10 februari, 2014

De misère van het georganiseerde anarchisme in Nederland sinds 1938

Ruim een jaar geleden overleed Albert Ledder, drijvende kracht achter de afdeling Amsterdam van de Federatie van Vrije Socialisten in de jaren zeventig. Hier een uitlui van mijn hand van de man die een tijdlang redacteur van De Vrije Socialist is geweest, hier - de mortuis nil nisi bene - een persoonlijke beschouwing op dit, mijn eigen weblog.

Dit laatste trok vandaag 10 februari 2014 de aandacht van iemand die dit verwijderde commentaar achterliet:
ik lees dit nu pas...wat een zielige stumper ben je toch André...ik heb het je al heel lang geleden aangeraden je eens na te laten kijken...

De onderhavige scribent - goedprater van fascistoïde clubs in niet te noemen land en ooit lid van een knokploeg zoals hier vermeld - laat onder eigen naam weten hoe hij over mensen denkt die in zijn ogen "gek" zijn. Het niveau is gegeven evenals de mate van beschaving en ik kan wel vermelden dat betrokken commentaarleverancier hier aan het woord is aan de stencilmachine. Seksist, Normaalvoelend Nederlander en - niet onbelangrijk detail - belijdend antisemiet. En de reageerder mag het als een daad van genade zien dat zijn naam is weggehaald alhier.

Ik hoor wel eens dat "anarchisten" onder elkaar en misschien zelfs naar buiten toe tegenwoordig wel aardig zijn. Wie weet. Maar veel zaaks is de organisatie van anarchisten als zodanig nooit geweest in de geschiedenis van de Nederlandse arbeidersbeweging, en na 1938, toen de Spaanse Burgeroorlog als definitieve splijtzwam diende van iets wat toch al niet groot was of bloeide, is het al helemaal niets meer geweest. Als u Provo en de Kabouterbeweging hier tegen in brengt zal ik u niet tegenspreken maar ik zie deze verzamelingen acties als iets anders dan als een organisatie met pretenties. Ik wens de hedendaagse strevenden alle goeds, daar niet van, maar mijn geloof besteed ik elders, om een merkwaardige beeldspraak neer te zetten.

Helaas heeft bovenvermelde scheldpartij tot consequentie dat vanaf nu commentaar hier gemodereerd wordt. "Het is niet anders".

Geen opmerkingen: