06 juni, 2013

Albert Ledder

Uit de papieren AS verneem ik met enige schrik dat Albert Ledder is overleden, 4 december jongstleden. Hij was het "opperhoofd" zoals hier genoemd.
In De AS wordt hij uitgeluid door Jan Bervoets, die duidelijk niet op de hoogte is van de situatie in de Amsterdamse Nieuwmartkbuurt van 1975 - misschien verwart hij Café Het Hoekje Om met Roodmerk. Dit laatste, waarnaar mijn serie Dubbele Boterham verwijst, was eigendom van "de beweging" in de ruimste zin, en toen deze wat verlopen was is het pand verkwanseld door een toevallig bestuurslid van de Stichting Pandbeheer waarin het eigendom was ondergebracht. We schrijven dan "jaren tachtig".

Albert Ledder was organisator, en heeft als zodanig de (afdeling Amsterdam van de) Federatie van Vrije Socialisten van de grond gekregen, maar hoe bestendig was die? Jan Bervoets vermeldt het organiseren terecht, maar ik zou huichelen als ik nu even buiten beschouwing liet dat hij een ouwehoer was die werkelijk van geen grens of ophouden wist. Een van de ergerlijkste nog tamelijk recente uitingen was een 48-kantjes lang weerwoord tegen mij, waarvan niemand wist waarover het ging of waartegen het gericht was, waarin hij schreef dat ik mij "mysticus" noem, en daar had hij als wiskundige "natuurlijk" geen boodschap aan.
Tja. Ik schrijf regelmatig over mystiek, ik noem mij geen mysticus. En Ledder was geen wiskundige. Verder klopt het natuurlijk.

Geloof het niet op mijn woord, lees het zelf, een van de weinige sporen op het web.

Niettemin is het onrechtvaardig dat hij er niet meer is.