20 juli, 2014

Zomerbeeld 2014 - 3

Na de atalanta's de kleine vossen...
..die desnoods op een theedoek poseren

19 juli, 2014

Traangas en de elektrische stoel die wacht

Meer van die Carolinemuziek, past wel bij de hitte van dezer dagen hier in Nederland, indachtig de zomers van 1975 en 1976.
De aanleiding is evenwel het overlijden van Johnny Winter.

Riot in cell block nr.9


Highway 61 revisited


Got love if you want it


Rock 'n' roll

Van herrie tot hippiegeluid tot vooral herinnering...

Ter afsluiting van deze periode een dosisje Pink Floyd. Voorlopige afsluiting, weinig is definitief in het ondermaanse.

Je zou het intro ook kunnen vergelijken met dadaïstische oersonates, maar een criticus die gewapend is met de voor niet te jong Nederland bekend klinkende wijsneuzennaam Hans Keller vindt het maar een potje herrie. Hij wist niet wat er nog zou komen...
Astronomy domine


Set the controls for the heart of the sun


Us and them
Onder anderen Doris Troy en Barry St. John in het koor, iets wat in de tijd dat dit nieuw en actueel was niet werd beklemtoond.

18 juli, 2014

Misschien zullen de nog levenden de al doden benijden

Felix Ortt, de man van de getijtafels, verliet de Dienst Rijkswaterstaat toen duidelijk werd dat die betrokken zou worden bij de aanleg van de marinehaven van Den Helder. Werken bij een instelling die zich inspande voor oorlog was niet te verenigen met zijn nieuw verworven christen-anarchistische gezindheid.
Ik weet misschien wel zoveel meer over de motivaties van deze voorman dan van iemand die bijna vijftig jaar familielid is geweest. Voor hem zal ik zeer, zeer lange tijd de puberbroer van zijn verloofde/echtgenote zijn geweest.
Onno Willem Petrus van Rossum was ook civiel ingenieur, en werkte bij een "bedrijf" dat indirect betrokken was bij oorlogsvoorbereiding en direct in ieder geval bij de bouw van massavernietigingsinstallaties: kerncentrales. Naar ik heb begrepen was hij vrijgesteld van voorbereidende werkzaamheden hiervoor en kreeg hij andere taken. Tot hij die taken niet meer kreeg en weggetreiterd werd met gedwongen ledigheid. Veel meer heb ik er niet van gehoord.

Site over de geschiedenis van de kernenergie in Nederland.

Onno ruste in de vrede die hier misschien wel minder dan ooit te vinden is.

17 juli, 2014

Eeuwig blij en eeuwig klagend

XXXV
Voor Frederik van Eeden

De Zee, de Zee klotst voort in eindelooze deining,
De Zee, waarin mijn Ziel zich-zelf weerspiegeld ziet;
De Zee is als mijn Ziel in wezen en verschijning,
Zij is een levend Schoon en kent zich-zelve niet.


Zij wischt zich-zelven af in eeuwige verreining,
En wendt zich altijd òm en keert weer waar zij vliedt,
Zij drukt zich-zelven uit in duizenderlei lijning
En zingt een eeuwig-blij en eeuwig-klagend lied.

O, Zee was Ik als Gij in àl uw onbewustheid,
Dan zou ik eerst gehéél en gróót gelukkig zijn;

Dan had ik eerst geen lust naar menschlijke belustheid
Op menschelijke vreugd en menschelijke pijn;

Dan wás mijn Ziel een Zee, en hare zelfgerustheid,
Zou, wijl Zij grooter is dan Gij, nóg grooter zijn.


Greensleeves, Julian Bream


Farewell but whenever, Mary O'Hara


When I am laid in earth [Purcell: Dido & Aeneas], Emma Kirkby

16 juli, 2014

De dode lente die ons wacht

Dood of vergiftig de insecten en de dieren die van hen leven zullen er ook aan gaan. Het is in 2014 niet anders dan in 1964. Als de bijen gaan, gaan ook de zwaluwen - en zoveel meer.
It looks like déjà vu all over again.

15 juli, 2014

Religie voor het postkapitalistisch tijdperk

Herbert Read, The philosophy of anarchism, online.

"We may be sure that out of the ruins of our capitalist civilization a new religion will emerge,just as Christianity emerged from the ruins of the Roman civilization. Socialism, as conceived by it pseudo-historical materialists, is not such a religion, and never will be. And though, from this point of view, it must be conceded that Fascism has shown more imagination, it is in itself such a phenomenon of decadence the first defensive awareness of the fate awaiting the existing social order — that its ideological superstructure is not of much permanent interest. For a religion is never a synthetic creation — you cannot select your legends and saints from the mythical past and combine them with some kind of political or racial policy to make a nice convenient creed. A prophet, like a poet, is born. But even granted your prophet, you are still far from the establishment of a religion. It needed five centuries to build the religion of Christianity on the message of Christ. That message had to he moulded, enlarged and to a considerable extent distorted until it expressed what Jung has called the collective unconscious — that complex of psychological factors which gives cohesion to a society. Religion, in its later stages, may well become the opium of the people; but whilst it is vital it is the only force which can hold a people together — which can supply them with a natural authority to appeal to when their personal interests clash.

I call religion a natural authority, but it has usually been conceived as a supernatural authority. It is natural in relation to the morphology of society; supernatural in relation to the morphology of the physical universe. But in either aspect it is in opposition to the artificial authority of the State. The State only acquires its supreme authority when religion begins to decline, and the great struggle between Church and State, when, as in modern Europe, it ends so decisively in favour of the State, is from the point of view of the organic life of a society, eventually fatal. It is because modern socialism has been unable to perceive this truth and has instead linked itself to the dead hand of the State, that everywhere socialism is meeting its defeat. The natural ally of socialism was the Church, though admittedly in the actual historical circumstances of the nineteenth century it was difficult to see this. The Church was so corrupted, so much a dependency of the ruling classes, that only a few rare spirits could see through appearances to the realities, and conceive socialism in the terms of a new religion, or more simply as a new reformation of Christianity."

Hij constateert een religieus vuur bij de revolutionairen in Spanje tijdens de burgeroorlog. Dit was evenwel tot nu toe het hoogtepunt van het anarchistische streven.

14 juli, 2014

Het Klein Geuzenliedboek

Pas dezer dagen word ik er mee geconfronteerd dat de uitgeverij Bigot & Van Rossum "parentage" is. Ik kan mij de uitgeversnaam wel herinneren maar kan mij bij het fonds niets recents voorstellen. En dat met zo'n twintig jaar boekhandelaarschap achter de rug.

Het Klein Geuzenliedboek 1940-1945 is de grootste treffer op het net voor het fonds waarvan ik mij niet herinner een lijst in handen te hebben gehad.

13 juli, 2014

Zomerbeeld 2014 - 2

Andere struik, andere vlinder. Er was wel een  ware invasie van atalanta's dit weekeinde
Ook bijen bezoeken de vlinderstruik

12 juli, 2014

Geeft gul aan Ramones Aid

De dood waart rond. Tommy, de laatste originele Ramone overleden. Ik blijk nog nooit iets van hun geplaatst te hebben. Dan nu dus maar.


Blitzkrieg bop


Howling at the moon


Time has come today, dicht bij het origineel


Something to believe in. Na bijna dertig jaar kom ik er achter dat dit de goeddoenerij van "beroemdheden" op de hak nam... Met eigen "tweedegarnituurberoemdheden".