23 november, 2015

De potsenmaker die de waarheid vertelt over de hypocrisie rond "Parijs"

Wat zijn de Media weer volgzaam en goed gelijkgeschakeld - een gecoördineerde slachtpartij op vrijdagavond in Parijs is geen moord op - zijn het 129? - mensen, het is een aanslag "op onze manier van leven". Want "zij" gaan niet naar voetbal, zitten niet in restaurants of op terrasjes, gaan niet naar concerten. Andrew Neil in This week, een politiek weekoverzicht dat ik eigenlijk volg uit traditie, niet (meer) omdat het informatief is - alles is gelijkgeschakeld zo'n beetje - die uitvaart tegen de "barbaren" van de Islamitische Staat die waarschijnlijk pars pro toto is voor de wereld van de islam. Ik hoorde heel wat Franse namen en heel wat Franse namen niet... Frankie Boyle licht er wat uit:

For a list supporting the French government’s foray into bombing its former colony he chose Satie, a composer so questioning of state he put a question mark into La Marseillaise; Zola, a man so adamant about the function of a fair and full trial he may have been murdered for his beliefs; Rousseau – “Those who think themselves masters of others are greater slaves than they”; Ravel, who rejected all state honours; Gauguin, a passionate defender of indigenous peoples; and Camus, the great Algerian-born philosopher, who died in 1960, a year before he would’ve been thrown into the Seine at the orders of the Nazi head of the Parisian police.

In de poging de lijst over mij heen te laten gaan viel mij inderdaad Camus op. Waarom niet meteen Fanon genoemd? En ja, op de lijst van dode mensen uit het uitgaansleven staan namen van mensen uit Marokko, Tunesië, Algerije, alsook Mexico, Chili, Venezuela...

Neil asked us to consider who will be remembered in 1,000 years, and the answer of course is Thkkkkkkkzzzzxrrkksd, the insane Cockroach Emperor, who revolutionised the mining of our bones for fuel. But let’s go with his conceit. A thousand years is a long time; the first book published in French wasn’t until 1476. Goodness knows what an Islamic caliphate would have been doing 1,000 years ago? They built the House of Wisdom in Baghdad, one of the first universities in the world; they asked scholars of all faiths to translate every text ever written into Arabic; they demanded the first qualifications for doctors, founded the first psychiatric hospitals and invented ophthalmology. They developed algebra (algorithms are named after their Arab father) and a programmable machine … a computer. They introduced Aristotle to Europe, Al-Jahiz began theories of natural selection, they discovered the Andromeda galaxy, classified the spinal nerves and created hydropower using pumps and gears.

And Neil is right – we don’t remember any of that.

En er is dus een cabaretier voor nodig de goegemeente dit voor te houden. Een die van de BBC verbannen is.

De dwarsheid van Satie was mij eerlijk gezegd onbekend, maar men leert alle dagen bij. Deze tekst is ook niet van hem, maar hij is wel heel mooi - ik vind hem via de zoekmachine "Satie+Marseillaise".
Van Satie later wel iets, D.V.

Geen opmerkingen: