19 februari, 2014

Drie jaar voor Megan Rice, vijf jaar voor andere Transform Now Plowshare-actievoerders

Onze strijdmakker en huwelijksgetuige Megan Rice is zojuist tot vijfendertig maanden met aftrek van voorarrest veroordeeld.
Haar medestrijders Michael Walli en Greg Boertje-Obed zijn tot tweeënzestig maanden en drie jaar proeftijd (die in de VS altijd na de gevangenisstraf valt) veroordeeld.
Dit vanwege het gemakkelijk insluipen in de atoomkoppenfabriek in Oak Ridge, Tennessee alwaar zij kernraketkoppen met bloed konden besprenkelen en er deuken in konden slaan. Zoals het hoort bij de Ploegscharenacties.

Het verhaal over het vonnis geleverd door "de achterban" - volgens deze formulering krijgt ook Megan een proeftijd van drie jaar. Een manier om iemand van dan D.V. 86 het handelen te verbieden (het zwijgen opleggen zal niet lukken).

Geen opmerkingen: