31 maart, 2009

Van snackvarkens en christenplicht


In het toch heel veelzeggende jaar 1968 moet een volstrekt onbelangrijke Engelse politicoloog iets hebben laten vallen over "expressieve poltiek". Ik dacht dat het promotievod van Amanda Kluveld wel het enige zou zijn geweest dat op dit idee heeft voortgemeierd, maar er is in ieder geval nog iemand gepromoveerd op Nederlandse politici die zomaar bepaalde beginselen uitdroegen in de negentiende eeuw: tegen slavernij, koloniale uitbuiting, alcoholisme, vivisectie. De Partij voor de Dieren zou dan in deze traditie passen.

Geschiedschrijving zonder enig historisch inzicht is misschien wel norm aan het worden in Nederland. De promota (uit 2007, toch wel tamelijk lang na Paars, dunkt mij) - Maartje Janse geheten - neemt het echter op voor de Partij voor de Dieren. Dat op misschien D66 na geen enkele Nederlandse partij opgericht is om zijn plannen eens te laten doorberekenen door het Planbureau om te zien of alle percentages kloppen deerde de promota niet. Marianne Thieme citeert haar met genoegen en instemming - er worden tenslotte positieve woorden aan de PvdD gewijd. Het zij zo.

Er staan nog twee (voor mij) nieuwsigheden in Het gelijk van de dieren, het geluk van de mensen die mij niet direct blij maakten. Het snackvarken en het lukraak uitzetten van korhoenders op de Hoge Veluwe. Hoe komt Thieme zo mild, soms? Enerzijds vermelden dat het laatste korhoen op de Veluwe door een koninklijk jachtgezelschap is neergeknald in 1959, anderzijds Beatrix als voorbeeld aanprijzen omdat zij een dag in de week geen vlees eet. Een dag in de week? Een voorbeeld? Ach, misschien ook wel. Zie de besparingstabel per aantal dagen geen vlees eten. Een dag is al veel voor heel wat mensen.

En misschien is het wel goed dat zij steeds spreekt in de eerste persoon meervoud als zij het over "mensen" heeft, omdat tenslotte de warenmaatschappij (het kapitaal) een mensenmaaksel is. En als vertegenwoordigster van de Partij voor de Dieren toont zij zich niet kleinzerig of benepen. De PvdD heeft effect gehad op bijna alle partijen in Nederland, en hoeft niet (en zal ook waarschijnlijk) niet groot te worden om invloed uit te oefenen. Het gaat om dier (en plant en wereld en dus de mens zelf), niet om de partij. Goed zo. Dus als u meer wilt weten over de gevolgen van de intensieve veeteelt (en landbouw): leest Thiemes boek (Wijsheids Jacht Teelt Eigen Cracht, zeg ik altijd maar).

Een verrassende alinea op p.68, dan moeten we dat "jaar nul" maar even door de vingers zien:
De naamgever van het christelijk geloof heeft gezegd: "Wat ge de minsten der mijnen gedaan hebt, dat hebt ge aan mij gedaan." Logischerwijze zullen christenen de dieren ook daaronder moeten rekenen. Temeer daar het christelijk geloof, dat realiseren maar weinig mensen zich, een einde gemaakt heeft aan de tot het jaar nul zeer wijdverbreide offers van dieren.

Wie oren heeft, die hore...

Geen opmerkingen: