10 maart, 2009

Een dag om te tekenen voor Rotterdam


Hallo!Voor een bijzondere actie wil ik jullie aandacht en medewerking vragen.

De actie betreft de bouw van een nieuw detentiecentrum op de luchthaven Rotterdam Airport.

Het centrum wordt gebouwd op een plek die zo'n 400 meter uit het hart van de start-en landingsbaan en 200 m uit het hart van de taxibaan ligt. Eromheen komt een muur van 5.30 m hoog. In de brief tref je nadere informatie aan.


Komende woensdag komt onze nieuwe burgemeester Aboutaleb naar Schiebroek en Hillegersberg. Wij willen van de gelegenheid gebruik maken hem onderstaande 'open' brief aan te bieden, in de vurige hoop dat hij zich hiervoor wil inzetten. Op dit moment wordt tevens onderzocht wat de mogelijkheden zijn om juridische stappen te ondernemen.Van harte hoop ik dat jullie de open brief mede willen ondertekenen.Dat kun je doen door op de 'reply' (antwoord) toets te drukken, onderaan de brief jouw naam te plaatsen en de brief aan mij te retourneren.Dankjewel!Hartelijke groeten,

Jan van Arkel, voorzitter SBO-bestuur

Open brief aan de heer Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam

Rotterdam, 9 maart 2009

Geachte heer Aboutaleb,

U bent sinds dit jaar burgemeester van Rotterdam, een benoeming waarmee wij u van harte feliciteren. U bent burgemeester geworden van een prachtige stad met schitterende mogelijkheden.Zo behoort tot het grondgebied van wat nu uw stad is de luchthaven Zestienhoven, Rotterdam Airport. Als Rotterdammers kijken wij daar altijd met gemengde gevoelens naar. Enerzijds zijn wij trots op onze internationale luchthaven, anderzijds hebben wij -en dat geldt dan met name voor uw inwoners van Overschie en Schiebroek- er ook overlast van. En nu er recentelijk een vreselijk ongeval heeft plaatsgevonden naast de luchthaven Schiphol zijn er ongetwijfeld inwoners die zich zorgen maken om hun veiligheid naast Zestienhoven.Als goed burgervader heeft u zich waarschijnlijk bij het horen van de berichten over de ramp meteen laten voorlichten over de situatie hier. Dan hebt u gehoord dat er regels zijn hoever wij met onze bebouwing buiten de grenzen van Zestienhoven moeten blijven vanwege het geluid en vanwege de veiligheid. Men heeft u vast ook verteld dat er regels zijn voor het industrieterrein in Schiebroek, die aangeven dat gebouwen maar tot een bepaalde hoogte mogen reiken en regels die tegengaan dat daar een te grote concentratie mensen werkzaam is omdat het veiligheidsrisico dan te hoog wordt.Voor het vliegveld zelf gelden uiteraard nog strengere regels. Erop wonen is bijvoorbeeld verboden. Vanzelfsprekend zult u zeggen, daar zou ik mijn gezondheid en die van mijn burgers ook niet aan willen wagen! Maar weet u dat dat wel kan als u geen burger bent? Want als u hier illegaal aanwezig bent, gelden blijkbaar heel andere regels.

In januari is de bouw begonnen op het vliegveld van een detentiecentrum voor illegalen. Naar het voorbeeld van Alphen a/d Rijn wordt er een centrum gebouwd van max. 10m hoog, omringd door een muur van 5.30m. Hiervoor is een vergunning afgegeven door een Rotterdamse deelgemeente. Die heeft daarvoor overleg gevoerd met de betrokken Rotterdamse diensten. Die hebben het gebouw niet in strijd geacht met het bestemmingsplan ter plaatse dat spreekt van vliegveld met bijbehorende bebouwing. Kennelijk vindt men hier in Rotterdam dus dat een detentiecentrum hóórt bij een vliegveld. Men vindt zelfs dat het er dusdanig bij hoort dat het wordt gebouwd in het centrum van activiteit: slechts 400m uit het hart van de start- en landingsbaan en ca. 200m uit het hart van de taxibaan. Daarmee komt het gebouw midden in de 35KE geluidszone, een zone waar u en ik nergens in Rotterdam een permanent verblijf mogen oprichten, laat staan permanent verblijven. Als illegale gedetineerde moet u er echter straks maximaal anderhalf jaar 24 uur per dag verblijven en dat met zo’n 500 man, een concentratie die op het industrieterrein verderop om veiligheidsredenen niet zou mogen, maar pal naast de startbaan dus wel .Beste meneer Aboutaleb, u bent op dit moment ongetwijfeld bezig om u in te burgeren tot echte Rotterdammer. Vele Rotterdammers hebben het voorrecht om papieren van één of twee nationaliteiten te bezitten. Toch is Rotterdam de stad die mensen zonder papieren blootstelt aan risico’s die Rotterdam voor zijn eigen eerzame burgers niet zou nemen. Aan veiligheidsrisico’s die, zoals de ramp bij Schiphol aantoont, niet denkbeeldig zijn. Of vrijwel voortdurend hard geluid, iets dat recentelijk nog officieel is aangemerkt als een vorm van marteling. Dat zijn wij Rotterdammers door het afgeven van die bouwvergunning allemaal mogelijk aan het maken voor onze niet-medeburgers. Wilt u daar als Rotterdammer mee geassocieerd worden? Toon u een echte Rotterdammer en stel een daad. Verbied dat mensen op het grondgebied van uw stad anders behandeld worden dan hun medemensen en verbied alsnog de bouw van dit detentiecentrum op een oneigenlijke plaats.Diep beschaamde Rotterdammers

Brief mailen naar dit adres.

Geen opmerkingen: