26 april, 2015

De zelfsnijders

De geestelijke worstelaars, Doechoboren, inspireerden Tolstoj tot wat christen-anarchisme genoemd zou gaan worden, en wellicht ook de melkdrinkers, Molokanen (vegetariërs dus... maar geen veganisten), beide groepen gewaarmerkte "voorlopers", die trouwens nog steeds voortbestaan.

Een buitenissige Russische groep (ik heb het niet op met het woord sekte maar in dit verband is het met het Latijnse secare, snijden, in gedachten misschien toch gepast) wordt gevormd door de (Zelf-)Snijders, de Skoptsy. Mannen castreerden zich, vrouwen sneden hun borsten af (of anderen deden het voor hen). Er is weinig tot niets over te vinden buiten opsommingen, maar nu komt mij dan toch een verhaal over hen onder ogen. Vergeef mij, maar ik ga geen illustratie hiervan lenen, zo kleinzerig (hoewel, klein?) ben ik wel, u bent gewaarschuwd.
Ze zijn gedeporteerd naar Siberië en klaarblijkelijk uitgestorven wat zonder moedwillige leukigheid als niet onlogisch en misschien toch maar gelukkig kan worden geïnterpreteerd.

Wilde natuur weggraven voor bloempotten en moestuinen

In mijn lagereschooljaren vernam je nog wel van de turfwinning op het hoogveen in Groningen, Drenthe en de Peel- na het afgraven had je dalgrond over en daar konden allerlei nuttige gewassen worden gekweekt. Het hoogveen, donkerroze op de kaart, week gaandeweg voor het lichtroze van de dalgrond. Wat merkwaardigerwijze niet zo onderwezen werd was hoe met name Holland "zichzelf" in de kachel weggegraven had met allerhande meren, dan plassen geheten, tot gevolg. Plassen die door verdere vergraving tot gevaarlijke meren konden uitgroeien zoals het Haarlemmermeer, dat niet Leidsemeer mag heten omdat Leiden weigerde mee te betalen aan de drooglegging.

Als er waarschuwingen worden gedaan tegen tuinaarde of potgrond die turf bevat blijft onduidelijk waar die turf vandaankomt. Niet meer uit streken met plaggenhutten in Noordoost-Nederland. Een eerste verhelderende zin waarvan ik de herkomst niet vermeld:
Tuinturf komt tegenwoordig steeds meer uit haast onuitputtelijke veengebieden in Noord-Oost Europa en Canada

"Haast onuitputtelijk" - zo wordt er nu eenmaal onveranderlijk over grondstoffen geschreven. Er zijn nog volop landen of streken weg te graven, en je kunt er bijna altijd wel een verhaal over "sustainable management" aan verbinden. Het vrijkomen van gebonden methaan dat het broeikaseffect (nu "klimaatverandering" geheten) exponentieel zal versterken laten we buiten beschouwing.
Een overzicht van winplaatsen uit vanuit "duurzame" hoek onverdachte bron hier.

25 april, 2015

Ik herinner mij een mooie droom, 25 april...


Lembra-me um sonho lindo, Fausto


Ao longo de um rio claro de água doce, Né Ladeiras


Queda do império, Vitorino

24 april, 2015

Transitie als ideologische meesterzet

Moeilijk vindbaar om redenen die mij niet duidelijk zijn: een artikel van Pascal Debruyne en An de Bisschop getiteld: Transitie - de meesterzet van de ideologie?
Gezien het gemak waarmee de gemeente Amsterdam zich bijvoorbeeld presenteert als "transitiegemeente" een titel waar waarschijnlijk geen vraagteken achter hoeft. Het is dan wel een meesterzet van het intelligente deel van de heersende klasse.
Hier te lezen.

23 april, 2015

Die vluchteling is Jezus maar dat moet je genuanceerd bekijken

Een stuk waarop ik geattendeerd werd door een nieuwsticker, dat eerst de toestand rond wie men steeds asielzoekers wenst te noemen vanuit het gezichtspunt van de bergrede benadert. Het klinkt eerst goed. Staat geschreven? En dan komt het slot waar de mitsen en maren opduiken, waar kortom de juiste CDA-benadering nodig blijkt:
Natuurlijk is de Bijbel geen oplossing voor het hele politieke asielbeleid anno 2015. De Bijbel is geen politiek manifest en is bovendien in een heel andere tijd geschreven.
Zie ook de reacties.
Marchanderen over het helpen van vluchtelingen. Het niet-zo-andere christendom anno 2015.

22 april, 2015

Carnisme

Het woord was mij tot zojuist onbekend, hoewel het alweer een jaar of zes geleden is geïntroduceerd: carnisme. Het ideologische apparaat dat het mogelijk maakt "vlees" te eten en daarin onderscheid te maken: te gruwen van het eten van hond (en van mensen die hond eten) en niet van het eten van varken, kip, koe en wat dan ook buiten niet-godsdienstig gefundeerde "spijswetten" valt. De godsdienst is dan carnisme. Vreemd inderdaad, dat het niet eten van dood dier als ideologisch gemotiveerd wordt gezien, het wel eten daarentegen "normaal" wordt gevonden.

Een presentatie daaromtrent.

Site.

21 april, 2015

De zwarte Afrikanen die gewenst waren aan de overkant van de Middellandse Zee

Een achteloze opmerking van David Graeber: de Venetianen zetten "Afrikaanse" slaven in op Kreta en Cyprus. Vermelding in het voorbijgaan, ik kan het Graeber moeilijk kwalijk nemen dat hij er niet bij verwijlt want het is tezeer een zijpad. Maar intrigerend is het wel - slavernij aan de rand van Europa van toch (hoogstwaarschijnlijk) op racistische gronden geselecteerde mensen.

Over de Kretenzische Afrikanen hier meer. Hier worden zij evenwel juist gekoppeld aan de Turkse overheersing van Kreta.
Hier een verhaal over de "zwarten" van Turkije.
De slaven werden ook toen en daar ingezet op suikerplantages.

Verdere verwijzingen naar de actualiteit van dezer dagen gelieve u zelf te bedenken.

20 april, 2015

De heiligheid van het leven


Verpletterende tekst van Chris Hedges deze week - alleen veganisme betekent consequent voor het leven kiezen.
Ik wil niet tegen hem in redeneren maar waarom zou de compassie met levende wezens ophouden bij planten? De volgende consequentie is overgaan op een dieet van louter vruchten.

19 april, 2015

Belfast augustus 1971 - een zaak waarvoor geen verantwoording is afgelegd

Kwetsbaar, niet zo vastberaden maar toch, daar loopt zij, in het slop...
Bernadette Devlin, de vergeten Marianne van de Six Counties, 1968 en later.

Geen idee of de film '71 nog vertoond zal worden in de Lage Landen, of elders. Zou wel iets voor vertoning in het Maagdenhuis zijn geweest. Nou, misschien is dat gebeurd zonder dat ik het weet.

Hier kunt u hem zien. Ik zou niet weten of het misschien een beetje niet helemaal legaal is, maar het kan.

18 april, 2015

Zondaar van nature


Ginhouse blues, Amen Corner


Natural sinner, Fairweather


Spirit in the sky, Norman Greenbaum