30 november, 2015

Felix Ortt over Wu wei

In zijn laatste levensjaar schrijft Felix Ortt over de inspiratie die hij ontleent aan de woorden van Jezus en die van Lao Tsz' zoals hij de naam schrijft. Hij beveelt Wu wei aan, door hem als "Woe wei" geschreven:

"[O]nze levenshouding moet zijn: "Woe wee" - letterlijk vertaald "niets doen". Waarmee Lao Tsz' niet bedoelt: lui stilzitten en niet te werken, maar waarmee hij bedoelt: niet eigenwillig te handelen, maar te doen wat ons in het ritme van de Tao op onze weg gelegd wordt. Of, ook weder dezelfde gedachte in Christelijke taal uitgedrukt; dat wij trouwe dienstknechten van de Heilige Geest de Trooster op aarde, moeten trachten te zijn en het liefdewerk moeten doen, wat de Heilige Geest op onze weg legt; en niet zelf uit eigen kracht dit of dat moeten willen bereiken."

Het doel voor de mens zelf is het nastreven van innerlijke vrede, die gelijk is aan het enige ware geluk.

Geen opmerkingen: