26 november, 2015

Het wederzien met de repressie


In de dagen van RAF, ETA, IRA, Japans Rood Leger, Palestijnse en Molukse strijdgroepen (geen uitputtende opsomming) wist de Staat in het algemeen niet beter te doen dan repressief optreden. Het mede door mij opgerichte blad Repressie Revue beoogde die repressie te inventariseren en is daar ruim twee jaar in geslaagd. En nee, de geschiedenis herhaalt zich niet als farce. Noodtoestanden en het stilleggen van een hele hoofdstad, zoals de afgelopen twaalf dagen is gebeurd, zo ver is het nooit gekomen in de jaren zeventig, hoe dicht bij de overheden er soms ook waren. Jazeker, internering zonder vorm van proces was ook toen gebruik, vooral in het Verenigd Koninkrijk.

De Rote Armee Fraktion was in haar begindagen zoals het in het leninisme heet een transmissieriem wat betreft de bevrijdingsstrijd en het verzet in de "Derde Wereld", bovenal Indo-China. Zij verwerd al spoedig tot een zichzelf instandhoudend apparaat dat solidariteit eiste voor zichzelf, waarbij de anderen ver weg uit het zicht raakten. Op 13 november werd de oorlog even naar Frankrijk verplaatst, of beter: naar Parijs. De dagelijkse tol aan mensenlevens werd even "omgedraaid". Bij deze opsomming ontbreken de achtentwintig lagereschoolkinderen in Mosoel, of hoorden die bij de tol van de dag er voor?

De Orde, die niets beters te bieden heeft als verkooppraatje dan "onze manier van leven" waarbij het niet-bombarderen van kinderen hoort, zolang ze in Europa verblijven, antwoordt met meer oorlog. Desnoods een wereldoorlog, zoals de Turkse provocatie ten aanzien van Rusland maandag liet zien. Van Mali tot en met Jemen wordt dood en verwoesting verspreid en hiermee wordt "onze manier van leven" blijkbaar veiliggesteld.

Hoorde bij de repressie van nu maar zo'n motto als "Mehr Demokratie wagen", kan ik dezer dagen slechts verzuchten. Integendeel, waar "men" kiest voor koerswijziging - Griekenland, Portugal, binnen de Britse Labourpartij - wordt onmiddellijk het grootschalig offensief namens "de markten" ingezet, de "markten" die ook zoveel baat hebben bij het verwoesten van levens in de Derde Wereld die niet meer zo mag heten. Maar zie ook hoe snel de doden van 13 november zijn herdoopt in "onze manier van leven". En hoe gemakkelijk de zogenaamde vrijheden die bij "onze manier van leven" heten te horen worden afgeknepen.

Geen opmerkingen: