21 september, 2012

Aan het einde van de zomer


Haar laatste wens die wij nog geweten hebben was dat haar nicht in haar plaats naar het zondagochtendconcert in het Concertgebouw zou gaan. Richard Strauss, Don Quixote. Zij had zelf een familiereünie die zij voor wilde laten gaan.

Die reünie vindt op dit ogenblik wellicht plaats aan de groeve van het familiegraf te Weesp. Omdat er geen aula is bij deze begraafplaats kan er ook geen herdenkingsplechtigheid zijn. Die komt waarschijnlijk later.
Antoinette Strietman-Schrijver, "Tante Netty", werd onwel toen zij op weg naar een afspraak in Amsterdam ging vrijdag 14 september jongstleden en overleed spoedig in het ziekenhuis waar zij naartoe gebracht was. In het volle leven geveld, 86 jaar.

Zij heeft mij op het spoor gebracht van het nummer dat ik als laatste heb uitgekozen voor de uitvaart van mijn moeder, nu ruim anderhalf jaar geleden.
Gepast en toepasselijk ook hier nu.

Geen opmerkingen: