04 maart, 2010

En nogmaals bedankt, mijnheer Han Lammers

Begin 1976 mocht alsnog wethouder Han Lammers, samen met Roel van Duijn, opstappen uit het dagelijks bestuur van de gemeente Amsterdam, in de nasleep van het gevecht om de metro. Lammers, DDR-fan en ideoloog van een gezelschap dat zich Nieuw Links noemde en dat vooral een wisseling van baantjesjagers binnen de PvdA voorstond (een actie die slaagde), werd al spoedig landdrost van Zuid-Flevoland. Daar was de "stad" Almere in ontwikkeling, voor het eerst bewoond in 1976. Grotendeels gevuld met mensen die  verdreven waren uit Amsterdam terwille van het zogenaamde overlooppbeleid: gemeenten of nieuwbouwwijken buiten Amsterdam die als nieuwe arbeiderswijken moesten dienen voor Amsterdam waar vooral de betergesitueerden dienden achter te blijven.

In 1984 werd Almere een zelfstandige gemeente. De rancune moet er in deze binnenlandse immigrantensamenleving van begin af aan goed in gezeten hebben. Denk niet dat haat alleen samenhangt met het verdrijven van oorspronkelijke menselijke bevolking!
De Centrumpartij debuteerde in de al evenzeer debuterende gemeenteraad meteen met twee zetels.

Zesentwintig jaar later is het genootschap van Wilders er in een klap de grootste partij. Ook Verdonks Trots op Nederland - Wilders light - heeft er een zetel. De racistische rancune is op zijn minst vervijfvoudigd.

Bij het overlijden van Lammers vond de Volkskrant dat alle kritiek die er over de man was uitgestort in de jaren zeventig terecht verstomd was. Ik was wellicht de enige die toen op de radio nog eens bevestigde wat de Volkskrant inmiddels heftig meende te moeten ontkennen: dat de man een intrigant was, een slippendrager van de bouwmaffia, een volksverlakker, een lakei van het kapitalisme en een  carrièrist die met praatjes over de DDR op het pluche terechtkwam.
"De linkse elite", aartsvader van "de stad" Almere. Denk maar niet dat Wilders en de zijnen hem dankbaar zullen zijn.

Om Tiny Hofman uit de dagen die de Volkskrant wegwimpelde te citeren:


De allerslechtsten
zijn de als links vermomde rechtsen
Ze zijn erger dan de rest
Mijd ze daarom als de pest.

De ironie van het lot wil dat Lammers' opvolger in Amsterdam, Pitt Treumann, inmiddels een eenpersoonsfractie vormt in de nieuwe Amsterdamse gemeenteraad op een lijst, speciaal gericht tegen de nieuwste metrolijn-in-aanbouw.

Geen opmerkingen: