09 april, 2008

Wat nou, paus? -2


Shenouda III is niet zomaar alleen hoofd van de Koptisch-orthodoxe Kerk, al is dat ook niet bepaald een rang die het regime van Brown even opzij kan schuiven - gelijke monniken gelijke kappen, iedereen zal gefouilleerd worden (ik werd gewekt met de uitdrukking body search, die iets ingrijpenders suggereert).
In hem worden 7,5 tot tien miljoen Egyptische christenen beledigd, wier wereldlijk hoofd hij in feite ook is. En met hem alle Arabische christenen, kortom de oudste christengmeenschappen ter wereld. En met hen alle Arabieren, christen, moslim of nog iets anders - want dat het doorbreken van de protocollaire regels niet voor de paus van Rome of aartsbisschop Williams zou hebben plaatsgevonden - zogenaamd onder het motto "de regels gelden voor iedereen" - is haarfijn duidelijk voor iedereen in het Midden-Oosten. Shenouda, met zijn Koptische naam, staat toch voor de Arabische wereld, waaraan onderaannemer Londen namens Washington de oorlog heeft verklaard. Nadat Londen en later ook Washington al vele jaren campagne gevoerd had tegen het Arabische nationalisme, dat oorspronkelijk goedddeels werd gedragen door de christenen, en daarom steun heeft gegeven aan de islamisten - als goede tovenaarsleerlingen daarmee geen goede vrienden geschapen hebbende, zachtgezegd.

De Egytische "straat" haat het regime dat het land verkocht heeft aan de neokolonialen. Hij haat het regime dat collaboreert met Israel. Hij haat Israel (een lied met die titel, Ik haat Israel, was een enorme hit een paar jaar geleden). Niemand hoeft te denken dat de Arabische christenen net zulke verdachte vrienden zijn van deze volksplanting onder koloniale vlag in de Levant als hun mannenbroeders in het zogenaamde westen. En de Egyptische straat is boos over de streek die Shenouda is geleverd. Wanneer de rekening gepresenteerd wordt? De klok tikt voort. Met bommenwerpers redt de Mubarak-dynastie het niet.

Geen opmerkingen: