22 maart, 2010

Het socialisme en - de stormmeeuw

De stormmeeuw, Larus canus, hetgeen "grijze meeuw" betekent, heet in het Engels Common gull. George Monbiot, wiens artikel de aanleiding is tot deze serie, interpreteert deze naam als "gewone meeuw", en zo gewoon is de stormmeeuw ook weer niet. Maar het dier heet zo in het Engels omdat het foerageert op de commons, van oudsher - gemeenschappelijke weidegronden (die grotendeels niet meer bestaan). Bedreigd is deze meeuw, die lijkt op een zilvermeeuw, maar dan met vriendelijker voorkomen, niet. Het zal haar niet uitmaken wie haar als symbool kiest.

Geen opmerkingen: