28 februari, 2013

Het bromberenvertoog van Wolfgang Pohrt over het blijvende kapitalisme


Op het hoogtepunt van het jarenzestigactivisme las men niet Das Kapital, laat staan dat men zich in de geschiedenis van de arbeidersbeweging verdiepte. Dit alles hoort bij de gedachte die na de daad komt. Van iemand die Walter Benjamin en Adorno citeert verwacht ik geen instemming met Het Bestaande en resignatie ten aanzien van het kapitalisme. In Kapitalismus forever toont Wolfgang Pohrt zich wel wat men defaitistisch zou kunnen noemen. Hij vermoedt dat kapitalisme de tweede natuur van de mens is (geworden) die wellicht bij de eerste natuur past. En hij betreurt de overstap van de "beweging van '68" naar het lezen van Marx en het zich verdiepen in de arbeidersbeweging. Wat is er uitgekomen? Meer kapitalisme. De vrouwenbeweging zorgde voor meer personeel. De "beweging" was een moderniseringsgolf voor het kapitaal.

Ik scheel niet genoeg met Pohrt om mij daarom alleen al te distantiëren van zijn resignatie, die trouwens eigenlijk meer op desillusie en wanhoop berust dan op instemming. Het inzicht dat het socialisme stierf bij het begin van de Eerste Wereldoorlog had Pohrt al kunnen hebben in 1968. Hij vindt optimisme stompzinnig en hij ontwaart eigenlijk geen beleden behoefte aan het verslaan van het kapitalisme, ook al mag het k-woord weer gebruikt worden nu het officieel crisis is (al is het dan weer niet zo officieel dat politici dit ook echt zeggen, er wordt voortdurend een vertoog over bezuinigingen uitgestort dat in feite losstaat van de crisis). Opvallend dat mensen die echt een generatie boven Pohrt staan, als de pas overleden Stéphane Hessel of Howard Zinn dit geresigneerde pessimisme niet deelden.

Het kan zijn dat de miljoenen demonstranten in Egypte, Griekenland, Spanje enzovoort misschien alleen een verbeterde versie van het kapitalisme wensen en niet naar het socialisme streven. Ook de in Nederland enigszins aanzwellende woede over de zelfverrijking van de predikers van bezuinigen komt niet op fundamentele kritiek neer. En van het lezen van Das Kapital gaat men niet de straat op. Neen, dat heeft men dan net gedaan, net als na 1968. Moed verloren al verloren. Desnoods: moed der wanhoop verloren, al verloren. Als het verslaan van het zogenaamde neoliberalisme een andere vorm van kapitalisme oplevert, dan zij het zo. Ik zie ook niet wat voor Grote Kladderadatsj er kan plaatsvinden. Maar dat er iets moet en zal veranderen wordt steeds duidelijker en het zou beter zijn zich te verdiepen in welke vormen er in plaats van de oude zouden kunnen komen dan stellen dat de tweede natuur zo natuurlijk is.

Er is bijvoorbeeld geen reden tot resignatie te concluderen uit de vaststelling dat het kapitalisme het fascisme voortbrengt. Als het verslaan van het fascisme tot een verbeterde verzie van het kapitalisme leidt, dan zij ook dit zo. En het Land van Belofte ligt altijd voorbij de horizon.

27 februari, 2013

Stéphane Hessel, bij van het universum


Gisteren 26 februari 2013, is Stéphane Hessel overleden. Hij is de laatste paar jaar naar voren getreden als de stem van degenen die verontwaardigd moesten en konden zijn over het zogenaamde neoliberalisme en de gevolgen voor mens en planeet. Indignez-vous! Een oproep die weergalmt in Frankrijk, Spanje, Griekenland, Italië en verder.
Hij was ook medeopsteller van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
Zijn wens was wel dat het "Israelisch-Palestijnse conflict" vreedzaam opgelost zou zijn voordat hij stierf. Wie zal dit wel gegeven zijn?
Mooie woorden in bovenstaande video getuigend van spinozistisch geloof.

26 februari, 2013

Ne'er fear me lad, this is ain countrie

Er was een tijd waarin aalscholvers zeldzame verschijningen waren. Ik herinner mij mijn eigen eerste waarneming nog goed: vanaf de brug over het Buiten-IJ, 1982. Destijds werd het spontaan ontstane natuurgebied van de Oostvaardersplassen geprezen door de kansen die het de aalscholver bood. De grauwe gans werd er ook verwelkomd. In Nederland is het welkom nooit van lange duur, ook of juist niet voor dieren.

Er kwam de tijd waarin ik niet meer hoefde op te kijken van een aalscholver in de gracht voor mijn voordeur. Het verschil met echte stadsvogels is/was dat de aalscholver zich niets van mensen lijkt aan te trekken, misschien zoals de futen. De meerkoet die intussen echt een stadsvogel is geworden heeft leren leven met mensenrotzooi, dat veelvuldig als nestmateriaal wordt gebruikt. De aalscholver blijft koloniegewijs in bomen zitten

Bij het infiltratiemeer in de duinen bij Castricum zijn inmiddels vier kolonies dicht bij elkaar. Het is een luid gekwetter of hoe men het geluid van aalscholvers ook mag noemen. Op het water dobberen bergeenden, kuifeenden en misschien andere (ik heb geen kijker bij mij). De bomen waarin de aalscholvers broeden zijn gedoemd - de ontlasting van de vogels is heet en doodt het leven in de boom (zoals de spijsvertering op het verwerken van een gehele vis is ingesteld).

Het is vijf jaar geleden dat ik hier voor het laatst geweest ben, het landschap en de streek die zo nauw met mijn leven verbonden is geweest, niet in de laatste plaats met mijn liefdesleven. Fluitekruid groeit op, alleen sneeuwklokjes zijn in bloei, de lucht is grauw en nevelig ook al probeert de zon door te breken. Het afgevallen blad in het bos beweegt op sommige plaatsen, is het een spel van de wind, schuifelt er een muisje onder of is het de eenvoudige magie van het schijnbaar willoze gebladerte, dat soms als was het een muisje over het pad lijkt te lopen?

Vijf jaar blijkt ook weer niet zo veel maar genoeg om het gevoel te hebben iets teruggevonden te hebben.
En die Schotse Hooglanders blijven griezelig.
Een angst die men per cursus kan bestrijden...


25 februari, 2013

Fijne verjaardagsmuziek

Wat muzieken die mij herinneren aan eenzaam ontwaken op mijn verjaardag

Boléro, Ravel, Berliner Philharmoniker dir. Herbert von Karajan
Mijn eerste "klassieke" plaat, verjaardagscadeau, was de dag ervoor "gevierd", Ravel schallend in de verlatenheid.


Dinge dong, Teach-In
Mijn verjaardagochtend, ik kende dit niet, het had het jaar ervoor het Eurovisiesongfestival gewonnen, maar daar keek je niet naar. Het was le matin après en op de een of andere manier greep de tekst (niet de ongetwijfeld winnende klokgeluiden) mij nogal aan. "De tijd was om".
Mijn zorgen van die ochtend bleken ongegrond.


Killing moon, Echo and the Bunnymen
Genoeg om te kiezen uit die dagen, deze is het dan geworden...

24 februari, 2013

De trotse vlag van de Republiek Spanje


Madrid, gisteren 23 februari 2013. De Republikeinse driekleur. Weer honderdduizenden mensen op de been tegen het regime, en dit op de verjaardag van de Tejero-coup, 1981. Nu tegen het "democratisch-koninklijke" bezuinigingsbeleid.
Waarheen?

23 februari, 2013

Otis 'Damon' Harris

De man met de falsetstem die Eddie Kendricks moest vervangen bij de Temptations, overleden afgelopen week.

Love woke me up this morning


Papa was a rolling stone


Law of the land

22 februari, 2013

De wonderwerker


Er is afgelopen jaar een biografische film over Eugène Marais verschenen, Die wonderwerker. Het moet natuurlijk wel een beetje romantische film zijn over de getormenteerde dichter/onderzoeker, het gaat over de episode 1902-1908 - mede de periode die hij bij de Waterberg doorbracht om bavianen te bestuderen.
Ergerlijk, die ondertiteling, want je gaat die toch lezen.
Zal deze film ooit elders terechtkomen? Hij is uitgebracht net op de dag waarop ik onder andere Marais noemde in mijn lezing in Loughborough...

21 februari, 2013

Een partij die opkomt voor niet-mensen


De haas in de marathon, tien jaar Partij voor de Dieren
De bijna ongelooflijk beschaafde commentaarstem is van Donald de Marcas, ooit lid van de hoorspelkern voorzover ik weet, en omroeper/nieuwslezer.

Dada 2.0

Hooggeierd Poebliek,
Wai presentieren Oe:
Dada 2.0.
Vrolijk baken in een baaierd van zeur- en gruwelnieuws.

20 februari, 2013

De zoete muziek van de liefde


Kevin Ayers overleden 18 februari 2013. Overlijdensberichten zijn nooit plezierig maar ik moet wel zeggen dat het Enorme Talent van Ayers niet aan mij besteed is geweest. Hij was blijkbaar Te Geniaal voor mij.
Love makes sweet music, Soft Machine. Voorjaar 1967.

De afscheids"happening" van mijn schoolklas volgde een script dat ik al in mijn hoofd had voordat ik zelfs maar op de middelbare school zat. Het leven is wonderlijk. Een soort demonstratie met toepasselijke enigszins bijtende toespraken van mijn hand. Later zou het mei worden, dat jaar (maar dat was juist de examentijd).

Iemand van de HBS had een platenspeler neergezet en liet het geluid over de binnenplaats schallen. De rest van de HBS vond het leuk om de brandslang op de gymnasiasten te zetten. Dat was hun afscheidssurprise. Vreemd volkje...

De andere single naast de Soft Machine die genoemde jongen van de HBS, Pieter de Vries, liet weerklinken was deze. De herinneringen verbonden aan deze nummers.

Sittin' on the dock of the bay, Otis Redding

Het lot van de Kruidberg


In de dagen van de ontruimingen in de Lastage en erna werd ik geplaagd door enorme rugpijn, die ik zowat de hele zomer van 1975 heb gehouden. Uitsluitend het gevolg van het lopen, het demonstreren - ik kan mij er niet op beroepen degelijk in elkaar gemept te zijn door de ME of aanverwanten indertijd.

Het had als consequentie dat ik een reis naar Libanon heb laten varen. Het was mijn bedoeling deel uit te maken van een ploeg die zou meebouwen aan een ziekenhuis in het Palestijnse kamp Tel al-Za'atar, wat het beste als Kruidberg vertaald kan worden. Met rugpijn leek het mij al onmogelijk - bij nader inzien, later de hitte van de zomer in de Levant meegemaakt hebbend, vind ik het nu al helemaal geen goed idee om juist in dat seizoen die werkzaamheid aan te vatten. Maar ja, het moest aangepakt worden in wat in Nederland de vakantietijd was.

De volgende zomer was het kamp verwoest, waren er heel wat mensen vermoord in de opgelaaide burgeroorlog van Libanon, en het verse ziekenhuis was kapot. Eigenlijk kon ik mij gelukkig prijzen er niet bij geweest te zijn. Nu, wetend hoe Aleppo kapotgemaakt wordt en talloze mensen gedood en opgejaagd worden weet ik niet of dit een goede conclusie was. Ik heb ook niet gehoord van makkers m/v die er wel bij waren of zij het ook als een treurige oefening in nutteloosheid ervaren hadden.

De Revolutie voorbij de einder.

19 februari, 2013

De verbazende genade van de revolutie


Het is moeilijk uit te leggen wat deze instrumentale versie van Amazing grace bij mij losmaakt. Zou het bij meer mensen zo werken?
Ik verwijs niet naar het Isle of Wight Festival van 1969 of 1970, ik verwijs naar de wonderlijke dagen van Radio Geronimo vanuit Monte Carlo, het "alternatieve" Radio Luxemburg. Deze klanken kondigden de uitzending aan.
Ik word weer even de twintigjarige die zeker weet dat de bestaande verhoudingen omgewoeld zullen worden op een niet te ver tijdstip in de toekomst. Hoe, dat wist hij (ik) ook niet precies, maar het bestaande kan niet waar zijn.
Ach, ik heb deze verbazingwekkende genade al vaker ter sprake gebracht, het is de indruk van afgelopen vrijdag, zo'n twaalf uur achtereen de revolutie bespreken die niet gekomen is maar die ons wacht - want de revolutie is een proces. Dit laatste besefte ik nog niet op mijn twintigste.

De Revolutie zou een breuk in zoniet met de tijd zijn, een kairos-moment - een term die ik niet kende, maar een van de boeken die mijn zicht op de wereld vormden, The dialectics of liberation had het over een vergezicht van gebroken klokken. Voorbij het punt waar de tijd doorbroken zou worden lag de nieuwe wereld. Piet Reckman beschreef het in zijn Sociale aktie wel bijna pathetisch: iedere traan zou gedroogd worden, de woestijn zou bloeien.

Het Socialisme, dat voorbij het breekpunt lag, zou heel in de verte iets te maken kunnen hebben met de maatschappijordening in het zogeheten Oostblok, maar ook alleen in de verte. Oorlog en onderdrukking zouden er niet meer zijn. "Mazzeltov zal het wezen" schreef Reckman tot groot vermaak van mijn kameraad Isobel.
Het is eigenlijk wonderlijk dat er geen verband was tussen het heden met zijn verschrikkingen van massamoord, uitbuiting en dictatuur en het visioen van na de Revolutie.

Roel van Duijn had het er vrijdag over en mijn eigen droombeeld van omstreeks die tijd kwam boven bij de confrontatie met de muziek die er bij hoorde.
Wat een flinke knauw aan mijn optimisme was, was niet eens - wonderlijk te zeggen - de staatsgreep in Chili van 11 september 1973, maar de contrarevolutie in Portugal van 25 november 1975 en de er op volgende straffeloze bezetting van en massamoord in Oost-Timor. Voeg daarbij de moord op een dierbare kameradin en daar was de harde landing. En het wakkerworden uit een jeugdig idee?

Ergens achter de horizon ligt het punt waar het goedgemaakt zal worden: wat is kan niet waar zijn. Nog steeds.

18 februari, 2013

Het commercieel belang bij stijgende "criminaliteit"


Het vrolijke optimisme van de tweede helft van de video is moeilijk te koppelen aan de somberheid van Chris Hedges over de opsluitindustrie. Hij citeert de schaamteloze "private opsluitonderneming" CCA, die kansen ziet in strenge aanpak van "criminaliteit", in recidive en in de bevolkingsgroei die vanzelf meer gevangenen oplevert.

17 februari, 2013

Goedgekeurd door de Dienst


De Dienst... Bij een drenking tijdens het AS-jubileum afgelopen vrijdag 15 februari 2013 zei ik onder andere tegen Roel van Duijn dat het mij zo eng zou hebben geleken als een geliefde agente van de Dienst zou zijn gebleken. Daar keek hij verrast van op, dat had hij geen ogenblik gedacht. Gelukkig maar. Zo ver gaat men nog niet in Nederland, wellicht. In de VS en Groot-Brittannië wel, tot en met het maken van kinderen bij pseudo-geliefden incluis. Maar goed.

Ik ben van 1972 tot 1974 betrokken geweest bij een anarchistische organisatie in Nederland. Van 1973 tot 1978 ben ik actief lid geweest van het Palestina Komitee. In 1972 was ik een van de oprichters van het Ierse solidariteitscomité - niet geheel op mijn gemak bij de leuze "Overwinning aan de IRA!" maar dat was een idee van de trotskisten, met wie in het geheel niet samen te werken viel (mijn vuurdoop met leninisten van wie ik mij verder verre heb kunnen houden). Van 1978 tot 1989 ben ik betrokken geweest bij een als anarchistisch beschouwde boekhandel. Van 1989 tot 1991 zat ik bij de redactie van een heus communistisch dag-/weekblad. Daarna wordt het zicht enigszins vaag - ik kan zelf niets bedenken wat het regime met "terroristische connecties" zal willen associëren, maar daar zijn "ze" zelf het beste in. Tenslotte werd Radio 100 ook aangevallen als organisatie met als oogmerk het plegen van misdrijven.

Kortom, ik zou mijzelf als een Risico beschouwen als ik vertegenwoordiger was van de bibber- en rilstaat die mij tenslotte ook ongegeneerd heeft afgeluisterd. Ik geef de opsomming zoals zij is, er valt meer te zeggen, maar dit zijn de punten waarvan ik weet dat "ze" er over zouden beginnen als zij aan Gewelddadige Omverwerping Van De Orde denken. Iets waar ik mij niet mee beziggehouden heb, maar het is niet "hun" verdienste dat zij dat al dan niet weten.

In 1998 werkte mijn lief een tijdje bij de Gladstonebibliotheek in Hawarden, Cymru. Een oase van prettige geleerdheid in het groen, als ik in gedachten elders wil zijn ga ik - bijvoorbeeld - daarheen...
Nu geviel het dat het Britse koninklijk echtpaar op bezoek zou komen in de bibliotheek terwijl Lief er werkte. Er moest wel een apart toilet komen voor de koningin, waarvan zeker was dat er geen bom in de stortbak gedeponeerd kon zijn. Maar dit is standaardprocedure, begrijp ik.
De medewerkenden van de bibliotheek werden geen, herhaal: GEEN veiligheidsrisico gevonden. Dan laat ik nog buiten beschouwing dat ik met het hoofd van de bibliotheek, Peter Francis, besproken heb een mogelijke studieconferentie over christen-anarchisme te organiseren in de bibliotheek, het motto dat Peter ervoor bedacht is hier terug te vinden.

Medeoprichter van een gezelschap dat onder aan zijn pamfletten "Overwinning aan de IRA!" zette en niettemin werd mijn allernaaste vanwege haar contact met mij GEEN risico gevonden. Voor mijn gevoel is dit bijna zoiets als een koninklijke onderscheiding. Maar ja, we hebben het over 1998. En over de Britse Dienst.
Van het bezoek herinner ik mij het lievelingsdrankje van Elizabeth II, dat dan ook geserveerd werd. Het doet denken aan de Campari van de enige echte vorstin van Nederland...

Wenen om een schaduw

Gisteren 16 februari 2013 is Tony Sheridan, afgezien van Stu Sutcliffe en Pete Best, de "vijfde Beatle" overleden.
Toen het Duitse Polydor gepousseerd werd via Radio Luxemburg kreeg het vroege werk alsnog aandacht en werden het bescheiden hitjes, in 1964. Eerst van al

Ain't she sweet


Cry for a shadow

16 februari, 2013

Onder de sterren


Campidanese, Armonia de Ballu

Kartuli Khmebi


Anniversariu di Minetta, Tavagna


E muntagne d'Orezza, TavagnaLile, Lenteschkogo Ensemble

15 februari, 2013

Het gewicht van woorden


Joke Kaviaar is voor het gebruik van woorden veroordeeld tot vier maanden onvoorwaardelijk, na een eis van zes maanden. Zij is in hoger beroep.

Toen eind 1979 het Dierenbevrijdingsfront zich manifesteerde in de publiciteit had het ds. Hans Bouma als woordvoerder. Hij bleef dit tot 1982 toen hij vond dat de acties contraproductief leken te worden. Maar dierenbevrijding is van begin af aan waarschijnlijk het meest subversieve actiepunt van de ontwikkelde wereld. Het idee van dierenbevrijding wordt gevaarlijk gevonden. Toch is Bouma niets in de weg gelegd.

Naast dierenbevrijding is blijkbaar verzet tegen genetische manipulatie levensgevaarlijk voor de kapitaalsverhouding. Vooral als er een veldje van de makers van Zyklon B wordt omgewoeld en gemanipuleerde piepers worden verruild voor ekologisch geteelde patatten. Veldbevrijding.
De woordvoerster van de Belgische Veldbevrijders, ir. Barbara van Dyck, is gebroodroofd door de Katholieke Universiteit Leuven, om het enkele woordvoersterschap. En inmiddels is zij tot zes maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf veroordeeld vanwege dit woordvoersterschap. Woorden worden gevaarlijk gevonden en vragen om opsluiting...

In dit verband:

Een kleine theologie van het activisme


In het kader van de aan de gang zijnde discussie over de K van KU Leuven, wil ik toch ook daar even op ingaan. Ook voor de moraalridders en de Verlichte zedenprekers.

Eerst even voor de christenen. Er is, vooreerst, de Bergrede, deze onvoorstelbare tekst bevat een aantal onsterfelijke uitspraken; woorden die wat mij betreft - al ben ik natuurlijk voorstander van het droppen van die K, dat spreekt voor zich – zowat boven alle woorden verheven zijn, of toch in mijn persoonlijke top tien aller tijden staan, en ik ken toch wel een paar citaten.

Hier komen ze: “Zalig zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden”. Tja, ik moet het toegeven: magere troost voor Barbara die nu gebroodroofd is. Ze kan niet eens gaan doppen. Verzadigd zal zij voorlopig niet worden.

Maar goed. Op naar het vervolg: “Zalig zij die omwille van de gerechtigheid vervolgd worden” – dat klinkt al beter. Yes, Barbara, volhouden en de moed niet verliezen – ... “want hen behoort het rijk der hemelen”.

Tedju, hum, ja, ... ik denk dat de schrijver even niet goed wist hoe hij met het tweede deel van zijn zin kon wegkomen. "Zalig zij die omwille van de gerechtigheid vervolgd worden, want"... vul dat maar eens aan. Zonder ontslagen te worden. Er is volgens het evangelie een verlangen naar rechtvaardigheid dat hoger staat dan de wet, kennelijk. En dat is men in deze tijd helemaal vergeten. Nochtans is de Bergrede, toch een van de belangrijkste teksten uit de hele christelijke traditie, daar heel duidelijk over.

Even verder spreekt de Nazareër deze fantastische, maar enigszins raadselachtige zin (hier in een parafrase van Paulus): “Ik ben niet gekomen om de wet op te heffen, maar om hem te vervolledigen.” Aha. Interessant. Zou het dat niet zijn? Dat is wat activisten doen: de wet een klein beetje opheffen, om hem te vervolledigen.

Nu, ik ga hier geen erudiete discussie beginnen over antiwettelijkheid en heilsverwachting, over antinomisme en messianisme in het judeo-christianisme, omdat ik al de helft van mijn lezers kwijt zou zijn voor het einde van mijn zin. Ik heb dat elders gedaan (ja, lezers onderweg verliezen ook).

Maar het is simpel. Het is de liefde voor de gerechtigheid (voor de mensheid en voor de planeet) die soms de wet doet overtreden om hem uiteindelijk te verbeteren. Burgerlijke ongehoorzaamheid is daar een vorm van.

En of onze ‘aardappeloorlog’ (moet je die beelden zien, het is meer een rugbymatch) nu een vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid was of niet, laat ik aan specialisten over, maar het was een vorm van geweldloze directe actie, in de lijn van het stakingsrecht, dat de laatste tijd overigens ook gejuridiseerd en gecriminaliseerd wordt, en van Greenpeace, dat ook totaal ten onrechte vervolgd is voor bendevorming.

Dezelfde evangelische basisgedachte vindt men overigens ook terug in de magnifieke spreuk over de sabbat: “De sabbat is gemaakt voor de mens, de mens niet voor de sabbat”. Of toegepast: de wet is gemaakt voor de mens, de mens niet voor de wet. Het gaat om de geest van de wet, niet om de letter van de wet.

Je moet de dingen in context en in perspectief plaatsen. En je moet vergevingsgezind zijn, juist omdat de wet gemaakt is voor de mens en de mens niet voor de wet. Waar blijven al die goedmenende christenen van onze Alma Mater?

En dan is er nog de scène in de tempel. Miljaar, wat heb ik daar als kind van genoten. Die Christus gaat daar nogal te keer: hij ranselt de handelaars uit de tempel, hij schopt ze gewoon de deur uit. “Niet in het huis van mijn vader!”.

Een activist die kerel; en nog behoorlijk gewelddadig ook. Of toch niet echt geweldloos. Bijna. Maar wat een activist! Mensen die de handelaars uit de tempel van de wetenschap verdrijven - dat is wat we nu nodig hebben. “Niet in het huis van Moeder aarde!”. Te gevaarlijk voorlopig. We hebben wel tienduizend jezussen nodig om dat te doen.

Maar dat is het: het zijn jezussen! Die activisten van de Field Liberation Movement hebben iets van jezussen. Wat? Met dat lange haar, die wat hippe kleren en die prille baardjes? Sprekend. Bekijk de beelden nog maar eens goed op YouTube. Die gaan we toch niet criminaliseren? Laat die gasten toch lopen. Ze komen op voor de planeet en voor de mensheid. Kan je je nu een betere zaak indenken?
Was heel de jeugd maar zo geëngageerd (en dat zeg ik als iemand die er al jaren met enthousiasme tussen staat en niet als Louis Tobback).

De universiteit zou, in alle stilte natuurlijk, trots moeten zijn op mensen als Barbara van Dyck. Uiteraard moet de universiteit dit openlijk afkeuren. Natuurlijk. Dat zie je van hier. Ik zou het ook doen als rector. Misschien zelfs in de strengste bewoordingen. En als het gaat over de principes van de Verlichting, kan ik wel een donderpreek of twee afsteken. Maar ontslag? Geen haar op mijn hoofd dat er zou aan denken. En in stilte zou ik trots zijn op onze Barbara Van Dyck.

En dan is er nog mijn vader. Dat is natuurlijk de hoogste theologie. Zelfs de heidenste heidenen zullen dit begrijpen. Hij heeft mij minstens drie dingen geleerd: om op te komen tegen onrecht, de zwakken te verdedigen door dik en door dun en voor niets of niemand te zwijgen of te buigen, als je in eer en geweten overtuigd bent van je gelijk in een zaak van algemeen belang.

Niet voor de leraar, niet voor de directeur, niet voor de sergeant, niet voor generaal. Niet voor de koning. Zijn woorden. Bij de koning, kreeg hij het altijd even lastig. Ik ook. Zijn fout. Awel, zo iemand nu is Barbara Van Dyck. Zij neemt haar engagement niet terug. Het siert haar. Ik zou haar misschien blameren. Maar ontslaan? In Godsnaam!

Ben ik dan, net als die gasten van de Field Liberation Movement, een fundamentalist, die tegen elk menselijk ingrijpen in de schepping Gods, tegen al het gemorrel aan de natuurlijke orde is (zoals die goede Johan Braeckman suggereert in zijn stuk tegen ecofundementalisten)? Neen. Ik weet dat de mens ingrijpt op de natuurlijke orde. Voor mij als filosoof is dat een oergegeven: de mens is een cultuurwezen. Het feit dat hij spreekt, is al onnatuurlijk en kunst, kunde, techniek en technologie zijn al helemaal onnatuurlijk.

Allemaal omdat we spreken. Ik wil maar zeggen: ik weet het, collega Braeckman: de mens is onnatuurlijk. En het is door de rede en alleen door de rede dat de mensheid zal overleven. Dus laat ons redelijk zijn.

Dat betekent: de actie zien in haar context. Een aan de gang zijnde patentering en privatisering van gentechnologie, en allerlei mogelijke effecten op de biosfeer en de volksgezondheid, waar ook onder wetenschappers heel wat discussie over bestaat, is een actie waard. Dus is activisme begrijpelijk en, in deze, zelfs aangewezen.

Save our Science? Ja, dat moeten we doen. De universiteit moet dringend bevrijd van haar neoliberale carcan. We moeten de handelaars de tempel uit jagen!

Kortom, Barbara verdient nu al een standbeeld, omdat ze zoveel debatten tegelijk heeft aangezwengeld: het debat over genetisch gemodificeerde organismen en de privatisering van zaaigoed, het debat over de onafhankelijkheid van de wetenschap en de neoliberalisering van de universiteit en natuurlijk ook het debat over het recht op vrije meningsuiting en de criminalisering van activisme.

Een standbeeld op het Ladeuzeplein voor Van Dyck, niet de schilder maar de bio-ingenieur. Ik zie het al staan. Met als opschrift: ‘Ik ben niet naar het aardappelveld gegaan om de wet op te heffen, maar om hem te vervolledigen’.

Deze kleine theologie is overgenomen van De Wereld Morgen en is geschreven door Lieven de Cauter

Wordt vervolgd.

14 februari, 2013

Adieu Alep

De hitte van die dagen blijken een record gevestigd te hebben en zo te zien is het voorbij, voorbij - over voorgoed kan ik het niet hebben, het Aleppo dat ik gekend heb.

Het vernisje van de stedelijke beschaving is dun en kwetsbaar en het is in Aleppo kapot. De mensen van de Armeense diaspora zijn opnieuw op de vlucht, het Baathbewind bood hun bescherming en ook dat is voorbij. Ironischerwijze gaan sommigen naar Artzach, in de gelijkgeschakelde media nog steeds op zijn Russisch Nagorno-Karabach genoemd. Vluchten over land gaat in ieder geval door de streken waaruit ouders, grootouders, overgrootouders, misschien enkelen nog zelf, verdreven zijn: de Turkse vlag belooft betrekkelijke veiligheid.

In Jdeydeh heb ik een cassette gekocht met de wonderschone zang van Thérèse Hindo - omdat het barbarendom overal loert kan ik alleen zeggen dat die door skinheads uit mijn raam gegooid is.
Hier een proeve van dertig seconden, Adieu Joseph.

13 februari, 2013

Alles is gemeenschappelijk


Het spandoek trof mij - wanneer zie je nu teksten in het Latijn op een betoging? Aan de keerzijde: "Communism". Alles is gemeenschappelijk - hier wordt gesteld dat het een leuze is uit de dagen van de Duitse Boerenoorlog. Nu ja, het is ontvouwd bij de bezetting van de universiteit van Sussex, waar studenten en staf zich verzetten tegen privatisering.

Academisch onderwijs is "opleiding tot" geworden, meet- en toetsbare weetjes die "training" opleveren in plaats van een inleiding tot de wetenschap. De commentator bij libcom zegt het tot slot, ik zou het van begin af aan vooropstellen: de strijd voor vrij(heid van) onderwijs is strijd voor een vrije samenleving. Of deze slaagt in dit geval is niet zo belangrijk, al wens ik de bezetting het beste.
De eraan gewijde site.

12 februari, 2013

Naar mijn begeren de kleinste


Klein hoefblad overvallen door kou en sneeuw? Nieuwe Oosterbegraafplaats, 12 februari 2013.
Op de tweede verjaardag van het overlijden van mijn moeder naar het graf gegaan. Nee, zij is daar niet. Mijn oma en opa ook niet. Toch is het de plaats om alle drie present te zien - mijn moeder verongelijkt dat ze met hun is opgescheept - of toch niet meer, en verongelijkt dat zij geen vermelding op de steen heeft hoewel zij ook zal zeggen: verknoei daar geen geld aan.
Katholiek geworden oom heeft een mooi kitschig mariabeeldje neergezet naast de steen, wij steken voor elk een kaarsje aan. En eten de verantwoorde müesli- en speltbollen op bij wijze van grafmaaltijd - en de plechtigheid wordt onderbroken doordat een tand van mijn plaatje afbreekt.
Dat gaat geld kosten. En het is ongemak.
Het eerste couplet van "De kleinste", zoals afgesproken als speciaal lied voor de gelegenheid (morgen is het de verjaardag van mijn oma) komt er moeizaam uit wat mij betreft. Het verplaatst mij vanzelf naar de schemerige zitkamer op de Nieuwendijk, de tijd tussen kindertelevisie en avondeten, als we met opa wat liederen doornamen.
Het schemert nog niet. Ik twijfel er nog steeds over hoe het verder moet met de steen en de natuur roept.

De Kleinste
(Tekst: Jan Pieter Heije; melodie: Jos Beltens)

In 't groene dal, in 't stille dal,
Waar kleine bloempjes bloeien
Daar ruischt een blanke waterval
En druppels spatten overal
Om ieder bloempje te besproeien
Ook 't kleinste!
Om ieder bloempje te besproeien
Ook 't kleinste!

En boven op der heuv'lenspits
Waar forsche boomen groeien
Daar zweept de stormvlaag fel en spits
Daar treft de rosse bliksemflits
En splijt, bij 't daavrend onweerloeien,
Den grootste!
En splijt, bij 't daavrend onweerloeien,
Den grootste!

Omhoog, omlaag, op berg en dal,
Ben 'k in de hand des Heeren!
Toch kies ik, als ik kiezen zal,
Mijn stille plek, mijn waterval,
Toch blijf ik steeds, naar mijn begeeren,
De kleinste!
Toch blijf ik steeds, naar mijn begeeren,
De kleinste!

11 februari, 2013

Een spokenwereld


Het is vandaag twee jaar geleden dat er een ongelooflijke collectieve brul in Caïro weerklonk bij de aankondiging vanvhet aftreden van Moebarak. De brul die de wereld rondging via de livebeelden van Al Jazeera, dat toe nog (sommige dingen veranderen heel snel) als DE betrouwbare bron gold. Wij openden de fles, klonken op de revolutie en toen kwam het telefoontje van de uitzendarts van Sint-Jacob.

*

Het laatste jaar is mijn moeder nauwelijks de deur van het "zorgcentrum" uitgeweest. Na de amputatie van een teen en het aanmeten van aangepast schoeisel was zij blij dat zij weer kon lopen en tegelijkertijd deed zij het nauwelijks meer. Zij bekende (zo voelde het aan) tegen mij dat zij nauwelijks meer de weg wist in haar zeer gekrompen wereldje dat voorzover ik wist uit twee in elkaar doorlopende straten bestond, misschien een enkel hoekje om. Ligt dit aan gezichtsvermogen of is het 't uitvallen van ruimtelijk inzicht? Geen idee.

Verontrustend vond ik - daarvoor, toen zij nog zelfstandig woonde - een telefonische vraag: "Heb jij enig idee waar de Wibautstraat is?" Ik werd nog kwaad ook, zoals je waarschijnlijk alleen op je ouder(s) kwaad kunt worden. Ik ben opgegroeid in die buurt, je hebt er zelf acht jaar gewoond en nu... Zij beriep zich op de ouderdom. In haar laatste jaar wist zij (neem ik aan feilloos) allerlei adressen waar zij gewoond had te noemen, waarvan ik foto's van het net kon plukken of ter plaatse zelf kon maken en ze op haar prikbord hangen. Tegelijkertijd was de hoofdstraat, parallel aan het stuk van de Weesperzijde waar ik opgegroeid ben weggezakt. Hoe werkt het geheugen?

*

"Een geregeld leven". Mijn oma beriep zich er op dat zij dit leidde, mijn schoonouders - waarom moet er per se om kwart voor zes gegeten worden? heeft geen zin zich er tegen te verzetten - mijn moeder ook, al jaren.
De regie hierover is haar ontnomen door het vreemde regime dat werd aangehouden in de zorgfabriek. Ergens tussen vier en zes uur 's middags werd een warme hap bezorgd. Thuis had zij half zes aangehouden. Hoe ontevreden zij meestal ook was met wat haar voorgezet werd, zij was blij dat zij zelf geen boodschappen meer hoefde te doen en niet meer hoefde te koken.
Om redenen die mij nu ontgaan is haar de regie over haar diabetes type 1 uit handen genomen enkele weken voor - naar ik vermoed - de fatale dosis insuline die niet gedekt werd door een maaltijd. God verhoede dat men wordt overgeleverd aan de willekeur van incompetente artsen in samenwerking met verplegenden en keukenpersoneel. Wie zal het vrijwillig doen?

O, maar in de sprookjeswereld van de zegenrijke sociaal-democratie anno 2013 kiest men er zelf voor. Eerder al had men daar besloten dat vrouwenemancipatie er op neer kwam dat het gezinsloon werd afgeschaft, dat vrouwen "aan de slag" moesten - dat was pas emancipatie, gedwongen worden er een loonslavenbaan op na te houden en nu combineert men dit toverkunstenverhaal met een wereld waarin "de familie"- diezelfde heel geëmancipeerd tot werken gedwongen mensen - wel voor hun hulpbehoevende ouder(s) kunnen zorgen. Hulpbehoevende moet zelf maar te kennen geven dat hij of zij naar een zorginstelling moet/wil. Tegen die tijd is het oordeelsvermogen zo gesleten dat het er niet van zal komen.
Deze conclusie staat hier even, terwijl ik dit begon te tikken kwam het nieuws door van het aftreden van de paus, die dit inzicht dus wel tentoonspreidt. Hetgeen de inhoud wel beïnvloed heeft.
D.V. kom ik er nader op terug binnenkort.

10 februari, 2013

Avonturen met aardperen


Iemand raadde ons aan aardperen te gaan verbouwen. Bij nadere oriëntatie op wat dit nu eigenlijk is herkende ik de planten: ergens in de Kennemerduinen weet ik twee bosjes aardpeer te staan - tuinontsnappelingen neem ik aan.
Hoe het met de aardpeerkweek gaat verneemt u hopelijk.
Bij het zoeken naar deze wonderlijke knol kwam ik langs De Godin - volgens mij heb ik de maakster wel ontmoet in een eerdere bestaansvorm (van ons beiden) en ik wil in ieder geval wel de aandacht vestigen op deze aan "eetbaar landschap" gewijde site.

09 februari, 2013

Van poezen en boswandelingen

En toen was er Roger Gale MP, als backbencher van de Tories en een van de woordvoerders van de helft van de parlementsfractie die tegen het recht te trouwen van mensen van het zelfde geslacht oreerde. Het huwelijk is tussen man en vrouw, dat staat voor hem vast.

De discjockey Roger Gale op Caroline hoorde ik foeteren tegen dit nummer, "It makes me go wild".
Het wordt vaak geïnterpereteerd alsof het over een homofiele scholier gaat maar ik kan het uit de tekst niet opmaken.
Hij is "anders" en in een maatschappij waar de individualiteit wordt opgehemeld is anders zijn wel het laatste dat men zich kan veroorloven.
In ieder geval gaat het over "pesten".
Home of the brave, Jody Miller


Roger Gale sprak als "good guy" op Caroline steeds ene Pussycat toe en het was duidelijk dat ik als luisteraar dit niet was. Nou was hij zeker niet de slechtste discjockey van het station, dat was nu eenmaal Tony Blackburn. En toen was hij weg, naar het noorden, naar Radio Scotland en later Radio 270.
En nu dus alweer vele jaren Tory MP. Waarmee gelogenstraft wordt wat Roger Day achteraf zei over de Torycampagne die onder de naam Radio Caroline werd gevoerd door Radio North Sea International in 1970: het was een groot risico, "actually none of us was a Tory". Roger Gale wel, en wellicht was hij toen in 1965 al homofoob.

De film die bij het nummer van Tom Jones hoorde heb ik pas in 1980 gezien, ik kan mij van het verhaal eerlijk gezegd niets meer herinneren. Geliefde van toen zei na afloop, wel met een lachje: "Als je me nog een keer naar zo'n slechte film meeneemt maak ik het uit." Ze was al aan het twotimen in die dagen dus daar was op den duur geen film voor nodig, is gebleken.
Jaren later heb ik het nummer dan nog gekaraookt ook.

Roger Gale's herkenningsmelodie was het pakkende Eine Schwarzwaldfahrt van Horst Jankowski, dat een behoorlijke hit was in die dagen.


08 februari, 2013

Mensenshow


Behoeft geen commentaar

07 februari, 2013

Veertig jaar Anarcho-Socialist

J u b i l e u m b i j e e n k o m s t
Ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan organiseert de AS voor haar lezers een feestelijk bijeenkomst op vrijdagmiddag 15 februari 2013 in het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), Cruquisweg 31, Amsterdam (Oost). Deze locatie is eenvoudig te bereiken vanaf Centraal of Muiderpoort met buslijn 22 ( uitstappen halte Zeeburgerdijk) of  Station Zuid of Amstel met buslijn 65.


P r o g r a m m a
13.30 uur: inloop
14.00 uur: opening van de bijeenkomst
14.05 uur: korte terugblik op 40 jaar de AS door Rudolf de Jong (AS-redacteur)
14.15 uur: lezing door Roel van Duijn over de herleving van het anarchisme als politieke beweging in de jaren zestig en zeventig
14.35 uur: gelegenheid tot discussie met de spreker
14.45 uur: muzikaal intermezzo door de Atalanta’s (freejazz)
14.55 uur: lezing door Roger Jacobs (België) over het verband tussen ‘kleine’ en ‘grote’ verhalen binnen het anarchistisch perspectief
15.20 uur: gelegenheid tot discussie met de spreker.
15.30 uur: pauze; onder meer gelegenheid om te spreken met AS-redacteuren (koffie en thee worden geserveerd)
15.55 uur: lezing door Weia Reinboud over anarchisme en vrijheid
16.15 uur: gelegenheid tot discussie met de spreekster
16.25 uur: muzikaal intermezzo door het Trias Poetica (protestliederen)
16.50 uur: afsluiten van de bijeenkomst door Boudewijn Chorus (AS-redacteur/ medeoprichter)
17.00 uur: gelegenheid tot napraten (hapjes en drankjes worden geserveerd)
18.00 uur: einde van de bijeenkomst; het IISG-gebouw wordt om die tijd gesloten
De toegang is vrij; donaties zijn echter zeer gewenst!
(Als AS-redacteur zal ik D.V. aanwezig zijn, en als u mij wilt begroeten: Stephen Fry probeert op mij te lijken...)

Paaswakes bij Schipholgoelag

Zo gij uw ziel opent voor den hongerige, en de bedrukte ziel verzadigt; dan zal uw licht in de duisternis opgaan, en uw donkerheid zal zijn als de middag.
Jes. 58:10

Vijftig jaar na de afschaffing van de slavernij is het de hoogste tijd om ook een eind te maken aan het illegaliseren, opjagen en opsluiten van onze medemensen! In de lijdenstijd voor Pasen staan wij stil bij wat er in vreemdelingendetentie met mensen gebeurt.
Wij geven een teken van solidariteit aan de grensgevangenen. Tevens maken wij duidelijk dat wij grote vragen hebben bij het opsluiten van mensen die niets misdaan hebben. Dit doen we door middel van wakes bij het nieuwe Justitieel Complex (JC ) Schiphol.


Vanaf Aswoensdag zal iedere keer een andere groep een wake leiden:

• 13 februari: Aswoensdag - Religieuzen voor Vluchtelingen & de Catholic Worker met een overweging van Huub Oosterhuis

• Zondag 17 februari: Time to Turn & Studentenpastoraat Amsterdam & Navigators Amsterdam

• Zondag 24 februari: Dominicus- & Keizersgrachtkerk

• Zondag 3 maart: Stroom & Vineyard

• Zondag 10 maart: Kerken uit de Haarlemmermeer

• Zondag 17 maart: Doopsgezinden, Lutheranen & de Evangelische Broederschap

• Zondag 24 maart: Palmpasen – Kerken uit Amsterdam Oost (Muiderkerk, Anna Bonifatius & Elthetokerk).

• Vrijdag 29 maart: Goede Vrijdag – Franciscaanse Vredeswacht

• Zondag 31 maart: Pasen - Oecumenisch vuur

De wakes zijn bij de nieuwe Schipholgevangenis van 14.00 tot 15.00 uur. Dit gevang is per bus bereikbaar o.a. met Connexion bus 185 die een regelmatige dienstregeling rijdt op alle dagen van de week vanaf Schiphol Plaza. Klik hier voor een overzicht. De dienstregeling voor zondag komt eerst, die voor weekdagen erna.
Er wordt ook gezamenlijk naar de wake gereden met auto's en soms met een eigen bus. Vertrek om 13.30 uur vanaf NS Station Amsterdam Zuid (naast restaurant Wagamama, Zuidplein 12). Aanmelden is niet nodig. Maar als je te laat dreigt te komen of voor meer informatie, kun je bellen met 06-30295461.

Voor A-3 formaat posters van deze serie wakes kun je mailen naar noelhuis@antenna.nl en dan sturen we ze graag op.

Downloadbare affiche

De migrantengevangenis staat in Badhoevedorp aan het einde van de Sloterweg, vlak bij de A4. Het adres is Duizendbladweg 100, 1171 VA Badhoevedorp maar bij veel navigatieapparaten en routeplanners is dat nog onbekend.
Klik hier voor een routebeschrijving voor fiets, openbaar vervoer en auto die je kunt afdrukken.
Klik hier voor een kaart van de directe omgeving die je kunt printen zodat je niet verdwaalt.

06 februari, 2013

Goudvis en kolibrie


Het is nu twee jaar geleden dat ik - zelf maar net hersteld van zware griep - met mijn zuster het gevecht met de doodsmachine Osira had te voeren over onze moeder, die ook aanleiding tot strijd gaf. Tussen de Scylla van de zorgcharlatans en de Charybdis van het object van de "zorg" dat spoedig zou bezwijken want de strijd is ongelijk.

Merkwaardig is dat in die dagen het nummer Hummingbird van Cat Stevens fors in mijn hoofd speelde, een inmineurschets van een sterfbed maar de inhoud kreeg pas zijn betekenis nadat mijn moeder gedood was.
De lading krijgt zoiets pas als men de periode overziet. Mijn nichtje had een witte lichtflits gezien in de voorafgaande week - wij noemen verschijnselen of gebeurtenissen "occult" omdat de oorzaak ons verborgen blijft. Als er al een oorzaak is die buiten onze interpretatie bestaat, want de verbanden worden door ons mensen gelegd.

Dezer dagen las ik over Cat Stevens' Hummingbird dat dit een tweede verwijzing naar Eleanor Farjeon is, naast Morning has broken. Farjeon heeft een roman geschreven die The humming-bird heet, waarvan de clou is dat een meisje van alles wat zij aanraakt de herkomst en de geschiedenis aanvoelt en kan navertellen.
Wij mogen dit helderziendheid noemen. Of er verder verband is met het lied van Cat Stevens kan ik niet zien.

Eleanor Farjeon - terwijl ik mijn zoektocht over het net grotendeels vruchteloos uitvoer, er is niet veel over haar te vinden, schiet mij te binnen dat ik zelf een sprookjesboek van haar hand heb (gehad): De kleine goudvis en andere verhalen. Dit zat goed verstopt... Ik weet niet of ik het gered heb uit wat plotseling van mijn eigendommen en kamer weg moest uit mijn ouderlijk huis na de dood van mijn moeder. Mocht het in mijn eigen huis geweest zijn (geen idee meer) dan bevindt het zich in een plastic vuilniszak. Habent sua fata.

Gekuch en gesnuif en iemand die maar blijft teuten met gaan zitten, het is in een kerk, dat is duidelijk. De naam van het snaarinstrument weet ik even niet (dulcimer?), de trommel heet in het Iers bodhrán.


Leanabh an aigh
Farjeon heeft het lied zijn Engelse tekst gegeven en door Cat Stevens (met pianohulp van Rick Wakeman) is het cultuurgoed voor de wereld geworden.

05 februari, 2013

Rots en roots van Sachalin

Een artikel waar Antiwar.com speciaal attentie voor vroeg over opstandigheid en wellicht separatisme van Okinawa riep bij mij vragen op over hoe het verder zit met de Ainu. Er zijn in ieder geval nogal wat beelden. Ze vertellen een speciaal verhaal.Sakhalin Rock, Oki Dub Ainu Band

De wind draagt het mee

Reg Presley overleden, er wordt veel gestorven...

Love is all around


Night of the long grass


66-5-4-3-2-1

04 februari, 2013

Het gevecht is voorbij

Cecil Womack, overleden 1 februari 2013 (bericht dringt nu pas door)

Love wars


Celebrate the world


Life's just a ballgame
"Modern soul" RVZ-stijl bij uitstek...

03 februari, 2013

Felix Ortt en het spiritualisme


De "gewone" serendipiteit van een zoektocht op het net deed mij belanden bij de site Blik op Oneindig (voeten op de grond) van Loes Modderman. Zij is actief lid van de spiritistenvereniging Harmonia, waar Ortt in zijn laatste jaren regelmatig inleidingen voor hield en waarvoor hij het tijdschrift Spiritische Bladen redigeerde, tot hij het redacteurschap overdroeg aan Mw. Mulder-Schalekamp, een familielid van mij over wie gefluisterd werd dat ze aan hocuspocus deed. Zo gaat dat, in familie. Het verband tussen haar en Ortt heb ik nog net van mijn tante mogen vernemen in haar laatste dagen (al wist ik niet dat zij er slecht aan toe was, dat kon zij goed camoufleren), het gaf een merkwaardige blik op de man, die ik weer later pas beter begreep.

Loes Modderman doet wat natuurwetenschappelijke interesse betreft wel denken aan Ortt of aan J.J. Hof. Zij beheert deze site gewijd aan microscopische beelden, had dit weblog en besteedt hier onder anderen speciale aandacht aan Ortt.
Ik neem het aan hem toegeschreven in extenso over, de inhoud komt mij zeer bekend voor (heb ik elders al gelezen). Loes Modderman schrijft mij dat zij de tekst heeft vertaald, ik heb er enkele voor mijn gevoel onOrttachtige termen in veranderd.

FELIX ORTT schrijft in het Grand Souvenir Book ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van het
Spiritualisme het volgende:


"Als een jonge ingenieur, getraind in de natuurwetenschappen en grootgebracht in een Orthodox Christelijk milieu, heb ik geleerd om naar het Spiritisme te kijken als een bijgeloof, een serieus, intellectueel getraind mens onwaardig.
Maar wie een vorm van bijgeloof wil bestrijden, dient op de hoogte te zijn van de sterkste argumenten. Daarom begon ik me te verdiepen in het werk van A.R. Wallace, Sir William Crookes, C.F Varley en later dat van prof Hyslop en diverse andere bekende geleerden.

De argumenten die pleitten voor het Spiritisme bleken onweerlegbaar. Daar kwam geen bedrog of bijgeloof aan te pas.
Later kwam ik in contact met een andere richting van kritiek en twijfel, door de advocaten van een animistische verklaring van de fenomenen die Spiritisten onderzoeken. Ik stuitte op Thomson Jay Judson's "De Wet van Psychische Fenomenen". Dit boek is buitengewoon helder en werd geschreven vanuit een grote kennis van de feiten, en met de nodige overredingskracht. Ik werd er zo door gegrepen dat ik dit Amerikaanse werk vertaalde.
Hudson schrijft alle zogenaamde occulte fenomenen toe aan de werking van de "onbewuste geest."
Maar ondanks zijn onderbouwde argumenten en wijsheid, kwam het mij voor dat hij niet in staat was vanuit het onderbewuste van levende mensen alle verschijnselen die wijzen op de invloed van overledenen te verklaren.

Voor mij is de waarheid van het overleven van onze persoonlijkheid na de fysieke dood bewezen, zo zeker als welke thesis op het gebied van natuurwetenschappen, zoals de theorie van Mendel over erfelijkheid, waar geen enkel wetenschappelijk getraind mens nog aan twijfelt.
Maar hier is een merkwaardig punt: naarmate ik ouder werd en onherroepelijk overtuigd van de waarheid van het Spiritisme, bezie ik de bewijzen nu vanuit een ander gezichtspunt. Ik zie ze nog steeds als van groot belang, dat is waar, voor diegenen die zoeken en twijfelen; maar voor hen die hun overtuiging hebben gevonden komen ze op de tweede plaats.

Nog steeds vind ik het uiterst belangrijk om op een wetenschappelijke manier naar Spiritisme te kijken, met daarnaast de inherente spirituele levensvisie, die uiteindelijk de grootste waarde heeft.
Want de mens kan alleen gelukkig worden door geestelijk te groeien, en in zijn streven daarnaar zal hij ontdekken dat de religieuze en ethische waarheid van het Spiritisme een grote hulp is.
Maar een wetenschappelijke benadering heeft het grote belang dat het licht werpt op zoveel vragen die oprijzen met betrekking tot het hiernamaals; wat betreft de omstandigheden waarin de ziel zich na de dood bevindt, over de mogelijke evolutie na de dood, over de capaciteiten van de levende geest; over de relaties met wie nog op aarde zijn en tussen degenen die zijn overgegaan; over de vele vragen die onze gedachten bezighouden naarmate wij zelf dichter bij de overgang komen.
Met betrekking tot al deze vragen bestaan veel opvattingen, veel verwarring en misverstanden, terwijl een foute interpretatie van de gebeurtenissen in de seancekamer en de communicaties die men ontvangt bij kunnen dragen aan die verwarring. Daarom denk ik dat een kalme, wetenschappelijke interpretatie van deze hele verwarrende massa informatie grotelijks bij kan dragen aan de zegeningen die het Spiritisme de mensheid heeft gebracht.
Als vriendelijke geesten aan de andere kant de moeite nemen om troost, aanmoediging of spirituele verheffing te brengen aan wie nog op aarde toeven, dan is het onze plicht om in dankbaarheid alles te doen wat we kunnen om verhelderende inzicht te verspreiden bij degenen die de boodschappen ontvangen. Dat lijkt mij een glorieuze taak van het wetenschappelijk Spiritisme.

02 februari, 2013

In het midden als een draaitol


Goodbye pork pie hat, Pentangle


How glad I am, Fontella Bass


Hare Krishna, Ruth Copeland. Daddy sang bass...

Nederland, 2013


Utrecht, 1 februari 2013.
De vrouw die het karton omhooghoudt is afgevoerd met onbekende bestemming.

NAGEKOMEN
De vrouw die vrijdagmiddag door de politie werd verwijderd bij het Beatrix Theater in Utrecht moest weg voor haar eigen veiligheid, dat zegt de politie. (...)
Oranjefans die op de aankomst van de Koningin wachtten waren er niet van gediend en de sfeer werd grimmig. Daarop besloot de politie de vrouw weg te halen en het bord enige tijd af te nemen. De politie benadrukt dat de vrouw niet is aangehouden.
Bron.

Een verhaal van Alexander Cohen-klasse. Dus zo zien grimmige dreigende Oranjefans er uit? Wie denkt de politie in de maling te nemen?

01 februari, 2013

Brandbommen tegen de vrijheid


Weinig doet een fascistenhart zo goed als boekverbranden. Zeker sinds juli 2011 kunnen we weten hoe gevaarlijk "zij" zijn waaruit we kunnen concluderen dat "wij" gevaarlijk zijn. Ik kan met die maand ook naar mijzelf verwijzen maar de moordpartij in Noorwegen was gericht tegen "de verkeerde lezers", de "cultuurmarxisten".

De Freedom Bookshop in Londen is vannacht met brandbommen bestookt, er zijn geen mensen gewond of erger. De winkel, tevens uitgeverij en actiecentrum, is niet verzekerd en inschakelen van de politie is ook niet aan de orde.
Het is de tweede aanslag in twintig jaar.

NAGEKOMEN
Freedom zelf over solidariteitsactie.