18 september, 2012

We kunnen de wereld veranderen


De docentenstaking in Chicago is als actie tegen het "neoliberalisme" gezien, en dan lijkt het een mooie overwinning dat zij inmiddels als geslaagd beëindigd is verklaard.
Maar opmerkelijk genoeg is het complot tegen "het onderwijs" grootschalig aan de gang. Het is een va nde laatste als gemeenschappelijk geziene voorzieningen waar "de markt" - de hebzucht van wat inmiddels "de 1%" heet - op losgelaten kan worden. En op alle niveaus.

De Vrije Universiteit is ooit opgericht voor het gereformeerde volksdeel. Er is al niets gereformeerds meer aan, deze denominatie is trouwens zachtjes jankend weer ingetrokken bij de hervormden om vermoedelijk in elkanders armen de niet al te heilige geest te geven. En de Vrije Universiteit is in onderhandeling met de Universiteit van Amsterdam over fusie of verregaande samenwerking. Onderwijs heeft geen ander maatschappelijk oogmerk meer dan winst, hetgeen neerkomt op de gewenste disciplinering van het jonge volkje.

Is een gewonnen staking van leerkrachten tegen de overheidsdruk om de Marktnormen op te leggen aan de scholieren een keerpunt? Ik zou het graag willen maar vrees van niet.

Geen opmerkingen: