25 maart, 2010

Het socialisme en - de spinnende waterkever

Zoals de afbeelding het weergeeft heb ik hem uit het boekje leren kennen, evenals zijn fascinerende medekever, de geelgerande (Dytiscus marginalis). Hydrophilus piceus is evenwel vegetarisch in volwassen staat, in tegenstelling tot haar larve en de larve zowel als de volwassen geelrand.
Pikzwarte waterkever, zo heet hij in Uit de levende natuur: in en bij het water van Smeets en Zwegers, het boek dat ik met mijn oma gekocht heb op de Oudemanhuispoort, als een soort gids bij het slootjeskijken. Mijn eerste natuurboek.

Het gaat niet goed met de spinnende waterkever. Eens te meer kan vastgesteld worden dat de biotoop te zwaar onder druk staat: helder water met vaste plantengroei.

Er zijn veel, heel veel redenen om een einde te maken aan de kapitaalsverhouding. Het behoud van de spinnende waterkever lijkt mij een van de beste redenen.

Geen opmerkingen: