05 februari, 2014

Uitbreiding VS-basis op Diego Garcia voorbereid (?)

De rookgordijnen worden verder aangelegd - de regering van Mauritius blijft de soevereiniteit over de Chagos Archipel opeisen, maar intussen worden enorme hoeveelheden steenrots naar Diego Garcia verscheept om de basis en de haven uit te breiden. Ook interessant in verband met de zet van het Britse regime om het zeegebied rond de archipel tot beschermd gebied te verklaren vanuit "ecologisch oogpunt" zodat de gedeporteerde bevolking alleen al om die reden niet terug zou kunnen keren.
Ook na 2016 moet Zuid-Azië, Iran maar zeker ook India, onder schot gehouden kunnen worden. Ook al wordt de indruk gewekt dat de voortzetting van de illegale uitbesteding van de eilanden aan de VS nog ter discussie gesteld zal worden

Geen opmerkingen: