12 maart, 2009

Popsociologie


Een schietpartij zonder duidelijk motief, zonder uitgekozen slachtoffers en met een fors aantal doden - Europese media zullen vinden "dat ze er aan gewend zijn in de VS", en negeren het nieuws uit Alabama dat met zijn mindere aantal doden in de schaduw van Winnenden blijft.
Alsof het voor nabestaanden en getuigen, om van de slachtoffers zelf niet te spreken, gewoon is dat er tien mensen worden neergemaaid. Gehengel naar een motief, ging het om iemand die zijn baan kwijt was en daarom boos was?
Excuseer hoor, ik weet wel dat er niet veel arbeidersbeweging is in de VS, maar dit is toch geen verklaring!
Volgens dit bericht werkte de schutter een lijstje af, waarbij zijn moeder, zjin grootmoeder en de honden van de familie - die niet meetellen op de dodenlijst - hoorden.

De ontspoorde scholier in het Zuidduitse Winnenden is interessanter voor de Europese media. Op de avond na de schietpartij - gisteren dus - werd er nog op gezinspeeld dat hij wel een "loner" zal zijn geweest. Zullen we zeggen dat het misschien een noodzakelijke voorwaarde is, maar geen afdoende? Hopen loners die braaf naar school gaan, zoals de meeste scholieren waarschijnlijk met de pest in hun lijf over deze gevangenschap, maar er zijn toch vele honderden miljoenen scholieren die het niet op een schieten zetten.
De popsociologie wordt uitgebreid door een redacteur van het plaatselijke dagblad, die zei dat de dader "goed geïntegreerd" was (hier wordt de uitdrukking in de oorspronkelijke sociologische zin gebruikt, in Nederland kun je zoiets over een zogeheten autochtoon niet meer zeggen). Hij deed aan tafeltennis. Maakt dit het raadsel groter?
De dader heeft - voorzover nu nog bekend - geen schriftelijke motivatie achtergelaten. Hij had een wapen bij de hand en is gaan schieten, op een school waar hij al twee jaar van af was.

De plaatselijke krant gebruikt het woord amok, het kan misschien aangevuld worden met het eveneens Maleise bijbehorende mata gelap (verduisterd oog), een toestand waar Tim Kretschmer niet meer uit zou komen. Zonder dat ik ervoor gewaarschuwd werd kreeg ik zijn dood te zien op de televisie gisteravond (en miljoenen anderen ook uiteraard). Ook van iemand die op stel en sprong grootschalig moordenaar is geworden had ik een dergelijke ontluistering niet willen zien.

Geen opmerkingen: