02 juli, 2015

Ha, die lantaarnpaal!

Val Doonican kende ik in hoofdzaak van zijn optreden in The intro the outro van de Bonzo Dog Doo Dah Band, starring Val Doonican as himself, "Hullo there!"
Hij maakte hits in het VK die mij niet vermochten te bekoren. Nu bij zijn overlijden verneem ik iets meer van hem dat mij milder stemt. Dat hij Sgt. Pepper van de eerste plaats heeft gestoten - tja, dat was in januari 1968, iemand moest het ooit doen...


The battle of Evermore, Led Zeppelin met in het koor Sandy Denny en Val Doonican... 1970.


59th Street Bridge Song (Feelin' groovy). 1967

Klaas Dijkhoff komt op stoom: razzia's en Engelse grenswachten in Hoek van Holland


- door Joke Kaviaar -

In één week tijd twee keer bericht van een razzia onder mensen zonder papieren. Vorige week in Den Haag, vandaag in Amsterdam. Gaat lekker zo, Klaas Dijkhoff. Het heeft even mogen duren voor we je ware gezicht te zien kregen achter dat goedlachse VVD smoelwerk, maar nu is het zover.

We hebben een waardig opvolger voor Fred 'de vluchtelingenjager' Teeven mensen. Laat me introduceren: Klaas 'de overvaller' Dijkhoff. Een paar weken terug wist hij ook al naam te maken als de staatssecretaris die Engelse grenswachten van de Border Control binnenhaalt in Hoek van Holland. Geen hek nog zoals in Calais, maar wat niet is kan nog komen. Repressie wordt over het algemeen snel en effectief geïmporteerd. Er vinden al meer controles plaats door onze eigen beulen van de marechaussee en Dijkhoff is er maar wat trots op dat er veel mensen verborgen in vrachtwagens gevonden worden. Ze gaan er letterlijk met honden op af. Afgericht om de geur van het angstzweet van vluchtelingen te herkennen? Chapeau, Dijkhoff!

Het is natuurlijk allemaal de schuld van mensensmokkelaars dat die 'illegalen' in trucks proberen te klimmen. Die hebben hen hier gebracht. Het heeft allicht niets te maken met het EU Grenzen Dicht Beleid dat mensen zo in het nauw drijft dat ze bereid zijn om alles te proberen. Hierdoor worden ze speelbal tussen legale en niet legale mensensmokkelaars: allemaal mensen die iets te zeggen willen hebben over waar zij zich bevinden en hoe zij zich verplaatsen. Maar staatscriminelen of ZZP criminelen, het is dezelfde gijzeling. Je wordt opgesloten, verplaatst, bedreigd en de dood in gejaagd. Vrijheid van beweging is een illusie als je van buiten de EU komt. Slechts een beperkt aantal vluchtelingen uit daartoe aangewezen landen mag aanspraak maken op de vrijwillige eerlijke verdeelsleutel tussen EU lidstaten die Italië en Griekenland zou moeten helpen met de 'last' van vluchtelingen. De rest is geen vluchteling maar slechts 'asielzoeker', 'gelukzoeker', 'profiteur' en mag ten prooi vallen aan elke vorm van vervolging en moord.

Tijd voor de binnenlandse mensenjacht dus! Die buitengrenzen hebben we nu wel aardig onder controle, zal Klaas 'de overvaller' Dijkhoff gedacht hebben. Dus invallen maar. Razzia's. Vorige week in Den Haag en afgelopen dag in Amsterdam. De razzia in Den Haag vorige week kwam naar buiten doordat de Indonesian Migrant Workers Union protesteerde, en dan nog werd het slechts bekend dankzij een bericht op de website van Doorbraak. Maar ditmaal wordt niet gepoogd om het stil te houden: propaganda! Een nieuwsbericht op de lokale TV zender AT5 moet ons doen geloven dat het volkomen normaal is dat er razzia's plaatsvinden. Gemeld wordt:

“Bij twee bedrijven in het Westelijk Havengebied stuitte de vreemdelingenpolitie woensdagmiddag op zeventien illegalen. Nog eens 25 vermoedelijke illegalen zijn meegenomen voor nader onderzoek naar hun identiteit en verblijfsstatus.
Tijdens de controle in twee bedrijfspanden aan de Vlothavenweg werkte het team Vreemdelingenpolitie Identificatie en Mensenhandel samen met verschillende eenheden uit Noord-Holland en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
De zeventien mensen die onrechtmatig in Nederland verbleven, moeten het land verlaten.”

Let even op dat woord 'onrechtmatig'. Er wordt blijkbaar ergens iemand onrecht aangedaan doordat zeventien mensen aan het werk waren voor één of andere hen uitbuitende werkgever die ook wil mee profiteren van het EU Grenzen Dicht Beleid. Niet de 'illegalen' wordt onrecht aan gedaan, nee, zij zijn het die iets doen dat 'onrechtmatig' is, namelijk: in Neederland verblijven.
Echt waar? Wordt de Neederlandse staat onrecht aangedaan? Nee! Het zijn de migranten, illegaal of niet, vluchteling of niet, die onrecht wordt aangedaan! Maar wat als nieuwsbericht naar buiten wordt gebracht door 'de politie', moet wel betekenen dat er iets aan de hand was. Iets crimineels. Iets illegaals. Want wat de politie zegt is ernstig en waar. Wat de gevestigde media zeggen is nog veel meer waar. Het staat zwart op wit: er bestaan illegalen en dat moet onderzocht worden en die mensen moeten weg. Daar zijn speciale teams voor en verschillende eenheden.

Goed zo, Klaas 'de overvaller' Dijkhoff! De detentiecentra lopen weer lekker vol zo, er moeten straks weer nieuwe bij. Want wie het jachtseizoen opent en mensen tijdens hun werk of in hun huis overvalt en van hun bed licht, moet die gevangenen wel ergens kwijt. De zeventien arrestanten van afgelopen dag werden overgebracht naar de vreemdelingenpolitie aan de Johan Huizingalaan, zo meldt dit bericht op Indymedia. En dan? Een cel en een volgende cel en een volgende tot er gedeporteerd kan worden. Misschien horen we ooit iets over hoe ze behandeld worden daarbinnen. Omdat iemand zich heeft opgehangen.

Hoor ik protest? Zie ik verzet? Proberen demonstranten het politiebureau aan de Johan Huizingalaan binnen te dringen om deze mensen te bevrijden? Is het dagenlang onrustig in Amsterdam? Waren er massademonstraties nadat laatst die man zich had opgehangen in de grensgevangenis van Rotterdam? Waren er rellen in Amsterdam vannacht? Niets van dat al. Het minste dat er moet gebeuren, gebeurt zelfs niet, namelijk uitingen van oprechte woede.
Er is geen recht, alleen maar onrecht. Het de dood injagen van mensen zonder papieren is net zo erg als het doodslaan van Mitch Henriquez. Het is bovendien georganiseerd, gepland en uitgewerkt. Kan er van de dood van Mitch nog beweerd worden dat het te wijten is aan een paar rotte appels in het politiekorps - hetgeen overigens ook niet waar is aangezien het racisme bij de politie net als in de politiek institutioneel is-, de stelselmatige mensenjacht die mensen zonder papieren steeds overvalt is een moordpartij die zorgvuldig aan de burelen van het ministerie van onveiligheid en klassejustitie wordt voorbereid en vorm gegeven. Onopvallend. Er wordt topoverleg over gevoerd binnen de EU. Er worden afspraken over gemaakt. Politici die dit beleid bepalen kunnen nog altijd ongestoord vergaderen over hoe zij het 'vluchtelingenprobleem' zullen 'oplossen'. De vele dodelijke slachtoffers onder mensen zonder papieren worden voor lief genomen. In de Middellandse Zee, in de detentiecentra, op straat.

Dagelijks is een hele machinerie in werking om mensen van het leven te beroven. Uitvoerenden: politie, marechausse, Frontex, IND, DT&V. Maar wordt het ministerie van onveiligheid en klassejustitie al bestormd om de overvaller Dijkhoff en zijn baas van der Steur die aan dit alles in Neederland leiding geven ter verantwoording te roepen? Worden de muren van detentiecentra opgeblazen? Worden de overvalwagens van de politie in brand gestoken? Als we woest worden over de politionele moord op één man, waarom dan niet over de vooropgezette mensenjacht en staatsmoord op velen tegelijk?

01 juli, 2015

Het dagelijks koloniaal geweld

In Nederland kan een donkergekleurde man voor het oog van festivalgangers gewurgd worden door een overvalcommando van smerissen zonder dat er een duidelijk motief voor dit politieoptreden is.
In de Verenigde Staten zijn de afgelopen twee weken acht (8) "zwarte" kerken in brand gestoken, dit na de aanslag op een "zwarte" kerk in Charleston waarbij negen mensen werden doodgeschoten.
Het is mij nu te warm om hier uitgebreid op in te gaan. De samenhang in dit alles behoeft ook geen uitleg.

30 juni, 2015

Westerkerk is afgesproken werk


Een "Provomeisje", Marja Götze. Op de foto staat zij rechts met een plakkaat over de Westerkerk, waar het huwelijk van Beatrix en Claus plaatsvond. Zij verschijnt in de geschiedenis bij Eric Duivenvoorden als bij rechterlijke uitspraak naar een psychiatrische inrichting gestuurd, evenals de vaker genoemde Auke Boersma.
Hier wordt zij als mede-initiatiefneemster van Iets Vaags genoemd.
Resultaat, wellicht het laatste, van zoeken naar vrouwelijke provo's aan de hand van de twee pasverschenen herdenkingsboeken.

29 juni, 2015

RIP Mitch Henriquez. Haagse smeris tekent voor moord en mensenjacht

- door Joke Kaviaar -

Afgelopen zaterdag in Den Haag: opnieuw racistische moord van de Haagse smeris. Mitch Henriquez uit Aruba wordt na afloop van een concert opgepakt, in elkaar geslagen en geboeid door vijf man smeris die op hem gaan zitten en zelfs op zijn keel gaan staan. Vervolgens slepen ze hem geboeid een bus in. Bij bewustzijn is hij dan al niet meer.
Video's leveren het bewijs. Mitch overleefde het vandaag, zondag 28 juni 2015, niet. De smeris heeft de smoes al klaar: “hij riep dat hij een wapen had”.

Vorige week woensdag in Den Haag: razzia in de vroege morgen van woensdag 24 juni. 29 migranten van hun bed gelicht, opgepakt en 12 uur verhoord. Telefoons, computers en paspoorten in beslag genomen. Wachtwoorden door intimidatie afgetroggeld. Voor dat alles hebben ze tegenwoordig niet eens meer een rechterlijk bevel nodig. Een vrijbrief voor terreur, dat is wat ze hebben. Ben je een 'vreemdeling'? Wij hebben apartheid. Smoes: ze zijn 'illegaal'.

Zijn moord en mensenjacht uitzondering? Is het typisch iets voor Den Haag? Het antwoord is tweemaal NEE. De Haagse smeris heeft echter wèl een reputatie hoog te houden van meest fascistische en racistische korps van Neederland dus toeval is het zeker niet. Herinner je je Rishi Chandrikasing! Herinner je je de gewelddadige ontruiming van het vluchtelingententenkamp op de Koekamp! Herinner je je intimidatie en politiegeweld in de Haagse Schilderswijk en Transvaal! Herinner je je de racistische politiechef Musscher volgens wie Marokkanen barbaren zijn en die het niet accepteert als je de waarheid daarover zegt. Misschien herinner je je iets anders dat de Haagse smeris heeft gedaan. Voorbeelden in overvloed!

Die razzia's komen vaker voor volgens de Indonesian Migrant Workers Union (IMWU). We wisten al dat racisme, mishandeling en moord door de smeris vaak voor komt. En dit is dus niet alleen in Den Haag staande praktijk. De smeris klaagt intussen steen en been dat ze zelf zo getraumatiseerd raken van hun 'werk'. Twee dagen terug werd nog dit bericht naar buiten gebracht: 'Getraumatiseerde agenten krijgen miljoenen smartengeld'
Waar blijft het smartengeld voor de slachtoffers van de smeris!?

De smeris wil ook nog steeds beter betaald worden voor dat 'werk'. Daarvoor voeren ze actie. Wie is de volgende die beter betaald wil worden voor moord en doodslag? De IND ambtenaren? De ambtenaren van de Dienst Terreur en Verrek? De bajesbewakers? Dat is moeilijk 'werk' hoor! Een hele verantwoordelijkheid! Maar weten jullie wat jullie allemaal krijgen kunnen? Terugbetaling met gelijke munt.

Nee, verwacht maar niet dat de staat zélf hun smerissen aanpakt. Ze sturen ze aan, ze geven het politieke voorbeeld, ze maken de wetten die de smerissen nodig hebben voor hun terreur. De smeris werkt voor de staat. Verwacht maar niks van die onderzoeken van de rijksrecherche. Die kennen we. Ik in elk geval wel. Intimidatie om je verklaring in te trekken kun je krijgen wanneer je weet wat er echt is gebeurd. Het is net zoiets als een klacht indienen als je iets is geflikt door de smeris: kansloos. Klachtenprocedures zijn een zoethoudertje. Een verklaring van een smeris is namelijk altijd de waarheid. Talloze rechtszaken met valse verklaringen en gelogen processen-verbaal deden mensen ten onrechte in de cel belanden. Dat krijg je als het dragen van een uniform betekent dat je altijd gelijk hebt.

De propaganda machine van de staat kan weer aan het werk om te voorkomen dat mensen de waarheid horen over ditmaal de dood van Mitch Henriquez. De propagandamachine van de staat heeft er al voor gezorgd dat de razzia vorige week in alle stilte kon plaatsvinden. Feitelijk hoeft het daarvoor niks te doen want mensenjacht wordt al lang normaal gevonden. Over het dreigen met deportatie van mensen die hier met moeite in het Neederlandse racistische klimaat proberen te overleven, zal geen krant schrijven, geen nieuwsbulletin berichten. Over de dood van Henriquez zal net als met Rishi gezegd worden dat hij het aan zichzelf te wijten heeft. “Hij verzette zich”. Of “hij rende weg”. Werk dan toch ook mee als we je in elkaar willen slaan, ten onrechte arresteren, identificeren of alleen maar vragen stellen. Je hebt toch niks te vrezen van de politie? We leven toch in een democratie? Dit is toch niet Amerika?

Al jaren heeft de politie niets te vrezen van omstanders, van 'de bevolking'. Ze komen overal mee weg. De enkele die wel klop terugkrijgt jammert en weeklaagt en krijgt riant 'smartegeld'. Hij of zij is slachtoffer, nooit dader. Een smeris wordt hooguit 'verdachte' om vrijspraak te eisen, om zo het systeem gelijk te kunnen geven. Met wapenstok, pepperspray en pistool in de hand terroriseren de beulen en bullebakken in naam der wet al wie hen in de weg loopt. Musscher, kom er maar in: Arubanen zijn barbaren of zoiets. Zo, een rechtvaardiging is alweer gevonden voor de smerissen cq. befehl=befehl moordenaars, racisten en mensenjagers. Hoe heet wordt het komende week?

*

Toevoeging redactie christianarchy.nl:

Deze filmpjes laten zien hoe de overval op Mithc Henriquez heeft plaatsgevonden. In het eerste filmpje blijkt dat er niet zomaar apathische omstanders waren.

Ooggetuigeverslagen.

28 juni, 2015

Provo en de damestasjes

Het lezen over het vijftigjarige Provo roept bij mij een levensgrote vraag op, waarvan het antwoord als terloops soms benaderd wordt. Was het een mannetjesgenootschap? We krijgen te horen dat "de rookbommen" van de huwelijksdag van Beatrix en Claus in de tassen van "provomeisjes" verstopt waren. Ze bestonden dus! Verder blijven ze naamloos in het verhaal.
Koosje Koster van "de krenten" duikt uit het niets op bij haar arrestatie vanwege de krenten en zij verdwijnt weer. Het stukje dat ik aan haar heb kunnen wijden hoort tot de beterbezochte posten hier zodat men zich kan afvragen of de vraag bij meer mensen (liefst niet per se: vrouwen) opkomt. Ik hoop er meer over te kunnen zeggen later, maar voorlopig dit getuigenis van Saskia Poldervaart:

Provo vond ik spannend, maar de manier waarop ze met meisjes omgingen, verafschuwde ik. Als je als meisje bij Provo wilde, was het wel handig als je een paar nachten op de provoboot had geslapen. Daar had je weinig keus met wie je naar bed kon gaan.Als je op de boot was geweest, was je lid. Bij Provo moest alles kunnen. Hoe meer seks, hoe progressiever je was. Ik was van het vrolijke actievoeren. Ik heb nooit met stenen gegooid, ben nooit gearresteerd. Ik had zelfs moeite met het schreeuwen van leuzen. Ik was fanatiek, maar niet dogmatisch. Ik ben altijd bereid naar anderen te luisteren.

Een veelzeggende passage.
Van Irène van de Weetering kan ik zeggen dat zij het Actueel Documentatie- en Informatiecentrum van de Openbare Bibliotheek van Amsterdam heeft opgericht en tijdenlang beheerd. Het was een speciaal gevoel in die mappen kranteknipsels en aanverwant documentatiematerieel te struinen onder de niet al te wakende ogen van een schoonheid van wie je wist dat "ze bij Provo" had gezeten. Was ik dan de enige die dit wist?

27 juni, 2015

Een Grieks geheim

Maria Farandouri (Farantouri) zingt


To mystiko


Twee liederen uit de Mauthausencyclus, Piraeus 1966, gedirigeerd door Theodorakis


Antonis uit de Mauthausencyclus, Thessaloniki 1975. In de tussenliggende jaren kon dit niet uitgevoerd worden in Griekenland.

26 juni, 2015

Het verzonken begrip "expressieve politiek"

De dissertatie van Niek Pas, Imaazje!, over Provo, is mij bij verschijnen, in naar ik meen 2003, bespaard gebleven, omdat het een niet sympathiserend geschrift heette te zijn. Nu hoeft dit natuurlijk niet, en al zeker niet voor een proefschrift, maar Pas was (en is) van de Righart-school, die eenvoudigweg ontkent dat er een politieke lading was aan de jongerenrevolte die "de jaren zestig" spreekwoordelijk heeft gemaakt. Eerder deze week ben ik al in eenzijdige dialoog met het boek van Pas getreden zonder hem te noemen. Hij depolitiseert Provo tot spektakel voor de media, waarbij ook de blijkbaar overdreven aandacht voor de geschiedenis ervan hoort. Om hier toch vooral afstand van te houden is in het halve-eeuwfeest van Provo een verkorte en bijgewerkte versie van het proefschrift verschenen onder de titel Provo! Mediafenomeen 1965-1967.

Het is wel een vlot leesbaar en chronologisch goed uitgewerkt verhaal, met merkwaardige uitweiding op het gebied van bronnen die enigszins willekeurig aandoet. Op het laatst dicht de schrijver Provo toch iets politieks toe, dan valt de toverkreet “expressief, net als de anti-vivisectiebeweging van omstreeks 1900”. Omdat degene die deze kreet hierover heeft gelanceerd intussen in verdiende vergetelheid als PVV-sympathisante verdwenen is wordt de herkomst van dit verhaal niet genoemd, wat ik op zijn minst grappig vind. Het lijkt mij dat het boek van Eric Duivenvoorden, natuurlijk ook behorend bij de vijftigste verjaardag, aanbevelenswaardiger is - spoedig hierover meer.

25 juni, 2015

Een halve eeuw geleden - een rebelse stad

Rebelse stad - het haalt het niet bij het grote witte doek, maar hij is online te bekijken nu.

24 juni, 2015

Ik hef het glas op jouw gezondheid

Gisteren is Thé Lau overleden, zanger/gitarist/(tekst)schrijver van Neerlands Hoop Express en The Scene.
Te zijner nagedachtenis wordt om een donatie aan Stichting Vluchteling verzocht. Het past bij dit meestzeggende nummer, muzikaal geheel in de stijl van de vroege jaren negentig en een tekst waarvoor men nu in Nederland vooral hoon zal ontvangen in de publieke ruimte. Rust zacht, Thé,