02 maart, 2010

Vragen die doorknagen over Afghanistan

Hoeveel vernuft wordt er besteed aan het ontwikkelen van dit soort middelen om mensen te vernietigen? Een hele industrie die "oplossingen" aanbiedt. Als het Nederlandse ministerie van oorlog deze darren bestelt, en dat nog wel in een permanent in zelfgekozen oorlogstoestand verkerend  land, wat dan? Hoe zit het met de harten en geesten van degenen die onder schot worden genomen vanuit deze vliegtuigjes, ontworpen in een bij uitstek vijandige staat? Wat zegt het over de "missie" waarbij "opbouwwerkers" worden ingezet?
Over de verdere uiterst verontrustende strekking van het eerste gelinkte stuk zwijg ik dan nog maar.

Geen opmerkingen: