07 februari, 2014

Ozon als drinkwaterzuivermiddel

Uit het artikel van Ruud Uittenhout distilleer ik - om in stijl te blijven - dat Felix Ortt zich bezig gehouden heeft met het ozoniseren van drinkwater. Het moet wel haast voor de kolonie te Blaricum zijn geweest, de zin staat er wat verloren bij, in verband met de Rein Levenbeweging en niet de kolonie. Ik heb hier nog nooit over gehoord voorzover mijn geheugen strekt. Omdat er geen bronvermelding gegeven wordt zal het zoeken worden.

De toepassing van O3 bij de drinkwatervoorziening komt hier aan de orde op het slagveld, waar sinds eeuwen mensen vernuftige dingen verzinnen, o ironie.

De werking van ozon berust, evenals die van chloorprodukten, op aantasting van de celwand en oxidatie van de enzymsystemen van de in water levende bacteriën. Ozon wordt daarbij zelf omgezet in het veilige zuurstof. Hierdoor en door de geringe hoeveelheid ozon die in feite gebruikt wordt, is naderhand toevoegen van een “antichloor” overbodig.

Geen opmerkingen: