01 november, 2015

Fascisme stoppen is de wegbereiders van het fascisme stoppen!

- door Joke Kaviaar -

Als we het vandaag hebben over opkomende fascisme, dan moeten we onder ogen zien dat de rechtse hetze van Wilders en de marcherende stormtroepen van Pegida, Voorpost, NVU, Identitair Verzet en andere neo-nazi groeperingen, niet uit de lucht komen vallen. De reacties van de gevestigde politiek hierop zijn hypocriet.

Menig politicus, landelijk en plaatselijk, haastte zich afgelopen week te verontwaardigen over intimidatie en geweld omdat politici er door worden getroffen. Maar intimidatie en geweld tegen vluchtelingen zijn al decennialang aan de orde van de dag en daarvoor zijn diezelfde politici verantwoordelijk. De fractievoorzitters van de landelijke politiek die afgelopen week eensgezind een verklaring uitbrachten, mede ondertekend door Wilders, accepteren deze moderne fascist al jaren als een van de hunnen in hun midden en nemen zijn gedachtengoed over.

Vanuit de Tweede Kamer in Den Haag is de jacht op vluchtelingen keer op keer verhevigd. Er is geen partij te vinden die zich uitspreekt tegen een beleid van uitsluiting, opsluiting en deportaties. De opeenvolgende regeringen droegen allemaal hun steentje bij:

De eerste grensgevangenis werd begin jaren negentig in gebruik genomen onder leiding van de PvdA'er Aad Kosto. De huidige vreemdelingenwet is bedacht door de PvdA'er Job Cohen. Het was PvdA'er Nebahat Albayrak die de gemeentelijke noodopvang voor afgewezen vluchtelingen sloot en een belangrijke rol speelde bij het tot stand komen van de Europese Terugkeerrichtlijn, waardoor mensen in de hele EU tot 18 maanden in vreemdelingenbewaring kunnen worden genomen en een inreisverbod van vijf jaar kunnen krijgen. Het was Rita Verdonk die de Dienst Terreur en Verrek oprichtte. Gert Leers en Fred Teeven werkten aan de strafbaarstelling van de zogenaamde illegaliteit - hetgeen alleen maar niet doorging omdat deze intussen overbodig was geworden door de zojuist genoemde EU wetgeving. De afgelopen jaren hebben de DT&V en de vreemdelingenpolitie bevoegdheden gekregen die niet misstaan in een dictatuur. De IND wordt al decennialang opgedragen zoveel mogelijk asielaanvragen af te wijzen.
Vluchtelingen plegen zelfmoord in AZC's en grensgevangenissen of steken zichzelf op straat in brand. Duizenden afgewezenen leven zonder zorg en hulp op straat. Dat is de situatie in Neederland anno 2015: er wordt zelfs een gevangenis voor gezinnen gebouwd op Kamp Zeist.

De Neederlandse politici hebben allemaal een bijdrage geleverd aan het 'minder minder', het 'grenzen dicht' en het 'vol is vol'. Zij hebben het bloed aan de handen van de duizenden deportaties en de door Neederland gesteunde Frontex operaties op de Middellandse Zee. Ze zijn geen haar beter. Ze houden alleen wat beter de schijn van redelijkheid op. Zij vinden dat haatzaaien vrijheid van meningsuiting is en dat dit het geluid zou zijn van zogenaamd 'bezorgde burgers' waarvoor we begrip moeten hebben.
Het is de Neederlandse politiek en het zijn de Neederlandse media die al decennialang roepen dat vluchtelingen en migranten en zogenaamde 'allochtonen' een probleem, crimineel of terroristen zouden zijn, overlast zouden geven, uit zouden zijn op uitkeringen, banen en huizen, ofwel uit zouden zijn op iets wat wordt genoemd: 'onze welvaart'. Men noemt de vluchtelingen daarom 'gelukzoekers' of 'economische vluchtelingen'. Maar die welvaart is gebouwd op uitbuiting, imperialistische oorlogsvoering, wapenhandel, oliedeals, handelsovereenkomsten, chantage en vernietiging van land, water en lucht met desastreuze milieu-effecten tot gevolg.

De Neederlandse politiek speelt in Fort Europa al decennialang een voortrekkersrol als het gaat om harder migratiebeleid. Ook nu is het Klaas Dijkhoff die voorstelt om de buitengrenzen te sluiten en vluchtelingen te dwingen buiten Europa asiel aan te vragen. Het zou een maatregel zijn tegen mensensmokkelaars, maar mensensmokkel bestaat bij de gratie van grenscontrole en hekken. Merkel is alvast bezig hiervoor een deal te sluiten met Turkije, waarmee een zoveelste dictatuur wordt gesteund in het belang van Fort Europa.

Nee, het fascisme dat wij nu in opkomst zien, staat niet op zichzelf. Het heeft voedingsbodem in een over de hele linie verrechtsende politiek die stemmen tracht af te pikken van partijen ter rechterzijde van zichzelf. Een goed voorbeeld is Zijlstra van de VVD die opnieuw meehelpt de rechtse hetze te voeren, schaamteloos olie op het vuur gooit, een dag na de aanval op een vluchtelingenopvang in Woerden. Wilders, zijn straatknokploegen van NVU en Pegida, en andere door hen geïnfiltreerde en opgezette gelegenheidsgroepen die vluchtelingen willen verjagen en daarbij geen dreigementen of geweld schuwen, krijgen de weg geplaveid door de gevestigde politiek en media. Nu is het zelfs zover gekomen dat op de Neederlandse televisie in korte tijd tweemaal een onverbloemde prediker van de haat zich mocht presenteren: de voormannen van Pegida en NVU. Hans Janmaat, die we in de jaren tachtig nog mochten aanwijzen als fascist, is anno 2015 ruimschoots rechts ingehaald door het staande beleid en wordt als een soort visionair in ere hersteld.

De Neederlandse staat laat op dit moment een gezinsgevangenis voor vluchtelingen bouwen op Kamp Zeist. Als we ons verzetten willen tegen fascisme, moeten we dit niet vergeten: zolang we toestaan dat gevangenissen worden gebouwd om mensen in op te sluiten teneinde hen te deporteren, laten we de voedingsbodem ongemoeid. Dit is een gevangenis waar – ik herhaal - gezinnen met kinderen worden opgesloten die desnoods met geweld uit elkaar worden gerukt. Gezinnen zoals het Armeense gezin Simonyan uit Amersfoort dat in de nu nog tijdelijke gezinsgevangenis op Kamp Zeist zit. De vader is gedeporteerd. De moeder zit met de ene zoon opgesloten en het andere zoontje is spoorloos. Geplande deportatie: morgen of overmorgen.
We moeten ook niet vergeten dat er – opnieuw in de geschiedenis – bedrijven zijn die er geld aan verdienen. Wij moeten dus niet alleen Wilders, Pegida en de NVU een halt toeroepen, we moeten vooral ook deze staat en deze bedrijven een halt toeroepen want zij zijn het die al jaren een apartheidsbeleid tegen vluchtelingen in het bijzonder, en migranten in het algemeen, voorbereiden, organiseren en uitvoeren. Wie zondebokken aanwijst, vraagt erom dat deze worden geslagen.
Kom in verzet! Kom in actie tegen de naziknokploegen van de straat. Maar verzet je ook tegen repressie en vervolging, tegen deportaties en racistische politie. Stop de profiteurs van de staatsterreur tegen vluchtelingen! Wij voeren campagne tegen de gezinsgevangenis op Kamp Zeist. Doe mee! Kom ook in actie tegen de apartheidspolitiek van de staat! Fascisme stoppen is de wegbereiders van het fascisme stoppen!

- Zie ook hier.

Geen opmerkingen: