19 maart, 2018

Winterbeeld 2018 - slotakkoord

Moeizame krokus
Ook krokus? Ben niet overtuigd
Zoals ik ook niet kan weten of dit het beroemde ijshaar is, Het voelde harig
Maar goed gewoeld, oude mol
De eerste bloeiende paardebloem in de buurt. Geen vroegertje

De la misère au milieu anarchiste

Het Ierland Comité, dat hier in het voorbijgaan wordt genoemd, is nooit goed van de grond gekomen. Als ik het mij goed herinner (ja, ik moet mijn archief eens op orde maken) zijn er drie nummers verschenen van het Ierland Bulletin, waarvan een met een vertaling van een artikel van het Sunday Times Insight Team over Bloody Sunday, 30 januari 1972 in Derry. Veertien mensen die tegen internering zonder proces demonstreerden waren doodgeschoten door Britse soldaten. De Sunday Times zag af van publicatie. De envelop waarin ik een afschrift van het verslag ontving was opengewerkt, maar de inhoud was er nog. Joris Bakker van het Nederlands Instituut voor Vredesvraagstukken, spreker op een avond van het Ierland Comité, was ontevreden over mijn vertaling en wilde graag het origineel zien. Ik heb het hem opgestuurd en het is nooit aangekomen. Een kopie heb ik niet gemaakt. Het was een merkwaardig optreden van "de Dienst" want Ierland Bulletin nr.2 lag in de winkels - dat kon toen zomaar nog... Slecht vertaald (het was haastwerk en ik had nog weinig of geen ervaring) of niet, het was beschikbaar.

Het comité dreef in hoge mate op de Amsterdamse afdeling van de Federatie van Vrije Socialisten (FVS), de organisatie van anarchisten in die tijd. Iemand van het Centrum voor Geweldloze Weerbaarheid deed mee en er liepen wat losse mensen in rond. Met het nieuwe jaar 1973 besloot ik met een medelid het blad om te zetten in een ruimer bulletin over repressie en het verzet ertegen in Europa, Repressie Revue geheten vanwege de allitteratie. Het Ierland Comité hield op te bestaan. Later in het decennium zou er een gelijknamig comité opgericht worden dat misschien meer aandacht kon genereren maar dat zeker ook in de warme aandacht van De Dienst stond. Maar dat valt weer buiten het bestek van dit verhaal.

Bij de oprichting van het comité waren enkele Ieren in Amsterdam betrokken. Een van hen had deel uitgemaakt van de tweepersoonsclub Actiegroep Socialisme. Het stel dat uit elkaar gevallen was had deze enkeling achtergelaten.
Het was niet moeilijk te missen dat een van de leden van de Amsterdamse FVS deze Ierse man onderhield. Hij had een goedbetaalde kantoorbaan dus hij kon het missen. De Ierse man verbleef illegaal in Amsterdam, in de loop van dit verhaal worden Verenigd Koninkrijk en de Free State lid van de EEG, maar of dat de illegaliteit minder moeilijk maakte? Dat die betaling niet zomaar vrijwillig bleek kreeg ik te horen toen zij twee weken uitbleef en Ierse Man op een houtje moest bijten. Via mij een beroep moest doen op het Fonds voor Internationale Solidariteit, verbonden aan de FVS, een fonds dat trouwens per nummer statutair het batig saldo van Repressie Revue kreeg. (Dat kon zomaar).

Ierse Man (ik noem geen namen in deze geschiedenis) vertelde mij hoe het kwam dat hij gemainteneerd werd. Degene die hem onderhield had samengewoond met de jonge vrouw die de helft van de Actiegroep Socialisme uitmaakte. Op een kwade dag (voor hem) liep zij over naar Ierse Man, van wie beiden wisten dat hij verbonden was aan de IRA. Dan wordt het verhaal pas echt vies: achtergelatene stuurt jaloers de politie af op het nieuw-samenwonende stel. Ierse Man wordt opgepakt, ontsnapt evenwel bij een gelegenheid, vlucht naar Amsterdam met Nederlands lief en komt in Amsterdam zijn verlinker tegen. Die participeert in het Iers Solidariteits Komitee en later in het Ierland Comité. Het is makkelijk chanteren, hoewel van twee kanten dus. Als FVS-lid Ierse Man nogmaals verlinkt zullen diens Ierse maten hem wel weten te vinden.

De kameraad die over het Fonds voor Internationale Solidariteit ging heb ik verteld hoe de vork in de steel zat en hij accepteerde niet dat iemand die iemand anders bij de politie had aangegeven zomaar bij de anarchisten rondhing. Op een prominente plaats. Hij beriep een vergadering hierover, waarbij zinnen vielen als "Wat zou jij doen als je n***vriendinnetje je zou worden afgenomen?" Ik wist niet wat ik meemaakte - het is de eerste keer dat ik het opschrijf en ik ben nog steeds ontsteld.
Ik stapte uit de FVS maar wilde de Repressie Revue behouden. Die werd inmiddels niet meer in koffiebar/actiecentrum Roodmerk gedrukt en opgemaakt, maar degenen die dit op zich hadden genomen lieten het na een nummer alweer afweten.
Als een zombie (zo voelde het) ben ik bij de FVS teruggekomen, innerlijk al afstand genomen hebbend. Toch lagen er nog flinke acties in het verschiet, in verband met de staatsgreep in Chili, Griekenland en de wurging van Salvador Puig Antich. Repressie Revue heb ik met andere mensen samengesteld en uitgegeven en het is een zachte onopvallende dood gestorven onder de naam Vrijheid. Maar toen was ik echt weg bij de FVS. De eigen stencilmachine voor het blad is bij het verzet in Chili terechtgekomen, een waardige bestemming.

Waar men het wel nodig vond te simuleren dat men Solidair was, en dus een Eigen Tijdschrift onder de naam Solidariteit ging uitgeven. En mij werd verteld dat ik eigenlijk tegen de muur gezet had moeten worden wegens verraad aan De Partij, maar ja, de situatie was momenteel niet revolutionair. Mensen van de FVS waren naar eigen zeggen betrokken bij Revolutionair Volksverzet Nederland, dat van plan was zich te oefenen in liquidaties (die nog steeds niet hebben plaatsgevonden overigens).

18 maart, 2018

Aan het graf van een naamloze (bekend aan God)

Een heuveltje zonder steen
zijn medegelovigen scheppen zand
zij kennen hem niet
de imam weet dat hij moslim is
gaat voor in stil gebed

Wij weten niet zijn echte naam
Fusini Baraya? En kwam
hij uit Burkina Faso
of uit Ivoorkust?
Gecrepeerd in een isoleercel

Gecrepeerd omdat hij
in vervloekt Nederland wilde zijn
Nederland verwelkomde hem
met eenzame opsluiting in zijn ziekte
en een laag aarde

Het aangeslagen personeel
van het gevang dat niet zo mag heten
Het heette hospitium
Het gaat nog regenen ook
Verkiezingsdag

Onder mijn paraplu schuilt ook
de zo afstandelijke Friese schone
een derde wil er ook bij
Ik kijk hem boos aan: dit kan niet
Hij heette Louis

Dat ik naar die naam moet vragen
vind ik een eigen schandaal
Het spijt mij nu
maar drie onder één paraplu?
Een christenplicht zo bij een graf

De bevlogen journaliste
die van alles wilde weten
over Fusini Baraya
dacht dat het nog wel goed kon komen
met de Volkskrant

Dat dacht ik niet
en ik heb gelijk gekregen
zij is er dan ook weg
het is allemaal alleen maar
erger geworden in Nederland

- Ook ter gedachtenis van Menno Wigman en F. Starik

17 maart, 2018

Tel geen geld maar geluk


Happiness, Ken Dodd
Ach, een vrolijk opwekkend deuntje, geen idee destijds van de tranen die het volgende jaar zou brengen


Someone someone, Brian Poole and the Tremeloes
Geen idee destijds dat dit oorspronkelijk van de Crickets was


Everybody knows, Billie Davis & the LeRoys.
Geen idee destijds van het bestaan...

14 maart, 2018

Uit de tijd genomen: Stephen Hawking

Een wonderlijke samenloop: net als een onderzoek van de KNAW duidelijk maakt dat niet "linkse wetenschappers" de universiteit beheersen maar overheid en kapitaal, wat ongeveer op hetzelfde neerkomt, ontvalt ons de bekendste theoretisch-natuurkundige. De man die de tegen hem gerichte lichamelijke ongemakken (dat is te licht uitgedrukt, maar vind maar eens een andere uitdrukking) vijfenvijftig jaar wist te doorstaan. Vast niet de grootste geleerde van zijn tijd, wel de bekendste en door zijn handicaps tot de verbeelding sprekend, en schrijver van een glashelder boek, A brief history of time< in het Nederlands Het heelal getiteld. Misschien kwam het juist door zijn handicaps dat hij puntig en net begrijpelijk genoeg het fascinerende verhaal kon vertellen, Roger Penrose, die heeft meegewerkt aan enkele van Stephen Hawkings populaire boeken stelt dit in het overlijdensbericht.

Het overlijdensbericht in The Guardian.
Om bij de beginzin aan te haken: Hawking was een man van links, zijn misogynie zij hem niet per se vergeven maar hij is daar niet alleen in zijn soort in.

Twee films:


A brief history of time


Into the universe: the theory of everything

Goede tijdreis toegewenst, mr. Hawking.

13 maart, 2018

Waarom het 's nachts donker is: Olbers' paradox

Als het heelal een (schier) oneindig aantal sterren bevat, hoe kan het dan 's nachts donker zijn? Het "schier" in de voorgaande zin lijkt mij van belang want het heelal is niet oneindig, maar voor de menselijke perceptie zou men kunnen zeggen dat het de oneindigheid benadert.
Dat het wel donker is is een teken dat het heelal niet oneindig is, en dat het nog steeds expandeert. Dat het donker is terwijl het dat niet zou horen te zijn heet naar een Duitse astronoom Heinrich Olbers Olbers' paradox.
Edgar Allan Poe heeft als dichter kennelijk de paradox als eerste op papier weerlegd.

(De Aladdin in mij slaat weer even toe... Op de aanleiding kom ik nog terug).

10 maart, 2018

De wijze woorden van Moeder Maria

Nog even aansluiten bij de soundtrack van 1970, zoals twee weken geleden genoemd.


You keep tightening up on me, Box Tops


Leaving on a jetplane, Peter, Paul & MaryDeze mag niet ontbreken, en jammer dat de echte mixen niet beschikbaar zijn - het zij zo.

09 maart, 2018

Winterbeeld 2018 - stadsvogels

Houtduiven doen zich tegoed aan een voederzakje dat eigenlijk voor de mezen bedoeld was
Maar neem het ze eens kwalijk
Ganzen knabbelen aan een grasveld dat aangedaan is door de vorst van de afgelopen tijd

08 maart, 2018

Onze rangen groeien aan

Olioliola onze rangen groeiden allang niet meer aan. Ik had een hekel gekregen aan dit lied van De Internationale Nieuwe Scène, ontleend aan Dario Fo ongetwijfeld. Maar die rangen groeiden niet, nee.
Hier komt het omstreeks 4.45Wetende hoezeer het kameraad Willem (Le Roi Danse) opwekte is mijn idee erover veranderd. Ook al zijn die rangen alleen maar geslonken.


De VARA, wie herinnert hem zich nog, zond dit uit in 1983.
Bovengenoemd lied begint omstreeks 6.15

En dan is het 8 maart 2018. Uit de diepten - hoor het lied in het Spaans.


Ach, Spaanse anarchistes (nog wel iets anders dan de dolgeworden [klein]burgers die een land als Nederland heeft gekend de afgelopen decennia) -
blijken een voorbode van een feministische staking en mobilisatie van 5,3 miljoen vrouwen in Spanje. Op de geritualiseerde achtste maart.
Er zijn meer mobilisaties geweest die meer dan bemoedigend zijn, maar ik houd het nu bij SPanje.
Zomaar een collage.

07 maart, 2018

De dode korrel en de rijke vrucht - preambule

Het is een vreemde zin, Joh. 12:24:
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien de tarwekorrel niet in de grond valt en sterft, blijft zij alleen; maar sterft zij, dan draagt zij veel vrucht.
(gemoderniseerde Leidse vertaling)
Redelijkerwijs kun je een zaadkorrel die in de grond zit niet dood noemen, als hij ontkiemt tot een aar die nieuwe korrels voortbrengt. Men zou juist zeggen dat een korrel die niet onder de aarde komt sterft zonder een nieuwe aar voort te brengen. Het beeld moet verwijzen naar het begraven, wat voor mensen iets geheel anders is dan voor graankorrels.

Niettemin heb ik dit vers gekozen als titel voor een artikel verschenen bij Cambridge Scholars Press, over het Nederlandse christen-anarchisme rond 1900, vanwege de poëzie besloten in het beeld, en natuurlijk de bijbelse referentie.
U krijgt dat artikel hier in porties opgedist de komende tijd. De aanleiding is dit sympathieke stuk van Peter Storm, waarin hij echter de lange geschiedenis van afwijzing van macht in het christendom (om andere godsdiensten maar niet te noemen) over het hoofd lijkt te zien.

Die "andere godsdiensten" zijn zeker even belangrijk. Het is een kwestie van beperking om niet ten onder te gaan in het teveel, dat ze buiten beschouwing worden gelaten.
Ik gebruik het woord godsdienst voor wat als officiële, gecanoniseerde leer wordt gezien, met gezag- en machthebbende voorgangers.
Religie gebruik ik voor het ontzag voor het onbegrijpelijke, het terugwijken voor het ervaren Andere, in schrik vaak. Godsdienst kan men afwijzen. Aan religie in deze zin valt nauwelijks te ontkomen.
Heeft u ooit een kat zien blazen met een dikke staart, vechtbewegingen makend met een voorpoot, naar "iets" of "iemand" dat/die u niet kunt zien? Ga bij uzelf na of u overeenkomstige ervaringen, zonder vechtneigingen of blazen, heeft ondergaan.
Natuurbeleving in de ruimste zin of vervoering door muziek (ook in de ruimste zin) vallen ook in deze categorie.
Geloof heeft vrijwel iedere mens. Het is iets anders dan godsdienst omdat de gedachte dat het beter kan toch uit uzelf moet komen en niet uit een soort leergezag opgelegd kan worden. Het kan wel gemeenschappelijk beleden worden. Hier zijn wij bij het socialisme of anarchisme in de buurt.

Anarchisme kan atheïstisch zijn, het is geen voorwaarde. Maar ook als atheïsme is het op geloof gebaseerd. Met zijn twaalf apostelen en zijn Ús ferlosser zijn het Nederlands socialisme en anarchisme doorspekt met geloof dat nog godsdienstige verwijzingen bevat ook. Domela Nieuwenhuis was eerst dominee, evenals voorman Banning van de PvdA en Van der Veen, een van de eerste PSP-Kamerleden. Het lijkt als zoveel geschiedenis vergeten.

De geschiedenis van het christendom is die van de opstand tegen de macht in de Kerk. In het Nederlands kan men hiervoor Theun de Vries' Ketters of J. Lindeboom's Stiefkinderen van het christendom lezen. Een totaaloverzicht is - goddank wellicht - niet voorhanden en waarschijnlijk ook onmogelijk.

Dan een noot aangaande mijn persoonlijke betrokkenheid en interesse in het onderwerp.
Bij een landelijk treffen van anarchisten in de kerstvakantie van 1973 hoorde ik van de gastvrouw in het vergadergebouw dat haar anarchisme inhield: niet roken, niet drinken en geen gemeenschap zonder het oogmerk zich voort te planten.
In diezelfde dagen las ik de roman De waterman van Arthur van Schendel, over de Zwijndrechtse Nieuwlichters die het socialisme aan de horizon verwachten omdat het een goddelijke opdracht is.
Het heeft lang geduurd voordat de legpuzzel vorm kreeg en ik leerde over de combinatie van christendom en anarchisme. Het christendom als geloof, niet als godsdienst. Dat er godsdienstigen waren en zijn die de godsdienst wel in overeenstemming brengen met anarchisme vernam ik dan weer later. Zie hier.

Ik identificeer mij wel met het onderwerp maar voel geen behoefte aan het doen van een belijdenis. Die mag je in het vrijzinnig christendom, dat het Nederlands christen-anarchisme heeft voortgebracht, toch zelf samenstellen.

Gaat u verder te rade bij Peter Marshall, Keith Hebden, Paul Cudenec, Jacques Ellul, Paul Virilio, Dorothee Sölle, Simon Critchley en noem maar op voor verdere oriëntatie, naast de zelfvertaalde serie die hierna volgt.

05 maart, 2018

Bejaarde grutto's in een landschap dat pijn doet

Ze blijven het proberen, de gruttostelletjes. Ze komen uit het zuiden, maken een nest, leggen eieren, en die komen niet uit. Of ze komen wel uit en dan gaat de maaimachine er overheen. En overleven de kuikens het dan zijn ze een zo makkelijk te vinden prooi voor vos, hermelijn, buizerd enzovoort.
Bejaarde grutto's, noemt Jantien de Boer ze in Landschapspijn.
Het is een belangrijk boek, anders hadden we het niet aangeraden, en tegelijkertijd (heb het nu gelezen) krijg ik er het gevoel bij dat Johan van der Gronden, die er veel in aan het woord komt uitdrukt op het einde van van dit stuk.

Landschapspijn is gebaseerd op een beeld van het landschap dat al verschraald was. Wat Thijsse beschreef in De bonte wei was al een verdwijnend en ten ondergang gedoemd landschap. Thijsse verwachtte niets goeds voor het madeliefje, het lieflijke bloempje van de weiden zoals de naam uitdrukt. Daarvoor is vooralsnog zorg niet nodig, maar allerlei planten en vooral ook dieren verdwijnen. Grote biljartlakens van "productief" gras, zonder grazende koeien, iedere paar weken gemaaid om de op stal staande beesten te voeren, dit alles ter meerdere glorie van een melkplas die geëxporteerd wordt - vooral naar China nu. Boeren met zulke massakoeienhouderij halen hun schouders op over landschapspijn, "alsof het onze schuld is". En er is al zoveel verloren gegaan, en dat is waar. De enorme coöperatie ontmoedigt de overschakeling naar biologische veehouderij, omdat er geen vraag naar zou zijn.

Stedelingen die het platteland bezoeken zullen de pijn misschien niet eens voelen. Zij weten niet wat er verloren is gegaan, en "het is toch groen". Jantien de Boer hoopt dat het tij nog gekeerd kan worden. Hoop alleen is niet genoeg.
Opmerkelijk: in de tweede druk, die ik gelezen heb en die dateert van april 2017, wordt het onderzoek naar de grote insectensterfte in Noordrijn-Westfalen al genoemd, eerder nog dan elders vermeld.

03 maart, 2018

De pijn die het doet je te zien gaan


Naar ik verneem de laatste plaat op Radio Caroline North, 2 maart 1968, ter afsluiting van Don Allen's Country & Western Jamboree. God be with you, Jim Reeves. Ongewild zwaar geladen, want Don wist niet dat het afgelopen was.
Nou, vooruit, dan ook nog twee postuum uitgebrachte singles van de man, nee, niet het zonnetje in huis, wat postuum misschien ook maar beter was.


It hurts so much to see you go


Is it really over?

02 maart, 2018

Weest slopers van de staat - punten over kolonialisme, deel 2

Doorgenummerd vervolg op dit artikel.

4. Dat ultrarechts intussen aan een openlijke herwaardering van het kolonialisme toe is zou geen verbazing moeten wekken.

5. Het ophemelen van kolonialisme is niet eens zomaar een lofzang op het eigenbelang van de heersende klasse. Het zou een uiting kunnen zijn van het vooruitgangsgeloof, dat getooid met het etiket joods-christelijke cultuur dezer dagen zijn eigen seculiere gang gaat.

6. Dit vooruitgangsgeloof is niet zomaar "rechts", voor wie dit mocht denken. Veel marxisten zijn ook goed in het zingen van de lof van het beschavende kolonialisme. Het kapitalisme is nu eenmaal een fase waar de hele mensheid doorheen moet om tot het Hogere, het Socialisme te komen. Nee, niet alle marxisten redeneren zo.

7. De grootste koloniale propagandazwendel is het Brengen van Vrede tussen oorlogvoerende "stammen". Het spraakgebruik is nog steeds niet weg. In Zuid-Soedan voeren "stammen" oorlog. De genocidale oorlog tegen Biafra was "stammenstrijd".

8. De koloniale macht veegt mensen die in vrede met elkaar of desnoods langs elkaar heen geleefd hebben in een zelfgewrochte staat. Maar ze mogen niet in vrede uiteengaan.

9. "Onoverbrugbare tegenstellingen" van koloniale makelij hebben bij de onafhankelijkheid van Brits-Indië voor moord op miljoenen gezorgd. Dicht bij huis hebben de Britse kolonialen dat soort "tegenstellingen" gekweekt in Ierland, de eerste kolonie van Europa.

10. Waar het woord "stammen" valt zijn de kookpotten waar de beschavingbrengers in belanden niet ver weg. "Nu doen we dat niet meer" laat Fanon een zwarte padvinderhopman zeggen, en de man meent het nog ook. De kookpot is voor de koloniaal het hoogste stadium van beschaving dat mensen zonder geschiedenis ("stammen") hebben voortgebracht.

11. Of racisme een product is van het kolonialisme is nog de vraag. De overweldiging van de bevolking van "Amerika" en vervolgens Afrika en het herinvoeren van de in Europa verdwenen slavernij voor de gekleurde mensen kan moeilijk anders dan als racisme gezien worden. De kolonisering van Afrika kwam grotendeels na de slavenhandel, werd vaak zelfs gemotiveerd als bestrijding van die handel.

12. Kolonialisme of imperialisme zijn in ieder geval voortbrengselen van de nationale staat in Groot-Europa (dus Noord-Amerika inbegrepen).

13. Weest dan taaie rooie rakkers, weest slopers van de staat! (naar: C.S. Adema van Scheltema)

- wordt al dan niet vervolgd -