09 januari, 2006

Vacature op vrijdag?


De meeste krantecolumnisten irriteren mij de laatste jaren alleen nog maar. In Nederland blijk je voor dwars en tegendraads door te gaan als je liefst PvdA-lid bent (of op zijn minst -sympathisant) en tegelijkertijd deze partij van de rechterflank aanvalt. Open deuren intrappen met borreltafelpraat.
Het dagblad Trouw had tot deze week twee columnisten met wie ik het vaak hartgrondig oneens was: J.A.A. van Doorn en Koen Koch. De eerste naar ik sterk vermoed VVD-er van de oude stempel, en de tweede - tja, misschien wel PvdA-er van de oude stempel. Komt het doordat ze toch behoorlijk hoog geschoold zijn, om het zo eens uit te drukken, en dit nog laten blijken in hun opinievorming ook, dat ik ze graag las en op vrijdag respectievelijk zaterdag hun rubriek als eerste opsloeg? Geen gekwaak in de ruimte, waar menig perfester in de Nederlandse opinie-industrie sterk in is. Doet Plasterk eigenlijk ooit nog wel eens een onderzoekje op zijn eigen vakgebied? Vermoedelijk niet. Hij heeft het te druk met mediatiepje uithangen.
Enfin, ik hoef het niet met een columnist eens te zijn, maar ik vind het wel prettig als ik merk dat zijn of haar opinie op enig inzicht of denkwerk is gebaseerd. Invalshoeken die mij misschien ontgaan, daar ben ik dankbaar voor.
Misschien ben ik zelf te hooggeschoold om nog veel geduld te hebben met een courant. Of is er het NRC-Handelsblad als laatste kans?
Politicoloog Koen Koch zou na een jaar of negen maar eens vervangen moeten worden, was hem gezegd. Hij is meteen gestopt. Een goede reden om het abonnement te heroverwegen. Van Doorn zal ook wel op de schopstoel zitten. De Kinnegingen, Ellians, Spruyten en hoe dat volk verder heet kunnen wel wat bijvoedering gebruiken, nu de potentiepillenfabrikant de kraan heeft dichtgedraaid. Met hun warme vrinden ter redactie van Trouw zal dat wel te regelen zijn. Houd die vrijdagkrant in de gaten (maar slechts voor een week, als mijn vermoeden bewaarheid wordt).

Geen opmerkingen: