14 maart, 2009

Captain Nancy komt uit de kast


Van dit ANP-bericht heb ik iets beschaafder Nederlands gemaakt, maar je kunt je afvragen waarom je de moeite zou nemen iets te beschaven in dit geval.

Radicale dierenactivisten gebruiken Nederland steeds vaker als hun thuisbasis voor acties in andere landen, nu de harde kern van het Animal Liberation Front in Groot-Brittannië is opgepakt. De Nederlandse autoriteiten moeten daarom snel ingrijpen.

Dit zei de Brit Adrian Radford zaterdag in het Radio 1 Journaal. Hij is jaren als infiltrant van de Britse politie actief geweest in het front. Hij wist zoveel vertrouwen te wekken dat hij uiteindelijk de nummer drie van de radicale dierenactivistenbeweging werd. Mede dankzij Radford werden de leiders van het front opgepakt en gingen zij voor jaren de cel in. Bovendien werd de Britse wetgeving aangescherpt.

Vorige week schreef het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer dat het aantal incidenten dat aan radicale dierenactivisten wordt toegeschreven, vorig jaar niet is toegenomen. De hevigheid van de acties is wel gestegen.
Dierenactivisten hebben in 2008 zeker 24 keer vernielingen aangericht en zeventien keer mensen bedreigd of mishandeld en drie keer brand gesticht, aldus het kabinet. Het heeft een plan van aanpak ontwikkeld om het radicale dierenactivisme te bestrijden.
Onderdeel daarvan is de instelling van een landelijk politieteam dat zich speciaal op de aanpak van deze vorm van criminaliteit richt.


Dat deze Adrian Radford (afbeelding) zo gemakkelijk kon infiltreren zegt vooral iets over de radicale dierenbevrijdingsbeweging in Engeland. Als deze zich echt heeft beziggehouden met het bedreigen van mensen lijkt mij dit reden genoeg tot grote distantie, maar ik vraag mij af of het niet met heel wat korreltjes zout genoemen dient te worden.
De dierenbevrijdingsbeweging heeft in ieder geval nog steeds last van identiteitspolitek:
During his time with ALF, Radford said he posed as a flamboyant gay rights activist and was given the nickname "Captain Nancy." He was recognizable at animal rights demonstrations by a beagle costume he wore -- which had been assigned to him by police, the newspaper said.
Hij ging vermomd in een beaglepakje. Vertrouwenwekkend. De Britse Indymedia meldt dat de infiltrant had gezegd dat hij terminaal kankerpatiënt was - waarmee zijn eventuele verdwijning bij voorbaat zou zijn verklaard.
Overigens staat de mededeling dat hij voor de politie werkte op gespannen voet met de waarheid, om het eens diplomatiek uit te drukken. Hij is een soort privédetective die als huurling voor belanghebbende belangengroepen is ingezet - en niet direct voor de politie, die er echter wel voor gezorgd heeft dat er zoveel activisten zijn opgepakt.

Het schuimbekken van de media van de heersende klasse over het dierenactivisme en de exorbitante straffen die tegen anti-vivisectieactivisten zijn uitgesproken in Engeland doet vermoeden dat hier wel degelijk een frontlijn ligt tegen het kapitaal, mocht hier nog twijfel over zijn.

Een Nederlandstalige (!) site die voor mij boven water kwam bij de speurtocht voor dit bericht: Animals in the news.

Geen opmerkingen: