03 april, 2008

Hofbericht


De Pers had een wonderlijke opener op 2 april: Haal toch de bezem door het spookhuis. Het (door de verslaggeefster natuurlijk "de" genoemd) taboe op spoken moet maar eens overboord gezet worden. Beter dan doormekkeren over Geert W., dat wel.
De kitsch ligt altijd op de loer. Ik zie een poort, daar is een poortwachter omgebracht omdat hij in slaap was gevallen en daardoor kon de vijand de stad binnentrekken. Hij heeft veel overledenen aan de pest tegengehouden bij de poort van de lichtwereld. Je moet toch wàt kunnen zeggen over de Middeleeuwen...

Maar ja, ik heb hier en elders wel eens wat verteld over eigen ervaringen, en lang niet alles - al was het maar omdat ik er geen raad mee weet en niet in kitschgezelschap wil belanden. Dit verhaal lijkt naar eigen ervaring te verwijzen. Alleen gebeurden er andere dingen rond de radio.
En dit is een juiste link, in tegenstelling tot wat het krantje vermeldde. A contrecœur.

Nou vooruit. Iets. Er zijn wat getuigen, van mijn zo-goed-als-flauwvallen.
Ik loop over de Oudezijds Achterburgwal. Dat kan. Ik woon in die buurt en werkte er ook in die dagen. Het was namelijk pauze. Een ingeving. "Ga nu naar antiquariaat Kok en je zult er J.J. Hof vinden."
Over Hof had ik het een en ander uitgezocht en ik had er een artikel over geschreven. Hij was een humanitair-anarchist die in zijn eentje het blad Natuurleven redigeerde en uitgaf.
Ook antiquariaat Kok is vlak bij de genoemde plaats, min of meer om de hoek voor mij en mijn werk. Er had bij hun goedvoorziene natuurafdeling wel een enkel deeltje van de Natuurleven-bibliotheek gestaan. Het was niet gek er iets te verwachten, dus ik gaf aan de ingeving toe.

In de winkel viel ik bijna flauw. Van een groot aantal deeltjes van de Natuurleven-bibliotheek lagen er hele stapels bij de kassa. Ik vroeg hoe dit kon. "Van een zolder, van de uitgeverij." " In Den Haag?" " Ik geloof van wel." Hof zelf was bijna vijftig jaar dood inmiddels.
Ik ben zo vrij niet in toeval te geloven met betrekking tot mijn ingeving. Maar verder weet ik ook geen raad met deze gebeurtenis. Van schrik heb ik de gekochte deeltjes nog niet eens opengesneden laat staan dat ik nog "iets" aan J.J. Hof gedaan zou hebben, verder.
Dank u.

Geen opmerkingen: