06 maart, 2009

Op zoek naar de uitgang


De kapitaalsverhouding was nog lang niet volledig ontplooid en - om een aan het leven ontleende beeldspraak te gebruiken - tot volle bloei gekomen - toen socialisten van allerlei snit over het einde nadachten. Anders dan het overnemen van de bedrijven door de onmiddellijke producenten zelf is het nooit voorzien. Al werd dit scenario uit het zicht geholpen door de voorstelling van zaken dat de producenten - de arbeidersklasse genoemd meestal - "vertegenwoordigd" konden worden door een partij die de staat in handen nam, en de staat zou dan de productie overnemen.

Het anarchistisch/radencommunistisch scenario van zelfbeheer, functionele en territoriale organisatie is nooit als socialisme voor de toekomst gepresenteerd in de Meningsvorming. De heersende ideeën zijn nu eenmaal de ideeën van de heersende klasse. Toch is het ook na de nadagen van de Eerste Wereldoorlog gebeurd zoals 'wij" het voorstellen: in Spanje 1936-37, Algerije 1962, (aanzetten) Frankrijk 1968-later, Portugal 1974-75, Argentinië 2001-nu!? Het is simpelweg de enige manier om het instorten of wegvallen van het systeem (zo moet ik het toch noemen) op te vangen. En de enige hoop voor de mensheid, hier hoeven geen kleine woorden gebruikt te worden.

Maar wat als de industriële basis zelf wegvalt, al weggevallen is? Er is al jaren sprake van het einde van wat ooit een van de grootste industriële concerns van de VS was, General Motors. Wat valt er op industrieel gebied te organiseren als er geen industrie meer is?
Opmerkelijk genoeg wordt er nu juist in de VS hardop nagedacht over het socialisme, zie link aan het begin van de alinea.

Het is al jaren der heersende klasse geweest om te leven in de stijl van na-ons-de-zondvloed (met echte vloed desnoods als mogelijkheid tengevolge van uit de hand lopende opwarming). Wat nu als een belangrijk zogeheten industrieel land, dat niet meer industrieel is, maatschappelijk en economisch in elkaar stort? Te verwachten in het laatste kwartaal van 2009: de Verenigde Staten. Sauve qui peut!

Het hoeft zo niet te gaan, en niet per se in het laatste kwartaal van dit jaar. Een soort Albanië-1997 met een enorm kernwapenarsenaal en duizend bases over de gehele wereld - iedere analogie met het Romeinse Rijk is bij voorbaat uitgesloten, want dat Rijk heeft er vele eeuwen over gedaan om langzaam uit te doven.

Eerlijk gezegd zie ik eerder nog China ineenstorten. Waar trouwens nog wel industrie ter hand te nemen is. Maar toch ook niet iets om onbezorgd naar uit te kijken.

Geen opmerkingen: