10 juni, 2013

Telex uit Turkije


Terwijl ik probeer het een en ander al schrijvend te ordenen over wat ik weet of meen te begrijpen over de opstand in Turkije kan ik vooral gebiologeerd volgen wat er gaande is.

Telex, bulletinboard, het werkt het snelst en de berichten in de verschillende talen lopen niet geheel gelijk - ik link naar de Engelse tekst, de keuze is aan u verder.

Geen opmerkingen: