17 maart, 2010

Het socialisme en - het kaasjeskruiddikkopje

Jongens waren we - en fietsend langs 's heren dreven verklaarde ik tot mijn makker: "als de keuze zou zijn: socialisme of de spinnende watertor, dan kies ik voor de spinnende watertor." Hij was het er wel mee eens. Ervan afgezien dat de keuze nooit aangeboden zal worden kan ik er bij zeggen: de spinnende watertor zal meer gebaat zijn bij een socialistische mensheid dan bij het voortbestaan van het kapitalisme. Het gaat er om hoe je de wereld ziet en waardeert.

Uitgelegd moet als altijd worden dat met socialisme hier iets radicaal anders wordt bedoeld dan wat er toen en ook nu voor massaconsumptie mee wordt aangeduid. Geen staatsbezit van productie en distributie, maar helemaal geen staat. Het gaat om democratisch beheer van deze productie en distributie, waarbij nog steeds ondernemingszin de volle kans krijgt. Utopisch wellicht. Maar het is het anarchistische ideaal. Geen misverstanden hierover alstublieft.

Vijfendertig jaar verder. De spinnende watertor heeft het moeilijk. Het gewoonste vogeltje van de stad, toen overal te zien en te horen, is in ieder geval vrijwel uit de stad verdwenen. Op sommige plaatsen hoor ik tsjilpen. Zien is er niet meer bij. Dat de huismus echt de "gewoonste" tuinvogel zou zijn kan ik haast niet geloven. De paling heeft bescherming nodig en zal het waarschijnlijk niet redden, ook niet met bescherming.

Te laat voor het socialisme.*


Het kaasjeskruiddikkopje (Carcharodus alceae) is een dagvlinder die hogere temperaturen nodig heeft. De waardplant, het groot kaasjeskruid, komt genoeg voor in Nederland, België en Engeland, dus dat is het punt niet. De vlinder is hier aan de rand van haar verspreidingsgebied. In Engeland geldt de soort als verdwenen. In Nederland is zij kortelings wel weer waargenomen, in Zuid-Limburg.

Geen opmerkingen: