09 maart, 2009

360 jaar Diggers


De wereld op zijn kop - en de Diggers bestaan dit jaar, in april, 360 jaar, wat met revolutie gevierd dient te worden. De tijden zijn er naar.
Voorlopig staat er online een compleet boek van de hand van een Georgeist over deze eerste christenanarchistsiche strevenden te lezen.
De titel: The Digger Movement in the Days of the Commonwealth As Revealed in the Writings of Gerrard Winstanley, the Digger, Mystic and Rationalist, Communist and Social Reformer, door Lewis H. Berens.

Geen opmerkingen: