23 maart, 2010

De courant brengt de leugens in het land

Geziene kop op de site van De Volkskrant: Christelijke god beter voor moslims.
Zoals C&A toch voordeliger is. Voor degenen die hun neus ophalen voor de Zeeman.

Christelijke god? Waar heeft u het over?
Uit het desbetreffende stuk:

Ten diepste, zegt ze, zoeken moslims ‘een verlossende God’, maar ‘in plaats van de christelijke God vinden ze Allah’. Ze wil moslims een ‘religieus leider als Jezus bieden’, die geen krijger was en ‘een God van liefde, verdraagzaamheid, rede en vaderlandsliefde’ verkondigde,
"Ze" is Ayaan Hirsi Nogwat. Zij weet inmiddels alles van het christendom, dat is duidelijk. Jezus is een religieus leider, die vaderlandsliefde, het bekende last resort of the scoundrel verkondigde. En rede. En verdraagzaamheid.

Ik ken de geschiedenis van het Italiaanse kolonialisme in Somalië niet, maar in Ethiopië/Eritrea en Libië zijn de met het christendom gewapende Italianen voorbeeldig moorddadig tekeergegaan: gifgas, massamoord. De "eenmaking" van de Italiaanse kolonie vond pas plaats onder de fascisten, dus heb maar geen illusie. Of de Britten, die ook een stuk Somalië hadden, het daar rustiger aan hebben gedaan weet ik al evenmin. Ik kan wel iets vermoeden. Er zijn gemakkelijk "stammen" tegen elkaar uit te spelen in Somalië en laat dat maar aan de Britse kolonialen over (Somalië is etnisch een van de homogeenste landen van Afrika, maar "stam" heeft ook niet met etniciteit te maken). Dus alleen al aan haar voormalige landgenoten heeft Hirsi iets uit te leggen.

De islamitische wereld heeft afdoende ondervonden wat de vaderlandsliefde namens deze "religieuze leider" is. Weet Hirsi dat "Allah" geen persoon is, maar de volkomen transcendentie? In welk opzicht de Hemelse Vader namens wie Jezus spreekt niet verschilt - het verschil is dat de Hemelse Vader tegelijk deze transcendentie is en de liefde die alles en iedereen draagt. Geen musje valt ter aarde zonder de Hemelse Vader. Het mysterie van het christelijk geloof. Een geloof dat gesymboliseerd wordt door een naakte man met een doornenkrans, genageld aan een kruis, voorwerp van spot namens het gezonde volksondervinden. Iemand over Wie geen spotprenten gemaakt kunnen worden, die spotprenten noemen wij ikonen. (Naakt wordt Hij maar zelden afgebeeld).

Weet Hirsi waar zij het over heeft? Weet de gemiddelde "christen" die haar praatjes een goed idee vinden waarover zij het hebben? "Kan ons niet schelen. Leuk idee voor de moslims."

O ja, en God is niet "christelijk". God is, en ook dat niet.

Geen opmerkingen: