28 mei, 2015

Kanttekeningen bij Sheldrake 2 - het open veld

Geen weet hebbende van Sheldrake's The sense of being stared at noemde ik in deze deze voordracht wat ik zelf regelmatig meemaakte als de overkant-van-de-gracht-ervaring. Nog steeds is de overkant rustig en "voel" je op de verdieping boven dit alles dat er iemand (al dan niet in meervoud) langsloopt of -fietst. Je blik gaat naar buiten, het gevoel wordt bevestigd en het kan zo voorkomen dat degene die passeert terugvoelt gezien te worden. Zelden kijkt men dan de goede kant op, daarvoor komt de blik (mijn blik) van te ver, verticaal gezien en ook horizontaal (namelijk van de overkant van de gracht). Hoe komt het dat je je bewust bent van de aanwezigheid van de ander die je in eerste instantie niet ziet of helemaal niet te zien krijgt?

Hier stel ik dan de openveldervaring naast. Mocht ik mij afvragen of die u bekend voorkomt dan verwijs ik naar Jans(s)en op de maan in Mannen op de maan, die, spelend met de gebrekkige zwaartekracht, zich plotseling beschaamd afvraagt of iemand hem ziet. Een gemakkelijk voorbeeld.
In Nederland is de ervaring vrijwel onmogelijk maar ook weer niet helemaal: u bent alleen op een veld of strand maar u hebt het gevoel van een Aanwezigheid op onzichtbare afstand. Een keer die mij sterk voor ogen staat moest ik rennen voor mijn leven want er brak een onweer uit en schuilen onder of bij een boom was natuurlijk al helemaal uitgesloten. Of het gevoel met het onverwacht naderende onweer samenhing zou ik niet kunnen zeggen.

Het religieuze gevoel moet op deze Onzichtbare Aanwezigheid gebaseerd zijn, en dat gevoel is betrekkelijk oud. Maar evolutionair bekeken is de leeftijd van het gevoel van geen betekenis. Het is dus goed mogelijk dat het gevoel een rol heeft gespeeld ten aanzien van predatoren op de mens, niet zichtbaar maar voelbaar aanwezig. En al tijden overbodig in een land als Nederland, maar lang niet overal ter wereld, wat het dus ook nu nog steeds functioneel zou maken.

Hoe het ook zij, Sheldrake heeft gelijk dat het op waarheid berustende gevoel van gezien te worden (en, zeg ik bij uitbreiding, ook het niet op waarneembare werkelijkheid berustende gevoel) mensen met elkaar verbindt. De verklaring blijft een kwestie van intelligent giswerk, het onttrekt zich aan proefondervindelijk onderzoek.


27 mei, 2015

Kanttekeningen bij Sheldrake 1 - schuiven met de tijd

Op de avond voor mijn verhuizing kwam zij aan op de studentenflat en voor een nacht waren wij buren.
De volgende dag verhuisde zij naar de flat (althans haar vader en zwager brachten haar spullen uit het ouderlijk huis) en ik zou er juist uit verhuizen. Hoe het kwam dat vader en zwager tenslotte mijn spullen verhuisden leidt af van waarom ik het volgende zou vertellen.

In de auto naast de voor mij onverstaanbare man (rad Vlaams waar ik weinig uit kon opmaken) kreeg ik plotseling de opgewekte flitsgedachte: "hij weet niet dat hij zijn schoonzoon verhuist."
Ik schrok van deze gedachte - wat was dat nou? Hoe kwam ik daar bij?
Dat ik de gedachte onthouden heb heeft wel zo zijn redenen.

Een paar maanden later kregen wij namelijk wel degelijk verkering en natuurlijk is daar wederzijdse interesse en verlangen aan voorafgegaan. Maar die waren zeker niet aan de orde op die zenuwenmiddag waarop onverwacht haar vader mij verhuisde.
Vooruitziende blik? Een onbewust weten van wat zou komen (iets waar ik zelf ook een hand in had tenslotte)? Maar niets in die vreemde gedachtenflits voorspelde verder wat er de komende jaren zou gebeuren. Ik blijf met een raadsel dat ik nooit met Chris besproken heb.

*

Waarschijnlijk HET boek over voorspellende dromen, John Dunne's Experiment with time is online te lezen. Het raadsel hoe wij kunnen weten wat staat te gebeuren lost het zeker niet op - het zal een raadsel blijven. De vraag of wij voorspellende ingevingen bij waakbewustzijn of voorspellende dromen die niet uitkomen eenvoudigweg vergeten is niet ter zake.26 mei, 2015

Nek breken, vergassen - een Nederlandse specialiteit

Vergassen. Nek breken. Bij dieren waarvan een jaar of veertig geleden gezegd werd dat ze zo'n goede bijdrage aan het landschap leverden (Oostvaardersplassen), en voor wie Nederland een van de belangrijkste pleisterplaatsen is. Ik neem het bericht over de oprichting van een meldpunt over:

Animal Rights is een meldpunt gestart.

Groepen ruiende ganzen worden in de aankomende weken bij elkaar gedreven en vergast of één voor één de nek gebroken.
Tip ons als je dit ziet gebeuren

V&T Faunabeheer zal mogelijk op de volgende locaties in Gelderland ganzen één voor één de nek breken: Loowaard bij Duiven, Erfkamerlingsschap bij Lobith, Klompenwaard bij Fort Pannerden, Veluwerandmeren, Vaalwaard bij De Steeg en Wellsche Waard bij Ammerzoden.

Duke Faunabeheer zal mogelijk op de volgende locaties in een straal van 20 km rondom Schiphol ganzen vergassen: Westeinderplassen, Vinkeveenseplassen, Loosdrechtse plassen, Ankeveense plassen, Noordeinderplassen, De Dieën, Waterland en Uitgeestermeer.

Meldpunt.

25 mei, 2015

De duik in het vlietend water

Henk Vreekamps trilogie over geloven op de Veluwe sluit af met Als Freyja zich laat zien. Aan de hand van de artikelen van de Saksische geloofsbelijdenis leggen de twaalf post-Hemelvaart-apostelen uit aan de blijkbaar heidense Freyja wat de betekenis is van die regels. Het landschap bezien vanaf Epe speelt hier een rol in. De joodsheid van de apostelen wordt steeds beklemtoond wat het voor mensen die de code van het christendom die hier ontvouwen wordt niet verhelderender maakt. Mogelijke overeenkomst door inculturatie tussen "heidense" en christelijke godsdienstpraktijken worden door haar beklemtoond. Wat haar dan na de uitleg zou moeten aantrekken in het beledene blijft evenwel tamelijk duister. Er is geen psychologische verandering te constateren vanuit de tekst, het enige houvast voor de lezeres.

Die behoefte de joodsheid van Jezus en de apostelen te beklemtonen is een naoorlogse protestante ontwikkeling die toch vooral gevoelsmatig bepaald kan zijn - gebaseerd op schuldbesef over de rol van de kerken ten aanzien van de joden. Ik vraag mij af of laatstgenoemden nu zitten te wachten op dergelijke fusiewensen. Er is verband tussen jodendom, christendom en wat men nu Asatru noemt, een soort verzamelnaam, uitgevonden traditie, voor wat in deze streken geloofd werd voor de in doorsnee gewelddadige bekering. Zou hier ook een schuldgevoel spelen?

Over de opstanding des vlezes deze observatie: de schrijver laat ook de dieren opstaan, beklemtonend dat de opstanding iets ander is dan wat "hiernamaals" wordt genoemd, waarvoor eigenlijk geen schriftuurlijke aanwijzing is.

Bij de gedachte van Freyja zich te laten dopen, ontkleed en dan - toepasselijk deze dag - met Pinksteren in de IJssel schieten mij beelden te binnen van de vrouw die een duik nam in de Jordaan na mij gevraagd te hebben of hier nu de plek was waar Jezus was gedoopt. Moest zij haar zekerheid aan mijn woord ontlenen, denk ik nu. En aan de Vliet in Rijnsburg die nu niet (meer?) vliet.
Het is (weer?) praktijk in Nederland in witte kleren stromend water in te stappen als doop, maar dan bij de Mandeeërs, volgelingen van Johannes de Doper, die bij de gratie van het regime als vluchtelingen uit Irak, dat door het zelfde regime verwoest is, zijn toegelaten.

Zo zij het.

24 mei, 2015

Meet the new boss - Barcelona

Nieuws om dan toch nog even blij bij te zijn - de nieuwe burgemeester van Barcelona, Ada Colau, organisatrice van acties tegen huisuitzettingen, hier geportretteerd als opgebracht door de politie in de actie.
De postfranquistische Partido Popular heeft een fors pak slaag gekregen bij de Spaanse gemeenteraads- en regionale verkiezingen vandaag.
Evenals Griekenland zou Spanje een land kunnen zijn dat per stembus de "democratie van de markten" afwijst (naar: Wolfgang Streeck) waardoor de heersende orde het "democratie-voor-het-volk"-masker definitief zal moeten laten vallen. De uitslagen komen nog binnen.

Haar programmaverklaring in het Engels.

23 mei, 2015

Avond op het meer

De dag waarop de Europese diversiteit gevierd wordt met liedjes zonder herkomst of achtergrond, zelfs niet aansluitend bij een stroming in de popmuziek, in steenkolenengels in doorsnee, een kleine rondgang door Divers Europa

Kaszebscze note - Kaszuby


Oğlan - Sergey Kutanin & Olga Stoikova


La sera sper il lag (Solem ruaus) - Coro Vivo, Zürich

22 mei, 2015

De eland als natuurbelevenis

In een boek over de wording van het Nederlandse polderland (in hoge mate trouwens: Hollands polderland) kwam ik de vermelding tegen van het voorkomen van elanden. Wanneer zijn die dieren eigenlijk "uitgestorven" oftewel uitgeroeid in Nederland?
De hieronder opgegeven plaatsen vermelden de elfde of twaalfde eeuw. Dit is nu precies de tijd waarin Holland drooggelegd is. Zou er verband zijn? Het lijkt mij een mooi idee te wonen in een land waar elanden rondlopen, maar zijn ze in het wild welkom in Nederland?

Het kan zijn dat zij op eigen kracht aankomen: er is een populatie in Beieren en blijkbaar is er een verkennende eland niet ver van de Nederlandse grens terechtgekomen: bij de Duitse stad Kassel.

Mij lijkt het dat het dier als grote hinder voor de automobilist, toch de belangrijkste inwoner van dit land, zal worden aangemerkt, en dus binnen vaste omheiningen zal worden gehouden - in een vergrote dierentuin dus, waarbij een pannekoek haast niet kan ontbreken voor de de beloofde natuurervaring.

Een overweging naar aanleiding van Monbiots verontrustende nieuwste artikel.

21 mei, 2015

Pijn aan de ogen mooi vormgegeven


Tijdens zijn concert in het Maagdenhuis legde Armand uit waarom hij zijn haren vuurrood verfde - de tekst van dit lied geeft zijn motivatie.
Mooi filmpje, en wat zal ik gaan zeuren dat de tekst niet gebaseerd is op iets van een "Chief Seattle" is, dat weet de zanger intussen zelf ook wel. Het is Armands tekst. Dit jaar geen gecombineerd concert met David Rovics, helaas, we hebben ons best gedaan.
(En de regenachtige avonden waarop ik mijn deconstructie van Seattle op het net zet - tja, ze zijn er wel.)

20 mei, 2015

Het business model van het bedreigen van volkeren

De top-6 landen die bedreigde volken herbergen: Syrië, Somalië, Soedan, Afghanistan, Irak, Kongo-Kinsjasa. De lijst geeft ook verder te denken, of liever: maakt conclusies onontkoombaar.
Hier het rapport met het door de Minority Rights Group samengestelde overzicht van volken die in 2015 bedreigd worden. Velen bevolken de wrakke bootjes die op de Middellandse Zee of de Golf van Bengalen of de Indische Oceaan zwalken en ten onder gaan.
Libië hoort bij de stijgers met grote stip. Nog niet zo lang geleden het welvarendste land van Afrika, voorganger in het streven naar Afrikaanse eenheid, nu een verzameling krijgsheren die gebombardeerd of bezet kan worden om "de stroom vluchtelingen" naar Europa tegen te houden (het "business model" achter de bootjes moet bestreden worden - zo spreekt men in het Europa van 2015 over de zelfgefabriceerde katastrofe).

Pinksterlanddagen 2015Uit het programma van de Pinksterlanddagen 2015, Kampeerterrein tot Vrijheidsbezinning, Aekingaweg 1A, Appelscha, 22-25 mei kies ik de volgende aankondiging:

Op de PL 2015 houdt Ron Blom een verhaal over de Provinciale Raad van Arbeiders en Soldaten. Een bont ‘do it yourself’ samenwerkingsverband van onder meer sociale anarchisten, militante antimilitaristen, begeesterde christensocialisten en vrouwelijke bolsjewisten in Friesland gedurende de jaren 1918-1919, waarbij ook onze standplaats Appelscha niet zal ontbreken. Met andere woorden een embryonale vorm van participatiemaatschappij, lang voordat dit begrip werd gekaapt door rechts en een schaamlap werd voor de afbraak van solidariteit en het ruim baan geven aan het recht van de sterkste!

Site van de Pinksterlanddagen.