17 februari, 2014

Het meer van de reur van de kwede

De uitdrukking muggeziften is gebaseerd op Matth. 23:24, en voorzover ik ooit enige aandacht heb besteed aan de achtergrond of betekenis van de uitdrukking heb ik vandaag van een filoloog vernomen dat de idee erachter is dat men het drinkwater zeeft om de muggen er uit te houden. Het kunnen in dat geval dus de larven zijn. Toch vind ik het dan merkwaardig dat kemels net zo gemakkelijk wel opgedronken zouden worden.

Bij het eerste moet ik denken aan de bronnen die ik gezien heb op velden in Syrië, voorzien van een beker waaruit men desgewenst kan drinken. In mei kon het nog onbekommerd zo te zien. Het zou kunnen dat de muggen er later broeden. Of misschien toch ook niet, omdat de put te diep is of te donker door het deksel?

Enfin, de beschouwing over mug en kemel bracht mij verder op die site. Een hele lijst grotendeels vergeten woorden, in spelling voorzover nodig aan het heden aangepast. Omdat het vaak homoniemen of homofonen van woorden met een andere betekenis betreft vraag ik mij af of hier getreurd kan worden. Wat hebben we aan
nis (m.; nissen), nisse 1 (bloed)verwant, familielid 2 man
als er een nis is met een heel andere betekenis en er voor deze nis alternatieven zijn? Om maar wat te noemen. Goed, het had anders kunnen lopen, maar het resultaat is er nu.
Toch een aardige vondstgroeve om in te toeven.

Geen opmerkingen: