15 april, 2008

Autorijden op de honger van de ander

De wereldvoedselcrisis is in rap tempo mainstream nieuws aan het worden. Wat nog niet wil zeggen dat er dus iets aan gedaan zalworden, anders dan dat er rookgordijnen worden opgetrokken.
In het Engelse spraakgebruik is enige verwarring over vegan: betekent het veganistisch of vegetarisch? Ik hoop niet dat George Monbiot er vegetarisch mee bedoelt, al blijft het ook tamelijk onheus ten opzichte van veganisten, wat hij schrijft over "het zich er niet aan kunnen houden".
Dat de vleesconsumptie (drastisch) omlaag moet is al een kleine eeuw bekend: Th. Christen's Het dure vlees verhaalde al over de onzinnige omzetting van hoogwaardig graan in dierlijke eiwitten. Ook op dit punt moet blijkbaar steeds opnieuw het wiel worden uitgevonden. En sinds vandaag moet in Groot-Brittannië getankt worden met het voedsel van de Anderen, in het kader van het halen van de Kyotonormen.

Het verhaal van een waanzin, verteld door een gek, zoals Jacques Ellul Shakespeare parafraseerde.

Geen opmerkingen: