30 september, 2012

Mystiek aan het water

"Misschien omdat het afsluiten van de onmiddellijke waarneming voor hen nog serieus moet beginnen hebben kinderen veel gemakkelijker buitenlichamelijke ervaringen." Als ik dit lees van de hand van Rosalie de Wildt denk ik in de eerste plaats aan Bomans' beschrijving van een mystieke belevenis in zijn jeugd. Waar liggen de grenzen van de kinderjaren in dit geval? Ik denk aan het voor mij schokkende herinnerd worden aan een "ervaring" door dit verhaal, een schok die ik hier nader uitwerk in 119 woorden. Dan gaat het over iets op mijn vierde.

Mooi is het slotstuk van haar De twee bronnen van de wetenschap in de bundel Filosoferen over eindeloos bewustzijn, ik neem de vrijheid het te citeren:
Een dertienjarig meisje zit met opgetrokken knieën aan de oever van de Sminkevaart bij Oude Mirdum in Gaasterland. Turend naar de glinsterende stekelbaarsjes vangt ze zomaar een glimp op van iets heel anders. Ze is niet meer waar ze was, ze is overal. Ze woont in de ritselende blaadjes, de krakende bomen en de wegschietende vissen. Nooit meer zal ze vergeten dat ze er ineens even helemaal bij hoorde.
Dertien lijkt mij aan de bovengrens van wat men "kind" mag noemen in dit verband.

Pim van Lommel, naar aanleiding van wiens boek dit geschreven is, heeft niet begrepen wat hij heeft losgemaakt bij de schrijfster. Het lijkt mij te bewijzen dat mystiek hem juist vreemd is, wat de sceptici verder niets zal uitmaken.

Over of van Rosalie de Wildt vond ik verder alleen dit, binnen de grenzen die men aan een zoektocht op het web mag stellen.
In de beschreven ervaring was de kloktijd weg, dat mag duidelijk zijn.

29 september, 2012

Niets kan mij doen keren

Gisteravond voor het eerst sinds vijf jaar weer eens voor een zaal gedraaid.
Drie nummers die langsgekomen zijn en mij aan het hart gaan en die dan ook niet bekend waren bij het publiek...

Stay close to me, Five Stairsteps & Cubie
Het label op mijn exemplaar is geel met rood...


No no no, Voices of East Harlem


Ready, willing and able, Clydie King & Jimmy Holiday

De voornaamste reden dat ik er mee gestopt was was de ziekte van Graves - reactievermogen/-snelheid aangetast en - zeker zo nadelig - ik zag de wereld dubbel. Het laatste is verholpen met allerlei middelen en het eerste - ik ben allang blij dat het niet "vanzelf" is vergleden in "ach ja de leeftijd"...
Een overwinning.

Compassionistas


En net nadat ik het vorige stuk vrijgegeven heb bereikt mij het bericht dat makker Keith Hebden een nieuwe website heeft geopend, compassionistas - op zoek naar gerechtigheid door radicale compassie.
Daar zal ik niet kunnen ingrijpen tegen overtredingen tegen de Engelse spelling (haha).
Hij komt op de rol...

28 september, 2012

Diepe gedachten zonder medelijden


Hans Achterhuis - zeker sinds hij iedere gedachte over een andere economische of politieke orde (of beide) als utopisch van de hand gewezen heeft - want utopie leidt tot dictatuur - hoeft niet serieus genomen te worden. Dit wordt hij in Nederland wel en dat zegt veel over Nederland. Hij wordt zelfs Denker des Vaderlands genoemd.

In mijn "Biafraanse" tijd (die wat mij betreft in zekere zin nog steeds doorgaat) was hij betrokken bij het Hervormde Werelddiakonaat. Hij stemt, lees ik in een artikel dat nu pas onder mijn aandacht wordt gebracht, in tegenstelling tot toen van harte in met de genocidale machten achter Shell en Unilever die uit waren op een snelle moordpartij ("quick kill"). Hij haalt daar een of ander fluttig insinuerend boekje als gezaghebbende bron voor aan. Diepe vaderlandse gedachten.

Wat moet ik er verder over zeggen, in die dagen te maken hebbende met predikant-jongeren"werker" Guus Prast en - indirect voor mij - Ernst Stern, en met het bewogen echtpaar Wennen en niet met ene Hans Achterhuis? Ik heb mij destijds ingezet voor de onafhankelijke republiek Biafra en ik sta hier nog steeds voor, pacifist of niet. Iets wat niets met "medelijden" te maken heeft, eventueel wel met compassie. Achterhuis kent het verschil toch niet.

Als denkers des vaderlands wil ik Willem Schinkel of desnoods Klaas Hendrikse wel voordragen, maar laat het maar aan een lichtgewicht en windvaan als Achterhuis over, dat past wel bij zo'n titel. Wie zit er nu op een denker des vaderlands te wachten?

27 september, 2012

Het ontkiemende nieuwe in de oude maatschappij


In zijn latere dagen vond Murray Bookchin dat een nieuwe maatschappij in de schoot van de oude opbouwen onmogelijk en zelfs onwenselijk was. Een site die geheel gewijd is aan de tegengestelde gedachte, die mij eerlijk gezegd beter bevalt. Het is wel mysterieus waar dit beschreven landbouwexperiment precies plaatsvindt, moet het geheimgehouden worden?

Dit project is niet zo geheim, het bericht werd rondgestuurd dat er een ontruimingsbevel was uitgevaardigd tegen de Diggers van 2012 - mijn hart onder de riem voor hen, dat zij het al langer volhouden dan de Diggers van 1649 werd met een hartelijke uitnodiging beantwoord.
Ik zie mij niet zo snel weer naar Engeland gaan om er op in te gaan, hoe aardig het initiatief mij ook verder lijkt.
Voelt u zich gerust ook uitgenodigd.

26 september, 2012

Het liefdesverdriet dat altijd blijft


Wrong for each other


Ain't it true
Jaren en jaren heb ik in bakken bij de naam Andy Williams gezocht naar deze twee singles (of de nummers als LP-tracks, het maakte niet uit, ze bleven onvindbaar).
Zes jaar geleden vond ik ze allebei in Manchester.
De eerste werd regelmatig gedraaid op Radio Atlanta 1964. De tweede was een typisch-bijtend folkachtig nummer van 1965.


In mei 1963 verdwenen de tweeassige trams uit de normale dienst van lijn 3. Dit nummer uit die dagen drukte mijn verdrietige gevoelens hierover uitstekend uit. Aan liefdesverdriet was ik nog niet toe.
Maar ook dat wordt door Can't get used to losing you goed uitgedrukt.
Andy Williams is gisteren, 25 september 2012, overleden naar nu bekend wordt gemaakt.

Jullie zijn schorriemorrie dat hier niet mag komen

Minder spectaculair of massaal dan de demonstraties in Spanje en Griekenland - niets ten kwade daarvan uiteraard - maar het is te merken dat de heersende klasse dit soort acties evenzeer vreest. Mooi en nog om te lachen ook. 23 september, Oxford.

Wegwezen allemaal

Niet het rood-zwart maar de republikeinse vlag was dominant aanwezig bij de belegering van het parlement in Madrid vandaag 25 september 2012. De politie heeft de aanval letterlijk afgeslagen. Maar het laatste woord is uiteraard nog niet gezegd.
Beelden van #25s.
En bij de buren rommelt het in het leger, déjà vu van 1974...

25 september, 2012

Densus 88 - door racistisch regime gesponsorde terreureenheid in Papua Barat

Densus 88 - vooral dat getal - de "antiterreurbrigade" van het Indonesische leger, op grond van een verdrag tussen Indonesië en Australië getraind door het Australische leger, wordt ingezet tegen onafhankelijkheidsactivisten in Papua Barat. De Australische publieke televisie zocht er het een en ander over uit.

24 september, 2012

Kabir


Als ik gescheiden ben van mijn Liefste is mijn hart vol droefenis; geen troost vind ik overdag, geen slaap in de nacht. Wie kan ik mijn leed klagen?
De nacht is donker; traag sluipen de uren. Omdat mijn Heer afwezig is, schrik ik op en sidder van vrees.
Kabir zegt: "Luister, mijn vriend! Er is geen andere bevrediging dan de ontmoeting met de Geliefde."

23 september, 2012

Niet alleen de zee heeft genomen

Zij was aan boord van een boot die op weg was van de Turkse kust naar een Grieks eiland.
Aan boord waren achtenvijftig mensen, op weg naar gezochte veiligheid in de Europese Unie. De boot zonk.
Zij wordt aan land gedragen, zij is licht genoeg voor één man. Haar handen lijken zich ergens aan vast te klampen. Haar haren eindigen in een lange vlecht.
Komt zij van Colchis, zoals het in oude tijden, gezien vanuit Griekenland, heette, het Kaukasusgebied? Syrië?
Hoeveel haar beeld ook te zeggen heeft, dit zullen wij niet vernemen.

Gemengd, voor de rest van Europa onbelangrijk geacht bericht van 6 september uit Griekenland.

22 september, 2012

Het optimisme van Ernst Stern


Mijn inleiding over Ernst Stern zoals gehouden in Loughborough staat nu in het Nederlands op christianarchy.org.

De persoonlijke kanttekening die ik er niet bij maak en bij dezen wel kan doen weten: ook al zijn de brieven van Paulus het eerste canoniek verklaarde getuigenis van Jezus van Nazareth, dit betekent niet dat een geschrift als de Romeinenbrief als gezaghebbend beschouwd moet worden. Dus zich in bochten wringen om er een mogelijk anarchistische lezing aan te geven lijkt mij tamelijk verspilde moeite - en helaas overtuigt Stern mij niet.

Met afgestompte zin...

...wat (mogelijke) originelen

Als tweede in de set Mr. Tambourine man, dat de Brothers Four als eersten hebben opgenomen


Koylen - wellicht de oerversie van Bella Ciao, Mishka Ziganoff


Higher and higher, Dells. Is hier het nummer van Jackie Wilson/Erma Franklin op geënt?

21 september, 2012

Aan het einde van de zomer


Haar laatste wens die wij nog geweten hebben was dat haar nicht in haar plaats naar het zondagochtendconcert in het Concertgebouw zou gaan. Richard Strauss, Don Quixote. Zij had zelf een familiereünie die zij voor wilde laten gaan.

Die reünie vindt op dit ogenblik wellicht plaats aan de groeve van het familiegraf te Weesp. Omdat er geen aula is bij deze begraafplaats kan er ook geen herdenkingsplechtigheid zijn. Die komt waarschijnlijk later.
Antoinette Strietman-Schrijver, "Tante Netty", werd onwel toen zij op weg naar een afspraak in Amsterdam ging vrijdag 14 september jongstleden en overleed spoedig in het ziekenhuis waar zij naartoe gebracht was. In het volle leven geveld, 86 jaar.

Zij heeft mij op het spoor gebracht van het nummer dat ik als laatste heb uitgekozen voor de uitvaart van mijn moeder, nu ruim anderhalf jaar geleden.
Gepast en toepasselijk ook hier nu.

20 september, 2012

Oude magische plantennamen

Zowel de cipres ("moderner") als de affodil zijn planten die graven markeren in het Middellandse Zeegebied. De affodil heeft voor mijn gevoel een verwarrende naam omdat deze zozeer op daffodil lijkt, de Engelse aanduiding van de narcis. De narcis heeft een pre-Indoeuropese naam, evenals de lelieachtige affodil en de cipres dus.
Daffodil is in het Engels terechtgekomen via het Nederlands, "de affodil", is de gangbare verklaring van de naam. Hoewel de narcis geen naste familie is van de affodil.
Magische naamgeving rond planten.
De affodil is tot een eeuw geleden volksvoedsel geweest voor de armen in het Middellandsezeegebied - de bol is eetbaar en werd wel het "brood van de armen" genoemd (evenals brood van kastanjemeel, dat nu als glutenvrij "in natuurwinkels te koop" ongetwijfeld niet meer voor "de armen" is).

19 september, 2012

Speculatieve massaslachting


Het dure vlees... miljoenen en nog eens miljoenen varkens en runderen worden afgemaakt omdat het voer te duur is geworden na recorddroogte in onder andere de de Verenigde Staten.
Bij de slachting hoort - we vernemen het nu - de standaardslachting van vis die "verwerkt" wordt tot veevoer of "organische mest" - een "oogst" die ook al mislukt is.

18 september, 2012

We kunnen de wereld veranderen


De docentenstaking in Chicago is als actie tegen het "neoliberalisme" gezien, en dan lijkt het een mooie overwinning dat zij inmiddels als geslaagd beëindigd is verklaard.
Maar opmerkelijk genoeg is het complot tegen "het onderwijs" grootschalig aan de gang. Het is een va nde laatste als gemeenschappelijk geziene voorzieningen waar "de markt" - de hebzucht van wat inmiddels "de 1%" heet - op losgelaten kan worden. En op alle niveaus.

De Vrije Universiteit is ooit opgericht voor het gereformeerde volksdeel. Er is al niets gereformeerds meer aan, deze denominatie is trouwens zachtjes jankend weer ingetrokken bij de hervormden om vermoedelijk in elkanders armen de niet al te heilige geest te geven. En de Vrije Universiteit is in onderhandeling met de Universiteit van Amsterdam over fusie of verregaande samenwerking. Onderwijs heeft geen ander maatschappelijk oogmerk meer dan winst, hetgeen neerkomt op de gewenste disciplinering van het jonge volkje.

Is een gewonnen staking van leerkrachten tegen de overheidsdruk om de Marktnormen op te leggen aan de scholieren een keerpunt? Ik zou het graag willen maar vrees van niet.

17 september, 2012

Speculatie met honger


Het kapitalisme heeft niet zoveel mooie gezichten - een kanshebber voor het lelijkste is de speculatie met voedsel.
Op de eerste verjaardag van Occupy Wall Street een gelegenheid om banken die geld vangen voor honger in het zonnetje te zetten - de speculatie is blijkbaar de laatste jaren opgekomen.
De genoemde World Development Movement. Droogte wordt als hoofdoorzaak van stijgende voedselprijzen genoemd - als het klopt is speculatie het laatste dat mensen kunnen gebruiken.
Voedsel is geen "waar".
Een Nederlandse site, Belgisch verhaal over voedselsoevereiniteit voor stedelingen (in "het Noorden").

16 september, 2012

De sleutels van de arena


"Otelo, heb je de sleutels van Campo Pequeno [de arena van Lissabon] nog?" De echo van 1974-75 is nooit ver.
Nog opmerkelijker: Portugal soeverein, Portugal behulpzaam (dienstvaardig) opgesierd met het anarchisme-teken.
Beelden van de grootste demonstraties sinds de revolutie van 1974 in Portugal, gisteren 15 september 2012. Evenals in Spanje (waar ook massaal gedemonstreerd werd) tegen het lugubere en naar het feodalisme leidende bezuinigingsbeleid.


15 september, 2012

Zodat niemand het hoort

Een uitstapje naar 1964 voor nummers die toen al een flink verleden hadden.

Mockingbird hill, Migil Five. Witte blue beat, zoals Jamaicaanse stijl toen heette.


Maria Elena, Los Indios Tabajaras.
Begrijp nog steeds niet waarom Indianen uit Brazilië een Spaanse naam hadden aangenomen - marketingtrucje?


Whispering, Nino Tempo & April Stevens. Broer en zus, voor de zekerheid.

14 september, 2012

Gevoel voor grond


Vier jaar geleden op de toenmalige conferentie van het Anarchist Studies Network in Loughborough vond ik dat ik het op moest nemen voor enthousiaste cineasten die zich in een agrarische commune in door het kapitaal opgegeven gebied hadden verdiept in... grond. Grond is voor menigeen ter linkerzijde verdacht.
Wat denken we bij gevoel voor humus?

In het verlengde hiervan deze site waarvan ik de naam niet eens wil herhalen. Hedendaags praktisch idealisme.
Mee uitgevoerd op een stukje grond waar ik mijn eerste tuinierervaring heb opgedaan: van tuinkers tot en met chrysanten, bieten en sla - de schooltuin op het Frankendaalcomplex. Daar zijn nog foto's van waarvan ik niet weet in welke staat zij verkeren of waar zij zijn. Dit zijn beelden van onlangs.

13 september, 2012

Het anarchisme is zijn eigen geschiedenis


[Domela's] opvolgers zijn er nooit meer in geslaagd het vrije socialisme tot een massabeweging op te stuwen en wentelden zich in sektarisme, afsplitsingen en haarkloverij over richtingen, strategieën en programma's.
Anarchisme werd een broeierige biobak, waarmee ontelbare individuen, groepen en organisaties worden aangeduid, herkenbaar aan hun voorkeur voor directe actie boven parlementaire besluitvorming, die huiverig staan tegenover multinationale kapitaalstromen en een pleidooi houden voor lokaal ingebedde economische verbanden, die een bijna pathologische hekel hebben aan hiërarchie, dwang en uniformen, en die het schurken bij elkaar in communes en kraakpanden belangrijker vinden dan het opgaan temidden van het gezapige klootjesvolk in een burgerlijke samenleving die ze zo verafschuwen.
Natuurlijk, de beweging kende haar eigen hoogtepunten: de jaren zestig met provo en de kabouters, de eigenwerk en zelfbeheerbeweging van de jaren zeventig en tachtig, punkers en hippies. Maar niemand onder de veertig kent of leest vandaag nog inspiratoren als Arthur Lehning of Anton Constandse. Die erfenis is terecht gekomen op de mestvaalt van de geschiedenis en we hebben 'salonhistorici' als Arie Hazekamp nodig om ons aan deze traditie te helpen herinneren.

Tegen die achtergrond bestaat de Pinksterlanddagen (PL) echter nog steeds. De PL is al zeventig jaar lang het enige medium waardoor al die verschillende individuen, groepen en organisaties zich aan elkaar en de buitenwereld kunnen tonen. Of simpeler gezegd, zonder PL zou er wellicht geen Nederlands anarchisme bestaan. Als sociale beweging schijnt het anarchisme weliswaar morsdood, maar als feestelijke herinnering aan het anarchisme blijkt de PL springlevend. De PL is even retro als Abbafeestjes, Mondriaanjurkjes en Kurt Cobain-memorials.

Op de PL staat de tijd elk jaar rond pinksteren drie dagen stil: we komen terecht in een plattelandscommune, waar niets herinnert aan de maatschappij van waaruit we enkele dagen geleden naar Appelscha vertrokken. Er bestaat hier geen leger of mobiele eenheid, geen fabriek of kantoor, geen multiculturalisme of diversiteit, geen bier en drugs, geen intellectualisme en ironie, geen kunst en wetenschap, geen mode en entertainment, geen prostitutie en vivisectie. De PL is de gereformeerde hemel waarvan de SGP tijdens de bijbelklas stilletjes droomt. Gelukkig dat de PL maar enkele dagen duurt. Want al snel snakken we weer naar de spanningen en sensaties van de 'global village'.

Siebe Thissen over de Pinksterlanddagen, op de Pinksterlanddagvan 2003 zelf.
Is anarchisme per definitie "retro"? Is het voorbij in Nederland voordat het begonnen is? Het zou kunnen dat het hoogtepunt, zoals Hans Ramaer stelt, kort na de Eerste Wereldoorlog viel, in organisatorisch opzicht. Een periode waarin anarchisme zowel het streven als de toestand was van wat voor beweging in al haar schakeringen doorging. Als streven heeft het de grote crisis niet overleefd, kan men zeggen.

Is het verhaal daarmee ten einde? Of ligt het verhaal van het anarchisme juist nog voor ons, in tijd en plaats? Ik blijf er bij dat dit het geval is.
Lees net met nogal wat fronsen bij Els van Daele over de Mokergroep, in verband met bovenvermelde zeventigste verjaardag van de Pinksterlanddagen:
Zulk soort geschiedschrijving hoort dan ook bij de gezapigheid van de nog steeds voortkabbelende, anarchistische beweging alhier. "Ze bestaat om te bestaan," om het in Mokerse taal uit te drukken.


De niet-stemmers waren gisteren voor het eerst de grootste partij in Nederland gisteren. Verkiezingen zijn bij uitstek het ogenblik geweest waarop zich noemende anarchisten uit een soort winterslaap wakker werden de afgelopen decennia. Maar ook dit is "de anarchistische beweging" niet. Als er zoiets is, is er eigenlijk pas bij nabeschouwing over te schrijven of te spreken. Nu het lugubere bezuinigingsregime de zegen van het kiesvee heeft gekregen is er ruimte genoeg voor de toekomst van voorbije decennia.
Wie weet, en al met al is anarchisme nooit alleen nationaal.


12 september, 2012

De beslissende geest


Het anarchisme heeft een gewijde ziel - een van de lezingen die op de conferentie in Loughborough van vorige week gehouden werd had dit als thema.
Er heeft iets plaatsgevonden de afgelopen vier jaar waaraan ik misschien zelf heb bijgedragen en misschien ook niet. De conferentie zou oorspronkelijk alleen het verband tussen religion en anarchisme betreffen. Zij werd uitgebouwd tot een groter geheel met meeromvattende motieven, maar het "Geen meester dan God" was de grootste rode draad door de conferentie.

En gezeur over de onverenigbaarheid van anarchisme met "religie" is voor mij in ieder geval buiten beeld gebleven. Als het filosofisch materialisme op de terugtocht is, hoe zou dit dan komen? De crisis?

Ik gebruik hierboven het woord "religion" omdat het geen onderscheid maakt tussen religie, geloof of godsdienst, al heeft het Engels natuurlijk wel faith.

Paul Cudenec, die ik op de conferentie attent heb gemaakt en misschien wel de naaste geestverwant die ik tot nu toe op het net ontmoet heb heeft verwoord wat ik eerder dacht te doen: het anarchisme heeft van huis uit een geestelijke grond. Ik zal er nog nader op terugkomen.

11 september, 2012

Thomas Szasz


Antipsychiater Thomas Szasz is vandaag 11 september 2012 op de redelijk gezegende leeftijd van 92 jaar overleden.
Site gewijd aan zijn gedachten en geschriften.

10 september, 2012

Anarchisme in Nigeria


Een weblog gewijd aan Sam Mbah, medeschrijver van African anarchism.

Brazilië uitleggen


Dankzij de serendipiteit van het net gevonden: Engelstalig online magazine dat "Brazilië" probeert uit te leggen...

09 september, 2012

Kapitalisme als religie - het vervolg (of het begin)


Het fragment Kapitalismus als Religion van Walter Benjamin uit 1921 - komma's meestal geïnterpoleerd.

Im Kapitalismus ist eine Religion zu erblicken, d.h. der Kapitalismus dient essentiell der Befriedigung derselben Sorgen, Qualen, Unruhen, auf die ehemals die so genannten Religionen Antwort gaben. Der Nachweis dieser religiösen Struktur des Kapitalismus, nicht nur, wie Weber meint, als eines religiös bedingten Gebildes, sondern als einer essentiell religiösen Erscheinung, würde heute noch auf den Abweg einer maßlosen Universalpolemik führen. Wir können das Netz in dem wir stehen nicht zuziehn. Später wird dies jedoch überblickt werden.

Drei Züge jedoch sind schon der Gegenwart an dieser religiösen Struktur des Kapitalismus erkennbar. Erstens ist der Kapitalismus eine reine Kultreligion, vielleicht die extremste, die es je gegeben hat. Es hat in ihm alles nur unmittelbar mit Beziehung auf den Kultus Bedeutung, er kennt keine spezielle Dogmatik, keine Theologie. Der Utilitarismus gewinnt unter diesem Gesichtspunkt seine religiöse Färbung. Mit dieser Konkretion des Kultus hängt ein zweiter Zug des Kapitalismus zusammen: die permanente Dauer des Kultus. Der Kapitalismus ist die Zelebrierung eines Kultes sans rêve et sans merci. Es gibt da keinen „Wochentag“, keinen Tag der nicht Festtag in dem fürchterlichen Sinne der Entfaltung allen sakralen Pompes, der äußersten Anspannung des Verehrenden wäre. Dieser Kultus ist zum dritten verschuldend. Der Kapitalismus ist vermutlich der erste Fall eines nicht entsühnenden, sondern verschuldenden Kultus. Hierin steht dieses Religionssystem im Sturz einer ungeheuren Bewegung. Ein ungeheures Schuldbewußtsein das sich nicht zu entsühnen weiß, greift zum Kultus, um in ihm diese Schuld nicht zu sühnen, sondern universal zu machen, dem Bewußtsein sie einzuhämmern und endlich und vor allem den Gott selbst in diese Schuld einzubegreifen, um endlich ihn selbst an der Entsühnung zu interessieren. Diese ist hier also nicht im Kultus selbst zu erwarten, noch auch in der Reformation dieser Religion, die an etwas Sicheres in ihr sich müßte halten können, noch in der Absage an sie. Es liegt im Wesen dieser religiösen Bewegung, welche der Kapitalismus ist, das Aushalten bis ans Ende, bis an die endliche völlige Verschuldung Gottes, den erreichten Weltzustand der Verzweiflung auf die gerade noch gehofft wird. Darin liegt das historisch Unerhörte des Kapitalismus, daß Religion nicht mehr Reform des Seins sondern dessen Zertrümmerung ist. Die Ausweitung der Verzweiflung zum religiösen Weltzustand aus dem die Heilung zu erwarten sei. Gottes Transzendenz ist gefallen. Aber er ist nicht tot, er ist ins Menschenschicksal einbezogen. Dieser Durchgang des Planeten Mensch durch das Haus der Verzweiflung in der absoluten Einsamkeit seiner Bahn ist das Ethos das Nietzsche bestimmt. Dieser Mensch ist der Übermensch, der erste der die kapitalistische Religion erkennend zu erfüllen beginnt. Ihr vierter Zug ist, daß ihr Gott verheimlicht werden muß, erst im Zenith seiner Verschuldung angesprochen werden darf. Der Kultus wird von einer ungereiften Gottheit zelebriert, jede Vorstellung, jeder Gedanke an sie verletzt das Geheimnis ihrer Reife.

Die Freudsche Theorie gehört auch zur Priesterherrschaft von diesem Kult. Sie ist ganz kapitalistisch gedacht. Das Verdrängte, die sündige Vorstellung, ist aus tiefster, noch zu durchleuchtender Analogie das Kapital, welches die Hölle des Unbewußten verzinst. Der Typus des kapitalistischen religiösen Denkens findet sich großartig in der Philosophie Nietzsches ausgesprochen. Der Gedanke des Übermenschen verlegt den apokalyptischen „Sprung“ nicht in die Umkehr, Sühne, Reinigung, Buße, sondern in die scheinbar stetige, in der letzten Spanne aber sprengende, diskontinuierliche Steigerung. Daher sind Steigerung und Entwicklung im Sinne des „non facit saltum“ unvereinbar. Der Übermensch ist der ohne Umkehr angelangte, der durch den Himmel durchgewachsne, historische Mensch. Diese Sprengung des Himmels durch gesteigerte Menschhaftigkeit, die religiös (auch für Nietzsche) Verschuldung ist und bleibt, hat Nietzsche präjudiziert.

Und ähnlich Marx: der nicht umkehrende Kapitalismus wird mit Zins und Zinseszins, als welche Funktion der Schuld (siehe die dämonische Zweideutigkeit dieses Begriffs) sind, Sozialismus.


Dit fragment is blijkbaar leidraad in het laatste boek van Robert Kurz, zoals het ook motief was bij de rede bij zijn uitvaart.
David Graeber noemt Benjamin niet in zijn Debt en Kurz vermeldt dit boek niet in zijn literatuurlijst in Geld ohne Wert. Toch liggen beide in elkaars verlengde.

De afbeelding is Nietzsche, die steeds meer (h)erkend wordt als profeet lijkt het.

08 september, 2012

Contrarevolutie per stembus - als altijd


Pas nu het nieuws vernomen dat de "liberale" voorman van Québec bij de verkiezingen van vier september zijn zetel is kwijtgeraakt.
De niet-stemmers zijn overigens pas de vierde partij geworden, met 25,39%.
De Parti Québecois, die voor een beetje links doorgaat, heeft net de meeste zetels (ten opzichte va nde andere) en vormt een minderheidsregering die dus "gedoogsteun" zal moeten zoeken.
Men heeft toegezegd de absurde collegeldverhoging en de antidemonstratiewet weer in te trekken. Zelfs als men dit echt wil zal het voor een minderheid nog een probleem worden.
Met het schandelijke Britse districtenstelsel ook in gebruik in Canada heeft de enige echte linkse partij met ruim zes procent van de stemmen slechts twee zetels.

En is de vrolijk aandoende revolutie van slaan op pannen met de herfst en de als altijd contrarevolutionaire stembus voorbij?

Bezet het land


Danny Nemu van de Occupied Times was een van de inleiders op de conferentie van Anarchist Studies Network/ASIRA in Loughborough deze week.
Zijn betoog was in hoofdzaak een kritiek op bepaalde vertalingen van de bijbel. "The meek shall inherit the earth" werd ..."shall occupy the land". Het woordenboek geeft hem gelijk.

Deze interpretatie/exegese was aanleiding voor mij om mijn inleiding in volgorde te veranderen, zodat ik het hoofdzakelijk over Sterns vertaling van Rom. 13:3-5 had. Helaas is die vertaling veel aanvechtbaarder dan wat Danny (Reverend Nemu) verhaalde.

De site van Reverend Nemu die naar ik nu opmerk op de medewerkerslijst van A Pinch Of Salt staat.

Gepofte maïs

Veertig jaar oud maar het is ouder dan veertig jaar...


Gershon Kingsley, 1969 - klink experimenteler dan de latere versies - het origineel


Anarchic System


Antoine (!?) vocaal


Pop Corn Orchesta incl. Jean Michel Jarre (geen origineel!)

07 september, 2012

Het rottende lijk van de gemarginaliseerde


Bij de "No master but God"-serie op de Anarchist Studies Network Conferentie kwamen in twee van de zeven voordrachten vrouwen ter sprake. Neen, ook in de mijne niet (een ironische opmerking over de royaalheid waarmee Bakoenin gelijke rechten aan alle mensen, "ook aan vrouwen", toedacht terzijde). Stefan Rossbach ging in op Dorothee Sölle's Du stilles Geschrei (licht kuchje) en Keith Hebden werkte zijn parallel tussen Simone Weil en Emma Goldman uit. Dat waren de vrouwen. Er was een vrouw, Erica Lagalisse, die tot slot een tamelijk wijd algemeen betoog over het onderwerp hield.

Een jonge vrouw van de Noordamerikaanse westkust merkte op dat het opvallend was hoe vrouwen afwezig waren als onderwerp en als presentator. Zij nodigde de aanwezigen uit voor een aparte sessie hierover. Ik vond het de moeite van het overdenken waard en ging er naartoe. Als enige van de ASIRA-tak van de conferentie, merkte ik ter plekke.

Wat volgde was een bijeenkomst van de soort die vooral ergernis bij mij oproept. De twee witte middle class vrouwen die de sessie leidden stelden voor dat er eerst een kringgesprek zou komen van "gemarginaliseerden" die anders niet aan het woord zouden komen - "persons of color", gays, trans etceteri. Er waren twee "persons of color" aanwezig in de zaal, een bleek heel verlegen, de ander - tot mijn verrassing - was toch bereid de gekleurde te spelen. De zeer herkenbare trans in de zaal gaf geen krimp. Wie er gay was in de zaal, geen idee, alsof het mij zou kunnen schelen. En bij "queer" kan ik mij eigenlijk niets voorstellen - misschien ben ik het ook (geweest). O ja, en vrouwen waren "gemarginaliseerd" dus die moesten ook het woord voeren.

Vermoedelijk was dit de enige sessie van de conferentie waarbij vrouwen misschien wel in de meerderheid waren. Loste het opgelegde kringgesprek waarin men vooral de gemarginaliseerde moest zijn die nu eens aan het woord was iets op?
Neen, hier waren geen antwoorden op de vraag waarom zowel spraakmakendheid in het zelf zo marginale religieus anarchisme vooral een mannenaangelegenheid is en waarom er over denken, erover spreken en schrijven zo te zien evenzeer een mannenzaak is. We kunnen moeilijk het Maria-en-Marthamodel als verklaring gaan aanvoeren, wel?

Na het kringgesprek van de vijf mochten er mensen op een lege stoel aan die aparte tafel aanschuiven. Het was nog een hele loop en klim over anderen heen om daar te belanden. Naast mij zat een meisje met een kruk, zij had een beenblessure die volstrekt duidelijk onthuld werd door haar korte jurkjes (weloverwogen waarschijnlijk). Of zij iets te zeggen had mag Joost weten maar die tafel kon zij niet bereiken. Maar waarom zou zij "namens" de (tijdelijk) gehandicapten moeten spreken? Als Graveslijer met mijn zonnebril op had ik ook als gemarginaliseerde kunnen spreken. Maar ja, ik ben een witte man.
Dat is een van de problemen met het slachtofferisme, de vraag die ik ook gesteld heb: gemarginaliseerd door wie?
Een Roemeens meisje in het gemarginaliseerden-kringgesprek zei dat zij zich gekoloniseerd voelde door de verplichting altijd maar Engels te moeten praten op de conferentie. Ongemakkelijke opmerking...

Een op gehoor en gezicht af duidelijk identificeerbare Engelse working class vrouw zei bij het rondje na afloop dat zij bitter teleurgesteld was door het geheel.
Klasse is geen slachtoffercategorie bij dit soort Large Group Awareness Trainingachtige zittingen.

En bij wijze van ontoevallig toeval komt dan een snijdend verhaal langs over een serieus genomen feministe die de sekse in het algemeen wilde afschaffen, op handen gedragen zogenaamd maar wel in verregaande staat van ontbinding gevonden, onopgemerkt door haar "community" gestorven.
Gevoelloosheid die voor gevoeligheid poseert, ziedaar mijn ergernis kort samengevat.

06 september, 2012

Nieuwe oude kunst


Hyperrealistische Proletkult op St. Pancrasstation, Londen. Vreemd, zo'n treinreis - je bent in Londen en Brussel maar toch ook eigenlijk weer niet. Meer over de conferentie in Loughborough morgen...

05 september, 2012

Een verdwenen volk dat nog een "miss" voortbrengt


Het lijkt mij een treurige bezigheid, zoals iedere "miss"-verkiezing, maar dan wat erger.
In New York wordt naar verluidt jaarlijks een missverkiezing gehouden van Gottscheer, immigranten uit Krain, een landje dat mij bijstaat uit historische atlassen. Het is nu deel van SLovenië. Er is hier eeuwenlang een Duitstalige exclave geweest, zoals je die in Europa nu eenmaal hebt/had. Maar de Duitstalige Krainers zijn bijna allemaal weg. Naar New York onder andere, waar men dan een miss kiest. Dit is de miss van 1986, zij heet Sonja Mayer.

Een site gewijd aan de Gottscheer, het menu verschijnt links als men een tabblad aanklikt.

04 september, 2012

Zomerbeeld 2012 - 7


In de schemer van struikgewas en bomen aan de rand van het bos - zoals ieder bos in Nederland eigenlijk een park - beweegt druk een klein vogeltje dat mij niet zo bekend voorkomt rond. Het heeft een roodbruine vlek op zijn (haar) borst, heeft een goede schutkleur aan de bovenkant. De foto's die ik maak geven vooral oplichtende oogjes te zien. Tenslotte verdwijnt het, verderop zijn rietkragen, daar hoort het vogeltje, waarvan ik besluit dat het een paapje was, thuis.

Een eind verderop, buiten het bos, hoor ik klepperen. Ik kijk het zwerk af maar zie geen ooievaars. "Daar, bij de vaart," zegt metgezellin. Er staan er vier. Wat zou dat klepperen toch betekenen?

Aan het strand een bijna complete zeeëgel. Helemaal compleet is een onwaarschijnlijke vondst. Nature-morte-tafereel in het zand.

03 september, 2012

Het was de derde september


Schitterende versie van The Pioneers, mij tot nu toe onbekend


Een eigen mix van de plaatser, Dr. Heinz Funkenpumpen... ik zocht een instrumentale versie dus dat komt goed uit.


De LP-versie van de Temptations


En het origineel van de Undisputed Truth

02 september, 2012

Het gevoel geen reden om te leven te hebben

Hal David overleden... Moeilijk om nou meteen de Drie Dierbaarste te bedenken. De keuze is nogal groot. Deze zeker.

Walk on by, Dionne Warwick


Don't go breaking my heart gelabeld als "Burt Bacharach"


Reach out for me, Roy Hamilton

01 september, 2012

Mij spijt dit alles


Haha! said the clown, Yardbirds


Ride your pony, Paul Revere and the Raiders


Alley Oop & Night owl blues (extd.), Lovin' Spoonful

Nooit uitgebrachte singles die dezer dagen wel te vinden zijn.
Night owl blues was in de lp-versie de herkenningsmelodie van het gelijknamige programma op SALTO (RAN), 1989-90.