18 januari, 2006

Knorrend aan de trog op de Paardenhoeve


Co, uw partner bij Van de Geijn - zou u een tweedehands auto van hem kopen?

Zoals het een adviesorgaan dat Innovatieve Idee�n te spuien heeft, kunnen ze in principe hun eigen naam niet eens spellen. Meestal staat er "van de Geijn Partners". Aan het begin van een zin begint de "van" wel met een hoofdletter. Wie of wat Van de Geijn is weet ik niet. Ze houden kantoor aan - zoiets verzin je ook niet - de Paardenhoeve te Houten.
Van hun site:
"Van de Geijn Partners werkt aan uiteenlopende opdrachten voor verschillende markten, zoals:

Baanbrekend detentieconcept voor �s werelds modernste gevangenis in Lelystad.
Ontwerp nieuwe processen voor fraudebestrijding in de sociale zekerheid.
Projectmanagement en procesinrichting in de zorgsector.
Positieverbetering Nederlandse tuinbouw- en agroclusters in internationale netwerken."

's Werelds modernste gevangenis te Lelystad betekent: zes op een cel, in stapelbedden met een televisietoestel aan het voeteneinde, en lessen in handenwassen en netjes plassen. Bespaart 35 euro per gevangene per dag. Daar huurt het Balkenende- (Kok)-regime graag een adviesbureau voor in. Voor een goed adviesbureau speelt geld geen rol.

De frisse helden hebben voor de zekerheid de betrokkenheid bij de nor in Lelystad van hun site gehaald, maar zijn het prachtige fenomeen van de cache vergeten. Hadden ze geen deskundigen voor in huis.

Geen opmerkingen: