30 november, 2015

Felix Ortt over Wu wei

In zijn laatste levensjaar schrijft Felix Ortt over de inspiratie die hij ontleent aan de woorden van Jezus en die van Lao Tsz' zoals hij de naam schrijft. Hij beveelt Wu wei aan, door hem als "Woe wei" geschreven:

"[O]nze levenshouding moet zijn: "Woe wee" - letterlijk vertaald "niets doen". Waarmee Lao Tsz' niet bedoelt: lui stilzitten en niet te werken, maar waarmee hij bedoelt: niet eigenwillig te handelen, maar te doen wat ons in het ritme van de Tao op onze weg gelegd wordt. Of, ook weder dezelfde gedachte in Christelijke taal uitgedrukt; dat wij trouwe dienstknechten van de Heilige Geest de Trooster op aarde, moeten trachten te zijn en het liefdewerk moeten doen, wat de Heilige Geest op onze weg legt; en niet zelf uit eigen kracht dit of dat moeten willen bereiken."

Het doel voor de mens zelf is het nastreven van innerlijke vrede, die gelijk is aan het enige ware geluk.

29 november, 2015

Victoriaanse toestanden in Bengalen, een Victoriaanse kolonie tenslotte

En het geheel eindigt dan bijvoorbeeld in de nieuwste pretvoorziening "De Negen Straatjes" in Amsterdam, waar het troosteloze uniform van de blauwe spijkerbroek, liefst voorgescheurd, de hoofdattractie is.
Een fotoreportage van kinderarbeid in wat "informele fabrieken" heten in Dhaka, Bangladesj.
De ellende is dat de jongelui op zoek zijn naar een beter leven, iets wat in Nederland en aanpalende gewesten inmiddels als ongeveer misdadig wordt afgeschilderd.

28 november, 2015

In het zuiver licht des hemels


Sonatine, Maurice Ravel (Marie François)


Nocturnes, Erik Satie (Pascal Rogé)


Litanei auf das Fest Aller Seelen, Franz Schubert
Dietrich Fischer-Dieskau (bariton), Gerald Moore (piano)

27 november, 2015

De duurzame vis die zich niet zal voortplanten

Je kunt weerzinwekkende vivisectie op gevangengehouden levende wezens natuurlijk als een weldaad voor mensen presenteren - en dat gebeurt dan ook.
De VS Food and Drug Administration heeft genetisch gemanipuleerde zalm van een juichend concern genaamd AquaBounty goedgekeurd, want "veilig te eten".
Over ethiek en risico gaat die FDA niet. En AquaBounty heeft het over "duurzaam". Dan moet het allemaal wel in orde zijn.

26 november, 2015

Het wederzien met de repressie


In de dagen van RAF, ETA, IRA, Japans Rood Leger, Palestijnse en Molukse strijdgroepen (geen uitputtende opsomming) wist de Staat in het algemeen niet beter te doen dan repressief optreden. Het mede door mij opgerichte blad Repressie Revue beoogde die repressie te inventariseren en is daar ruim twee jaar in geslaagd. En nee, de geschiedenis herhaalt zich niet als farce. Noodtoestanden en het stilleggen van een hele hoofdstad, zoals de afgelopen twaalf dagen is gebeurd, zo ver is het nooit gekomen in de jaren zeventig, hoe dicht bij de overheden er soms ook waren. Jazeker, internering zonder vorm van proces was ook toen gebruik, vooral in het Verenigd Koninkrijk.

De Rote Armee Fraktion was in haar begindagen zoals het in het leninisme heet een transmissieriem wat betreft de bevrijdingsstrijd en het verzet in de "Derde Wereld", bovenal Indo-China. Zij verwerd al spoedig tot een zichzelf instandhoudend apparaat dat solidariteit eiste voor zichzelf, waarbij de anderen ver weg uit het zicht raakten. Op 13 november werd de oorlog even naar Frankrijk verplaatst, of beter: naar Parijs. De dagelijkse tol aan mensenlevens werd even "omgedraaid". Bij deze opsomming ontbreken de achtentwintig lagereschoolkinderen in Mosoel, of hoorden die bij de tol van de dag er voor?

De Orde, die niets beters te bieden heeft als verkooppraatje dan "onze manier van leven" waarbij het niet-bombarderen van kinderen hoort, zolang ze in Europa verblijven, antwoordt met meer oorlog. Desnoods een wereldoorlog, zoals de Turkse provocatie ten aanzien van Rusland maandag liet zien. Van Mali tot en met Jemen wordt dood en verwoesting verspreid en hiermee wordt "onze manier van leven" blijkbaar veiliggesteld.

Hoorde bij de repressie van nu maar zo'n motto als "Mehr Demokratie wagen", kan ik dezer dagen slechts verzuchten. Integendeel, waar "men" kiest voor koerswijziging - Griekenland, Portugal, binnen de Britse Labourpartij - wordt onmiddellijk het grootschalig offensief namens "de markten" ingezet, de "markten" die ook zoveel baat hebben bij het verwoesten van levens in de Derde Wereld die niet meer zo mag heten. Maar zie ook hoe snel de doden van 13 november zijn herdoopt in "onze manier van leven". En hoe gemakkelijk de zogenaamde vrijheden die bij "onze manier van leven" heten te horen worden afgeknepen.

25 november, 2015

Filep Karma, elf jaar gezeten voor hijsen van vlag, vrijgelaten

Filep Karma, veroordeeld tot vijftien jaar gevangenisstraf door de Indonesische bezetters, voor het hijsen van de vlag van Papua Barat, is donderdag jongstleden vrijgelaten. Hij heeft dan toch elf jaar gezeten. Meer over zijn zaak en zijn vrijlating.

24 november, 2015

Komen en gaan van hoefdieren in de Waterleidingduinen

In de dagen waarin aangekondigd wordt dat er duizenden (!) damherten afgeschoten gaan worden in de Amsterdamse Waterleidingduinen nog even iets over de moeflons van het zelfde gebied. Hier is te lezen dat zij alweer vier jaar geleden naar elders zijn vervoerd. Een motivatie kan ik niet vinden.

Inmiddels zijn er op het Kraansvlak wel twintig wisenten die internationale aandacht krijgen. Niet zo gek als men bedenkt dat ze ooit zo goed als uitgestorven waren in het wild - en hoe wild men deze populatie kan noemen laat ik aan uw oordeel over.

23 november, 2015

De potsenmaker die de waarheid vertelt over de hypocrisie rond "Parijs"

Wat zijn de Media weer volgzaam en goed gelijkgeschakeld - een gecoördineerde slachtpartij op vrijdagavond in Parijs is geen moord op - zijn het 129? - mensen, het is een aanslag "op onze manier van leven". Want "zij" gaan niet naar voetbal, zitten niet in restaurants of op terrasjes, gaan niet naar concerten. Andrew Neil in This week, een politiek weekoverzicht dat ik eigenlijk volg uit traditie, niet (meer) omdat het informatief is - alles is gelijkgeschakeld zo'n beetje - die uitvaart tegen de "barbaren" van de Islamitische Staat die waarschijnlijk pars pro toto is voor de wereld van de islam. Ik hoorde heel wat Franse namen en heel wat Franse namen niet... Frankie Boyle licht er wat uit:

For a list supporting the French government’s foray into bombing its former colony he chose Satie, a composer so questioning of state he put a question mark into La Marseillaise; Zola, a man so adamant about the function of a fair and full trial he may have been murdered for his beliefs; Rousseau – “Those who think themselves masters of others are greater slaves than they”; Ravel, who rejected all state honours; Gauguin, a passionate defender of indigenous peoples; and Camus, the great Algerian-born philosopher, who died in 1960, a year before he would’ve been thrown into the Seine at the orders of the Nazi head of the Parisian police.

In de poging de lijst over mij heen te laten gaan viel mij inderdaad Camus op. Waarom niet meteen Fanon genoemd? En ja, op de lijst van dode mensen uit het uitgaansleven staan namen van mensen uit Marokko, Tunesië, Algerije, alsook Mexico, Chili, Venezuela...

Neil asked us to consider who will be remembered in 1,000 years, and the answer of course is Thkkkkkkkzzzzxrrkksd, the insane Cockroach Emperor, who revolutionised the mining of our bones for fuel. But let’s go with his conceit. A thousand years is a long time; the first book published in French wasn’t until 1476. Goodness knows what an Islamic caliphate would have been doing 1,000 years ago? They built the House of Wisdom in Baghdad, one of the first universities in the world; they asked scholars of all faiths to translate every text ever written into Arabic; they demanded the first qualifications for doctors, founded the first psychiatric hospitals and invented ophthalmology. They developed algebra (algorithms are named after their Arab father) and a programmable machine … a computer. They introduced Aristotle to Europe, Al-Jahiz began theories of natural selection, they discovered the Andromeda galaxy, classified the spinal nerves and created hydropower using pumps and gears.

And Neil is right – we don’t remember any of that.

En er is dus een cabaretier voor nodig de goegemeente dit voor te houden. Een die van de BBC verbannen is.

De dwarsheid van Satie was mij eerlijk gezegd onbekend, maar men leert alle dagen bij. Deze tekst is ook niet van hem, maar hij is wel heel mooi - ik vind hem via de zoekmachine "Satie+Marseillaise".
Van Satie later wel iets, D.V.

22 november, 2015

Het leger van het grootste land van Afrika- vernederd?

Nadat klaarblijkelijk al eerder dertien dorpen waren geannexeerd heeft Benin bij wat met recht politiële actie mag heten opnieuw zestien nog eens zestien dorpen aan de Nigeriaanse kant van de grens in bezit genomen. De grenzen tussen deze staten zijn de lijnen die op de kaart zijn getrokken op het congres van Berlijn 1885, bevestigd in 1914. De regimes van beide landen hebben gezegd deze koloniale lijnen te zullen respecteren. De overname van de dorpen door de Beninse gendarmerie lijkt gelijkmoedig opgenomen te zijn door de plaatselijke bevolking. Yoruba aan beide zijden van de grens.

Merkwaardig evengoed dat hier een larmoyant verhaal staat over verdere vernederingen van het leger van in inwonertal het grootste land van Afrika: Tsjaad. Kameroen en Benin knabbelen aan de grenzen en Boko Haram gaat zijn gang. Het leger dat Biafra en die andere republiek Benin onder de voet gelopen heeft en nog niet zo lang geleden hele dorpen in de Nigerdelta in brand schoot. Het leger waarvan Chinua Achebe vermoedde dat er wederzijdse infiltratie was met Boko Haram. Is het nu echt plotseling een papieren tijger, of een machinerie voor eigen corruptie?

21 november, 2015

Als we op een bergtop zouden leven


If we lived on the top of a mountain, Cleo Laine


Lipstick traces, O'Jays

Vorige week overleden, midden in een tournee, de schrijver van het voorgaande nummer, Allen Toussaint, en van dit volgende - het verhaal wil dat hij, in dienst, tegen medesoldaten wat droevig zei "I wrote this" toen de hitversie van Al Hirt uit de radio klonk. "Oh sure!"
Hij zal er niet armer van zijn geworden, mag ik denken.


Als Al Tousan, Java

20 november, 2015

Onze toekomst is je ondergang

En dan komt het treurige nieuws dat Armand, Herman van Loenhout, overleden is, op de honderdste sterfdag van Joe Hill, gisteren 19 november 2015. Zijn optreden in het Maagdenhuis 20 maart jongstleden was een van de vele culturele hoogtepunten van die opmerkelijke episode, de Nederlandse Lente. Klik op de descriptor Armand hieronder voor meer. Het organiseren van een optreden met David Rovics, waar we het over zouden hebben na afloop, kon toen niet doordat hij snel voor een rokertje in onvindbare ruimte was verdwenen. En nu kan en hoeft het niet meer. David doet in persoonlijke herinnering bij de gelegenheid een boekje open over de gezondheidsproblemen die de zanger een groot deel van zijn 69 jaar geplaagd hebben, en waartegen de wiet of hasjiesj hielpen.


Ne Haber Arkadaşlar - een nummer van Barış Manço


Gemeengoed, een nummer van David Rovics


Want er is niemand, zijn debuutsingle - met The Kik in het filmpje op de camping, de band met wie hij zijn laatste album heeft gemaakt.

19 november, 2015

Kerk in het bos / het bos als kerk

Veel mensen kunnen transcendente ogenblikken in de natuur beschrijven, waar zij zich diep verbonden voelen met iets wat groter is dan zij zelf en Forest Church is een manier om die verbondenheid in gemeenschap te verkennen.

Forest Church is een nieuwe vorm van kerk die teruggaat op veel oudere tradities, toen heilige plaatsen en oefeningen buiten werden gehouden - maar zij baseert zich ook op hedendaags onderzoek dat de weldaad van het doorbrengen van tijd met de natuur op wilde plaatsen beklemtoont.

Forest Church is niet slechts een gewone kerk die buiten plaatsvindt, in plaats daarvan probeert zij deel te nemen aan de schepping. Zij is niet slechts een genootschap dat aan buitenactiviteit doet, het is onze bedoeling te leren, te vereren, te mediteren, te bidden, en te oefenen met de bomen, bij d bron, aan het strand...

Verder kijken bij de Gemeenschappen van de Mystieke Christus (Engels)


Buitenkerk in Ohaupo, Aotearoa. Moet denken aan de Adelbertusakker aan de rand van het duin, Egmond-Binnen, waar naar mijn weten slechts een keer per jaar een dienst wordt gehouden.

18 november, 2015

Herfstbeeld 2015 - Novemberbloei

Japanse sierkers - neem ik aan - reeds in bloei
Zwammetjes op houtsnippers op het pad
Terwijl weer zichtbare vleermuizen volop rondfladderen bloeit op de wallekant een klokje dat ik niet zomaar kan thuisbrengen - november?

17 november, 2015

Mandeeërs - veilig in Södertälje

Nog een filmpje van Minority Rights Group, interviews met Mandeeërs, gevlucht uit Irak naar het Zweedse Södertälje.Een lunchpauzecollege door James McGrath, Butler University

16 november, 2015

De pauw volgen


Hongaarse documentaire voor de Minority Rights Group over de Yezidi's van Noord-Irak. Schandalig weinig bekeken.


Een trailer van een documentaire over de christenen van Irak.
Beelden van de sporen van verwoesting die de neokolonialen aanrichten, iedere dag opnieuw.

15 november, 2015

Het uitgedoofde nieuwe leven


Een blik in het interieur: ook toiletartikelen te koop, tot gisteren dan
Mij intrigeerde steeds de naam, Nieuw Leven, die herinnerde aan de verscheidene deelnemende ondernemingen binnen Gemeenschappelijk Grondbezit - de organisatie die naar het idee van Frederik van Eeden en anderen de omwenteling teweeg zouden brengen. Er was ook nog een schoonmaakbedrijf in Amsterdam dat zo heette en dat een overblijfsel was uit die tijd, de eerste helft van de afgelopen eeuw dus, en eigenlijk het meest de eerste twee decennia.

Een melkslijterij, of zoals het hoort te heten: een melkboer. Een echte winkel zoals ze er niet of nauwelijks meer zijn, en hij is dichtgegaan voordat ik kon vragen of het verband met GGB nog bekend was. De eigenaar had de zaak overgenomen van zijn gelijknamige vader, Jan van Beek.
"Een gewone buurwinkel" is allang niet meer gewoon, en al helemaal niet meer in de Amsterdamse binnenstad. Hier en hier wat stukjes over de sinds gisteren gesloten winkel.

14 november, 2015

Gnawa


Abderahmane Paco: guembri, Marchane: vocaal, Sam Hamouda...


Maâlem Abdelkébir Merchane "MoussawiYin"


Maâlem Mahmoud Guinia "La ilaha ila lah"

13 november, 2015

De stille ondergang van de SUN

Bij de gelegenheid van de presentatie, althans voordrachten verband houdende met de verschijning van de nieuwe vertaling van het Communistisch Manifest, zag ik de vrouw ("het meisje" zoals zij zich bij onze laatste ontmoeting zelf nog noemde) van de SUN weer eens, nu als (freelance) vertegenwoordigster bij de publiciteit van Vantilt. Nee, de SUN bestaat niet meer, vertelde zij mij. Dezer dagen heb ik - wat is toeval, ik heb het gekocht bij de liquidatie van de Rooie Rat - een boek van Paul van Tongeren over deugdethiek onder handen, misschien wel een van de laatste uitgaven onder de naam SUN. De zonnecirkel gesloten - Paul van Tongeren heb ik ontmoet in mijn "Biafraanse" tijd, in 1969, toen het eerste werkje van de Socialistiese Uitgeverij Nijmegen uitkwam, Nota Veringa - de grenzen aan de demokratisering. Een brochure die ik met rode oortjes heb gelezen, de passages en verwijzingen naar Agnoli en de voorparlementaire ruimte waar de werkelijke beslissingen al vallen.
De uitgaven rond de nota-Veringa gaven meteen al de scheiding der geesten aan in wat de studentenbeweging heette. Hoewel de Socialistische Uitgeverij Amsterdam, kopiërende naam, vervolgens De Wet Veringa: het einde van de demokratisering uitgaf zou deze aan de ASVA verbonden uitgeverij de CPN-partijlijn verder volgen. En die hield in dat de Partij mooie dingen deed voor de werkende en de gehele bevolking in het parlement en dat die voorparlementaire ruimte maar onzinpraat was uit gauchistische hoek.

Agnoli zou later apart worden uitgegeven, De transformatie van de demokratie.

De SUN. De naam werd niet meer voluit geschreven op den duur, het Socialisties was al Socialistisch geworden, en op zeker ogenblik werd het fonds overgenomen door Boom, de uitgeverij die van Meppel verhuisde naar Amsterdam. Toen werd het plotseling SUN te Amsterdam. De SUNSchriften, de uitgaven die, net als bijvoorbeeld Prisma- of Aulapockets genummerd werden, verloren intussen hun naam en hun nummering. De laatste vier jaar was het fonds geheel gewijd aan architectuur, wel al eerder een aandachtspunt maar niet exclusief, bij de uitgeverij. Deze specialisatie die buiten mijn blikveld valt heeft er waarschijnlijk voor gezorgd dat ik de stille beëindiging van het fonds heb gemist, op de weer zo symbolische dag 1 mei, 2012.

12 november, 2015

Diwan van Zeb-un-Nissa

Engelse vertaling

"I will not lift my veil,—
For, if I did, who knows?
The bulbul might forget the rose,
The Brahman worshipper
Adoring Lakshmi's grace
Might turn, forsaking her,
To see my face;
My beauty might prevail.
Think how within the flower
Hidden as in a bower
Her fragrant soul must be,
And none can look on it;
So me the world can see
Only within the verses I have writ—
I will not lift the veil."

Kwatrijnen in het Engels

11 november, 2015

Melilla als concentratiekamp voor Syrische vluchtelingen

Een bericht van vandaag via Deutsche Welle roept de vraag op: spelen de enclaves op de Marokkaanse noordkust verder een rol in wat dezer dagen de vluchtelingencrisis wordt genoemd vanuit xenofoob Europa? Het antwoord wat Melilla betreft is: ja - men ontvlucht Syrië via alle mogelijke vluchtwegen. De verhalen gaan voorbij aan inmiddels eeuwenoude handelscontacten tussen wat nu Syrië en Libanon heet en Zwart Afrika (en Latijns-Amerika, maar dat biedt geen vluchtroute, het zou een bestemming kunnen zijn).
Ceúta lijkt geen rol te spelen in het drama.

10 november, 2015

Traangas op Christmas Eiland

In het door het Australische regime onderhouden concentratiekamp voor vluchtelingen op Christmas Eiland (ten zuiden van Java) is een opstand uitgebroken nadat een Iraanse Koerd, Fazel Chegeni, ontsnapt was en dood gevonden aan de voet van een klip. Hij werd al vijf jaar vastgehouden in het kamp, waar hij verscheidene zelfmoordpogingen heeft gedaan - deze keer wellicht geslaagd. Andere hulp dan het uitdrukkelijk weigeren van een visum vanwege zijn "gewelddadige houding" is er niet gegeven.

Met traangas, knuppels en volgens sommige berichten tasers is "de orde" in het kamp hersteld.
Meer hier.

09 november, 2015

Hopen op een egel in de composthoop

De composthoop is afgedekt met een ochtendjas die ik de dag tevoren nog - voor het laatst - gedragen heb. Voor mij is het een wat luguber gezicht, maar hij is echt wel goed versleten en kan in zijn katoenigheid alsnog diensten bewijzen.
Er woont allerlei gedierte in de hoop, niet het hele jaar door vanzelfsprekend - salamanders zijn de bijzonderste gewervelde dieren. Heimelijk hoop ik op ringslangen of egels, maar geen van beide hebben zich ooit vertoond in de buurt en ik heb geen enkele zekerheid of ze ook echt in de buurt verblijven. En hoe gifvrij de wijde omgeving is?

Het is echt jaren geleden dat ik nog egels gezien heb, en die ik het laatst gezien heb waren dood. Het gaat niet goed met de egel en meer dan een mogelijke schuilhoek bieden met mijn ochtendjas weet ik niet te doen. Egels in het straatbeeld? Ik heb het meegemaakt dat er een benauwd en angstig met mij meerende in de goot in Amsterdam-Noord, niet wetende waarheen te vluchten. Wat niet nodig was maar dat begreep het diertje niet.
De toestand is zorgelijk.

08 november, 2015

Versnipperde actie voor onder versnippering lijdende vogels

Opwiekende veldleeuweriken, een grutto of tureluur zittend op een paaltje - ze horen bij het landschap waar weilanden zijn. Met de koeien en zowaar ook de schapen verdwijnen ze uit het vlakke Nederland.

Noord-Holland:

Om de achteruitgang van weidevogels tegen te gaan en de financiële middelen voor weidevogelbeheer effectief te besteden, kiest de provincie Noord-Holland met ingang van 2016 voor meer doen in minder gebieden. Om deze gebieden te selecteren heeft de provincie gebruik gemaakt van de kerngebiedenbenadering. Van de beherende partijen vraagt de provincie voorstellen voor structurele kwaliteitsverbeteringen van het leefgebied van de weidevogels.

Noord-Holland is rijk aan weidevogels, zoals de grutto en de tureluur. Nationaal en internationaal is de provincie belangrijk broedgebied. Van de grutto’s broedt hier zelfs 15% van de Europese populatie. De provincie heeft een internationale verplichting om een bijdrage te leveren aan de instandhouding van de leefomgeving van weidevogels.
Dat doet de provincie bijvoorbeeld door weidevogelleefgebieden aan te wijzen en door subsidie te verstrekken voor inrichting van gebieden en voor weidevogelbeheer door natuurbeherende organisaties en agrariërs.
Bron.

Zuid-Holland:

het gaat niet goed met de weidevogels. In Zuid-Holland dreigen ze zelfs uit het boerenland te verdwijnen. Al een paar decennia nemen hun aantallen in een stevig tempo af. Sinds de jaren ’90 zijn belangrijke weidevogelsoorten als grutto, kievit en slobeend zo’n 40% achteruitgegaan. De scholekster ging in die periode 35% achteruit, terwijl de tureluur in de afgelopen 10 jaar zelfs 50% achteruit ging! Dit proces zet zich nog steeds door. De kleiner wordende populaties verliezen hun vitaliteit en worden kwetsbaar, waardoor het tempo waarin de weidevogels verdwijnen steeds sneller gaat. Bijzondere soorten als Zomertaling, Kemphaan en Watersnip zijn al zo goed als verdwenen. Zonder een helpende hand verdwijnen de weidevogels en wordt het stil in onze polders.

Daar willen wij samen met u nu verandering in brengen. Wat is nodig: weidevogels leven van nature het liefst in een open en vochtig grasland met een bloemrijke en insectenrijke vegetatie. Hierin kunnen de jongen veilig opgroeien en voldoende voedsel vinden. Door de intensivering van de landbouw biedt het boerenland de weidevogels nu niet meer genoeg veiligheid en voedsel om hun jongen groot te kunnen brengen.

Om de weidevogels in het boerenland te redden zullen we er voor moeten zorgen dat het boerenland weer beter geschikt wordt.

Voor structurele oplossingen moet men natuurlijk niet bij de provincie zijn = die mag blij zijn niet vanuit Den Haag opgeheven te worden.

Voor Friesland kon ik slechts een bericht over vliegende euro's vinden: grutto's als verdienmodel zoals je dat tegenwoordig moet zeggen.

Zeeland:
Het Zeeuwse Landschap denkt er daarom over om in de winter nog meer water in sloten op te slaan, zodat weidevogelgebieden in de zomer niet uitdrogen en de vogels voldoende voedsel hebben.
Bron.

BIj deze vier gewesten houd ik het maar even.

07 november, 2015

En ertussen zijn deuren...


Tell all the people


Wishful, sinful


Touch me

06 november, 2015

Bezettingsacties aan SOAS Londen

De School of Oriental and African Studies was bezet in oktober, wat leidde tot represaille tegen een medewerker, vakbondsactivist van Unison - door een voormalige Labour-minister, maar wie zal er van opkijken? De it-er zou studenten geholpen hebben bij de bezetting uit protest tegen het schrappen van 184 cursussen aan de instelling.
De schorsing was dan opnieuw aanleiding tot actie en bezetting die tot herstel in rechten van de vakbondsactivist geleid hebben.
Het rode vierkantje duikt inmiddels ook in Engeland volop op...

05 november, 2015

De als uit de lucht gevallen kreeftjes

Autumnwatch vermeldde als "voorwereldlijk" dier (dat woord is in onbruik, nietwaar?) Triops, alsof het overal maar voorkomt. Dit is klaarblijkelijk niet het geval. Er zijn soorten zo zeldzaam of bedreigd dat zij op de rode lijst staan, waarvan ik mij afvraag wat voor betekenis het kan hebben. Een overzicht van grote kieuwpootkreeften in Nederland. Ik herinner mij de kennismaking met de naam van de diertjes via Wat vind ik in sloot en plas? van Prud'homme van Reine - daar wordt vermeld dat zij als uit de lucht gevallen kunnen opduiken in tijdelijke plassen. Zij hebben dan misschien al tientallen jaren klaargezeten of -gelegen om tot activiteit te komen. Waarneming van sommige soorten wordt nieuwswaardig beoordeeld. Toch meende ik het fenomeen te herkennen.

De drie soorten die bij waarneming.nl worden vermeld zijn alle drie zeldzaam of zeer zeldzaam.
Wat zwom er dan rond in zo'n regenplas in tijden dat ik nog dicht bij de grond leefde? Het kunnen haast geen kieuwpootkreeftjes zijn geweest.

04 november, 2015

Een vergeten viering in de binnenstad: Dankdag

De slaapkamer biedt uitzicht en gehoor op de schuurkerk van de Gereformeerde Gemeenten, binnenstad Amsterdam. Ik probeer er iets van Tolstoj te lezen waarvan ik eerlijk gezegd moeite heb er bij wakker te blijven. Orgel en de slepende gemeentezang klinken op. Woensdagavond?

Een moslima uit Overijssel laat mij weten dat het Dankdag is, voor mij iets ondoorgrondelijks uit de schoolagenda - Dankdag voor het Gewas. Het klinkt agrarisch maar waarom zou men het niet in steden vieren? Van gewas zijn wij allen afhankelijk. Het onbekende wordt iets moois. De adder onder het gras is dat het van hogerhand is ingesteld:

Een dankdag is een gebruik uit de Middeleeuwen, want toen waren er vaste bededagen. In 1578 werd door de Synode van Dordrecht bepaald dat er tijdens oorlog en andere rampen massaal gebeden en gedankt moest worden. Wanneer er vervolgens een bid- of dankdag nodig was, werd dit door de landelijke of provinciale overheden uitgeschreven.

Een vaste dag om te danken werd in 1653 in Overijssel vastgesteld. Besloten werd om op de eerste woensdag van november te danken voor het gewas; het eten waarin iedereen dagelijks werd voorzien. Toen de industrialisatie toenam, is de viering veranderd in dankdag voor gewas én arbeid. Tegenover de dankdag werd later ook een vaste dag om te bidden ingesteld, en wel op de tweede woensdag van maart. Deze dag wordt biddag voor gewas en arbeid genoemd. Dankdag wordt gehouden op de eerste woensdag van november, met uitzondering van Zeeland waar deze wordt gehouden op de laatste woensdag van november. Lokaal kunnen er afwijkende data zijn.

Toelichting en verdere informatie.

03 november, 2015

Het Saffraanklooster - een zaak van David tegen Goliath

Het klooster Mor Hananyo, ook bekend als Saffraanklooster, in de bergen acht kilometer ten oosten van Mardin, heeft in een rechtszaak alsnog de gronden om het klooster terug toegewezen gekregen. Het klooster stamt uit de vijfde eeuw, toen in geen velden of wegen in die streken Turken te bekennen waren. Niettemin is de fictie in de wereld geholpen dat in 1936 de Turkse republiek allerlei niet-islamitische instellingen land geschonken heeft. Dit is dan in 1970 ongedaan gemaakt. Het ministerie van financiën aasde op de grond rond het Syrisch-orthodoxe klooster; het is in het ongelijk gesteld.
Het blijft afwachten nu de autocraat Erdoğan en zijn AKPartij een parlementsmeerderheid heeft weten te forceren en tegelijk de oorlog in de streek waar dit klooster ligt hervat heeft.

Meer over Mor Hananyo.

02 november, 2015

Daniël de Lange, marxist, religieus-anarchist

Ruim een kwart eeuw geleden ben ik op het spoor ggebracht van het Nederlandse christen-anarchisme door een werk over de religieus-anarchisten, in organisatievorm en uitingen in feite de opvolg(st)ers van de strevers van het fin-de-siècle. Eigenlijk zijn zij (inmiddels misschien) even vergeten als de christen-anarchisten. Hun blad Bevrijding leefde als titel, bij wijze van eerbetoon, voort bij de PSP, maar die bestaat inmiddels ook allang niet meer.

Een van de namen die ik in verband met het religieus-anarchisme las was Daniël de Lange, een naam die mij bekend voorkwam uit de betere dagen van de Volkskrant. Recensent met die naam, die inderdaad de zoon blijkt te zijn van de auteur van Bevrijding.
Religieus-anarchist kan hij alleen genoemd worden vanwege organisatorische binding aan het tijdsschrift, uit het lemma uit het Biografisch Woordenboek van Socialisme en Arbeidersbeweging klinkt haast de eigenlijke weerzin over het katholicisme van zijn vrouw op. In 1945 wordt hij echter alsnog katholiek.

Niet als bioloog, zijn wetenschappelijk specialisme, maar als marxist, zet hij zich tot een beoordeling van de rol van Willem de Zwijger in de Nederlandse Opstand. Een scherpzinnige analyse waarvan het betreurenswaardig is dat die in Nederland verder zo weinig te lezen zijn (geweest). De bundel Willem de Zwijger en andere opstellen uit zijn geschriften (onder andere over Landauer en Gorter) is het enige dat in boekvorm van De Lange overgeleverd is.

01 november, 2015

Fascisme stoppen is de wegbereiders van het fascisme stoppen!

- door Joke Kaviaar -

Als we het vandaag hebben over opkomende fascisme, dan moeten we onder ogen zien dat de rechtse hetze van Wilders en de marcherende stormtroepen van Pegida, Voorpost, NVU, Identitair Verzet en andere neo-nazi groeperingen, niet uit de lucht komen vallen. De reacties van de gevestigde politiek hierop zijn hypocriet.

Menig politicus, landelijk en plaatselijk, haastte zich afgelopen week te verontwaardigen over intimidatie en geweld omdat politici er door worden getroffen. Maar intimidatie en geweld tegen vluchtelingen zijn al decennialang aan de orde van de dag en daarvoor zijn diezelfde politici verantwoordelijk. De fractievoorzitters van de landelijke politiek die afgelopen week eensgezind een verklaring uitbrachten, mede ondertekend door Wilders, accepteren deze moderne fascist al jaren als een van de hunnen in hun midden en nemen zijn gedachtengoed over.

Vanuit de Tweede Kamer in Den Haag is de jacht op vluchtelingen keer op keer verhevigd. Er is geen partij te vinden die zich uitspreekt tegen een beleid van uitsluiting, opsluiting en deportaties. De opeenvolgende regeringen droegen allemaal hun steentje bij:

De eerste grensgevangenis werd begin jaren negentig in gebruik genomen onder leiding van de PvdA'er Aad Kosto. De huidige vreemdelingenwet is bedacht door de PvdA'er Job Cohen. Het was PvdA'er Nebahat Albayrak die de gemeentelijke noodopvang voor afgewezen vluchtelingen sloot en een belangrijke rol speelde bij het tot stand komen van de Europese Terugkeerrichtlijn, waardoor mensen in de hele EU tot 18 maanden in vreemdelingenbewaring kunnen worden genomen en een inreisverbod van vijf jaar kunnen krijgen. Het was Rita Verdonk die de Dienst Terreur en Verrek oprichtte. Gert Leers en Fred Teeven werkten aan de strafbaarstelling van de zogenaamde illegaliteit - hetgeen alleen maar niet doorging omdat deze intussen overbodig was geworden door de zojuist genoemde EU wetgeving. De afgelopen jaren hebben de DT&V en de vreemdelingenpolitie bevoegdheden gekregen die niet misstaan in een dictatuur. De IND wordt al decennialang opgedragen zoveel mogelijk asielaanvragen af te wijzen.
Vluchtelingen plegen zelfmoord in AZC's en grensgevangenissen of steken zichzelf op straat in brand. Duizenden afgewezenen leven zonder zorg en hulp op straat. Dat is de situatie in Neederland anno 2015: er wordt zelfs een gevangenis voor gezinnen gebouwd op Kamp Zeist.

De Neederlandse politici hebben allemaal een bijdrage geleverd aan het 'minder minder', het 'grenzen dicht' en het 'vol is vol'. Zij hebben het bloed aan de handen van de duizenden deportaties en de door Neederland gesteunde Frontex operaties op de Middellandse Zee. Ze zijn geen haar beter. Ze houden alleen wat beter de schijn van redelijkheid op. Zij vinden dat haatzaaien vrijheid van meningsuiting is en dat dit het geluid zou zijn van zogenaamd 'bezorgde burgers' waarvoor we begrip moeten hebben.
Het is de Neederlandse politiek en het zijn de Neederlandse media die al decennialang roepen dat vluchtelingen en migranten en zogenaamde 'allochtonen' een probleem, crimineel of terroristen zouden zijn, overlast zouden geven, uit zouden zijn op uitkeringen, banen en huizen, ofwel uit zouden zijn op iets wat wordt genoemd: 'onze welvaart'. Men noemt de vluchtelingen daarom 'gelukzoekers' of 'economische vluchtelingen'. Maar die welvaart is gebouwd op uitbuiting, imperialistische oorlogsvoering, wapenhandel, oliedeals, handelsovereenkomsten, chantage en vernietiging van land, water en lucht met desastreuze milieu-effecten tot gevolg.

De Neederlandse politiek speelt in Fort Europa al decennialang een voortrekkersrol als het gaat om harder migratiebeleid. Ook nu is het Klaas Dijkhoff die voorstelt om de buitengrenzen te sluiten en vluchtelingen te dwingen buiten Europa asiel aan te vragen. Het zou een maatregel zijn tegen mensensmokkelaars, maar mensensmokkel bestaat bij de gratie van grenscontrole en hekken. Merkel is alvast bezig hiervoor een deal te sluiten met Turkije, waarmee een zoveelste dictatuur wordt gesteund in het belang van Fort Europa.

Nee, het fascisme dat wij nu in opkomst zien, staat niet op zichzelf. Het heeft voedingsbodem in een over de hele linie verrechtsende politiek die stemmen tracht af te pikken van partijen ter rechterzijde van zichzelf. Een goed voorbeeld is Zijlstra van de VVD die opnieuw meehelpt de rechtse hetze te voeren, schaamteloos olie op het vuur gooit, een dag na de aanval op een vluchtelingenopvang in Woerden. Wilders, zijn straatknokploegen van NVU en Pegida, en andere door hen geïnfiltreerde en opgezette gelegenheidsgroepen die vluchtelingen willen verjagen en daarbij geen dreigementen of geweld schuwen, krijgen de weg geplaveid door de gevestigde politiek en media. Nu is het zelfs zover gekomen dat op de Neederlandse televisie in korte tijd tweemaal een onverbloemde prediker van de haat zich mocht presenteren: de voormannen van Pegida en NVU. Hans Janmaat, die we in de jaren tachtig nog mochten aanwijzen als fascist, is anno 2015 ruimschoots rechts ingehaald door het staande beleid en wordt als een soort visionair in ere hersteld.

De Neederlandse staat laat op dit moment een gezinsgevangenis voor vluchtelingen bouwen op Kamp Zeist. Als we ons verzetten willen tegen fascisme, moeten we dit niet vergeten: zolang we toestaan dat gevangenissen worden gebouwd om mensen in op te sluiten teneinde hen te deporteren, laten we de voedingsbodem ongemoeid. Dit is een gevangenis waar – ik herhaal - gezinnen met kinderen worden opgesloten die desnoods met geweld uit elkaar worden gerukt. Gezinnen zoals het Armeense gezin Simonyan uit Amersfoort dat in de nu nog tijdelijke gezinsgevangenis op Kamp Zeist zit. De vader is gedeporteerd. De moeder zit met de ene zoon opgesloten en het andere zoontje is spoorloos. Geplande deportatie: morgen of overmorgen.
We moeten ook niet vergeten dat er – opnieuw in de geschiedenis – bedrijven zijn die er geld aan verdienen. Wij moeten dus niet alleen Wilders, Pegida en de NVU een halt toeroepen, we moeten vooral ook deze staat en deze bedrijven een halt toeroepen want zij zijn het die al jaren een apartheidsbeleid tegen vluchtelingen in het bijzonder, en migranten in het algemeen, voorbereiden, organiseren en uitvoeren. Wie zondebokken aanwijst, vraagt erom dat deze worden geslagen.
Kom in verzet! Kom in actie tegen de naziknokploegen van de straat. Maar verzet je ook tegen repressie en vervolging, tegen deportaties en racistische politie. Stop de profiteurs van de staatsterreur tegen vluchtelingen! Wij voeren campagne tegen de gezinsgevangenis op Kamp Zeist. Doe mee! Kom ook in actie tegen de apartheidspolitiek van de staat! Fascisme stoppen is de wegbereiders van het fascisme stoppen!

- Zie ook hier.