04 april, 2008

Voetafdruk van de vrijheid


Belangrijk stuk over Diego Garcia, aankondiging van voorzover ik weet het eerste boek in de VS over het koloniale schandaal van Chagos.
De schrijver, anthropoloog te Washington DC, beklemtoont vooral het feit dat er een geheim gehouden concentratiekamp op het eiland is. Jack Straw heeft als minister van buitenlandse zaken zijn mond hierover voorbijgepraat. Hoewel de Chagossianen al drie keer een uitspraak tegen hun deportatie hebben gewonnen blijft het Brownregime zich verzetten. Ik moet het nog zien dat ook als binnenkort voor de vierde keer hun recht wordt bevestigd concentratiekamp en VS-basis ook inderdaad worden ontruimd.
Meer hierover op deze site vooral hier.

Geen opmerkingen: