13 maart, 2018

Waarom het 's nachts donker is: Olbers' paradox

Als het heelal een (schier) oneindig aantal sterren bevat, hoe kan het dan 's nachts donker zijn? Het "schier" in de voorgaande zin lijkt mij van belang want het heelal is niet oneindig, maar voor de menselijke perceptie zou men kunnen zeggen dat het de oneindigheid benadert.
Dat het wel donker is is een teken dat het heelal niet oneindig is, en dat het nog steeds expandeert. Dat het donker is terwijl het dat niet zou horen te zijn heet naar een Duitse astronoom Heinrich Olbers Olbers' paradox.
Edgar Allan Poe heeft als dichter kennelijk de paradox als eerste op papier weerlegd.

(De Aladdin in mij slaat weer even toe... Op de aanleiding kom ik nog terug).

Geen opmerkingen: