown. En al helemaal treurig pas "ontdekt" te worden door samples.


Want ads - heb ik inderdaad wel in Londen gekocht.

12 maart, 2010

Vallende politici

Drie kranten van de dag met koppen die vertrek melden.
De Telegraaf: Eurlings verlaat politiek. Ik ben geneigd te vragen: wie zegt u? Het gaat hier geloof ik om een kroonprins in het CDA die er geen zin in heeft. Kan zo aanschuiven bij de bouwmaffia.

De Volkskrant: Van Mierlo overleden.
Dat geeft een schok. Wanneer heb ik hem het laatst zien lopen? Ik kan het hier terugvinden: op de wonderlijke wandeling onder 3. beschreven. Van Mierlo passeerde een winkel die een affiche aan het raam had waarop een optreden van Connie Palmen werd aangekondigd. Een fotografisch moment, een zachte herfstdag bijna anderhalf jaar geleden. Was Van Mierlo niet eigenlijk een beetje onsterfelijk, voor eeuwig die eerste politicus die zoiets vulgairs of populairs deed als een pilsje drinken in beeld of op de foto - op de overwinning van D66, dat aan zijn derde jeugd begint (of zie ik een ronde over het hoofd?).
Ik concludeerde het nieuws uit deze post van een collegablogger, waarvandaan ik de ilustratie leen, een foto die gemaakt had kunnen zijn op de dag die ik noemde (maar het was eerder). Ik moge ook verder naar mijn commentaar daar verwijzen.

Het Parool: Wouter Bos stapt op. Wordt het Shell of de INGBank, of allemaal, waar Kok de stoel al voorverwarmd heeft? Hoe komt het nu dat Halsema het verhaal over het gezin dat Bos lokt lijkt te geloven? Of gelooft zij het ook niet echt en doet zij maar alsof?

Iemand met de aartsjoodse naam Cohen premier van Nederland (hij zou naar mijn weten ook de eerste premier van joodse achtergrond worden)? Tactisch een meesterzet tegen Wilders, maar ik moet nog zien dat Cohen de bonus van de val van Balkenende IV kan oogsten. Het tekent de PvdA als applausmachine dat Bos zijn opvolger aanwijst en iedereen meteen juicht. En wie wordt nou dan weer burgemeester van Amsterdam? O wacht, E. van der Laan is werkloos inmiddels, niet? Of Ter Horst? Reuze spannend hoor.

Nieuw in de buurt

Je zult er maar mee zitten, en niet alleen in de VS zitten ze er volop mee. Het is altijd leukere lectuur dan Nederlandse emergers (ik was ze alweer vergeten, kwam de term net tegen): Shuck and jive.

Ontdekt via een reactie op A Pinch Of Salt: K.J. Smiley (The beauty of peace is a great masterpiece).

11 maart, 2010

De verleidster en haar eiland


De mensen die van Chagos gedeporteerd zijn beschrijven de eilanden als paradijselijk: zij kregen een graanrantsoen van de plantage, maar in principe was er alles wat voor eigen onderhoud nodig was. Armoede was niet aan de orde, rijkdom evenmin - een sober bestaan. Het lijkt alsof het voor witte Europeanen (Noordamerikanen zijn hierbij uiteraard inbegrepen) van christelijke achtergrond niet erger gezegd kan worden. Een paradijs is iets waaruit men verdreven dient te zijn. En bij de paradijsmythe hoort ook het verhaal van de verleiding, de verlokking tot het verbodene. De verstrengeling van de motieven gaat zo ver dat een - vooral voor de mannelijke toeschouwer - als verlokkend beschouwd kledingstuk als het tweedelige badpak voor vrouwen genoemd is naar een voorheen paradijselijk eiland waar bomproeven zijn gehouden. Een smakeloosheid die veelzeggend is voor de cultuur die haar voortgebracht heeft.

Het valt niet te bepalen of het bestaan op de vele eilanden die overweldigd zijn door de witte Europese kolonialen echt zo idyllisch was. Vergeleken met het bestaan van vele Chagossianen nu, gedeporteerd en aan hun lot overgelaten in de sloppen van Mauritius en de Seychellen, is het bestaan op het moederland een verloren paradijs. Veel Chagossianen stammen af van mensen die zelf weer gewelddadig uit hun omgeving zijn gesleept als slaven, van Moçambique of Madagascar meestal. Een behandeling die afdoende weerlegging is van iedere pretentie van beschaafdheid. Als het Zeer Korte Verslag van de Verwoesting van de Westindische Landen van Bartolomé de Las Casas niet al voldoende zou zijn geweest.

Voor degenen die er wonen of naartoe willen gaan zijn vele eilanden afgelegen en moeilijk bereikbaar, geïsoleerd is niet voor niets afgeleid van het Italiaanse woord voor eiland - militair denkenden in hun kantoor zien een "strategische ligging". Vanaf een bezet eiland kunnen de zee en de vaarroutes beheerst worden. Degenen die er wonen zijn een lastige bijkomstigheid die als het er op aankomt afgevoerd dienen te worden: de "veiligheid" - van de Verenigde Staten in het algemeen - vereist dit. De VS zijn zelf gebaseerd op verdrijving of genocide van de oorspronkelijke bevolking en het mechanisme werkt voort. Wij denken aan de mensen van Kwajalein, die alleen nog degenen mogen dienen die op hun eiland de “veiligheid” van de VS heten te bewaken. De verdrevenen van Okinawa en andere eilanden van de Ryukyu Archipel. En bovenal aan de Chagossianen wier bestaan een voortdurend getuigenis is van de manier waarop een paradijselijk bestaan in een door mensen gemaakte hel wordt veranderd – voor de Chagossianen en voor degenen die ervandaan gebombardeerd worden en voor hen die in het concentratiekamp op het eiland worden gemarteld.

Men zou kunnen zeggen: in hun verlatenheid, schijnbare ongereptheid en mogelijk paradijselijke verlokkelijkheid vertegenwoordigen eilanden een vrouwelijk principe. Zeker getoetst aan de paradijsmythe waarmee de bijbel begint, het verhaal dat voor menigeen begin en einde van deze verzameling boeken is. Vrouw noch Eiland zijn verleidsters maar de meer-dan-symbolische verkrachting die zij ondergaan van een door “mannelijk” geweld beheerste cultuur zorgt met terugwerkende kracht voor een kwalificatie die wangedrag dient te rechtvaardigen.

Waarom is niet iedere dag als Kerstmis?

Er is een Christmas-eiland, een eind zuidelijk van Java, dat in het nieuws kwam dorodat de Australische overheid daar een concentratiekamp voor vluchtelingen ingericht had. In Australië was namelijk geen plaats voor hen. Tenslotte zou er ook op Kersteiland geen plaats voor hen zijn, en werd het verhaal de wereld ingeholpen dat de vluchtelingen ("asielzoekers") hun onwillige gastheren wilden dwingen door hun kinderen overboord te gooien - wat ook weer later als leugen erkend werd, maar niet op de voorpagina's.
Dit eiland is stilletjes uit het nieuws verdwenen, komt alleen nog aan de orde in natuurfilms met enorme massa's rode krabben die naar zee lopen.

Het andere Christmas (Kiritimati) maakt deel uit van de eilandenrepubliek Kiribati (Tungaru), de hoofdplaats heet London, met een kleine tweeduizend inwoners. De subarchipel Line Eilanden waartoe het behoort is tussen 1957 en 1962 gebruikt als proefplaats voor atoombommen, zowel door Groot-Brittannië als de VS, die tot 1979 aanspraak bleven maken op de archipel. "Onderzoek" tien jaar na de proeven zou uitgewezen hebben dat de straling er minder was dan in menige drukke stad en dat er heel goed gewoond kan worden en gegeten van wat er groeit of rondloopt/-zwemt.
Is dit geloofwaardig? Is het een idyllisch eiland? De beelden spreken hun eigen taal.

De proefplaats Maralinga, genoemd in het gelinkte overzicht, is op het vasteland van Australië.

10 maart, 2010

Uw kracht ligt in organisatie

Er zal altijd een mysterie blijven aan de Ander, en dat is misschien juist wel goed.
Maar het mysterieuze is een zijlijn.

Best wel vele jaren geleden werkte mijn vriendin (verloofde) van toen in een hotel-restaurant dat een goede naam had op te houden, als serveerster. Op eigen kosten moest zij in smaakvolle zwarte jurkjes verschijnen en ze mocht niet kinderachtig doen als een mannelijke klant het leuk vond in haar décolleté te neuzen. En als hij wilde kussen moest dat ook kunnen.
"Vind je dat dan leuk?" Alsof ik het antwoord niet al wist.
"Nee, maar het hoort er bij. Ik mag het niet weigeren."
"Dan mag het loon er toch zeker ook naar zijn."
"Dat is niet hoog."
"Krijg je fooien?"
"Die moet ik afstaan aan de baas."
Waarom zij het dan deed is een raadsel dat voortbestaat. Voor het geldbedrag dat zij noemde kon zij wel elders terecht.

Nu ik het opschrijf besef ik dat mijn toespeling op het loon dubieus aandoet. Nee, het was een keurig hotel en mijn vriendin was redelijk keurig.
Fooi en de wortel van het woord feodaal zijn identiek. Ik denk dat het heel moeilijk is via organisatie mensen werkzaam in deze bedrijfstak deze rol te laten doorbreken. Petje af dus voor de kameraden van de IWW.

Incident in de IJszee

Marion Eiland, deel van de Prince Edward eilandengroep, in 1947/48 bezet door Zuid-Afrika en verder niet betwist. Eilanden in de Zuidelijke IJszee, vermoedelijk bezuiden de boomgrens. In beeld het Gentoomeer, waarin dan weer een (schier-?)eiland - een eiland op een eiland.

Er is een weerstation ingericht, het eiland is verder niet permanent bewoond (geweest) door mensen.
Op 22 september 1979 vond hier het zogenaamde Vela-incident plaats. Een spionagesatelliet van de VS, die spiedt of het nonproliferatieverdrag en het verbod op kernbomproeven wel wordt nageleefd, zag hier een verdachte flits. De kernbomproef wordt beschouwd als een gezamenlijke onderneming van Israel en Zuid-Afrika, geen verrassende, wel een pijnlijke combinatie van staten. Er wordt dan ook ontkend dat het hier om een atoombomproef is gegaan.

09 maart, 2010

Oorlog tegen dieren - deel zoveel

De das wordt er van beticht koeientering te verspreiden. Deze ziekte, als je sjiek wilt doen bovine tuberculose genaamd, voelt de boer in zijn portemonnee, het gevoeligste lichaamsdeel zoals algemeen bekend.

Dus zullen bij wijze van proef (!) in het voorjaar als de welpjes zich naar buiten wagen de dassen in het westen van Wales restlos ausgemerzt worden. Om te kijken of de koeientering verdwijnt. Joanna Lumley is een van de prominenten die zich achter de actie tegen deze slachting heeft gesteld, dus het Labourregime in Cymru kan het maar beter meteen opgeven, voor de das en voor ons allen.
Red de das.
2010, jaar van de biodiversiteit.

Aan wiens zijde staat u?

Via The Christian Radical kan men in de verstoring van een diner van de Liberale Partij in Ottawa terechtkomen. Met een megafoon gewapend komen vijftig mensen leuzen scanderen en veertig procent verhoging van de uitkeringen eisen (waarmee deze weer op het niveau van 1995 zouden zijn). Filmpjes dienaangaande hier en hier.

Het is obsceen om voor een avondje dineren evenveel uit te kunnen geven als een ander met moeite bijeen kan brengen om de maand door te komen. De actie is ondernomen door de Ontario Coalition Against Poverty. Niets mis mee, van harte solidatiteit.

Het bijschrift dat de liberale patsers niet zo rustig konden genieten van het diner als zij dachten te doen bezorgt mij twijfel. Rijkdom is pas echt rijkdom als je weet dat anderen niet rijk zijn. Daarom is het natuurlijk extra leuk voor miljonairs die naar een vakbeurs voor miljonairs gaan om armoedzaaiers op de stoep aan te treffen die protesteren. En misschien is het wel jammer voor hun feestje, maar ik kan niet zeggen dat ik meeleef.

De vraag waar ik mee zit is: voor wie moeten die vreters het bangst zijn? Voor degenen die hun feestje met megafoon komen verstoren, de arme Lazarussen die hun rijkdom onderstrepen? Of voor degenen die hen aan tafel bedienen, het keukenpersoneel, degenen die de orde bewaken in de hal, de smerissen die tenslotte de demonstranten naar buiten werken?

Ze zijn te zien op het filmpje. Wat er door hen heengaat is het interessantst. Knijpen ze in hun handjes omdat zij een baan hebben die meer dan 950 dollar per maand oplevert (als dit al zo is, is het in Canada anders dan in de VS?). Redelijkerwijze zijn ze net zo geïrriteerd over de demonstranten als over degenen die zij moeten bedienen of over wier zogenaamde veiligheid zij moeten waken. Zij kunnen geen 950 dollar neertellen voor een enkele maaltijd. De actievoerende Coalitie zou echt een vuist maken als zij in staat is de brug te leggen naar degenen die nu in een soort feodale verhouding ten opzichte van deze rijken de loonslaaf spelen. Als de kokers en de afwassers, de obers en serveersters, de bewakers en de politie zich tegen deze rijken zouden keren - dat is het ogenblik dat die rijken wel moeten vrezen. Met grotere vrees dan de intocht van armoedzaaiers met een megafoon.

08 maart, 2010

Goedenmorgen waereld, het is 8 maart


A woman in jail for public intoxication was accused of assaulting a jailer by squirting breast milk at her. WYMT-TV reported that a 31-year-old woman was arrested Thursday on a misdemeanor charge of public intoxication. But as she was changing into an inmate uniform, she squirted breast milk into the face of a female deputy who was with her.
The woman now faces a felony charge of third degree assault on a police officer. Her bond was set at $10,000.
Herkomst.

Bij grote wandeltochten door en langs de Amsterdamse binnenstad - je ziet toch veel als je moet lopen omdat je niet goed ziet - kwam ik afgelopen week het monument voor de/een Amsterdamse Volksvrouw tegen. Maar waar was het ook alweer? Wij togen naar het Oosterpark, waar in ieder geval ook het Slavernijmonument staat. Daar werden de eerste foto's gemaakt voor de vandaag geopende Imprisoned Women's Rights Watch.
 
 Het genoemde monument staat bij een plantsoen op het Marnixplein. Hoe werkt het geheugen? Groen + beeld = waar ook weer?
In ieder geval: Amsterdam steunt gevangen vrouwen. Of zij Mariae lactantes zijn of niet.

07 maart, 2010

De wonderen van het geheugen - 1

Gek, ik kon mij de naam niet meer herinneren. Was misschien ook wel beter zo, hij was uit mijn actieve geheugen verdwenen. De naam dan. In de folder die je krijgt uitgereikt voor een operatie onder volledige narcose wordt vermeld dat er tijdelijk geheugenverlies op sommige punten kan optreden na de operatie. Maar wat niet in je dagelijkse geheugen zit en zoekraakt mis je niet. Tot je je gaat afvragen: hoe heette die of dat ook alweer?

Het kan ook met de vorderende jaren te maken hebben, misschien. Gisteren liep ik door een bos - zoals bijna ieder bos in Nederland eigenlijk een groot uitgevallen park - en het enige nieuwe groen dat er in op leek te komen waren van die knopige slierten, een beetje lederachtig alsof ze droogte goed moeten kunnen doorstaan. Ze staan ook veel in het open veld op kalkarme grond, en in toenemende mate ook in het open duin. Ze bloeien vroeg en ze bloeien overvloedig geel. In Ierland zie je ze veel. Gagel? Gaspeldoorn? Ach nee, gewoner - ik kom er niet op.

Later. De tafel is gedekt, er liggen papieren  servetjes met altijdgroene takjes er op afgebeeld, met rode besjes eraan. Jeneverbes waarschijnlijk. Om niet nader opgehelderde redenen associëren we dergelijke decoratie met Kerst. Er staat een zoutvaatje bij mijn bord.
"Brem. Zo heet dat groen in het bos. Brem."
Gelukkig.

De Poolse uitsmijter werpt een grijnzende en tegelijk hatende blik op mij. Hij weet dat hij mij alleen kwaad kan doen ten koste van zijn baan - nadat hij mij eerder heeft lastiggevallen, niet wetende dat hij het tegen een van de deejays van de avond had. Hij vond dat ik mijn fiets niet in de stalling mocht zetten, die moest maar buiten blijven. Een erezaak voor hem.

Nu loopt hij ritselend achter mij aan. Zijn asem walmt zwaar naar alcohol. Hij brengt sissende geluiden voort waar niets uit op te maken is. Ik houd werktuiglijk en demonstratief mijn hand voor mijn achterste. De belager loopt niet verder, ik wel.
En nu schiet de naam mij te binnen.
Willem.

Als ik er niet op kan dansen...


Start with joy in the morning, Martha & the Vandellas - staat niet op de afgebeelde LP - circuleerde jarenlang als bootleg.


Rescue me, Blinky. Uitstekende versie.


Toen ik er op aangesproken werd dat ik, zonder mij ervan bewust te zijn, northern soul draaide bij gelegenheden, moest ik er wel over gaan lezen. Dan verneem je dat de onbetwiste nr.1 northern plaat Do I love you heet - niet het nummer van de Ronettes, maar uitgevoerd door een producer/songwriter van Motown die zelf niet kan zingen, Frank Wilson. Ik was niet overtuigd en voelde mij licht vereenzaamd. Dan blijkt dat het lang niet iedereens lieveling is, en tenslotte bepaal je dat zelf wel.
Deze versie vind ik veel interessanter - al evenmin oorspronkelijk officieel uitgebracht - de witte hoogblonde Chris Clark. 'Deed I  do.

06 maart, 2010

...als u gewend bent

Wouter Bos vindt tandartsen en accountants een bijdrage aan de Nederlandse maatschappij. Schoonmakers vallen buiten beeld.
Drie procent opslag? Geen denken aan. Dan maar een troep, of stakingsbrekers inzetten.
"Het is niet zo schoon als u van ons gewend bent." De humor is ongetwijfeld onbedoeld en onbewust.

Roze vlekjes aan het eind van de Oceaan


De Briste kolonialen zijn er meesterlijk in het zelfbeschikkingsrecht der volkeren aan te halen als het hun uitkomt. In Kenia is het jarenlang niet van toepassing geweest, uit Zuid-Jemen moesten ze weggeschoten worden, Biafra moest zo snel mogelijk afgemaakt worden, Chagos mocht leeggedeporteerd - maar over Gibraltar, de zes graafschappen van Ulster en de Falklands moet plotseling heel precies gedaan worden. Misschien gaat het toch om de huidskleur van de betrokkenen? Hoe durft u het te suggereren!

Zoals er Welsh wonen in het gestolen land Argentinië en daar hun identiteit kunnen uitleven, zo kan een Engelstalige Falklandarchipel onder een tweede naam van Islas Malvinas uitstekend bij Argentinië horen. Voortdurend praten over de nieuwe diversiteit van Groot-Brittannië en intussen een Engelse (!) exclave handhaven aan het andere eind van de Atlantische Oceaan mogen we op zijn minst een geloofwaardigheidsprobleem noemen.

05 maart, 2010

Edward Kleine

Met deze petitie willen wij aandacht vragen voor de zaak van Edward Kleine.

Edward zit momenteel ruim 4,5 jaar gedetineerd in de staat Alabama voor het veroorzaken van een verkeersongeval met dodelijke afloop.

Er is veel mis gegaan tijdens het proces. Edwards advocaat dhr Bolton heeft slecht werk geleverd en Edward niet goed voorgelicht over het proces en zijn kansen dit heeft Edward zijn kans op een eerlijk proces ontnomen. Verder zijn er veel dingen tijdens de rechtzaak onterecht goedgekeurd door de rechter terwijl dit in strijd was met de wet.

Wij als familie vechten nu ruim 4 jaar voor een heropening van Edward zijn zaak zodat de nieuwe feiten die inmiddels bekend zijn, zoals een reconstructie van het ongeval, gehoord kunnen worden en er een eerlijk proces plaats kan vinden.

Tot nu toe zijn ons deze mogelijkheden ontnomen omdat de lokale rechtbank de zaak niet wil heropenen,middels deze petitie hopen wij dat er aandacht komt voor de zaak bij de politici in Alabama zodat de zaak kan worden heropend en Edward een eerlijk proces kan krijgen met een passende straf.
Hier tekenen alstublieft.

Bij de afbeelding: inmiddels oud-staatssecretaris Albayrak zei eens over gevangeniscellen dat ze beslist niet op hotelkamers lijken. Integendeel, het is een straf om er te zitten, zei Hare Excellentie, en dat was ook precies de bedoeling. Raak gezegd hoor, Excellentie.
De foto geeft een kijkje hoe Edward Kleine er bij zit.
Er wordt geen streefdatum voor de petitie aangegeven - tekent u zo snel mogelijk.

Teken voor Chagos' natuur en mensen
Vrijdag 5 maart 2010 was de laatste dag waarop u kunt tekenen voor Chagos als natuurreservaat en als woonplaats voor zijn rechtmatige bewoners.

04 maart, 2010

Klein klaaglied om Agnes

Over de jaren zeventig schreef ik een tijd geleden in verwondering dat de "mooie meiden" bij de maoisten in de geschiedschrijving uit de losse pols niet bij name genoemd worden. En toen hadden ze plotseling zelfs een fractievoorzitster, beoogd lijsttrekster voor de volgende Kamerverkiezingen.

Maar het heeft goed anderhalf jaar mogen duren.
Barbertje moest hangen. Misschien kan ze weer echt gaan glimlachen hierna.

En nogmaals bedankt, mijnheer Han Lammers

Begin 1976 mocht alsnog wethouder Han Lammers, samen met Roel van Duijn, opstappen uit het dagelijks bestuur van de gemeente Amsterdam, in de nasleep van het gevecht om de metro. Lammers, DDR-fan en ideoloog van een gezelschap dat zich Nieuw Links noemde en dat vooral een wisseling van baantjesjagers binnen de PvdA voorstond (een actie die slaagde), werd al spoedig landdrost van Zuid-Flevoland. Daar was de "stad" Almere in ontwikkeling, voor het eerst bewoond in 1976. Grotendeels gevuld met mensen die  verdreven waren uit Amsterdam terwille van het zogenaamde overlooppbeleid: gemeenten of nieuwbouwwijken buiten Amsterdam die als nieuwe arbeiderswijken moesten dienen voor Amsterdam waar vooral de betergesitueerden dienden achter te blijven.

In 1984 werd Almere een zelfstandige gemeente. De rancune moet er in deze binnenlandse immigrantensamenleving van begin af aan goed in gezeten hebben. Denk niet dat haat alleen samenhangt met het verdrijven van oorspronkelijke menselijke bevolking!
De Centrumpartij debuteerde in de al evenzeer debuterende gemeenteraad meteen met twee zetels.

Zesentwintig jaar later is het genootschap van Wilders er in een klap de grootste partij. Ook Verdonks Trots op Nederland - Wilders light - heeft er een zetel. De racistische rancune is op zijn minst vervijfvoudigd.

Bij het overlijden van Lammers vond de Volkskrant dat alle kritiek die er over de man was uitgestort in de jaren zeventig terecht verstomd was. Ik was wellicht de enige die toen op de radio nog eens bevestigde wat de Volkskrant inmiddels heftig meende te moeten ontkennen: dat de man een intrigant was, een slippendrager van de bouwmaffia, een volksverlakker, een lakei van het kapitalisme en een  carrièrist die met praatjes over de DDR op het pluche terechtkwam.
"De linkse elite", aartsvader van "de stad" Almere. Denk maar niet dat Wilders en de zijnen hem dankbaar zullen zijn.

Om Tiny Hofman uit de dagen die de Volkskrant wegwimpelde te citeren:


De allerslechtsten
zijn de als links vermomde rechtsen
Ze zijn erger dan de rest
Mijd ze daarom als de pest.

De ironie van het lot wil dat Lammers' opvolger in Amsterdam, Pitt Treumann, inmiddels een eenpersoonsfractie vormt in de nieuwe Amsterdamse gemeenteraad op een lijst, speciaal gericht tegen de nieuwste metrolijn-in-aanbouw.

03 maart, 2010

Drie maart 2010

"Ja die ouwe zeur wil toch voortdurend datteme juist niet op de VVD stemme en weet ze wel wat het kost om te parkeren, en dan zit je nog aan het andere end van die kolerestad?"
Genadiglijk is zij van een snor voorzien. Gepast heeft iemand er  "Neem OV" onder geschreven. En kameraden roepen over het logo van de VVD op de wet te schennen.
Goed gewroet, oude mollen (inclusief oma, die GroenLinks uitdraagt achter haar rug, ziet u het?).
Een hele verbetering.
 
Hier zwemt de eerste volledig-lengendedagenkleedkokmeeuw, maar het is vooral een lentebeeld van het plantsoen aan het Amsterdamse Alexanderplein. Lijn 10 noordoostwaarts stopt voor de halte, op de achtergrond de voormalige cavaleriekazerne. Deel van de mooiste plek van Europa.

  
Alwaar zich het eerste klein hoefblad van deze nawinter vertoonde. De temperatuur is nog niet bij benadering in de dubbele cijfers geweest sinds maanden, er lag nog ijs op de plassen vanochtend, maar in de zon vertoonde deze schuchtere lentebode zich zowaar. Ik was zo enthousiast dat ik vergat scherp te stellen. Maar het is geel en het is het.... Lente!