26 april, 2008

Filipijns spiritisme


Een deel van een voetnoot uit Under three flags van Benedict Anderson, p. 201, een boek waar ik spoedig op terugkom:

Scott describes the delicious welter that attended a lively demonstration against ‘Montjuich’ in February 1898 – in which Isabelo joined. Organized by a group close to Lerroux (including a woman journalist for his newspaper El Progreso who would become the Filipino’s second wife), it was composed of: the Association of Freethinkers, the Baralones Centre for Psychological Studies, El Diluvio, the Kardesian (Cartesian?) Spiritists’ Union, Liberal Students of the Faculty of Law, the Marxist Centre, the Progressive Feminist Society, Republican Youth, Revista Masónica, the Society of Stevedores, the Society of Lumber-loading Labourers, the Union of Workers’ Societies, and La Voz del Pueblo. Ibid., p. 16.

Een bekende verzameling. Wonderlijk dat Anderson denkt aan Descartes bij het spiritisme dat hier beleden wordt. Het gaat hier om een verwijzing naar spiriti(sti)sch denker Allan Kardec, eigenlijk geheten Hippolyte Léon Denisart Rivail. Het adjectief dient dus kardecian te zijn. De naam van de Filipijnse tak van het genootschap is nu waarschijnlijk Unión Espiritista de Filipinas.

Geen opmerkingen: