04 juni, 2013

Oorsprong van het Druzische volk en zijn geloof

In het verwrongen verhaal dat de rijksmedia over Syrië leveren komen de Druzen al helemaal niet voor. Dat zij in verdrukking leven lijkt duidelijk. De oorspronkelijke opstand van voorjaar 2011 begon in Daraa op de Djebel Doeroez, de Druzenberg, die onder het Baathregiem heel origineel tot Djebel al-Arab is herdoopt, Arabierenberg. Maar van die oorspronkelijke opstand is niets meer over, ik geloof de verhalen uit de hoek van Cliffite-trotskisten en de hun aanverwante anarchisten al evenmin als die van de rijksmedia.

Het verdeel- en heersverhaal van Israel gaat ook over Druzen. Zij dienen in het Israelische leger en zijn daarmee de enige (nazaten van de) oorspronkelijke Palestijnse bevolking die dit merkwaardige voorrecht beschoren is.
Is het Druzische geloof heterodox islamitisch? Het is in ieder geval zeer esoterisch. Volgens Philip K. Hitti zitten er zoveel niet-islamitische elementen in dat het maar de vraag is. Er is een sebastianismo ten aanzien van de verdwenen imam al-Hakim, die als goddelijk aangemerkt wordt naast de stichter van het geloof, Hamzah, die evenwel wellicht zelf de verdwijning van al-Hakim heeft georganiseerd. Niet alleen (elementen van) het geloof komt uit het oosten, etnisch gezien zouden de Druzen ook een Perzische volksplanting in het Ottomaanse Rijk kunnen zijn. Opmerkelijk vind ik hun gedachte van wat Hitti metempsychose noemt, beter bekend als reïncarnatie. Het aantal zielen vermeerdert niet.

Als ik de kaft van het boek van Hitti, The origins of the Druze People and Religion, zoek blijkt het hele boek online te staan. Dit ontslaat mij van de taak het nader samen te vatten...

Geen opmerkingen: