18 april, 2008

Op het vinkentouw


De Volkskrant bericht:
Premier Balkenende klaagt het weekblad Opinio opnieuw aan. De zaak dient 23 april. Aanleiding is een neptoespraak, geschreven door hoofdredacteur Jaffe Vink, die Opinio onlangs afdrukte onder de naam van de premier. Daarin betoogt ‘Balkenende’ dat zijn CDA agressief moet optreden tegen de islam.

Op 4 april verwierp de kortgedingrechter het protest van de premier tegen de pastiche, omdat het ‘overduidelijk’ een karikatuur zou zijn.

De premier begon daarop een bodemprocedure. In de dagvaarding staat dat Opinio ‘de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument’ heeft misleid en ‘al helemaal sommige buitenlandse overheden en groeperingen.’ Terwijl ‘de veiligheid van Nederlandse onderdanen’ op het spel staat.

Vink: ‘De Staat procedeert ons kapot.’


Redelijkerwijze zou ik mij niet gedwongen voelen te kiezen tussen de twee vleugels van de heersende klasse die vertegenwoordigd worden door het CDA en zijn aanhangwagens enerzijds, en de ideologische krachten achter Wilders zoals Pieper. Maar wat wij uit de verzuchting van Vink kunnen afleiden is dat Pieper er niet al te veel geld meer tegenaan wil gooien vanuit zijn villa aan de Côte d'Azur. Dat lijkt mij geen slecht nieuws. Iedere terugtocht van de zwaarstgestoorde fracties van de heersende klasse is mooi meegenomen. Dus met het pistool op de borst kies ik hier voor Balkenende, die al met al ook zijn naam niet verbonden zal willen zien aan het polariseren tegen bijna een miljoen mensen in Nederland.

Geen opmerkingen: