23 februari, 2014

En toen waren de kortgerokte Afghaanse studentes plotseling terug


De Afghaanse studentes van 1972 circuleren weer.
In 2001 moest dit beeld mede oproepen tot invasie van het verworden land dat een broeinest van terrorisme en vrouwenhaat was. Kort na de invasie verdween het. En nu duikt het dus weer op.
Wat betekent dit? Heeft Washington Karzai opgegeven? Het weer verschijnen van deze foto na ruim twaalf jaar heeft een propagandafunctie - maar welke?
Reden tot waakzaamheid...

Geen opmerkingen: