04 april, 2008

Hoe rijp is Nederland?

ALs Nederland dan geen provinciën meer heeft, en dus geen Eerste Kamer, en een uitgeklede Tweede Kamer - komt er dan wel onderwijs dat leert dat er iets was om trots op te zijn, ooit...?
Stan van Houcke meldt dat de bouwmaffia Verdonk heeft weten te vinden. Na Fortuijn zoeken ze een nieuwe pleitbezorger. Omdat de Van der Lindes, Sinkes en Nagels om Verdonk heenzwermen geen verrassing. Het zou mij wel verrassen als haar houdbaarheidsdatum voorbij volgende verkiezingen ligt. Ze mist de charme en het charisma van Fortuijn, de platheid van Wilders hoort ook al niet bij haar - maar ja, je weet nooit.

Op dezelfde opiniepagina in Trouw schrijft Rob de Wijk Wilders af (maar van het analytisch vermogen van De Wijk heb ik geen hoge pet op) en waarschuwt VU-politicoloog Krouwel juist voor Wilders als de man van het aggressieve neoconservatisme in Nederland. Wie zijn zijn geldschieters? Vermoedelijk van overzee - maar is Nederland rijp voor een dergelijke volkse querulant? Antwoord aan de ontbijttafel vanochtend: als Nederland rijp is voor een nieuwe NSB.

Plotseling ben ik niet zo gerust meer over de onmogelijkheid van verder sukses van deze zogenaamde bewegingen. Maar dan - de NSB heeft het op eigen kracht toch niet gehaald.

Geen opmerkingen: