28 februari, 2014

Bij de dood van Dolf Cohen

Mijn eerste politieke bezigheden en inzet betroffen Biafra, de zelfuitgeroepen republiek in plaats van Oost-Nigeria, waar de bewoners voorzover zij elders in dit Britse koloniale baksel woonden, heengevlucht waren voor pogroms waar de overheid in de vorm van politie en leger niets tegen ondernamen, integendeel. Nieuws dat dezer dagen op de een of andere manier terugkomt.

Bijna alle machten ter wereld hadden zich ingezet tegen deze staat, waartegen volgens de koloniale machthebbers in Londen alles veroorloofd was - A quick kill moest het worden. Eerst van al moesten de olievelden weer degelijk in handen van een brave meelopende Oom-Tomoverheid zijn. Shell heeft daar met privémilitie in voorzien.
Over het aantal slachtoffers van de uithongering en het oorlogsgeweld, inclusief de er aan voorafgaande pogroms, bestaat geen zekerheid. Op die schaal kijkt men niet op een miljoentje en bovendien hebben ze verloren ter wille van het Vrije Westen in samenwerking met het Onvrije Oosten, want ook Moskou had de ondergang van Biafra gezworen.
De "quick kill" heeft ruim drie jaar geduurd. Als "Biafra" u iets zegt dan zal het associatie met hongerende kinderen zijn. Zwarte kinderen.
Voor wat er meer achter zat heb ik mij destijds ingezet. Ik zou kunnen volstaan met te verwijzen naar Chinua Achebe, Ben Okri, Chimananda Ngozi Adichie. Ik verwijs natuurlijk bij dezen maar ik volsta er niet mee.

Op 15 januari 1970 capituleerde Biafra, het einde van een ongelijke strijd van ruim tweeëneenhalf jaar.
Ik heb geen idee waar het partijcongres van de PvdA omstreeks die tijd over gegaan kon zijn. Er waren verkiezingen dat jaar, voor raden en Staten, waarschijnlijk niet tegelijk. Omdat de opkomstplicht sindsdien is afgeschaft en de opkomst nogal tegen bleek te vallen zijn die verkiezingen niet meer vlak bij elkaar zoals toen.
Makkers/medestrijders waren als studenten-activisten belangrijk genoeg in de PvdA om een motie strekkende tot inzet voor erkenning van de onafhankelijke republiek Biafra ter tafel te krijgen op dat partijcongres. Tussen het voorbereiden van de motie en het partijcongres viel de capitulatie. Toch moest zij besproken worden omdat zij nu eenmaal voorlag.

Hier komt dan degene die aanleiding geeft tot dit stuk in beeld.
In Vrij Nederland was destijds een columnist, geheten Piet Grijs, en deze figuur spuwde bloed dat de enige partij waar "ze" een beetje bang voor waren tijd verspilde aan een motie over Biafra want dat geleur met die zielige kindertjes had hij allang door gehad. Steun Nigeria, riep hij de PvdA nog eens moedig toe. Ik kan de tekst declameren maar ik doe het niet.
"Wie is Piet Grijs?" vroegen wij ons in onze medeverslagenheid af. Dit was toen nog niet bekend.
Een week later schreef een andere columniste, Tamar, van wie iedereen wist dat zij Renate Rubinstein heette, een humaan, hier tegen in gaand stuk. Vrij Nederland had zich weer gerehabiliteerd voor ons.

De koloniale en aartsracistische praat van "Piet Grijs" heb ik in ons laatste bulletin ter sprake gebracht, tevens denkende aan andere voor links poserende kopstukken in het polderland, Anton Constandse en Dick Scherpenzeel, die een zelfde redenering ophingen en het racistische gif werkt gewoon door in het land van Zwarte Piet want daarvoor is het 't land van Zwarte Piet.
Mijn vermaning tot slot van dat, mijn allereerste Politieke Vertoog, op de aanvallige leeftijd van negentien jaar geschreven: "Laten we ze vergeten". Ik noemde bewust geen namen. Voor die andere twee zou het best wel al gelukt kunnen zijn in Nederland.
Vandaag is de derde in de rij die ik dus niet vergeten ben overleden. Hij was al geruime tijd ziek, lees je dan. Ik heb Piet Grijs niet gemist maar het zal wel en hoewel de dood onvermijdelijk is wens je die niemand toe en een blijkbaar slopende ziekte al helemaal niet.

In zijn laatste column kan Grijs het niet laten nog even te roddelen over Renate Rubinstein, met wie hij, dit moet wel een belangrijk detail zijn geweest, "iets gehad heeft". Of hun vechtscheiding zich mede over het graf van Biafra afspeelde is iets wat ik mij afvraag nu ik deze regels tik. Ik weet wel dat Hugo Brandt Corstius om haar te jennen ook nog het pseudoniem Dolf Cohen gevoerd heeft. Dat mocht blijkbaar van de redactie, met een dubbele naam en Famille achter je krijg je veel gedaan in Nederland. Tot het totaal misplaatst krijgen van de P.C.Hooftprijs aan toe (laat ik het nu toevallig eens zijn met Elco Brinkman!). En dat Renate Rubinstein mij als auteur op de korte baan ook verder veel beter beviel staat er buiten.

Rust in vrede, nep-antiracist.

Illustratie: een bomaanslag gericht tegen Igbo, in Kano, juli 2013.
Bij de veertigste verjaardag van Biafra's capitulatie - zie ik nu - heb ik eerder al De Namen genoemd...

27 februari, 2014

Joodse Arabier, de verboden uitdrukking

Toen het in de ideologische strijd nog te pas kwam had je Joodse Nederlanders maar Russische Joden. Het verschil moest gevoeld worden. Die laatsten dienden gered te worden van een onbeschrijfelijke onderdrukking. Nu alsnog de Oekraïne is ingelijfd in wat ze graag "Europa" noemen - geïmpliceerd wordt altijd subtiel dat Rusland niet Europees is, geheel volgens naziredenering - en de Joden ter plaatse opnieuw mogen vrezen voor het pogrom dat ter plekke is uitgevonden, wordt dan weer zedig gezwegen. Niets te zien hier, Guy Verhofstadt vindt het geweldig dat de nazi's de baas zijn in Kiev.

De serendipiteit, inherent aan het wereldwijde web, deden mij kennisnemen van verhalen van Joodse Arabieren (alweer een verboden uitdrukking), die kunnen wenen om Baghdad uit eigen ervaring, eerder dan over Warschau. Het tweede mag, moet zelfs, en terecht natuurlijk, het eerste niet, in Israël. Opmerkelijke teksten.

26 februari, 2014

Wakes bij vreemdelingengevangenis Schiphol veertigdagentijd 2014

Voor de hele gemeenschap geldt één en dezelfde wet, voor jullie zelf en voor de vreemdelingen die bij jullie wonen, voor alle komende generaties. Er bestaat voor de Eeuwige geen onderscheid tussen jullie en vreemdelingen. Dezelfde wetten en regels gelden zowel voor jullie als voor de vreemdelingen." Numeri 15:15-16

Naast de ingang van de Schipholtunnel staat een gevangenis met plek voor honderden mensen die niet in Nederland mogen (ver)blijven omdat ze niet over de juiste papieren beschikken. Binnen de metershoge muren bevinden zich ook een rechtbank en een Aanmeldcentrum met ruim honderd tweepersoonscellen voor mensen die oorlog en vervolging zijn ontvlucht en in Nederland asiel willen aanvragen.
In de lijdenstijd voor Pasen staan wij stil bij wat er in deze gevangenis met mensen gebeurt. Wij geven een teken van solidariteit aan de grensgevangenen.  Tevens maken wij duidelijk dat wij grote vragen hebben bij het opsluiten van mensen die niets misdaan hebben. Dit doen we door middel van wakes bij het Justitieel Complex (JC) Schiphol.
Deze wakes worden ook in 2014 telkens vanuit de traditie en het gedachtegoed van verschillende geloofsgemeenschappen gehouden: 5 maart, Aswoensdag, Religieuzen voor Vluchtelingen en Catholic Worker, 9 maart Stroom, Vineyard en Via Nova, 16 maart Evangelische Broeder Gemeente, Doopsgezinden en Lutheranen, 23 maart Navigators Studentenvereniging Amsterdam, Studentenpastoraat en Time to Turn, 30 maart Stem in de Stad Haarlem en Kerken uit de Haarlemmermeer, 6 april Dominicuskerk, Keizersgrachtkerk en Amsterdamse Studentenekklesia, 13 april Palmzondag Kerken uit Amsterdam-Oost, 18 april Goede Vrijdag Franciscaanse Vredeswacht, 20 april Pasen Oecumenisch Vuur
Klik hier om de poster te downloaden, af te drukken en verder te verspreiden.
Met openbaar vervoer: De wakes zijn bij de grensgevangenis Schiphol, Duizendbladweg 100, Badhoevedorp van 14.00 – 15:30 uur. Adres: Duizendbladweg 100, 1171 VA Badhoevedorp. U kunt er makkelijk komen met Connexion bus 185 vanaf Schiphol Plaza, halte B15. Kijk op de website OV 9292 voor een actuele dienstregeling.
Met eigen vervoer: Download en bekijk de routebeschrijving hieronder. De migrantengevangenis staat in Badhoevedorp aan het einde van de Sloterweg, vlak bij de A4. Het adres is Duizendbladweg 100, 1171 VA Badhoevedorp maar bij veel navigatieapparaten en routeplanners is dat nog onbekend of die sturen je verkeerd. Fietsers opgelet: De Sloterweg is (tijdelijk?) geblokkeerd. Ga via het fietspad langs de busbaan over de Loevesteinse Randweg. Klik hier voor een kaart plus routebeschrijving voor fiets, openbaar vervoer en auto die je kunt afdrukken en die je wél naar de juiste plek brengt.
Met andere wakers: Vanaf NS Station Amsterdam Zuid (naast restaurant Wagamama, Zuidplein 12) rijden er twee auto's naar de wake. Vertrek om 13.30 uur. Aanmelden is niet nodig. Als je te laat dreigt te komen, bel dan: 06 3029 5461. Voor meer informatie schrijf naar de Catholic Worker Amsterdam, Postbus 12622, 1100 AP Amsterdam. Of bel: 020 699 8996 of 06 3029 5461. Wie een geheugensteuntje wil ontvangen per e-mail kan dat laten weten door hier te klikken en een e-mail te sturen naar Gerritjan Huinink.

25 februari, 2014

Drôle d'hiver in de Brettenzone

Een handig kaartje zonder aanduiding van straatnamen of desnoods wijken zodat je maar moet raden waar al dat groen zich bevindt, en zonder het meeste dat in het menu beloofd wordt - zo ken ik de gemeente Amsterdam. Het gaat over de Brettenzone. Ik heb er over gelezen in ecologische gidsen over Amsterdam en had slechts een vaag vermoeden waar het over kon gaan.
Nu blijk ik er mijn verjaardag doorgebracht te hebben. Tegen een beurtelings mooi opgloeiende en dreigend bewolkte westelijke hemel.
Tot mijn leedwezen bleek het klein hoefblad in het gebied alweer uitgebloeid. Ik hoop het toch nog elders te mogen begroeten.
Elzenkatjes gingen nog maar net...

24 februari, 2014

In de stemming


Het café waar naar verluidt Jacques Giele regelmatig te vinden was op de bank buiten was een beter eindpunt voor het bezoek aan de plantenmarkt op het Amstelveld dan de gentrificatie+ontwijdingstent in de Amstelkerk.
Er is een jukebox die op echte kwartjes draait.
Veel van de aanwezige plaatjes zijn gesellig maar terwijl ik mijn jas al aanheb doe ik een selectie. De eerste haalt het einde niet en waarschijnlijk is het plaatje verkeerd gelabeld want we kregen een instrumental te horen.

Drie voor een kwartje, gratis en voor niks verder:

What is soul?, Rob Hoeke's Rhythm and Blues Groep
Cover van een nummer van Ben E. King


On the sunny side of the street, Lionel Hampton

De derde was deze, die heb ik niet meer uitgeluisterd, maar hier gaan we alsnog

I'm in the mood, John Lee Hooker & Bonnie Raitt (live in dit geval)

23 februari, 2014

De mythe van de winter van 2013-14


Een stukje van honderdtwintig woorden voordragen vergt het vermogen op de juiste manier te laten blijken dat het is afgelopen. Dat is nogal snel. Hoe je het ook voordraagt, twee minuten haalt het nooit.
Dus op de juiste manier stilte laten vallen en misschien (bij afhankelijkheid van leesbril lastig) door op de juiste manier de zaal in te kijken laten merken: het is echt afgelopen. U mag klappen. U moet klappen.

Een geslaagde middag in Heesch waarbij mij opviel dat schrijvers van voorgedragen stukjes het soms nodig vinden te vermelden of iets echt gebeurd is. In het geval van een verhaal met een chute die inhield dat er iemand dood ging op het eind vond ik eigenlijk een kleine pauze wel gewenst. "En dan is het gelukkig fictie."

Het universum van de verteller v/m staat los van de vraag of iets waar gebeurd is, ook al was het al in middeleeuwse tijden gebruik te vermelden dat iets een fraaie historie en geheel waar was.
Het vertelde universum bevindt zich ergens tussen het beleefde (maar pas op - want beschrijven is al vertellen en dus een afpslitsing) en het mythische.

En toen waren de kortgerokte Afghaanse studentes plotseling terug


De Afghaanse studentes van 1972 circuleren weer.
In 2001 moest dit beeld mede oproepen tot invasie van het verworden land dat een broeinest van terrorisme en vrouwenhaat was. Kort na de invasie verdween het. En nu duikt het dus weer op.
Wat betekent dit? Heeft Washington Karzai opgegeven? Het weer verschijnen van deze foto na ruim twaalf jaar heeft een propagandafunctie - maar welke?
Reden tot waakzaamheid...

22 februari, 2014

Zal hij lekker lopen

Ontsteltenis over het gemak waarmee nazi's en aanverwanten in de gelijkgeschakelde media worden aangeprezen als strijders voor democratie tegen dictatuur in Oekraïne weerhoudt mij er over te schrijven. Een portie klezmer dan maar.


Yoshke, Yoshke, The Bloomers


"The magnificent seven"(Tsjoedesna Ratsjenitsa), Amsterdam Klezmer Band (uit het Umfeld van wijlen Radio 100)


Ale brider, Klezmatics


Mayn Rue Platz, Klezmorim

21 februari, 2014

Waar dit over gaat - Nieuws dat niet van pas kwam - Mooi gesproken, Domi! - Portfolio 22

Waar dit over gaat

Met ongeloof las ik het op een huiswerksite waar men een Leesverslag over een Gelezen Roman plaatst. Het stuk betrof De Waterman van Arthur van Schendel. Tot ik het verslag had gelezen meende ik dat het ging over een binnenschipper die gegrepen wordt door de ideeën en praktijk van de Zwijndrechtse Nieuwlichters, door de leden zelf de Christelijke Broedergemeente genoemd. Het vroegste moderne socialisme van Nederland. Gemeenschappelijk eigendom, gemeenschappelijk leven, afwijzen van geweld en dus van de loting voor de oorlog tegen de opstandige Belgen – en meer.

Ik had het mis. Op school moet je zeggen dat deze roman over het schrijverschap gaat, dat van Van Schendel in het bijzonder.
Welnu, dit stukje van honderdtwintig woorden gaat over mijn schrijverschap.

Nieuws dat niet van pas kwam

Pas geleden nog wandelde ik met Pilatus, de aardige knappe broer van Hokus, naar de pas in de Zwarte Bergen. We hadden amandelpas bij ons, voor de energie. “Dit geeft geen pas,” zei een passerende smeris, “twee mannen op deze plaats. Laat uw passen eens zien.” Ze werden in orde bevonden.
“Hebben we ze nu gehad?” vroeg Pilatus. “Nou nee,” antwoordde ik. “Ken je bijvoorbeeld de PAS-drank?” Hij keek vragend. “Para-aminosalicylzuur. Smerig goedje met een iets zoete nasmaak. Tegen de tering.”
“Hoe weet je dat nou weer?” vroeg Pilatus, gewend aan rare drankjes met zo’n broer.
“Ik ben verdacht van tuberculose, ik dacht dat je dat wel wist.”
In zijn net passende strakke broek nam hij geschrokken een pas afstand.

Mooi gesproken, Domi!

Gemeente, broeders en zusters!
De wijsheid van de Nederlandse taal is niet te peilen.
Neem het woord “ontmoeten”. Als u de ander tegenkomt, dan valt het “moeten” weg. U kunt de ander links laten liggen, beroofd en kreunend, gewond in de berm. Maar de echte ontmoeting is als u volkomen onverplicht die ander overeind helpt, naar het dichtstbijzijnde hotel brengt, een verbandtrommel er tegenaan gooit en de stakker ook nog een borrel geeft. “Ja stuur de rekening naar mij,” zegt u dan. Maar het MOET niet hoor. Ontmoeten is vrijblijvend, zoals ik al zei.

Dierbaren, voor het Onze Vader is er een collecte voor drie verschillende doelen. Voel u niet geïnspireerd uw knopen of centen in het zakje te lozen.

- Tot ziens zondag 23 februari 14 uur, De Pas, De Misse 4, 5384 BZ Heesch

20 februari, 2014

De dubbele witte streep, het levende water en het sprookje

Een muziekband die speelde bij een kunstschaatsoptreden bij de Olympische Winterspelen heeft mij een Aladdin-achtige speurtocht opgeleverd met resultaat.
De eerste taak was het thuisbrengen van het grootste deel van de niet aan- of afgekondigde muziek. Maar hier kon het geheugen nog wel helpen, het gaat om het slot van Griegs pianoconcert in A mineur, opus 16.

Deens Radio Symfonie Orkest, soliste Alice Sara Ott
Het begindeel is nog steeds algemeen bekend in Nederland denk ik:

Asia minor, Kokomo (Jerry Wisner).
Herkenningsmelodie van Joost de Draaier. Alleen de A en het "Minor" verwijzen naar de herkomst...
Een latere popversie

Grieg One, Second City Sound. Grieg Lost zou ik zeggen.

De extraductie van het slotdeel herinnerde mij aan wat een Frans chanson moet zijn, maar welk? Nu was het eens tijd het te zoeken, aangestoken als ik ben door de Franse liederen van een kleine twee weken geleden. In het Nederlands ging het over sprookjes, stond mij bij. Ik hoef niet de zoektocht te verhalen die mij tot resultaten heeft gebracht. Het eureka!-moment is voor de zoeker.

L'eau vive, Guy Béart
Eenmaal het Franse lied gevonden is er de sleutel tot de Nederlandse versie. Die had een beter of ander filmpje verdiend want het is te lief voor deze grofheid maar het zij zo.


Het sprookje, de Selvera's
Van Grieg naar de Selvera's, een avondje zoeken.19 februari, 2014

Drie jaar voor Megan Rice, vijf jaar voor andere Transform Now Plowshare-actievoerders

Onze strijdmakker en huwelijksgetuige Megan Rice is zojuist tot vijfendertig maanden met aftrek van voorarrest veroordeeld.
Haar medestrijders Michael Walli en Greg Boertje-Obed zijn tot tweeënzestig maanden en drie jaar proeftijd (die in de VS altijd na de gevangenisstraf valt) veroordeeld.
Dit vanwege het gemakkelijk insluipen in de atoomkoppenfabriek in Oak Ridge, Tennessee alwaar zij kernraketkoppen met bloed konden besprenkelen en er deuken in konden slaan. Zoals het hoort bij de Ploegscharenacties.

Het verhaal over het vonnis geleverd door "de achterban" - volgens deze formulering krijgt ook Megan een proeftijd van drie jaar. Een manier om iemand van dan D.V. 86 het handelen te verbieden (het zwijgen opleggen zal niet lukken).

18 februari, 2014

De Separatisten van Zoar 1819-1898

Het is hoogstwaarschijnlijk het laatste boek gezien bij voorheen De Slegte oftewel het nooit zeewaardig geworden Polare: een fotoboek gewijd aan de Separatisten van Zoar in Ohio, negentiende eeuw. Een kolonistengemeenschap die mijn interesse wekte, een gezelschap aan het Ware Christendom toegewijde immigranten uit Europa die een gemeenschappelijk leven leidde. Ik heb het een en ander over hen uitgezocht.

*

De Separatisten zijn een groep piëtisten uit Württemberg en Beieren die vervolging ondervonden. Zij weigerden de eed, krijgsdienst, wezen "aanneming des persoons" af en hielden oefeningen in conventikels die een aanzienlijk zwaardere godsdienstigheid belichaamden dan de officiële Luthers-Evangelische Kerk. Het is een van de paradoxen van het christen-anarchisme: opstandigheid door gehoorzaamheid aan de ware leer die leidt tot botsingen met de macht. In dit geval niet per se in afwijzing van de macht, al zal het verschil niet goed waar te nemen zijn.

Een merkwaardige anekdote: voorman Johannes Goesele werd vrijgelaten door de koning van Württemberg omdat hij Napoleon net zo te woord stond als hem - als hij verschil zou hebben gemaakt, aldus de koning, zou hij zeker ter dood gebracht zijn.

In mei 1817 varen driehonderd separatisten van Hamburg naar Philadelphia, waar zij worden opgevangen door de geestverwante Quakers. Op 1 december 1817 wordt de eerste blokhut in Tuscarawas County, Ohio, gebouwd. Oorspronkelijk was het niet de bedoeling "communistisch" te leven, de beslissing hiertoe over te gaan was gebaseerd op economische noodzaak. Het dorp dat ontstond werd Zoar genoemd, naar Gen. 19:20-23 - een van die merkwaardige verhalen in de bijbel: het was de plaats waar Lot zich met zijn dochters terugtrok na de verwoesting van Sodom en Gomorra en het drietal een op incest gebaseerd gezin stichtte. De uittocht uit de zondige steden moet de reden geweest zijn voor de naamgeving. De gemeenschap was wel endogaam maar opmerkelijk genoeg onthield men zich de eerste jaren van alle gemeenschap des vlezes om te voorkomen dat kinderen ten laste zouden komen van de moeizaam opgebouwde kolonie. Een onthouding die klaarblijkelijk ook echt betracht werd.

In 1819 wordt de Society of Separatists opgericht, voorman Joseph M. Bäumler was oorspronkelijk tegen het gemeenschappelijk leven, maar stemde tenslotte in met "communisme". In de statuten van de Society wordt in 1824 gesteld dat de gemeenschappelijkheid godsdienstig en sociaal gemotiveerd was, niet economisch.

De gemeenschap nam deel aan de aanleg van het Ohio Kanaal dat de economische ontwikkeling van Zoar ten goede kwam (1825-33). In 1832 wordt de gemeenschap getroffen door cholera.

Nog voor de dood van Bäumler, in de VS inmiddels vaak Bimeler genoemd, wordt het gemeenschappelijk bezit aangevochten door sommige bewoners. Tot in hoogste instantie wordt bevestigd dat dit niet doorbroken mocht worden (1852).
Bij het dorp hoorden een bierbrouwerij en een ciderpersmolen (men was dus zekere geen geheelonthouder en naar verluidt zelfs niet "matig"), een wolfabriek, een korenmolen, zaagmolens en een schaafmolen, een gemeenschappelijk slachthuis (ook vegetarisme was niet aan de orde), een machinewerkplaats, een hotel voor bezoekers, winkels - ze maakten deel uit van de langzamerhand tot bloei komende gemeenschap. Met de bloei komt intern de campagne tegen het gemeenschappelijk bezit op, deze zwelt aan in 1895. In 1898 wordt het gemeenschappelijk bezit beëindigd en verdeeld. De vredelievendheid was al doorbroken in de tijd van de Burgeroorlog, toen maar liefst veertien leden zich aanmeldden bij het leger van de Unie.

De zondagse samenkomsten hielden in het algemeen zingen van getoonzette verzen van Gerhard Tersteegen in en lezingen van teksten van Joseph Bämler. De bij de diensten gebruikte teksten:

- Die wahre Separation, oder die Wiedergeburt dargestellt in geistreichen und erbaulichen Versammlungs-Reden und Betrachtungen, besonders auf das gegenwärtige Zeitalter anwendbar, gehalten in der Gemeinde in Zoar im Jahre 1832. Gedruckt in Zoar, O. 1856

- Sammlung ausgelesener geistlicher Lieder zum gemeinschaftlichen Gesang und eigenen Gebrauch in Christlichen Familien. In 1867 uitgegeven in Zoar naar een Duitse uitgave van 1850.

- Etwas fürs Herz! oder geistlichen Brosame von des Herrn Tisch gefallen, gesammlet von einer Heilsbegierigen Seele und in der Absicht zu einem gesegneten Gebrauch mitgetheilt, bestehend in einer Sammlung von Auszügen vieler kraftiger Reden und Betrachtungen vor Zülich auf das innere Leben gerichter, öffentlich gehalten und vorgetragen von eineme Freunde Gottes und der Wahrheit, hauptsächlich geeignet auf der gegenwaärtigen Zeit. Zoar, Ohio, 1860.

*

Sinds 1967 spannen mensen in het oude dorp zich in er een museale attractie van te maken. Plan uw bezoek.

Het contemporaine verslag van Charles Nordhoff uit 1875.

17 februari, 2014

Het meer van de reur van de kwede

De uitdrukking muggeziften is gebaseerd op Matth. 23:24, en voorzover ik ooit enige aandacht heb besteed aan de achtergrond of betekenis van de uitdrukking heb ik vandaag van een filoloog vernomen dat de idee erachter is dat men het drinkwater zeeft om de muggen er uit te houden. Het kunnen in dat geval dus de larven zijn. Toch vind ik het dan merkwaardig dat kemels net zo gemakkelijk wel opgedronken zouden worden.

Bij het eerste moet ik denken aan de bronnen die ik gezien heb op velden in Syrië, voorzien van een beker waaruit men desgewenst kan drinken. In mei kon het nog onbekommerd zo te zien. Het zou kunnen dat de muggen er later broeden. Of misschien toch ook niet, omdat de put te diep is of te donker door het deksel?

Enfin, de beschouwing over mug en kemel bracht mij verder op die site. Een hele lijst grotendeels vergeten woorden, in spelling voorzover nodig aan het heden aangepast. Omdat het vaak homoniemen of homofonen van woorden met een andere betekenis betreft vraag ik mij af of hier getreurd kan worden. Wat hebben we aan
nis (m.; nissen), nisse 1 (bloed)verwant, familielid 2 man
als er een nis is met een heel andere betekenis en er voor deze nis alternatieven zijn? Om maar wat te noemen. Goed, het had anders kunnen lopen, maar het resultaat is er nu.
Toch een aardige vondstgroeve om in te toeven.

16 februari, 2014

Kinderroof van La Réunion


Le pays des enfants perdus door choumilameo
Een artikel in The Guardian vestigt de aandacht op een buiten Frankrijk onbekend schandaalverhaal van verlaat kolonialisme. Kinderen van het eiland La Réunion (ironische naam) in de Indische Oceaan werden ontvoerd naar "het moederland" om daar te helpen ontvolkte streken weer op te vullen. Hoewel het dan weer gekleurde kinderen zijn die zo behandeld zijn (en hun achterblijvende familie) was men blijkbaar niet kleinzerig over mensen met een kleurtje op het Franse platteland.

De kinderen zijn in Frankrijk wel bekend, er is zowaar een wikipedia-artikel aan hen gewijd, de film Le pays des enfants perdus en verscheidene boeken. Schadevergoeding voor een gestolen jeugd - het zal er wel niet van komen.

15 februari, 2014

Om mijn pijn te verzachten

Joost de Draaier liet bij sommige artiesten in de US top-100 weten dat we wel niet meer van ze zouden horen, in 1965, onder andere van dit vijftal.

You were on my mind, We Five
Nou had hij er wel bij mogen vertellen dat de groep al uit elkaar was toen dit nummer alsnog een hit werd, dus voor de televisie en dergelijke deed men alsof er nog een We Five waren. Maar in Nederland vernamen we dit niet zo.
Het origineel hoorden we trouwens ook niet:


Ian & Sylvia

De wat verontrustende mededeling liet mij meer vasthouden aan groepen uit de VS dan misschien gewettigd of nodig was.

You're the one, The Vogues
Heerlijk onbenullige tekst, oorspronkelijk van Petula Clark. Deze witte doowopgroep van latere dagen brak juist door.

Een cover die te kort op die van Johnny Cash zat, voor Europa althans, maar het ware werk moest nog komen:

It ain't me babe, The Turtles

14 februari, 2014

Niet zomaar een Koreaans eiland met een dwarsliggende bevolking


De spoken van Jeju, het eiland waarvandaan China direct onder schot gehouden dient te worden volgens het regime in Washington.

De film waarvan dit een aankondiging is, is inmiddels voltooid.
"Dit is niet zomaar een eiland waar bezwaar gemaakt wordt tegen de aanleg van een basis van de VS". Zijn er dan "zomaar eilanden"? Vlak voor mijn toetreding tot de Nevada Desert Experience ben ik een serie Eilanden onder schot begonnen, waarbij ik naar ik merk Jeju juist niet had inbegrepen.

Zomaar weer een eiland bestaat niet. En op Jeju zijn door de koloniale VS-militairen zestigduizend mensen vermoord.

13 februari, 2014

Marianne tegen wil en dank in Ankara

Hüsna Sarı heet de verslaggeefster die omvergespoten wordt tijdens een demonstratie in Ankara. Je zou denken dat zij haar werk staat te doen ook al zijn de omstandigheden bar. En zij doet dit voor een overheidsstation, Anatolia TV, en de demonstratie is onder andere gericht tegen de toenemende staatscensuur... Het doel van de demonstratie was het parlementsgebouw, de eis de vrijlating van drie van samenzwering tegen de regering beschuldigde militairen.

Hüsna Sarı past zonder het geambieerd te hebben in de serie Mariannes...

12 februari, 2014

Drôle d'hiver 2014

Winterakonieten, heel veel sneeuwklokjes, tulpen boven de grond maar nog niet in bloei, narcissen in knop.
Bij het graf van mijn moeder, vandaag drie jaar geleden overleden, een eenzaam klein paddestoeltje dat men ook al niet met de winter zal vereenzelvigen.

11 februari, 2014

Het spel van de spanrups

Zhangzi en Huizi kuierden over een brug over de rivier de Hao toen de eerste opmerkte: "Kijk eens hoe de elritsen tussen de stenen doorsnellen. Dat is vissengeluk."
"Jij bent geen vis," zei Huizi, "hoe kun jij nu weten wat vissen gelukkig maakt?"
"En aangezien jij mij niet bent," zei Zhuangzi, "hoe kun jij dan weten dat ik niet weet wat vissen gelukkig maakt?"
"Als ik, die niet jij is, niet kan weten wat jij weet," antwoordde Huizi, "volgt daar niet juist uit dat jij, die geen vis bent, niet kan weten wat vissen gelukkig maakt?"
"Laten we teruggaan naar je oorspronkelijke vraag," zei Zhuangzi. "Jij vroeg mij hoe ik wist wat vissen gelukkig maakt. Het loutere feit dat jij het vroeg toont dat je wist dat ik het wist, zoals ik het wist, van mijn eigen gevoelens op deze brug."

Ongeveer een jaar geleden heb ik kortweg al mijn ongenoegen weergegeven over de gangbare redenering dat alle handelingen van dieren op onbewuste berekening berusten - ik noemde de verzameling voorbeelden ideologemen. De gangbare, paradigmatische, men zou geneigd zijn te zeggen: enig toegestane manier van interpreteren is in alle handelen nut te zien. Bewegen omwille van het bewegen, gewoon uit levenslust, de behoefte aan spelen - die ook net zo goed het met grote vleugelinspanning stilhangen van zweefvliegen kan verklaren (mijn favicon is een zweefvlieg, wat u misschien niet kunt onderscheiden) - het bestaat niet! De etholoog of bioloog ziet alleen maar egoïsme en doelgericht nuttigheidshandelen. Projectie van de kapitalistische eredienst.

David Graeber en Barbara Ehrenreich gaan op dit ideologisch denken in. Aanbevolen leesstof.

Met de groeten van Fred de vluchtelingenjager Teeven


- door Joke Kaviaar
 

9 januari 2014: Al uren stonden vluchtelingen en sympathisanten van We Are Here voor de Rode Hoed in Amsterdam te demonstreren. Binnen zat Fred de vluchtelingenjager Teeven zijn beleid te verkopen aan luisteraars die er bijna tien euro voor hadden betaald om live naar dit orakel te mogen luisteren.

Het was tekenend voor de situatie die het beleid van Teeven en zijn voorgangers heeft doen ontstaan: Teeven zat er binnen warmpjes bij met zijn gorilla's in pak met oortje, met al die keurige mensen die aandachtig luisterden en de vluchtelingenjager netjes lieten uitspreken, wat hij ook zei. Slechts een enkeling waagde het om er keer op keer doorheen te roepen, maar bleef daarin de enige in een zaal vol zogenaamd kritische mensen. De demonstrerende vluchtelingen stonden buiten: in kou en regen. Hun geluid drong daarbinnen niet door, hun stemmen waren er niet verstaanbaar. Feitelijk bestonden zij daarbinnen andermaal niet, al ging het wel over hen, maar dan alleen in termen van getallen en wetten, van detentie en deportatie, van 'terugkeer' en 'terugkeer' en 'terugkeer'...

Ze moeten Teeven al ruime tijd vantevoren naar binnen hebben geloodst. Op de brug stond al zijn zwarte wagen met chauffeur te wachten toen de demonstratie aankwam. Politie stond klaar om bij de minste dreiging in te kunnen grijpen. Een wrede schijnbaar democratische status quo daar op de Keizersgracht, de spandoeken en leuzen die werden toegestaan, het publiek, komend voor het 'debat' met Teeven, dat er langsliep om naar binnen te gaan. Het kan allemaal naast elkaar bestaan, zolang er maar niets fundamenteel verandert, zolang Teeven maar zijn zin krijgt, zijn 'zoet', de strafbaarstelling van de 'illegaliteit', na het 'zuur' dat hij heeft moeten slikken, het magere kinderpardon dat nog menig kind in cel en hel doet terechtkomen, die fooi, die aalmoes, dat doekje voor het bloeden.

Wat bezielt al die mensen om zo aan de lippen van Fred Teeven te hangen? Om zich zo te laten bespelen? Is het een soort van fascinatie om zo'n slechterik eens van dichtbij te kunnen bekijken? Het lijkt wel een soort dagje uit, net zoiets als naar een concert gaan. Dan wil je wel het meeste uit je geld halen en daarom moeten mensen die protesteren hun bek houden, want anders kunnen we niet verstaan wat meneer de staatssecretaris zegt. En dus zijn mensen die protesteren gek, extreem, ongewenst. Het stoort het theater, zoals iemand die tijdens een conference te luidt hoest. Alleen is dit geen caberet, geen toneelspel, het is ernst. Het gaat over overleven en sterven, het gaat over honger en angst, het gaat over vluchten en opgesloten worden, over zelfbeschikking, over vrijheid, over leven. Alleen komen die woorden in het debat niet voor, want die woorden zijn te echt, die zijn niet verguld genoeg.

De strijd van de vluchtelingen mocht vooral niet voelbaar zijn in de Rode Hoed. Het debat moest wel beleefd blijven en emotie was niet toegestaan. Niks geen harde woorden, we houden het beschaafd en geven de vertegenwoordiger van een misdadig apartheidssysteem alle ruimte om zijn praatjes te verkopen. Nee, dan kon je maar beter buiten zijn, in de regen en wind. Daar, op straat, was het veel beter toeven met de demonstrerende vluchtelingen dan binnen, bij de tiran Teeven en zijn publiek. Buiten, dáár was de menselijkheid. Binnen, daar was de huichelarij, de leugen, de mooipraterij. En zo verstreek op deze kille zondagmiddag de tijd: binnen met de allesoverheersende braafheid en lafheid van de Volkskrant arrogantie, buiten in daadwerkelijke solidariteit en saamhorigheid.

En toen kwam het einde. Het moment waarop de man die zoveel mensen het leven onmogelijk maakt, naar buiten zou moeten komen. Neemt hij de achteruitgang of komt hij er aan de voorkant uit? We wisten dat het moment daar was, omdat de politie ineens twee bussen voor de ingang zette, met de wagen met chauffeur ertussen. De gorilla's van Teeven kwamen buiten, voegden zich bij de waakhonden in uniform en het duwen begon.
Wegwezen! Opzij! Sommige demonstranten kwamen bijna ten val. We zagen de chauffeur uitstappen en bij het portier klaarstaan.

Op het moment dat tenslotte die kale kop uit de ingang tevoorschijn kwam en werd herkend, riepen we nog harder “Geen man, geen vrouw, geen mens is illegaal!” en “Bloed aan je handen!”
Net voor het instappen keek Teeven even om en stak kort, met de glimlach van een overwinnaar, zijn hand op. Het was het gebaar van de onaantastbare. Een minzaam, nonchalant en ongeïnteresseerd gebaar van een dictator naar het volk. Zo'n 'wie doet me wat' en 'jullie kunnen de pot op'- gebaar, om vervolgens snel in te stappen, zonder om te kijken. Het was het gebaar waarmee Fred de vluchtelingenjager Teeven de vluchtelingen groette, als om nog even één keer naar ze te wuiven terwijl ze geboeid en gekneveld het vliegtuig worden ingedragen.

Om slechts een paar meter verwijderd te zijn van iemand die je het liefst in zijn gezicht zou willen spugen, of een klap voor zijn bek zou willen geven, uit woede, uit onmacht, of om hem iets te laten voelen van wat hij andere mensen aandoet... Een paar meter slechts, maar een onoverbrugbare afstand door de bescherming van iemand die geen bescherming verdient, nee, eerder een schandpaal, pek en veren! Een paar meter slechts, tussen de beschermde staatssecretaris en de onbeschermde vluchtelingen. Een paar meter slechts, maar wel een afstand die tot de tanden gewapend is, die een grens vormt tussen legale vernietiging en illegaal bestaan.
Om slechts een paar meter van zo'n staatsmoordenaar verwijderd te zijn en te weten dat de minste vinger die je naar hem uitsteekt als excuus zal worden gebruikt om je een kogel door je kop te jagen, dat is om woest van te worden. Het is de woede over de systematische uithonger- en uitrookpolitiek, waarvoor die man, die op die paar meter afstand van je af in een auto stapt, persoonlijk verantwoordelijk is. Het is de woede over dat apartheidsbeleid waarover we vooral maar netjes moeten blijven debatteren en polderen, terwijl de deportaties ongehinderd doorgaan. Laat de misdadiger Teeven en zijn medeplichtigen die woede maar eens voelen, zoals mensen zonder papieren die illegaal verklaard zijn elke dag de angst voelen om over straat te lopen. Wat valt er te debatteren? Er valt niets te bespreken. Er is niets meer te vragen. Er is alleen nog iets te doen.

10 februari, 2014

De misère van het georganiseerde anarchisme in Nederland sinds 1938

Ruim een jaar geleden overleed Albert Ledder, drijvende kracht achter de afdeling Amsterdam van de Federatie van Vrije Socialisten in de jaren zeventig. Hier een uitlui van mijn hand van de man die een tijdlang redacteur van De Vrije Socialist is geweest, hier - de mortuis nil nisi bene - een persoonlijke beschouwing op dit, mijn eigen weblog.

Dit laatste trok vandaag 10 februari 2014 de aandacht van iemand die dit verwijderde commentaar achterliet:
ik lees dit nu pas...wat een zielige stumper ben je toch André...ik heb het je al heel lang geleden aangeraden je eens na te laten kijken...

De onderhavige scribent - goedprater van fascistoïde clubs in niet te noemen land en ooit lid van een knokploeg zoals hier vermeld - laat onder eigen naam weten hoe hij over mensen denkt die in zijn ogen "gek" zijn. Het niveau is gegeven evenals de mate van beschaving en ik kan wel vermelden dat betrokken commentaarleverancier hier aan het woord is aan de stencilmachine. Seksist, Normaalvoelend Nederlander en - niet onbelangrijk detail - belijdend antisemiet. En de reageerder mag het als een daad van genade zien dat zijn naam is weggehaald alhier.

Ik hoor wel eens dat "anarchisten" onder elkaar en misschien zelfs naar buiten toe tegenwoordig wel aardig zijn. Wie weet. Maar veel zaaks is de organisatie van anarchisten als zodanig nooit geweest in de geschiedenis van de Nederlandse arbeidersbeweging, en na 1938, toen de Spaanse Burgeroorlog als definitieve splijtzwam diende van iets wat toch al niet groot was of bloeide, is het al helemaal niets meer geweest. Als u Provo en de Kabouterbeweging hier tegen in brengt zal ik u niet tegenspreken maar ik zie deze verzamelingen acties als iets anders dan als een organisatie met pretenties. Ik wens de hedendaagse strevenden alle goeds, daar niet van, maar mijn geloof besteed ik elders, om een merkwaardige beeldspraak neer te zetten.

Helaas heeft bovenvermelde scheldpartij tot consequentie dat vanaf nu commentaar hier gemodereerd wordt. "Het is niet anders".

09 februari, 2014

De ziel van de aap

Pas in 1968 werd het manuscript van The soul of the ape door de zoon van Eugène Marais aan diens uitgever overhandigd. Het was niet voltooid, hoewel hij er in het begin van de jaren twintig aan gewerkt had. Het onafgemaakte boek is de weerslag van zijn verblijf in Waterberg, waar hij zich - depressief over de al weer wat jaren afgelopen oorlog tegen de Engelsen - teruggetrokken had, en waar hij Chacma-bavianen observeerde. Hij legt het waargenomen verschil uit tussen wat het soortgeheugen (fyletisch zoals hij zegt) genoemd kan worden en wat individueel geheugen kan zijn, of van de groep. Zijn observaties zijn dus evenzeer van belang voor de (diepte)psychologie als de biologie, meer bepaald de ethologie.

Het denken in causaliteit ontwikkelt zich bij de primaten die hij waarneemt in de bergen.
Het voorafgaande wel voltooide werk was My friends the baboons, waarvan het onvoltooide boek een vervolg is, ik schort mijn oordeel op tot ik daarvan kennis heb genomen.

Het manuscript was in het Engels, meer erover onder andere hier en hier.

De uitgave werd ver- en bezorgd door Robert Ardrey, de schrijver van The territorial imperative en African genesis.

Over het plagiaat van Die siel van die mier door Maeterlinck, dat de nagel in de doodskist van de toch al sombere Marais werd, David van Reybrouck hier.

08 februari, 2014

Treurig om dood en wel nog door te denken

Mijn brommerig commentaar vooraf laat ik staan, maar de Anarchisme & Dichtersmiddag van vandaag 8 februari 2014 vond in zo'n aardige sfeer plaats dat ik slechts terloops erop heb gewezen dat ik geen bestrijder van vaste vormen ben.
En tussendoor en tot slot trad een Franse gitarist op die zijn akoestische gitaar een beetje Django-Reinhardtachtig liet klinken en sjangsongs opvoerde alsof het zo hoorde.
En eigenlijk hoort het ook zo. Filmpjes van artiesten die hier niet zomaar langskomen met nummers die ik niet subsidiair niet als oorspronkelijk Frans kende.


La chansonette, Yves Montand


Le temps des cerises, Nana Mouskouri
1866


Ménilmontant, Avalon Jazz Band

En hiervan moesten wij uit volle borst het refrein meezingen, wat de droevigheid aardig relativeerde

C'est triste, Jann Halexander

Winterbeeld 2014 - 2

Ooit waren ze een lentebode, ooit zag je ze niet in Amsterdam - ooievaars, 8 februari 2014, ca. 15.00u

07 februari, 2014

Ozon als drinkwaterzuivermiddel

Uit het artikel van Ruud Uittenhout distilleer ik - om in stijl te blijven - dat Felix Ortt zich bezig gehouden heeft met het ozoniseren van drinkwater. Het moet wel haast voor de kolonie te Blaricum zijn geweest, de zin staat er wat verloren bij, in verband met de Rein Levenbeweging en niet de kolonie. Ik heb hier nog nooit over gehoord voorzover mijn geheugen strekt. Omdat er geen bronvermelding gegeven wordt zal het zoeken worden.

De toepassing van O3 bij de drinkwatervoorziening komt hier aan de orde op het slagveld, waar sinds eeuwen mensen vernuftige dingen verzinnen, o ironie.

De werking van ozon berust, evenals die van chloorprodukten, op aantasting van de celwand en oxidatie van de enzymsystemen van de in water levende bacteriën. Ozon wordt daarbij zelf omgezet in het veilige zuurstof. Hierdoor en door de geringe hoeveelheid ozon die in feite gebruikt wordt, is naderhand toevoegen van een “antichloor” overbodig.

Wat zoekt u hier op deze site(s)?

Het dashboard van mijn zustersite Christianarchy.org bezoek ik niet vaak omdat dit nu eenmaal het dagelijks lopende is. De statistieken stelden mij wel voor een verrassing: wat zoekt men bij mij?
Het antwoord is in grote trekken: christen-anarchisme, inzonderheid Felix Ortt. En navelpiercings die ik nota bene van Wikipedia heb geplukt en als illustratie heb gebruikt bij een nummer van Randy Newman over een feest waar men niet had moeten komen...

Een top-10, twee Engelse teksten - niet geheel verrassend - op de eerste en tweede plaats.

1. Mysticism and action: Christian anarchism as a paradigm
Met de niet zo veel bezochte oorspronkelijk Nederlandse tekst onverslaanbaar bovenaan lijkt het.

2. Parallels or influence - the Dutch Christian anarchist movement 1897-1907 and the Landauer connection.

Beide teksten van lezingen gegeven bij zomercursussen op universiteiten in den vreemde: Noorwegen resp. Israel.

3. Felix Ortt, de man van de Nederlandse getijtafels

4. Twee posten die volgens mij vanwege de (voor mijn gevoel bepaald niet opgesierde middenriffen) worden bezocht en die ik niet noem verder en wel bijeenvoeg.

Het origineel van Mama told me not to come, de Animals.

5. Een grotendeels overgenomen Engelse tekst over een man die jaren in een hol gewoond heeft, een post die mysterieus veel bezoek trekt de laatste twee maanden. Ik ga er niet naar verwijzen.

6. Mijn artikel over de Praktisch Idealisten Associatie dat nog voor enige uitbreiding in aanmerking komt. Het is wel enig in zijn soort tot nu toe.

Ex aequo: "In de schaduw van een steeneik", naar aanleiding van José Afonso's Grândola vila morena.
Vanwege de ook weer van wikipedia geplukte illustratie?

8. Weer een tekst van een lezing, nu een gehouden in het Jeannette Noelhuis: Christen-anarchisme; Paradox of paradigma?.

9. Mijn prijswinnende essay ter aanbeveling van kleinschalig openbaar vervoer in Amsterdam: Naar een groene bus: schaalvergroting en schaalverkleining bij het stedelijk openbaar vervoer in Amsterdam.
De tekst stond al veel langer op het net maar moest gered worden bij het sluiten van Geocities in 2009. De nogal lage notering is dus gebaseerd op vertekening. Maar de nrs. 1 en 2 komen ook van de oude Geocities-Christianarchy.

10. Enigszins samenhangend met nr.9: Tijdens het samenstellen van deze lijst is er weer een verrassend aantal kijkenden bijgekomen zonder dat ik precies een verklaring weet: De wereld van de OAD was al eerder verdwenen.

Ruud Uittenhout over Felix Ortt


Op mijn niet-dagelijks lopende weblog een artikel van Ruud Uittenhout uit 1991 voor het christen-anarchismenummer van De AS uit 1991.
Ruud was heel goed ingelezen in het onderwerp, het verbaast mij alleen dat hij niet opmerkt dat Christelijk anarchisme en Het beginsel der liefde identiek zijn.

Ruud debuteerde naar mijn weten in Repressie Revue, subsidiair de voortzetting onder de naam Vrijheid - ik weet niet eens zeker of zijn inzendingen geplaatst waren - zeker niet alle. Het waren duidelijk verkenningen van iemand die het anarchisme ontdekt had in de gedachten van Bakoenin en anderen, eigenlijk was het blad hiervoor niet bedoeld.
Er is niet zoveel van zijn hand te vinden bij een speurtocht naar zijn naam op het net, hij heeft allerlei auteurs vertaald. Misschien vind ik zijn vroegste schrijfsels terug, zij zullen naar het IISG verhuizen alsdan en - het is een karwei, zoals ook het gereedmaken van de onderhavige gescande tekst - misschien alsnog het daglicht zien, jaren na Ruuds overlijden. Naar mijn weten was hij verbonden aan boekhandel Martyrium in Amsterdam. Ik weet niet eens zeker of ik hem ooit echt in levenden lijve heb gesproken, waarschijnlijk zonder het te weten in die winkel. De plaatsing van zijn artikel is tevens een goedmakertje voor de mogelijke omissie ten aanzien van zijn eerste pennevruchten over het anarchisme.

06 februari, 2014

De zwarte Jacobijnen

C.L.R. James' The black Jacobins - Toussaint L'Ouverture and the San Domingo revolution is geheel online te lezen.
Een aanbeveling.

Winterbeeld 2014 - 1

Er is ook allang klein hoefblad gesignaleerd, alleen nog niet door het Natuurleventeam...

05 februari, 2014

Uitbreiding VS-basis op Diego Garcia voorbereid (?)

De rookgordijnen worden verder aangelegd - de regering van Mauritius blijft de soevereiniteit over de Chagos Archipel opeisen, maar intussen worden enorme hoeveelheden steenrots naar Diego Garcia verscheept om de basis en de haven uit te breiden. Ook interessant in verband met de zet van het Britse regime om het zeegebied rond de archipel tot beschermd gebied te verklaren vanuit "ecologisch oogpunt" zodat de gedeporteerde bevolking alleen al om die reden niet terug zou kunnen keren.
Ook na 2016 moet Zuid-Azië, Iran maar zeker ook India, onder schot gehouden kunnen worden. Ook al wordt de indruk gewekt dat de voortzetting van de illegale uitbesteding van de eilanden aan de VS nog ter discussie gesteld zal worden

04 februari, 2014

Tweedegeneratietrauma

De verslaggeefster van het plaatselijke sufferdje had mij geïnterviewd en ik was in het geheel niet te spreken over het resultaat. De weerslag van meer dan een uur, misschien wel enkele uren, kwam neer op een enkele getergde uitroep van mij. Ik ga er niet over uitweiden. Een jaar later zag ik haar in het café waar ik in die dagen de vrijdagmiddagborrel had. Zij begroette mij alsof we vrienden waren en stelde de vriendin in haar gezelschap aan mij voor, die ik zeker hartelijk begroette want de eerste aanblik beviel mij. Het bleek wederzijds. Zozeer zelfs dat zij zich spoedig naast mij zette, haar hand strelend onder mijn trui liet glijden en lieve dingen ging zeggen die vervolgens in kussen overgingen. Ik was verrast maar ook wel blij dat de eerste indruk ook echt wederzijdse goedkeuring inhield.

Zondagochtend, ik was thuis, verwachtte mijn (nog) officiële vriendin die het evenwel met iemand anders hield zodat ik mijzelf beschikbaar achtte voor nu juist wat er de vorige zesendertig uur aan de orde leek te zijn. Een vrijheid die ik liever niet had gehad maar ik had er verder over gezwegen tegen de nieuwelinge.
Telefoon. Het meisje uit het café aan de lijn. "Bedrieger. Ik heb je wel door hoor." Verbinding afgebroken. Voordat ik haar nummer kon opzoeken belde zij weer. "Jij was daar neergezet door mijn therapeut als lokaas, geef het maar toe. Wat een rotstreek." De precieze bewoordingen die mijn nieuwe geliefde mij toeslingerde weet ik niet meer, hier kwam het op neer. Zij had al een beetje argwanend gereageerd op de conclusie dat wij als eerstejaars beiden in de stampvolle collegebanken hadden gezeten, elkaar misschien zelfs vaag hadden herkend.

Nu zocht ik dan wel haar nummer op om te vragen wat er aan de hand was. Maar bij iedere verbinding legde zij de hoorn op de haak die zij wel steeds had opgenomen.

Ik ben haar enkele keren nadien tegengekomen, bij gelegenheden waarbij zij mij rakelings passeerde of omgekeerd. Ik heb nooit de moed of zelfs de aanvechting gehad haar alsnog aan te spreken en als de volwassen mensen die wij toch beiden waren te praten. Zij had eerder een gesprek hardhandig afgewezen, mij door de politie voor haar deur laten weghalen. Ik herinner mij dat zij daarna wel even een telefoongesprek toeliet dat mij evenwel in geen enkel opzicht hielp.

Ik wist dat zij een jaar in een psychiatrische inrichting had doorgebracht. Dit was voor mij niet iets nieuws of onbekends als het om een geliefde ging. Maar verdacht gemaakt te worden na intimiteit en daar geen weerwoord op mogen geven maakte de drempel wel heel hoog. Het ongemakkelijke gevoel heb ik elders eens beschreven: zij zit aan het andere tafeltje in de mensa waar natuurlijk doperwten op het menu staan. Uitdrukkelijk wel kijkend en tegelijk mij negerend aanschouwt zij voor mijn gevoel hoe de erwtjes alle kanten oprollen van mijn vork.

Ik heb haar rare verwijten voor mijzelf afgedaan als tweedegeneratieparanoia van de dochter van overlevenden van de massamoord '40-'45. Dit vermoeden maakte het mij moeilijker en delicater. Ik was eventueel minnaar/vriend, geen therapeut.

Dan lees ik ergens over de vervolgingsangst die mensen van die tweede generatie, inmiddels ook vorderend in jaren, nog steeds bespookt. Ik zoek haar naam. Ik zie een foto. Zij is vermist. Ik herken eigenlijk alleen de snit en de kleur van haar haar. Zij is terecht. Dat is het verslag van haar recente aanwezigheid op het net.
Een vage ongerustheid bekruipt mij, die ik wat machteloos hier van mij afschrijf. Althans probeer af te schrijven.

03 februari, 2014

De plofkip rolt uit de portemonnee van de durfkapitalist

De bekentenis bestaat uit wat er uit voortkomt: ik geloof niet in surrealistische poëzie. Beeldende kunst, proza wel, over film of toneel twijfel ik al, poëzie nu juist zeker niet. En zelfs als het ooit wel iets voorgesteld heeft, waar bij ik mij afvraag wat de grenst tussen proza en poëzie anders inhoudt dan de typografische eigenaardigheid van de regelval, dan geloof ik niet in de moedwillige poging "revolutionaire" gedichten te maken anno hodie. Het wordt een geconstrueerd en gewild geheel en dan geconstrueerd experimenteel, waarbij metrum, ritme en rijm uit den boze lijken evenals begrijpelijkheid.

Welnu, alle poëzie is voorlopig en als zodanig experimenteel. Het wrikken aan metrum en rijm is even experimenteel als het dit moedwillig vermijden. Neen, het is experimenteler - al was het maar om het verschil tussen rijmelarij en dichten te beklemtonen.
Dit surrealistische prachtwerk heb ik in drie minuten in elkaar geflanst in de kleine uurtjes. Binnen het moedwillig gekozen keurslijf van de 120 woorden.
Associatief, o vast, Picasso est communiste, moi non plus, maar ik vond het vooral ook een Alan Sokal-momentje. Zo maak je dus een surrealistisch gedicht.

Ik zal er wel zijn op 8 februari maar hoogstwaarschijnlijk niet als optredend dichter.

02 februari, 2014

Verwoesting in het hart van Afrika

De Centraal-Afrikaanse Republiek heeft een interim-president, een vrouwelijke zelfs - zij bezocht met moeite een moskee in Bangui gisteren 1 februari, en roept op tot het staken van geweld tegen moslims. Weer een gedestabiliseerde post-kolonie die op deze wijze illustreert een uitstekend geslaagde moderne Afrikaanse staat te zijn. Duiding van het geweld blijft achterwege. Wellicht is de destabilisatie het eerste doel, als in Libië en verder weg Syrië en Irak.

En wanneer wordt de destabilisering genocidaal? Misschien is het punt al gepasseerd.

01 februari, 2014

Regen in mijn hart

Zeker, het spot met de Smaak van de Welwetende, maar ik had even zin in wat witte Britse blues.

Free ride, Edgar Winter Group


The green Manalishi, Fleetwood Mac


Duster Bennett met een alleszins acceptabele versie van Raining in my heart met gewijzigde tekst.

Aanvulling: ik kom er achter dat ik het origineel niet heb staan op dit lopend weblog, en dat kan natuurlijk niet.

Raining in my heart, Slim Harpo
De versie van Clyde McPhatter is niet voorradig.