03 april, 2008

Trots op Nederland

En toen een dubbeltje nog een dubbeltje was, en je daarmee een hele rol drop kon kopen, en toen Indië nog niet verloren was en al die rampspoed niet geboren,
meheer,
TOEN HADDE ME HELEGAAR GEEN FILES!
Me dunkt datte we terug motte naar die mooie tijde.
Neemt u gerust een drankje.

Geen opmerkingen: