30 april, 2008

Eerder gezien


Kijk, Zuid-Vietnam, dat was zo'n prachtige democratie, en wat jammer nu dat het werd gesaboteerd vanuit het zo wezensvreemde Noord-Vietnam. Of ook vanuit Cambodja. Of vanuit Laos. Niet vanuit China, want dat heeft de bom. En zo werden deze buurlanden gebombardeerd en desnoods binnengevallen door de Geallieerden (zo noemden ze zich toen - Australië en Zuid-Korea deden namelijk mee).

Irak is zo mooi op weg, weet de correspondent van de Volkskrant (en hij heeft geeneens paddestoelen op - begeleiding van de helden van het VS-leger is geestverruimend genoeg voor deze figuur).
Maar die potentieel bloeiende democratie Irak wordt gesaboteerd vanuit Syrië en Iran.
Een paar dagen geleden wilde ik nog een schertsbericht plaatsen over hoe de Coalitie in Afghanistan ontdekt had dat de Taliban bewapend worden door Iran. De propagandisten hebben mij ingehaald.

Plotseling houd ik een beetje van David Beckham

Bij het overlijden van Albert Hofmann


Albert Hofmann, de man die LSD voor het eerst synthetiseerde, is gisteren op de gezegende leeftijd van 102 overleden. Ik kan nu eens aan iets anders denken dan massaal vermoorde vissen bij het slikken van Sandoz-pillen tegen hoge bloeddruk - tot het grote verbieden toesloeg waren lsd-pillen als geneesmiddel in de handel van deze firma.
Ik heb er geen ervaring mee, vooral - zeg ik er eerlijk bij - uit angst voor wat het boven zou kunnen wroeten (en wat dus eigenlijk wel tot mijn dagelijks bewustzijn behoort), misschien is het een sterkere werking dan het ooit onder de opiumwet vallende codeïne dat ik wel eens voorgeschreven heb gekregen (makes you feel mellow as a cello and cool as a tool): de wereld door een roze bril. De chemische structuur van lsd is gelijk aan die van de werkzame stoffen in paddestoelen die bij liturgisch gebruik aangewend worden in Mexico.
Hetgeen mij weer brengt bij religieus-anarchist Aldous Huxley en vooral ook socioloog/amerikanist Den Hollander die, puur uit naam van de wetenschap natuurijk, mescaline gebruikte en over zijn ervaringen schreef, wat een geheel nieuwe blik opleverde op een hoogleraar die zo nodig weggepest moest worden in 1969.
Goedenmorgen...

29 april, 2008

Al Wilson, tweemaal

Gisteren 28 april overleed Al WIlson, voor mij het belangrijkst om zijn uptemponummers op SoulCity, waaronder The snake.


Hij brak tegelijk door met die andere Al Wilson, die al sinds 1970 dood is (naar eigen keuze).

Wat een zegening toch, dit soort filmpjes. Het is werkelijk of ik zelf met de plaatjes aan de mengtafel sta....
(Tussendoor vanwege de vrije dagen en de aanleiding).

Het verenigd Europa in het verkeerde werelddeel


"And the United States of America government, when it came to treating her citizens of Indian descent fairly, she failed. She put them on reservations. When it came to treating her citizens of Japanese descent fairly, she failed. She put them in internment prison camps. When it came to treating citizens of African descent fairly, America failed. She put them in chains. The government put them on slave quarters, put them on auction blocks, put them in cotton fields, put them in inferior schools, put them in substandard housing, put them in scientific experiments, put them in the lowest paying jobs, put them outside the equal protection of the law, kept them out of their racist bastions of higher education and locked them into position of hopelessness and helplessness. The government gives them the drugs, builds bigger prisons, passes a three-strike law, and then wants us to sing God bless America? No, no, no. Not God bless America; God damn America!”

De enige fout in dit citaat lijkt mij de uitdrukking "America" voor de Verenigde Staten.

"We took this country by terror away from the Sioux, the Apache, the Arawak, the Comanche, the Arapaho, the Navajo. Terrorism! We took Africans from their country to build our way of ease and kept them enslaved and living in fear. Terrorism! We bombed Grenada and killed innocent civilians, babies, non-military personnel. We bombed the black civilian community of Panama with stealth bombers and killed unarmed teenagers and toddlers, pregnant mothers and hard-working fathers. We bombed Gadafi's home and killed his child. "Blessed are they who bash your children's head against a rock!" We bombed Iraq. We killed unarmed civilians trying to make a living. We bombed a plant in Sudan to payback for the attack on our embassy. Killed hundreds of hard-working people; mothers and fathers who left home to go that day, not knowing that they would never get back home. We bombed Hiroshima! We bombed Nagasaki, and we nuked far more than the thousands in New York and the Pentagon, and we never batted an eye! Kids playing in the playground, mothers picking up children after school, civilians - not soldiers - people just trying to make it day by day. We have supported state terrorism against the Palestinians and Black South Africans, and now we are indignant? Because the stuff we have done overseas has now been brought back into our own front yards! America's chickens are coming home to roost! Violence begets violence. Hatred begets hatred and terrorism begets terrorism."

De spreker moet het natuurlijk zelf weten, maar ik vraag mij af of hij het werkelijk mede over zichzelf heeft, wat toch besloten ligt in de eerste persoon meervoud.

Er is meestal niet veel reden enthousiast te zijn over dominees. Jeremiah Wright komt in de buurt van een over wie ik dat wel zou zijn.

De moordenaars van Sean Bell zijn vrijgesproken. Ik kan maar één reden bedenken waarom Obama president van de VS zou moeten worden (afgezien van het feit dat Clinton en McCain nog grotere rampen zijn). Natuurlijk moet het Ron Paul, Ralph Nader of Mike Gravel worden, maar als het om de Demorepublikeinse Partij gaat is het duidelijk...

28 april, 2008

Leven op de golven


Omdat ik toch al genoeg te doen heb, heb ik het op mij genomen, in dit kroonjaar, 1968 opnieuw te wegen. Iemand uit anarchistische kring in Nederland zal het toch moeten doen, nietwaar?
Mei en april kunnen niet los van elkaar gezien worden.
Een site waarvan mijn gemoed volschiet, zonder de beslist noodzakelijke diakrieten, maar allons...
A life on the ocean wave was aangevraagd door majoor Costa Neves die in de vroege ochtend van 25 april Rádio Clube Português zou "neutraliseren", De mars werd daarna gebruikt voor radiobulletins van de Movimento das Forças Armadas.

Het brengt ook de schuimbekkende AVRO-types in herinnering die het hadden over de communistische generaals van Lissabon die de vrijheid aan het vertrappen waren - het ging hier over officieren van een NAVO-bondgenoot waarover men steeds zedig gezwegen had zolang het land onder fascistisch bewind zijn koloniale oorlogen voerde.

27 april, 2008

O ja, bloemenslingers...

The Nation heeft een nieuwe, Safarionvriendelijke opmaak. En omdat ik toch aan Hawaii dacht in verband met de vorige post een verhaal over Hawaii, VS-staat tegen wil en dank, Frontierprovincie, de volgende die onder de Manifest Destiny viel.

Naar de bollen


Een intens-treuriger foto dan deze zal moeiijk te vinden zijn: bloemencorso in Noordwijk aan Zee. Op onze eigen manier hadden we er ook mee te maken doordat de busverbinding naar de datsja volledig in het ongerede was geraakt. Heen was dat minder lastig dan terug. Als er nog maar een bus per uur tussen Haarlem en Leiden rijdt, en die is al een half uur te laat, en slaat ook nog eens een keer de halte over waarop je al zo'n drie kwartier staat te wachten, en de volgende bus is bijna drie kwartier te laat, dan is dat geen plezierige kennismaking met het openbaar vervoer in de bollenstreek.
De chauffeur die ons wel meenam, na twee uur wachten: "Ieder jaar gaat het zo." De directie van de quango met de bespottelijke naam heeft het te druk met het uitrekenen van haar bonus om het vervoer te kunnen plannen.
Er was wel een recordmenigte naar het bloemencorso gekomen: 1,2 miljoen. De rijen waren tien mensen dik zodat de wagens er maar moeilijk langskwamen.
Je ziet ze tenslotte maar een keer per jaar.

St. Isaak vertaald


De wijsheid van St. Isaak van Nineveh is afgelopen vrijdag (Goede Vrijdag volgens de kalender van de orthodoxe kerken) in Nederlandse vertaling van de persen gekomen. De eerste uitgave van de bisschoppelijke uitgeverij van de Syrisch-orthodoxe gemeenschap in Nederland - spoedig meer hierover.

Gave der Tranen


Speurend naar een vrij te plaatsen plaatje van St. Isaak van Nineveh kom ik een mij onbekende tak van de Catholic Worker in West-Virginia tegen - de Gave der Tranen. Bij dezen gesignaleerd.

26 april, 2008

Geen record


Vanavond de eerste vluchten gierzwaluwen gehoord en gezien - geen vroegterecord. Maar het is nu definitief lente.

Wat is zo grappig, vraagt RG de 50-quidman

Elvis Costello - het vreemde is dat de versie van Nick Lowe Costello-achtiger klinkt, maar Declan McManus heeft het toch echt geschreven...

Het einde van het filmpje is nogal een downer, als het zo eenvoudig was... Amen.

Filipijns spiritisme


Een deel van een voetnoot uit Under three flags van Benedict Anderson, p. 201, een boek waar ik spoedig op terugkom:

Scott describes the delicious welter that attended a lively demonstration against ‘Montjuich’ in February 1898 – in which Isabelo joined. Organized by a group close to Lerroux (including a woman journalist for his newspaper El Progreso who would become the Filipino’s second wife), it was composed of: the Association of Freethinkers, the Baralones Centre for Psychological Studies, El Diluvio, the Kardesian (Cartesian?) Spiritists’ Union, Liberal Students of the Faculty of Law, the Marxist Centre, the Progressive Feminist Society, Republican Youth, Revista Masónica, the Society of Stevedores, the Society of Lumber-loading Labourers, the Union of Workers’ Societies, and La Voz del Pueblo. Ibid., p. 16.

Een bekende verzameling. Wonderlijk dat Anderson denkt aan Descartes bij het spiritisme dat hier beleden wordt. Het gaat hier om een verwijzing naar spiriti(sti)sch denker Allan Kardec, eigenlijk geheten Hippolyte Léon Denisart Rivail. Het adjectief dient dus kardecian te zijn. De naam van de Filipijnse tak van het genootschap is nu waarschijnlijk Unión Espiritista de Filipinas.

25 april, 2008

25 de Abril


Hetgeen volsta, voorlopig.

23 april, 2008

Arabia felix verhongert


OreadDaily heeft meer over Jemen, inclusief reactie van de vrouwelijke presidentskandidate!

Arabia Felix, vruchtbaar Arabië was de naam die in Romeinse tijd al aan het door de moessons gezegende gedeelte van het schiereiland werd gegeven. Een gedeelte van Jemen hoort hierbij. Zuid-Jemen is eigenlijk een pleonasme, Het gebied waar de Britten met de staart tussen de benen vandaan moesten vluchten in 1968 werd de Volksrepubliek Jemen. Nog net eerder weggefuseerd dan de DDR in 1990. En nu verhongerend door de droogte.

22 april, 2008

De moed om de waarheid te zeggen

Driek van Wissen, Dichter des Vaderlands, ontslaat mij van de hoe dan ook afwezige plicht iets over Nederlandse gesneuvelden in Afghanistan te schrijven:

Laf

Wij schieten graag raketten op u af,
Wij hebben tanks, geachte Taliban,
En vliegtuigbommen zijn ook toegestaan,
Maar bermbommen vindt Balkenende laf.

Dus als u onze jongens toch wilt doden
Gebruik dan wel een dappere methode!

Zweetvrij idealisme


De wekkerradio vulde het ruime halve uur dat ik uittrok voor nog-niet-opstaan met vertoog tegen sweatshop-kleren, de voedselcrisis en als toetje uitgebreid de kredietcrisis. Niet dat de crisis er is, is het opmerkelijke, maar dat de gelijkschakeling van de media er scheurtjes door lijkt op te lopen lijkt mij het nieuws. Maar Nederland snurkt door.

Dit ruikt niet naar zweet, maar wel naar Koers/Van den Berg-praktisch-idealisme - niet slecht, maar zo vederlicht en consumentistisch...:

Waar haalt men zogeheten schone kleren? Het zal nog zoeken worden.

(Het schiet mij te binnen dat ik zelf meer in dit praktisch idealisme zag toen ik wat welvarender was).

21 april, 2008

Dag van de aarde?


Over wanneer het de Dag van de Aarde is, zijn de geleerden het blijkbaar niet eens: 20 april of 22 april? Vandaar de groene illusraties op mijn startpagina die ik niet ga noemen, op 21 april?
Dag van de Aarde, o nee, Dag van het Land, in Palesijnse context is 30 maart, ook die dag is tamelijk onopgemerkt voorbijgegaan.
Een heel jaar voor de aarde dan maar?

20 april, 2008

Geen bases voor het Vierde RIjk


Olivier Bancoult, die vaak optreedt als woordvoerder van de gedeporteerde bewoners van Diego Garcia, heeft medestrijders gevonden - in ieder geval in Tsjechië, waar VS-raketten tegen Iran opgesteld zouden gaan worden (eens te meer lijkt het er op dat de heersende klasse hoe dan ook door zwaargestoorden wordt gevormd; wie kan hen nog geloven?).
De onontbeerlijke Amy Goodman had hen in het programma.

Een kwart of vijfentwintig procent


Is de schrijver van Ontsporing van geweld, Moderne sociologie, Indische lessen en Duits socialisme nu ironisch, cynisch of de kluts kwijt?

19 april, 2008

Drie maanden later


Als ik mijn ogen sluit - of, wat ook voorkomt, als ze overdag even dichtvallen - zie ik de streek steeds terug. Ik heb een gevoel van verdreven zijn, van verlies en ongeloof hierover ten aanzien van Noord-Kennemerland en de aangrenzende Zaanstreek en Waterland trouwens, waarmee ik van jongsafaan een band heb.
We hebben een weekeinde geleden gekeken op het campingerrein van Bakkum, zagen een wrak en dat bleek het te koop aangeboden verblijf waar we naar op zoek waren. Dagelijks of wekelijks met een koffer vol poep over de camping lopen. Geen privacy, wel Mokum-aan-Zee-herrie en uitingen van sportiviteit van anderen om je heen, waar je niet op zit te wachten. Er tegenover staat dat je al in bos of duin staat.
Tot drie maanden en nog wat geleden kon ik mij gelukkig prijzen die hallekiedeegeluiden achter mij te kunnen laten en naar een rustige, donkere omgeving noordelijker op weg te zijn.
Maar het socialisme voor de rijken was of is niet voor ons weggelegd. Een hutje buiten evenwel om te kunnen schrijven - en dan niet op deze directe manier - was toch wel wenselijk. Een andere streek, wel bij duinen maar daar toch een stuk meer fietsen vandaan, bij een stad die we nog van studie kennen zonder er echt gestudeerd te hebben.
Datsja Slootzicht in plaats van Nol en Kluft. Kauwtjes en een twee keer overvliegende boerenzwaluw hebben mij over de streep getrokken. Drie maanden later - eigenlijk een heel korte periode.

Onvergetelijk, zegt RG de 50-quidman

Eerder van de week in een zaaltje gehoord, zonder dat ik hem zelf draaide - zeldzaam - en het was even nadenken. O ja, de Chi-Lites. Geen hit geweest, en het filmpje is weer grote klasse.Dit is de bekende versie. De pitch is te laag, het filmpje is behoorlijk dom, maar het blijft een liedje om blij bij te zijn (en dat hoort bij verliefdheid).
Een vrouwen-skabandje was iets bijzonders in de vroege jaren tachtig. Too good to be forgotten, Amazulu dus. Misschien een eerdere opname?

18 april, 2008

Op het vinkentouw


De Volkskrant bericht:
Premier Balkenende klaagt het weekblad Opinio opnieuw aan. De zaak dient 23 april. Aanleiding is een neptoespraak, geschreven door hoofdredacteur Jaffe Vink, die Opinio onlangs afdrukte onder de naam van de premier. Daarin betoogt ‘Balkenende’ dat zijn CDA agressief moet optreden tegen de islam.

Op 4 april verwierp de kortgedingrechter het protest van de premier tegen de pastiche, omdat het ‘overduidelijk’ een karikatuur zou zijn.

De premier begon daarop een bodemprocedure. In de dagvaarding staat dat Opinio ‘de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument’ heeft misleid en ‘al helemaal sommige buitenlandse overheden en groeperingen.’ Terwijl ‘de veiligheid van Nederlandse onderdanen’ op het spel staat.

Vink: ‘De Staat procedeert ons kapot.’


Redelijkerwijze zou ik mij niet gedwongen voelen te kiezen tussen de twee vleugels van de heersende klasse die vertegenwoordigd worden door het CDA en zijn aanhangwagens enerzijds, en de ideologische krachten achter Wilders zoals Pieper. Maar wat wij uit de verzuchting van Vink kunnen afleiden is dat Pieper er niet al te veel geld meer tegenaan wil gooien vanuit zijn villa aan de Côte d'Azur. Dat lijkt mij geen slecht nieuws. Iedere terugtocht van de zwaarstgestoorde fracties van de heersende klasse is mooi meegenomen. Dus met het pistool op de borst kies ik hier voor Balkenende, die al met al ook zijn naam niet verbonden zal willen zien aan het polariseren tegen bijna een miljoen mensen in Nederland.

Bangladesj en honger - een doorlopend verhaal


Libcom heeft een zo te zien uniek verhaal.

Recordaantal miljonairs in Haiti


Zoals de crisis in Zimbabwe speciaal geholpen is door de Wereldbank en het Internationaal Muntfonds, zo is dit ook het geval in Haïti (inclusief, in dat laatste land, staatsgreep en ontvoering van de gekozen president).
Zie verder ook hier hoe het ene voedselcrisisland niet het andere is.

17 april, 2008

Hansje Brinkers spreekt tot het volk


Een dag van rare toevalligheden, waarop ik ook mijn eigen weblogarchief indook in verband met het Dienstweigeringsmanifest, en dit terugzag.
Gunst, dat heb ik toch maar geschreven - toen, vlak voordat Graves toesloeg.
Ja, het is zeer heilzaam om te zien hoe leeghoofdig en totaal stompzinnig de zogeheten volksvertegenwordigers m/v in een volksdemocratie als Amsterdam zijn. Maar het geldt natuurlijk ook niet alleen in Amsterdam. En het betreft niet alleen PvdA en GroenLinks, maar per ongeluk ben ik toch nog steeds geneigd het deze partijen zwaarder aan te rekenen. Zwetsen over slow sex en intussen oorlog laten voeren in Afghanistan, het rioolvolk achter Wilders en Verdonk naar de mond praten en intussen op grote schaal geld uitgeven dat via een eigen struikroversapparaat wordt afgeperst.
Klink ik als een libertarian? En wat dan nog?
Zappende langs de band kwam ik die mijnheer Herrema, of hoe heet-ie ook alweer, vanavond tegen op AT5. Totally clueless. De Noord-Zuidlijn ("die moet er beslist komen") blijkt weer eens extra te gaan kosten, nu 330 miljoen euro, en het onding gaat pas in 2015 rijden. Velen zullen het niet meer meemaken. Clueless Tjeerd zegt dat het komt doordat er ondergronds gewerkt wordt zonder de stad overhoop te halen.
Is nog nooit op het Stationsplein, het Rokin, de Vijzelgracht, de Ferdinand Bolstraat geweest.

Je zo als onwetende halvegare te kijk zetten en gewoon blijven zitten. Die wordt nog wel eens commissaris in plaats van Kok - of nee, zo gek zullen ze bij de Shell toch ook weer niet zijn (vroeg hij zich niet geheel zeker af).

16 april, 2008

Het teken van de overwinningDe onrust in Egypte duurt voort. Vandaag is gedemonstreerd in verband met de arrestaties die vorige week zijn verricht toen er groot oproer was ter gelegenheid van de algemene staking. De gelijkgeschakelde media suggereren dat het om islamisten gaat.

Vietnam krijgt de trekjes van China: kapitalistisch filiaal van de industrie die nog niet zo lang geleden in de VS zelf was. Bij zekere gimpiesfabriek is de afgelopen maanden gestaakt tegen verplicht overwerk en voor loonsverhoging. Het regime noemt de acties reactionair, wat zouden ze als bolsjewieken anders moeten zeggen? De eigen vakbond is onthoofd. Bitter, als je bedenkt dat een van de presidentskandidaten in de VS nu nog opschept over de bombardementen die hij zelf op dit land heeft uitgevoerd, en waarvoor hij heeft vastgezeten (dat maakt hem tot held, als je de corporate media gelooft).

15 april, 2008

Autorijden op de honger van de ander

De wereldvoedselcrisis is in rap tempo mainstream nieuws aan het worden. Wat nog niet wil zeggen dat er dus iets aan gedaan zalworden, anders dan dat er rookgordijnen worden opgetrokken.
In het Engelse spraakgebruik is enige verwarring over vegan: betekent het veganistisch of vegetarisch? Ik hoop niet dat George Monbiot er vegetarisch mee bedoelt, al blijft het ook tamelijk onheus ten opzichte van veganisten, wat hij schrijft over "het zich er niet aan kunnen houden".
Dat de vleesconsumptie (drastisch) omlaag moet is al een kleine eeuw bekend: Th. Christen's Het dure vlees verhaalde al over de onzinnige omzetting van hoogwaardig graan in dierlijke eiwitten. Ook op dit punt moet blijkbaar steeds opnieuw het wiel worden uitgevonden. En sinds vandaag moet in Groot-Brittannië getankt worden met het voedsel van de Anderen, in het kader van het halen van de Kyotonormen.

Het verhaal van een waanzin, verteld door een gek, zoals Jacques Ellul Shakespeare parafraseerde.

14 april, 2008

Het heet heersende klasse omdat het heerst...


..en de intelligentere fracties ervan zijn nu wel enigszins benauwd vanwege de voedselcrisis. Maar vijfhonderd miljoen extra voor leningen voor boeren, - dat bedrag jassen de VS er in enkele dagen doorheen bij het bezetten van Irak en Afghanistan.

13 april, 2008

Dan niet gekwetst


Grote borden op tram- en bushalte bevelen ondergoedachtige kleding - badkleding - aan van het merk Freya.
Nou zijn er twee mogelijkheden waarom men zich diep gekwetst kan voelen. Als christen, omdat hier een verslagen godin ten tonele wordt gevoerd. Of als aanhang(st)er van Freya, omdat Haar naam in verband met ondergoed wordt gebracht.
Het Oera Lindaboek evenwel beveelt ware volgelingen - en dat kunnen alleen vrouwen zijn - een kort wit jurkje, tuniek geheten - hetgeen van "tot de nek" is afgeleid - te dragen, en zich hierin zes uur lang in diepe kniebuigingen tot de godin te wenden.
De Duizenddichter had het niet erger kunnen bedenken. En daar gaat de gekwetstheid. Het zwemgoed is alleen maar makkelijk voor de kniebuigingen, het kan moeilijk als oneerbiedig worden afgeschilderd...

Het leukste is dat de Australische Daughters of Frya zich beriepen op het Oera Lindaboek, en in de facsimile annex vertaling worden opgevoerd. In hun principiële witte minijurkjes. Nog meer mystificatie: de dames laten nu op hun website weten dat ze nooit bestaan hebben.

De oude Paaltjens lacht zich zijn koord van zijn nek...

12 april, 2008

Meer over de wereldvoedselcrisis


Is er een direct verband tussen de behoefte granen te gebruiken als brandstoffen voor explosiemotoren? Er worden allerlei dubieus klinkende argumenten aangevoerd voor de stijging van de voedselprijzen - de Chinezen zitten er achter bijvoorbeeld -, die ook in Nederland te merken is, maar die gevoelsmatig misschien wordt weggehouden door de overschakeling op de euro. Zes gulden voor een gesneden bruinbrood? Heel gewoon inmiddels, maar dan in europrijs. Wie van het minimum moet rondkomen merkt het 't zwaarst.
De oorlog tegen de minimumlijders in Nederland heet: islamdebat. Het houdt iedereen van de straat.

Meer oproer in Haïti, een trotskistiche scribente noemt meer voorbeelden.
Dat de armen het gelag betalen (maar welk gelag?) is duidelijk, een groter lijstje landen waar hongeroproeren plaatsvinden of hebben plaatsgevonden duikt hier op, met verwijzing naar een soort oerbron-artikel, in nog wel de New York Times.

RG de 50-quidman gaat van Asha naaar Mungo

Deze hebben we vanwege het ritme geregeld gedraaid, een echte stomper. Nu ik het filmpje zie merk ik dat dit ook zo bedoeld is. Asha Bhosle, Dum maro dum. Geen idee waar het over gaat, behalve dat in het refrein "Hare Krishna hare Ram" wordt geroepen. Witte hippies die bhang roken - daar gaat onze onschuld over dit nummer...


Goed, u wilt dansen en geen sloom gedoe. Dus deze versie van Cornershop dan maar.Allo allo, kunnen we fin de mois nog spellen??? Of is het opzet? Er staan wel meer zonden tegen het Frans in...
Et moi et moi et moi, Jacques "What I like most about you is your girlfriend" Dutronc. Omdat hij juist niet in de Fatboy Slim remix van Cornershop genoemd wordt, en overal elders wel.De overeenkomst met Alright alright alright van Mungo Jerry is tamelijk vaag, maar dit geldt als een cover - het is nu eenmaal minder kaal.Alle nummers in alle uitvoeringen die ik zocht heb ik gevonden. Ai, en mijn dierbare 45's dan...?

11 april, 2008

Lentebeelden


Gedurende de hele week werd regen en bliksem voorspeld en het was voortdurend prachtig zonnig en redelijk hoewel niet opzienbarend zacht.
Ik heb wel eens op een vroege aprildag door de duinen gelopen waarbij het bos echt herrie maakte van de openbrekende boomknoppen. Zo is het nog niet geweest.
In het infiltratieveld ten westen van Castricum is een hoop ruigtevegetatie weggemaaid. Of dit onder de vlag van natuurontwikkeling gebeurt is de vraag. En er zijn nogal wat vogels die hoog opkomende ruigtevegetatie juist waarderen.
Enfin, het is nog vroeg in het voorjaar. Helderblauwe luchten en pijnbomen geven het gevoel dat je door mediterrane streken fietst of loopt.

10 april, 2008

Genoeg, zegt Egypte

Kifaya - genoeg! Uiterst waardig zingt een onzichtbaar groepje Washingtons stadhouder aan de Nijl toe. Wordt vervolgd, inderdaad...

Er zijn meer liederen en filmpjes waar dit vandaan komt...

Meer over Egypte


Het nieuws over Shenouda, merk ik, staat niet alleen dezer dagen.
Afgelopen zondag zou er een algemene staking gehouden worden in Egypte. Berichtgevers melden dat de politierepressie dit voorkomen heeft. Dit betekent: de beweging is nog niet sterk genoeg. Maar lang kan het niet duren. Men gaat wel staken simpelweg tegen de gestegen voedselprijzen, een vijftienjarige is doodgeschoten bij massaal protest.
Organiseren kan het probleem niet meer zijn, de vrije meningsuiting wordt ook in Egypte veroverd.
Een omwenteling zal een islamistische kleur hebben. Men zal het in Washington en elders nog gaan betreuren dat men het socialistisch nationalisme bij volmacht heeft laten vernietigen in de Arabische wereld, of zelf heeft vernietigd.

09 april, 2008

Wat nou, paus? -2


Shenouda III is niet zomaar alleen hoofd van de Koptisch-orthodoxe Kerk, al is dat ook niet bepaald een rang die het regime van Brown even opzij kan schuiven - gelijke monniken gelijke kappen, iedereen zal gefouilleerd worden (ik werd gewekt met de uitdrukking body search, die iets ingrijpenders suggereert).
In hem worden 7,5 tot tien miljoen Egyptische christenen beledigd, wier wereldlijk hoofd hij in feite ook is. En met hem alle Arabische christenen, kortom de oudste christengmeenschappen ter wereld. En met hen alle Arabieren, christen, moslim of nog iets anders - want dat het doorbreken van de protocollaire regels niet voor de paus van Rome of aartsbisschop Williams zou hebben plaatsgevonden - zogenaamd onder het motto "de regels gelden voor iedereen" - is haarfijn duidelijk voor iedereen in het Midden-Oosten. Shenouda, met zijn Koptische naam, staat toch voor de Arabische wereld, waaraan onderaannemer Londen namens Washington de oorlog heeft verklaard. Nadat Londen en later ook Washington al vele jaren campagne gevoerd had tegen het Arabische nationalisme, dat oorspronkelijk goedddeels werd gedragen door de christenen, en daarom steun heeft gegeven aan de islamisten - als goede tovenaarsleerlingen daarmee geen goede vrienden geschapen hebbende, zachtgezegd.

De Egytische "straat" haat het regime dat het land verkocht heeft aan de neokolonialen. Hij haat het regime dat collaboreert met Israel. Hij haat Israel (een lied met die titel, Ik haat Israel, was een enorme hit een paar jaar geleden). Niemand hoeft te denken dat de Arabische christenen net zulke verdachte vrienden zijn van deze volksplanting onder koloniale vlag in de Levant als hun mannenbroeders in het zogenaamde westen. En de Egyptische straat is boos over de streek die Shenouda is geleverd. Wanneer de rekening gepresenteerd wordt? De klok tikt voort. Met bommenwerpers redt de Mubarak-dynastie het niet.

Wat nou, paus? -1

Een Reutersbericht van gisteravond:

Egypt has complained to the British government about the way security treated the head of the Egyptian Coptic Church in the VIP lounge at Heathrow airport, the Egyptian Foreign Ministry said on Tuesday.

Airport security insisted on March 30 that Pope Shenouda, 84, go through normal security checks, including a metal detector and a body search, local papers said. The body search was eventually waived when the cleric objected, the papers said.

The Foreign Ministry told the British ambassador in Cairo that the Egyptian people were extremely offended at the incident and the British government should explain what it called "this unacceptable behaviour, which led to an angry reaction on the part of Egyptian public opinion", a statement said.

Britain replied that it regretted the incident but that religious leaders and other VIPs are not exempt from the standard security procedures at Heathrow, the statement added.

It quoted the British ambassador, Dominic Asquith, as saying he was awaiting a report from London on the incident and would ask for a meeting with pope Shenouda to apologise.

Pope Shenouda is the spiritual leader of most of Egypt's Coptic Christians, who number up to 10 percent of the country's 75 million people. He was in England to open a new cathedral in Stevenage in Hertfordshire, north of London.

The Daily Star:

Security officials at London’s Heathrow airport stopped Pope Shenouda III on his way back to Cairo last week requesting he undergo a search, much to the consternation of his traveling party as well as the Egyptian ambassador to Britain who was seeing him off, reported the local press.

According to reports in the Egyptian press, Pope Shenouda and his contingent were entering the VIP area of Heathrow on March 30 when they were stopped at the door by British security officers who demanded that the party be searched, including the Pope himself.

Shenouda was in Britain to attend the opening of a new Coptic Orthodox cathedral in Stevenage, North London.

A conversation ensued between the officers and escorts of the Pope who felt it was inappropriate that he be subjected to such procedures. The officers responded to the effect that they had no orders to exclude anyone from the security measures instituted in the VIP area.

While the discussions were taking place, Shenouda waited in a car outside the VIP area, but as the departure time of his flight came closer, he emerged from the car and indicated he was willing to undergo the security checks.
As such the Pope passed through the metal detector but he was not subjected to a body search.

Egypt’s ambassador to Britain Jihad Mady who was escorting the Pope to the airport has submitted a memo to the British Foreign Office asking for an explanation for this incident in light of the fact that this has never happened to the Pope on his many visits to Britain over the years.

Pope Shenouda arrived in London March 28 and left the same day for Manchester and then Newcastle before returning to London the following day. According to Mady, the Pope was not subjected to any searches during any of these flights.

The Egyptian newspaper Rose Al-Youssef called for a nationwide boycott of Heathrow in protest of the treatment of Shenouda. Additionally, it reported that the Foreign Ministry had advised Egyptian officials to avoid Heathrow because this is not the first such incident.

Furthermore, the newspaper reported that according to an Egyptian diplomatic source, the Foreign Ministry requested from the Interior Ministry to subject Anglican ministers to the same treatment meted to Pope Shenouda whenever they come to Egypt.

Rose Al-Youssef also reported that Pope Shenouda had been asked about the incident and had reportedly said, “They searched me but did not search for their sins,” adding that the Pope was embarrassed about the incident.

Muslim figures were also displeased with what happened to the Pope considering it an insult to all religious figures, the newspaper stated. figures, the newspaper stated.

De tweede kans zou niet meer komen


Een wagen van lijn 20 staat gereed op het oostelijke emplacement van het Stationsplein. De mijnheer die ik maar aanduid als "Poolse loodgieter" komt er bij mee - excuses, het is natuurlijk ook een beeld van de ochtendspits. En omdat de tramlijn het vervoer van drie ondergrondse lijnen moet opvangen (en daarnaast hoe dan ook een druk traject bedient) is het druk.
(Inzoomend op mijn eigen foto zie ik dat de loodgieter een bril en een net pak draagt en "dus" waarschijnlijk geen loodgieter is. John Berger en anderen, bedankt voor de interpretatielessen...).Zo ga ik toch weer van Amsterdam houden - blik op het station, een omgeving waar ik deels opgegroeid ben en waar het licht nog steeds hetzelfde is, in de stralende vroege lenteochtend. Gefilterd wordt de handelsellende van het Damrak weergegeven in de ramen van lijn 20 die naar het oostelijke emplacement rijdt. Ernstig kijkende vrouw die tegemoetrijdt op de fiets, die gaat vast niet met plezier naar haar werk (wie wel?).

Om 12 uur 's mddags was het gedaan, op 9 april - toen reed de metro weer. Die afschuwelijke metro die ook nog eens een niet-rijdende gevangenis is gebleken bij het ongeluk van maandagmiddag 7 april.
Probeersels met een nieuwe camera.

Onvoorwaardelijk levenslang op je dertiende


De Vineyard Saker komt met een hartekreet over de VS-goelag, waaraan ik niets hoef toe te voegen.

08 april, 2008

Observaties

Inmiddels te vaak en te regelmatig waargenomen dan dat het toeval zou zijn. een trendje? En wat betekent het?
Meisje met "islamitisch" hoofddoekje, haar in wrong achterop, geheel bedekt, hoofdsjaal strak - maar wel ook een kort rokje.
Een soort Manifest in kledingvorm...?
Ik zie dagelijks wel een paar zulke meisjes lopen, een enkele keer zelfs in groepjesvorm.
Ik moet eerlijk zeggen: ik zou niet durven vragen of het iets betekent, en wat. Zo'n meisje ziet zichzelf niet als nieuws, en waarschijnlijk ook niet als maatschappelijk fenomeen. En dan blijft er te veel uitleg nodig bij de vraag, en misverstanden liggen op de loer. Denk ik - de schuchtere journalist of socioloog in dit geval. Dat het iets met het oorverdovende Nederlandse gezwets over de islam te maken heeft is een nauwelijks intelligente gissing.

En van de andere kant: in handen gehad, vandaag - een oproep om er iets aan te doen dat er meer allochtone peuters naar de peuterspeelzaal komen. De lol van de peuterspeelzaal ontgaat mij. Het mag ook niet lollig zijn, het moet zo'n beeje. Maar goed - waar het om gaat: zijn die peutertjes echt allochtoon, geboren op vreemde grond? Ik geloof er niets van. Hoe lang en over wie blijft men dit schandelijke spraakgebruik hanteren?

Weer even een lijn 20 in Amsterdam


Een ringlijn door de Amsterdamse binnenstad ter gelegenheid van een ontsporing van een metro - voor het eerst sinds de bezettingstijd dat er een lijn alleen door het centrum rijdt (en lijn 22, de laatste zodanige lijn, is altijd een bijzonder geval geweest). Ik zag gisteren een combino die "lijn 21" filmde, op het circuit bij het Tropenmuseum, een historisch verantwoorde plaats - iets wat mij even kippevel bezorgde tot ik bedacht dat het niet kon kloppen. maar er was dus wel iets aan de hand.
De route heb ik ook al op Wikipedia geplaatst:
Centraal Station - Damrak - Dam - Rokin - Munt - Reguliersbreestraat - Rembrandtplein - Amstelstraat - Waterlooplein - Mr. Visserplein - Muiderstraat - Plantage Middenlaan - Plantage Kerklaan - Roetersstraat - Sarphatistraat - Weesperplein - Sarphatistraat - Frederiksplein - Utrechtsestraat - Rembrandtplein - Reguliersbreestraat - Munt - Rokin - Damrak - Centraal Station.

..en vrij vissen in het Vondelpark!

Gratis aambeienzalf eist het publiek van Verdonk met haar beweging Trots Op Nederland.
Tenslotte is dat wat diep-Nederland nodig heeft.
Zondagavond - naast mij zit iemand zuchtend te werken aan een examen praktische theologie, een vak dat evenals de meeste varianten van het moedervak in verregaande onnozelheid vervliegt. Vraag: what are the most common ailments in the community?
Community, daar zijn ze dol op in het land waar de premier zegt dat there is no such thing as society. In de VS is het niet anders.
"Verkoudheid! Aambeien!" roep ik spontaan en blij uit, want zeg nou zelf, behalve hoge bloeddruk en roos is er weinig algemener op het kwalenfront. Met overgewicht en diabetes type II stijgend met stippippippip.

En zo krijgt ieder land, ja iedere gemeente de praktische theologen die het verdient. Geachte gemeente, want dat bent u automatisch als u hier buurt, doe uw voordeel met deze kennis.

Het Hadjememaargehalte van de Nederlandse politek wordt fijntjes onderstreept door Kamerleden van GroenLinks die langzame seks eisen. Hoor je ook nog eens iets van die club. Wijd er een strenge motie aan, zou ik zeggen.

Ik hoor het Kamerlid nr. 22 van TON al zeggen: ik maak zelf wel uit of het raam open mag.

07 april, 2008

Dans de verandering

Als ik aankom na een kleine twee weken afwezigheid vanwege de verhuizing van het kantoor, is men nog aan het ontbijten. Dat is de feestelijkheid, vanwege Het Veranderingsproces.
Er is weinig zo slecht voor het humeur als na een reis van een uur in opgepepte nepgezelligheid terecht te komen, en dat bij zoiets intiems als een ontbijt. Waar men geen deel aan neemt en ook niet aan deel zou willen nemen.

Ik zoek mijn weg langs de tafels om voorbij dit alles een plaatsje aan een computer te bemachtigen. Een man komt op mij af. "Zoekt u iemand?" "Nee." "Wat komt u hier dan doen?" "Ik werk hier." "Ik ben de directeur, en ik ken u niet." "Ik u ook niet." Ik dwing hem tot een handje, hij zegt zijn naam niet. Slap handje trouwens.

Een paar stappen verderop schiet een vrouw op mij af. "Ik ben directiesecretaresse. Ik begrijp dat u een afspraak heeft met (...)." "Ik heb geen afspraak. Ik werk hier. Al vier maanden." "Ik ken u niet." "Dat is jammer voor u." " Dat weet ik niet." "Gevoel voor ironie is u dan ook vreemd." "Kan ik u een kopje koffie aanbieden?" "Ik tap het zelf wel." Secretaresse maakt zich uit de voeten. Zeuren voor de koffie, ook dat nog.

Ik ben vergeten die directeur te vragen of hij ter opluistering van het Veranderingsproces een dansje heeft opgevoerd, in plaats van de te dure band. Vlak voordat ik dit opschreef drong tot mij door dat het natuurlijk nogal een afgang is niet te weten wie er allemaal "onder" je werken. Misschien moet tot zijn verdediging aangevoerd worden dat ik mijn lichte zonnebril ophad (was mij daar niet eens van bewust), vanwege De Kwaal.

06 april, 2008

Niet gehinderd door enige kennis

Is Wim de Bie nu zijn gevoel voor ironie kwijt of hoe zit het?
Citaat:
"Het gaat om niets minder dan de radicale vernietiging van onze cultuur. In de vakgebieden die voorheen door professionals werden bevolkt, banjeren nu amateurs rond die, niet gehinderd door enige kennis, hun meningen verkondigen in blogs die de plaats lijken in te nemen van kranten. Kranten hebben journalisten en redacteuren in dienst die dankzij opleiding en ervaring in staat zijn genuanceerd en evenwichtig verslag te doen van de ontwikkelingen in de wereld."

En staat dat op een weblog? Een tweede uitglijer in korte tijd.
Laat ik nu steeds minder merken van opleiding en ervaring van journalisten en redacteuren bij kranten, maar steeds meer ideologische bagger waarnemen, propaganda voor de Nieuwe Wereldorde, een nieuwsselectie die oorlogsindustrie en zittende regimes terwille is - aangevuld met geroddel over beroemdheden die ik niet ken en praatjes over de derderangspolitici die in Nederland bij gebrek aan gewicht van de rest zijn komen bovendrijven?

Ik word authentiek kwaad.

Nou, hier als losse post dan:

De maker van dit blog is politicoloog, historicus en wetenschappelijk bibliothecaris. Zijn specialismen zijn de geschiedenis van het moderne Nabije Oosten, de geschiedenis van de Nederlandse arbeidersbeweging in het algemeen, het anarchisme in het bijzonder en zeer in het bijzonder het christen-anarchisme. Hij is ook gerechtigd zich econoom te noemen, iets wat hem niets kan schelen maar allez, nu staat het er.
Om dit niet tot een curriculum vitae te maken - dat zou er nog bij moeten komen - noemt hij kop en staart van zijn journalistieke ervaring tot heden, die ook dag- en weekbladen omvat, van La Ligna tot News4all.net.
Hij weet dat hij niet de enige is met academische en professionele kwalificaties die zich bezighoudt met het onderhouden van zelfs meer dan een weblog. Eerlijk gezegd zou hij zelfs niet weten over welke apen De Bie het via een zekere Andrew Keen heeft. Vermoedelijk gaat het over de jaarlijkse prijswinnaars van allerhande webwedstrijden.
Niet alles wat in Felix Meritis gebeurt is de moeite van het vermelden, laat staan het bezoeken waard.
Geen denken aan, dat ik aan mijn profiel ga sleutelen. Over tot de orde van de dag.

Vissen in de bruine vijver


Ella Vogelaar was van de CPN in de jaren zeventig. Want dat was nu eenmaal de enige partij die consequent opkwam voor de belangen van alle werkende mensen, progressieven, socialisten en democraten, gelovige en ongelovige mensen.
Later kwam ze in de top bij Unilever. Een prachtbdrijf dat heel veel doet voor alle werkende mensen.
Nu is zij minister, als lid van de PvdA, want die partij doet hartstikke goed werk voor alle werkende mensen. Niettemin heeft Rita Verdonk ook schitterende plannen voor alle werkende mensen. Voor het geval dat de PvdA strandt solliciteert Vogelaar (en zij niet alleen) alvast bij Verdonk.
En op de illustratie staan Van Velzen en Van Bommel van de SP broederlijk naast u-weet-wel-wie. Tenslotte was de SP de eerste die de Islamdiscussie opende in Nederland met de brochure Gastarbeid en kapitaal. De zogenaamde actie van deze Kamerleden was een ideetje van Amnesty Nederland dat graag een frisse vrolijke oorlog tegen Iran ziet beginnen. Er is een grote markt voor het bruine gedachtengoed in Nederland, en die is lang niet voldoende verkend, vinden Vogelaar, Van Velzen, Van Bommel, en noem maar op.

05 april, 2008

De hongerzweep afgeslagen


Opstanden tegen gestegen voedselprijzen in Senegal, Ivoorkust, Burkina Faso en Kameroen.
Gisteren, vrijdag 4 april, zijn er bij een voedseloproer in Les Cayes, Haïti, vier mensen doodgeschoten.
Als men kogels minder vreest dan de langzame verhongering hebben de heersende klassen iets te vrezen. Tachtig procent van de Haïtianen leeft op goed een euro per dag. Er zit geen rek in de mogelijkheid voedsel te betalen. Hetzelfde geldt voor de genoemde Afrikaanse landen.
In Ivoorkust heeft de opstand er toe geleid dat de omzetbelasting verlaagd is. Hoe lang zoiets werkt is de vraag.

RG de 50-quidman heeft papieren te tekenen

Twee filmpjes van dierbare nummers die ik geregeld op RVZ gedraaid heb. Net als bij het vorige blok zag ik de clips voor het eerst toen ik ze op het net zocht.

Boys don't cry, I wanna be a cowboyDe oorspronkelijke versie kende ik niet of nauwelijks, en dat wil(de) ik ook zo houden. Maar als vrijgezel tegen wil en dank kon ik mij destijds goed inleven in de versie van Blancmange, die er iets moois met tabla's van maakten. Een jarentachtignummer dat ik op de drie formats van die tijd heb. In de LP-versie zingt het vouwenkoortje dat in de donut tussen vijf en acht uur optreedt ook nog even: It's a rich man's world. Collega's vonden het maar niets, een ABBA-cover. Hadden The Leather Nun nog niet gehoord...

De 7"-versie:


De 12".

04 april, 2008

Hoe rijp is Nederland?

ALs Nederland dan geen provinciën meer heeft, en dus geen Eerste Kamer, en een uitgeklede Tweede Kamer - komt er dan wel onderwijs dat leert dat er iets was om trots op te zijn, ooit...?
Stan van Houcke meldt dat de bouwmaffia Verdonk heeft weten te vinden. Na Fortuijn zoeken ze een nieuwe pleitbezorger. Omdat de Van der Lindes, Sinkes en Nagels om Verdonk heenzwermen geen verrassing. Het zou mij wel verrassen als haar houdbaarheidsdatum voorbij volgende verkiezingen ligt. Ze mist de charme en het charisma van Fortuijn, de platheid van Wilders hoort ook al niet bij haar - maar ja, je weet nooit.

Op dezelfde opiniepagina in Trouw schrijft Rob de Wijk Wilders af (maar van het analytisch vermogen van De Wijk heb ik geen hoge pet op) en waarschuwt VU-politicoloog Krouwel juist voor Wilders als de man van het aggressieve neoconservatisme in Nederland. Wie zijn zijn geldschieters? Vermoedelijk van overzee - maar is Nederland rijp voor een dergelijke volkse querulant? Antwoord aan de ontbijttafel vanochtend: als Nederland rijp is voor een nieuwe NSB.

Plotseling ben ik niet zo gerust meer over de onmogelijkheid van verder sukses van deze zogenaamde bewegingen. Maar dan - de NSB heeft het op eigen kracht toch niet gehaald.

Voetafdruk van de vrijheid


Belangrijk stuk over Diego Garcia, aankondiging van voorzover ik weet het eerste boek in de VS over het koloniale schandaal van Chagos.
De schrijver, anthropoloog te Washington DC, beklemtoont vooral het feit dat er een geheim gehouden concentratiekamp op het eiland is. Jack Straw heeft als minister van buitenlandse zaken zijn mond hierover voorbijgepraat. Hoewel de Chagossianen al drie keer een uitspraak tegen hun deportatie hebben gewonnen blijft het Brownregime zich verzetten. Ik moet het nog zien dat ook als binnenkort voor de vierde keer hun recht wordt bevestigd concentratiekamp en VS-basis ook inderdaad worden ontruimd.
Meer hierover op deze site vooral hier.

03 april, 2008

Opstand broeit in Oeigoer(istan)


Het Chinese regime heeft inmiddels ook laten weten dat in Oeigoeristan (Oost-Turkestan, Xinjiang) de oorspronkelijke bevolking zich roert. Hun zaak zal het minder goed doen bij liberal westerlingen dan die van de Tibetanen, het gaat tenslotte om moslims. Peking wekt ook de indruk dat er gedemonstreerd wordt voor het recht om in boerka te lopen en dat het om terroristen gaat. Meer onafhankelijke berichtgevers melden dat er gedemonstreerd werd tegen het oppakken van Oeigoeren om hen te martelen en tegen de slavenarbeid waaraan met name vrouwen onderworpen worden.
Een vaag bericht, maar toch een bericht, in een mainstream medium.

Trots op Nederland

En toen een dubbeltje nog een dubbeltje was, en je daarmee een hele rol drop kon kopen, en toen Indië nog niet verloren was en al die rampspoed niet geboren,
meheer,
TOEN HADDE ME HELEGAAR GEEN FILES!
Me dunkt datte we terug motte naar die mooie tijde.
Neemt u gerust een drankje.

Hofbericht


De Pers had een wonderlijke opener op 2 april: Haal toch de bezem door het spookhuis. Het (door de verslaggeefster natuurlijk "de" genoemd) taboe op spoken moet maar eens overboord gezet worden. Beter dan doormekkeren over Geert W., dat wel.
De kitsch ligt altijd op de loer. Ik zie een poort, daar is een poortwachter omgebracht omdat hij in slaap was gevallen en daardoor kon de vijand de stad binnentrekken. Hij heeft veel overledenen aan de pest tegengehouden bij de poort van de lichtwereld. Je moet toch wàt kunnen zeggen over de Middeleeuwen...

Maar ja, ik heb hier en elders wel eens wat verteld over eigen ervaringen, en lang niet alles - al was het maar omdat ik er geen raad mee weet en niet in kitschgezelschap wil belanden. Dit verhaal lijkt naar eigen ervaring te verwijzen. Alleen gebeurden er andere dingen rond de radio.
En dit is een juiste link, in tegenstelling tot wat het krantje vermeldde. A contrecœur.

Nou vooruit. Iets. Er zijn wat getuigen, van mijn zo-goed-als-flauwvallen.
Ik loop over de Oudezijds Achterburgwal. Dat kan. Ik woon in die buurt en werkte er ook in die dagen. Het was namelijk pauze. Een ingeving. "Ga nu naar antiquariaat Kok en je zult er J.J. Hof vinden."
Over Hof had ik het een en ander uitgezocht en ik had er een artikel over geschreven. Hij was een humanitair-anarchist die in zijn eentje het blad Natuurleven redigeerde en uitgaf.
Ook antiquariaat Kok is vlak bij de genoemde plaats, min of meer om de hoek voor mij en mijn werk. Er had bij hun goedvoorziene natuurafdeling wel een enkel deeltje van de Natuurleven-bibliotheek gestaan. Het was niet gek er iets te verwachten, dus ik gaf aan de ingeving toe.

In de winkel viel ik bijna flauw. Van een groot aantal deeltjes van de Natuurleven-bibliotheek lagen er hele stapels bij de kassa. Ik vroeg hoe dit kon. "Van een zolder, van de uitgeverij." " In Den Haag?" " Ik geloof van wel." Hof zelf was bijna vijftig jaar dood inmiddels.
Ik ben zo vrij niet in toeval te geloven met betrekking tot mijn ingeving. Maar verder weet ik ook geen raad met deze gebeurtenis. Van schrik heb ik de gekochte deeltjes nog niet eens opengesneden laat staan dat ik nog "iets" aan J.J. Hof gedaan zou hebben, verder.
Dank u.

02 april, 2008

RG de 50-quidman aan de Haringpakkerij

De Haringpakkerssteeg kende ik van oudsher. Net als alle stegen die op de Nieuwendijk uitkomen rook het er op zomerse dagen vooral naar urine. Ik kwam er langs op weg naar de tram (lijn 5). Nadat mijn persoonlijke band met de Nieuwendijk was doorgesneden was er de platenreus met de meeste keus. (Ik dacht altijd dat ik aan de Weesperzijde geboren was, maar het blijkt toch de Nieuwendijk te zijn geweest).

Voor RVZ kregen we er importplaten van, en sommige draaiden we inderdaad met plezier. de nieuwste Smiths zeker. (En we hoefden ze niet te draaien of er iets bij te zeggen, we deden wat we zelf wilden).William it was really nothing vonden we inderdaad niks. (Simon Barrett op Caroline: That was William with The Smiths it was really nothing). Wij draaiden dus maar de goed-depressieve b-kant; dit werd opgemerkt en de b-kant werd als aparte a-kant uitgebracht in Engeland. De 95,5 had zowaar invloed tot buiten de grenzen... Hier is die single, op deze doordeweekse dag.

Maar je kon bij B. beter niet met een zelfuitgekozen plaat aan de kassa komen, zeker niet als RVZ-jock, omdat smalende opmerkingen je deel konden worden. Het was al gauw niet goed genoeg. Toch hadden ze er ook steeds ABBA, al zat ik daar nu ook niet op te wachten. Voor Pardoel heb ik er een ep-tje van Johnny Cash gekocht, we dachten daar stout mee te zijn. Misschien waren we dat ook. Later mocht Johnny Cash zeker. En in de nadagen had de platenreus met de meeste keus niet zo heel veel keuze meer.

In mijn inmiddels verkochte datsja heb ik een cassettesingle van Portishead laten liggen - ik weet dus dat Portishead de laatste groep is waarvan ik een cd (in dit geval) heb gekocht aan de Haringpakkerssteeg, ter vervanging van een niet meer bestaande soort geluidsdrager.En twee 12''-s herinner ik mij er gekocht te hebben in mijn RVZ-tijd, tegelijk. In het algemeen begunstigde ik andere winkels. Bij Get werkten bijvoorbeeld ook radiocollega's maar die hadden niet zo'n poeha.
Van Clock DVA met Breakdown is geen filmpje. Van The Pretenders wel.Boudisque - het klonk als boutique, ooit vernieuwend en langzaamaan verlegen, vergeeld, voorbij. Maar in Utrecht en Nijmegen is de zaak er nog. De Amsterdamse binnenstad wordt er niet kleurrijker op.

Ach, Craig Murray toch...

En aansluitend op het direct onderstaande: wakker worden met een verhaal op de radio over de president van Oezbekistan, die inmiddels weer een Vriend van het Westen is en als waarnemer bij de NAVO is toegelaten. Dat in kokende olie gooien van oppositieleden ziet CDA-man De Hoop Scheffer graag door de vingers. De NAVO is bezorgd over de mogelijke invloed van Rusland en China in Centraal-Azië, dat zoals iedereen meteen via de kaart kan vaststellen toch echt aan de Noordatlantische Oceaan ligt en niet bij Rusland of China.

Ook het gratis krantje - waarover later wellicht meer - heeft het over de dreigende taal, het sabelgekletter uit Moskou.
In de echte Koude Oorlog had je toch niet vaak zulk inktkoeliegedoe. Beangstigend, zulke gelijkgeschakelde media, en het roept de vraag op hoelang er nog vrijheid van meningsuiting op dit medium zal mogen zijn.

01 april, 2008

Bizarre wereld

Als George W. Bush op toernee is om het NAVO-lidmaatschap van Georgië en Oekraïne te bepleiten, mijn waarde De Bie, is het dan de tijd om met een verhaal over Russische dreiging met een nieuwe Koude Oorlog te komen? Tegen wie is al die NAVO-uitbreiding anders gericht dan tegen Rusland of China? En in Rusland is men zich maar al te bewust wie of wat verder het doelwit is in de campagne tegen Iran.

Beangstigend is juist dat de VS voortdurend vijanden aan het uitvinden is. En oorlogen wil riskeren. Om Zuid-Ossetië, als het niet anders kan, desnoods. En het is niet eens interessant nu na te gaan wat hier achter zit. De VS lopen hoe dan ook vast. Paul Craig Roberts vraagt zich dezer dagen al af of al die overzeese militairen ooit nog wel thuiskomen, na het onvermijdelijke failliet, of dat ze worden achtergelaten in Korea, Duitsland en waar ze ook verder zijn.

Patrick Buchanan ja, Wim de Bie neen? Bizarro World...