21 maart, 2010

Het socialisme en - de vleet

De uitdrukking "bij de vleet" die overvloed uitdrukt is ontleend aan de haringvisserij, waarin verticale netten als vleet worden aangeduid. Die tijd is ook al voorbij, van overvloedige haring. Maar de vleet die in de titel bedoeld is, is de grootste soort rog ter wereld. In het Engels aangeduid als Common skate, maar zo gewoon is het dier allang niet meer. Het ziet er naar uit dat het de eerste vissoort is die door overbevissing uit zal sterven.

Let eens op de bewoording:
Men neemt aan dat de achteruitgang van deze soort wordt veroorzaakt door de zeer hoge leeftijd (pas na twaalf jaar), waarop deze rog geslachtsrijp wordt.

Klinkt alsof het de schuld van de vis zelf is, nietwaar? Had het dier maar eerder geslachtsrijp moeten zijn. Nog erger: er blijken twee soorten als een opgevat te zijn, en de andere is pas op haar twintigste geslachtsrijp, en is op die leeftijd, dat spreekt vanzelf, allang in de pan beland. Dag vleet.

Ik las eens een verhaal over een chemisch concern dat zijn gif op een rivier loosde, waardoor het leven in die rivier er aanging. "De rivier stroomt te langzaam, als hij sneller stroomde zou het gif geen probleem zijn."
'Tuurlijk. Het ligt aan de vis. Het ligt aan de rivier.
"Wat had je eigenlijk aan, meisje?"

Geen opmerkingen: