18 maart, 2010

Het socialisme en - de bonte venduikkever

Er zijn Kamervragen over gesteld in Engeland: wat denkt de minister van biodiversiteit te doen aan het behoud van de Sussex diving beetle, Laccophilus poecilus? Ik geef de waterkever hierboven maar een Nederlandse naam. Geen spinnende waterkever, maar we komen in de buurt. De biotoop, onbedorven hoogveenplassen, is zowel in Nederland als Engeland zo goed als verdwenen. Ook voor deze soort geldt weer dat het zijn uiterste verspreidingsgebied is. In Engeland geldt de kever inmiddels als uitgestorven.

Geen opmerkingen: