06 april, 2008

Niet gehinderd door enige kennis

Is Wim de Bie nu zijn gevoel voor ironie kwijt of hoe zit het?
Citaat:
"Het gaat om niets minder dan de radicale vernietiging van onze cultuur. In de vakgebieden die voorheen door professionals werden bevolkt, banjeren nu amateurs rond die, niet gehinderd door enige kennis, hun meningen verkondigen in blogs die de plaats lijken in te nemen van kranten. Kranten hebben journalisten en redacteuren in dienst die dankzij opleiding en ervaring in staat zijn genuanceerd en evenwichtig verslag te doen van de ontwikkelingen in de wereld."

En staat dat op een weblog? Een tweede uitglijer in korte tijd.
Laat ik nu steeds minder merken van opleiding en ervaring van journalisten en redacteuren bij kranten, maar steeds meer ideologische bagger waarnemen, propaganda voor de Nieuwe Wereldorde, een nieuwsselectie die oorlogsindustrie en zittende regimes terwille is - aangevuld met geroddel over beroemdheden die ik niet ken en praatjes over de derderangspolitici die in Nederland bij gebrek aan gewicht van de rest zijn komen bovendrijven?

Ik word authentiek kwaad.

Nou, hier als losse post dan:

De maker van dit blog is politicoloog, historicus en wetenschappelijk bibliothecaris. Zijn specialismen zijn de geschiedenis van het moderne Nabije Oosten, de geschiedenis van de Nederlandse arbeidersbeweging in het algemeen, het anarchisme in het bijzonder en zeer in het bijzonder het christen-anarchisme. Hij is ook gerechtigd zich econoom te noemen, iets wat hem niets kan schelen maar allez, nu staat het er.
Om dit niet tot een curriculum vitae te maken - dat zou er nog bij moeten komen - noemt hij kop en staart van zijn journalistieke ervaring tot heden, die ook dag- en weekbladen omvat, van La Ligna tot News4all.net.
Hij weet dat hij niet de enige is met academische en professionele kwalificaties die zich bezighoudt met het onderhouden van zelfs meer dan een weblog. Eerlijk gezegd zou hij zelfs niet weten over welke apen De Bie het via een zekere Andrew Keen heeft. Vermoedelijk gaat het over de jaarlijkse prijswinnaars van allerhande webwedstrijden.
Niet alles wat in Felix Meritis gebeurt is de moeite van het vermelden, laat staan het bezoeken waard.
Geen denken aan, dat ik aan mijn profiel ga sleutelen. Over tot de orde van de dag.

Geen opmerkingen: